Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0329/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0329/2008

Συζήτηση :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0604

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

18. Έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0329/2008) του κ. Groote εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, επί της πρότασης για έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές από βαρέα εμπορικά οχήματα (Euro VI) και την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Verheugen, κυρίες και κύριοι, πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία τους σε όλη τη νομοθετική διαδικασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη γαλλική Προεδρία για το γεγονός ότι τώρα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε αυτήν τη νομοθετική διαδικασία με ένα συμβιβασμό, στο οποίο η συνεισφορά της Προεδρίας ήταν μείζων.

Αύριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί του πακέτου συμβιβασμού για τα πρότυπα εκπομπών Euro 6 για βαρέα εμπορικά οχήματα. Τα νέα πρότυπα εκπομπών για βαρέα εμπορικά οχήματα σχετίζονται με μια μείωση των ρύπων, όχι των αερίων του θερμοκηπίου: ορισμένες φορές, αυτά τα δύο συγχέονται.

Το Euro 6 είναι μια σημαντική πράξη για τη βελτίωση της ποιότητας αέρα στην Ευρώπη. Ειδικότερα, το Euro 6 μειώνει τα λεπτά σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου: τα λεπτά σωματίδια μόνο ευθύνονται για περισσότερους από 348.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη, για αυτό ίσως θα είχα ελπίσει για πιο φιλόδοξο όριο εδώ. Αυτό έχει επίσης υποστηριχθεί από τεχνικές μελέτες. Εντούτοις, η αυριανή ψηφοφορία και ολόκληρο το πακέτο είναι, όπως έχω πει ήδη, ένας θετικός συμβιβασμός. Σε σύγκριση με το τρέχον πρότυπο εκπομπών 6, που είναι εφαρμοστέο από την 1 Οκτωβρίου 2008, θα επιτύχουμε μια μείωση 66% μόνο για τα λεπτά σωματίδια και περισσότερο από 80% για τα οξείδια του αζώτου. Τα οξείδια του νατρίου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα βρέφη, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, επειδή οδηγούν στο σχηματισμό όζοντος κοντά στο έδαφος.

Θα ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, για να αναφέρω την ημερομηνία θέσπισης. Κατορθώσαμε να μεταθέσουμε την ημερομηνία θέσπισης νωρίτερα, επομένως το Euro 6 θα εφαρμοστεί νωρίτερα και έτσι η ποιότητα αέρα θα βελτιωθεί. Σε γενικές γραμμές, επιτύχαμε έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό. Αυτή η πράξη θα βελτιώσει αναμφίβολα τόσο την ποιότητα αέρα όσο και την ποιότητα ζωής.

Σχεδόν ακριβώς πριν από δύο έτη, συζητήσαμε και υιοθετήσαμε τα όρια εκπομπών Euro 5 και Euro 6 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα εδώ σε αυτό το Σώμα. Στη διαδικασία κατάρτισης των μέτρων εφαρμογής, προέκυψε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις ως προς αυτό. Πρέπει ξανά να απευθύνω σαφή έκκληση να μην συμβεί πάλι το ίδιο σε αυτήν τη νομοθετική διαδικασία – οι κατασκευαστές πρέπει να έχουν διαθέσιμες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή. Ως εκ τούτου, με χαροποιεί το γεγονός ότι η Επιτροπή πρόκειται τώρα οπωσδήποτε να κάνει μια δήλωση λέγοντας ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στο ότι θα έχουμε μέτρα εφαρμογής μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2010 το αργότερο, δηλαδή την 1 Απριλίου 2010.

Στην τελευταία συνεδρίαση ολομέλειας, συζητήσαμε την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία με τον κ. Verheugen. Διαπιστώσαμε τότε ότι υπήρξε μια δραστική μείωση στον αριθμό των μονάδων που πωλούνται στον τομέα των εμπορικών οχημάτων και, συνεπώς, είμαι ικανοποιημένος ότι έχουμε κατορθώσει, με τη νομοθεσία τώρα ενώπιόν μας, να δημιουργήσουμε μια πράξη που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν φορολογικά κίνητρα για την πρώιμη εισαγωγή του προτύπου εκπομπών Euro 6. Αναμφίβολα, αυτό θα αναζωογονήσει την οικονομία και θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, της ποιότητας ζωής και της υγείας όλων.

Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν και προσβλέπω σε μια αναμφισβήτητα ενδιαφέρουσα συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, πρωτίστως, να προσφέρω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον εισηγητή μας, κ. Groote, για την αφοσιωμένη συνεργασία του σε σχέση με αυτή την πρόταση.

Ασχολούμαστε με έναν σημαντικό κανονισμό που εκπροσωπεί ένα αποφασιστικό βήμα στη θέσπιση καθολικά εναρμονισμένων όρων για τις εκπομπές ρύπων από βαρέα εμπορικά οχήματα και λεωφορεία. Θα ήθελα να μιλήσω για κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Groote, δηλαδή ότι το κάνουμε αυτό στο φόντο μιας απίστευτα ισχυρής ύφεσης στην αγορά εμπορικών οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η αγορά των εμπορικών οχημάτων έχει δεχθεί πολύ μεγαλύτερο πλήγμα σε σύγκριση με τα επιβατηγά οχήματα. Αυτό το γεγονός παρατηρείται λιγότερο από το κοινό, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αγοράζουν βαρέα εμπορικά οχήματα. Εντούτοις, έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις και αυτή η κατάσταση προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Επιτροπή. Εν όψει αυτού επίσης, είναι σημαντικό να παράσχουμε στους κατασκευαστές ασφάλεια δικαίου και ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς. Για αυτό, αυτό το πρότυπο Euro VI ήδη αποφασίζεται τώρα, σε μια στιγμή κατά την οποία το πρότυπο Euro V πρακτικά μόλις έχει τεθεί σε ισχύ.

Αυτή η πρόταση Euro VI καταρτίστηκε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη» ή CAFE, το πρόγραμμα και τη θεματική στρατηγική για τη μόλυνση του αέρα. Σε σύνδεση με αυτήν τη στρατηγική, περαιτέρω μειώσεις εκπομπών ρύπων απαιτούνται στον τομέα της οδικής κυκλοφορίας γενικά και σε άλλους τομείς, προκειμένου η ΕΕ να εκπληρώσει τους στόχους της για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Θέλουμε να διατηρήσουμε στο ελάχιστο τις επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των πολιτών και να προστατεύσουμε το περιβάλλον καλύτερα γενικά.

Οι τιμές ορίου σύμφωνα με τα πρότυπα του Euro VI, που ανήκουν σε αυτήν τη γενική στρατηγική, μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές σωματιδίων αιθάλης και οξειδίων του αζώτου ξανά σε σύγκριση με τη φάση Euro V, που τέθηκε σε ισχύ την 1 Οκτωβρίου φέτος. Μία απόλυτη καινοτομία είναι η θέσπιση μιας τιμής ορίου για την ποσότητα σωματιδίων που εκπέμπονται, εποπτεύοντας έτσι την παραγωγή του κλάσματος των υπερλεπτομερισμένων σωματιδίων που εκπέμπονται από τον κινητήρα. Επιπλέον, θεσπίζονται περαιτέρω όροι για την εποπτεία εκπομπών από βαρέα εμπορικά οχήματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης. Αυτό αντιστοιχεί στους όρους που έχουμε ήδη θέσει σε ισχύ στους κανονισμούς που διέπουν τα ελαφρά εμπορικά οχήματα.

Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης είναι επίσης σημαντική, επειδή θα εκπληρώσει διάφορες σημαντικές συστάσεις από τη διαδικασία Cars 21. Πρώτον, υπάρχει «βελτίωση της νομοθεσίας»: η πρόταση λαμβάνει υπ’ όψιν τις θέσεις εκείνων που επηρεάζονται, όπως διαπιστώνονται μέσω μιας δημόσιας διαβούλευσης στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, οι τεχνικοί όροι βασίζονται σε μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας βάσει μιας δεόντως εκτελεσμένης αποτίμησης αντικτύπου. Έπειτα, υπάρχει σημαντική απλοποίηση του εφαρμοστέου δικαίου. Όταν η πρόταση εφαρμοστεί σε όλα τα νέα οχήματα, έξι προηγούμενες νομικές πράξεις θα καταργηθούν. Τρίτον, υπάρχει καθολική εναρμόνιση. Πρόκειται να εισαχθεί μια νέα μεθοδολογία δοκιμής και μέτρησης, η οποία έχει αναπτυχθεί από την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη στη Γενεύη, ενώ οι τιμές ορίου για τα σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου τώρα θα είναι οι ίδιες με εκείνες που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ήταν παράγοντας αποφασιστικής σημασίας στην επιτυχία της διαπραγματευτικής διαδικασίας και λειτούργησε εξαιρετικά καλά. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον εισηγητή από αυτή την άποψη. Η Επιτροπή με χαρά υιοθετεί όλες τις τροπολογίες συμβιβασμού που κατατέθηκαν από τον εισηγητή. Με χαρά επίσης εκδίδω τη δήλωση που ζητήθηκε από τον εισηγητή και, στην πραγματικότητα, θα την κάνω λίγο καλύτερη ακόμα από εκείνη που ζήτησε.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. «Η Επιτροπή δηλώνει ότι τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζουν τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τύπο έγκρισης μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές από βαρέα εμπορικά οχήματα (Euro VI) και την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων θα κοινοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπό την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009.»

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα, πρωτίστως, να προσφέρω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον εισηγητή, κ. Groote, και στους σκιώδεις εισηγητές για την εποικοδομητική τους συνεργασία. Η βοήθειά τους επέτρεψε την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με έναν πολύ τεχνικό φάκελο ήδη από το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης.

Ως σκιώδης εισηγήτρια για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, ενθυμούμαι ακόμα πολύ καλά την ψηφοφορία μας για την αναθεώρηση της οδηγίας των λεπτών σωματιδίων. Ήμουν και τότε σκιώδης εισηγήτρια. Σε εκείνη την περίσταση, κατορθώσαμε να κάνουμε την Επιτροπή να υπογράψει μια δήλωση στην οποία ανέλαβε να καταθέσει μέτρα που καταπολεμούν την ύλη των λεπτών σωματιδίων στο σημείο ακριβώς όπου εμφανίζεται. Ο νέος κανονισμός Euro VI για τα βαρέα εμπορικά οχήματα και λεωφορεία είναι ένα από τα μέτρα που ζητούμε. Ο κανονισμός καταπολεμά τα λεπτά σωματίδια κατά την εκπομπή τους – στην πηγή, με άλλα λόγια, δηλαδή εκεί όπου στην πραγματικότητα παράγονται τα σωματίδια. Το νέο πρότυπο Euro VI θα μειώσει, συνεπώς, τις εκπομπές λεπτών σωματιδίων από βαρέα πετρελαιοκίνητα εμπορικά οχήματα και λεωφορεία κατά 66% σε σύγκριση με το πρότυπο Euro V, ενώ οι εκπομπές αζώτου των βενζινοκίνητων οχημάτων (NOx) θα μειωθούν κατά ένα περαιτέρω 80%.

Προκειμένου να καταστεί πραγματικά εφικτή η επίτευξη αυτών των νέων, φιλόδοξων προτύπων εκπομπών, τα μέτρα εφαρμογής, που ορίζουν λεπτομερώς τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να δημοσιοποιηθούν σε πρώιμο στάδιο. Για αυτόν το λόγο επίσης είμαι, φυσικά, πολύ ικανοποιημένη με τη δήλωση που μόλις έκανε ο Επίτροπος Verheugen, στην οποία η Επιτροπή αναλαμβάνει να καταθέσει τα μέτρα εφαρμογής στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πολύ σύντομα – συντομότερα από ό,τι σχεδιαζόταν αρχικά.

Το σημείο σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης για ανεξάρτητους φορείς της αγοράς είναι κάτι που επίσης θεωρώ σημαντικό. Ανεξάρτητοι φορείς αγοράς σημαίνει ανεξάρτητα συνεργεία, οργανώσεις μηχανοκίνησης και υπηρεσίες διάσωσης σε περίπτωση βλάβης. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε λειτουργικό ανταγωνισμό στον τομέα της εργασίας επισκευής, πρέπει να εγγυηθούμε αυτή την πρόσβαση και, σε αυτό τον κανονισμό, έχουμε κατορθώσει να το επιτύχουμε αυτό. Αυτό είναι καλό για τον ανταγωνισμό, για την τιμή της εργασίας επισκευής, για την οδική ασφάλεια και τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. − (NL) Κύριε Πρόεδρε, νωρίτερα φέτος, συνέταξα μια γνωμοδότηση για το Euro 6 εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Η μεταφορά αγαθών χρησιμοποιώντας βαρέα εμπορικά οχήματα είναι ένας τομέας που έχει εξαναγκαστεί να μειώσει τις εκπομπές επιβλαβών ουσιών, περιλαμβανομένου του οξειδίου του αζώτου και των λεπτών σωματιδίων, αρκετές φορές κατά τα πρόσφατα έτη. Η τυποποίηση Euro 6 ορθώς επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις στους κινητήρες.

Ως εκ τούτου, αυτός ο κανονισμός συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη ποιότητα αέρα και, συνεπώς, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας για αυτές τις νέες απαιτήσεις εκπομπών να τεθούν σε ισχύ πολύ σύντομα. Περιττό να πω ότι η βιομηχανία θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί. Πρέπει να της δοθεί ο χρόνος που χρειάζεται.

Στη διάρκεια των κοινοβουλευτικών συζητήσεων επί του φακέλου, βίωσα κάτι μοναδικό. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ψήφισε με έναν πιο περιβαλλοντικό τρόπο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων στον τομέα, για παράδειγμα, της συλλογής δεδομένων. Ευτυχώς, οι διαπραγματεύσεις τελικά οδήγησαν στην πρώιμη θέση της νομοθεσίας σε ισχύ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Groote για τις προσπάθειές του για την επίτευξη αυτής της έκβασης, καθώς και τον Επίτροπο για τη δήλωσή του.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ το συνάδελφό μου κ. Groote για αυτή την έκθεση. Η προσέγγισή του στη σύνταξή της ήταν πολύ συνεργατική. Εν γένει, η περιβαλλοντική προστασία δεν πρέπει να θυσιαστεί στο βωμό της οικονομικής κρίσης και είναι θετικό το γεγονός ότι έχουμε μια έκθεση ενώπιόν μας η οποία σε μεγάλο βαθμό εστιάζει στο μέλλον και περιέχει πολύ φιλόδοξους στόχους – όπως μια μείωση 66% στην περίπτωση του PM10 και μια μείωση 80% στην περίπτωση του NOx.

Τούτου δοθέντος, θα υπενθύμιζα στο Σώμα ότι η οδική κυκλοφορία γενικά γίνεται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Είναι ο τομέας που αναπτύσσεται σταθερά και με ταχύτατο ρυθμό. Απλώς σκεφθείτε τα προβλήματα του CO2. Έχουμε την ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε αυτό το θέμα εκτενέστερα. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι τύποι κυκλοφορίας αυξάνονται σε όγκο και πιστεύω ότι πραγματικά τώρα είναι καιρός η Επιτροπή όχι μόνο να θέσει απόλυτα φιλόδοξους στόχους σε μεμονωμένους φακέλους σε αυτό τον τομέα, αλλά να επιληφθεί του γενικού ζητήματος της κυκλοφορίας σε αυτόν το σύγχρονο κόσμο.

Ακόμα και αν πρόκειται τώρα να έχουμε καθαρά βαρέα εμπορικά οχήματα που είναι απολύτως ικανά να εκπέμπουν λιγότερο σε σύγκριση με το παρελθόν, εξακολουθούν να υπάρχουν, απλούστατα, εγγενή όρια στην υποδομή. Κοιτάξτε τους αυτοκινητοδρόμους μας! Σε πολλά κράτη μέλη, είναι τόσο συμφορημένοι ώστε, στο μέλλον, ακόμα και τα καθαρότερα βαρέα εμπορικά οχήματα Euro VI δεν θα μπορούν πλέον να διέλθουν, ακόμα και χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι μεγάλοι αριθμοί επιβατηγών αυτοκινήτων εντός των οποίων κάθονται οι πολίτες σε κυκλοφοριακές συμφορήσεις.

Για αυτόν το λόγο, αυτό που χρειάζεται είναι σκέψη με βάση τη συνολική εικόνα και επίσης πιστεύω ότι οι μεταφορές γενικά χρήζουν θεμελιώδους αναθεώρησης. Αυτό που θεωρώ θετικό σχετικά με την έκθεση είναι, πρώτον, οι φιλόδοξοι στόχοι της και, δεύτερον, ότι θα προταθούν επίσης ρεαλιστικές μέθοδοι μέτρησης από την Επιτροπή. Εμείς στο Τιρόλο ανακαλύψαμε ότι οι υπάρχουσες μέθοδοι μέτρησης είναι στην πραγματικότητα μια αποτυχία και ότι, στην πράξη, η διαφορά μεταξύ ενός βαρέος εμπορικού οχήματος Euro 0 και ενός Euro III ή Euro IV ήταν πραγματικά μικρή.

Νομίζω επίσης ότι είναι θετικό ότι υπάρχουν γενικές εγγυήσεις για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής. Πιστεύω ότι, ιδίως για τους πολίτες, αυτό είναι ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ της συμφωνίας επ’ αυτού του φακέλου, καθώς θα σημάνει ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν τότε την ευκαιρία να επιλέγουν ελεύθερα τα συνεργεία τους.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(RO) Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Groote. Η Επιτροπή έχει προτείνει μια μείωση 60% στις εκπομπές σωματιδίων και μια μείωση 80% στα οξείδια του αζώτου για κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει, κατά συνέπεια, να εισαγάγουμε φίλτρα πετρελαίου ή να ανακυκλώσουμε τα καυσαέρια και να εισαγάγουμε συσκευές εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής.

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά επίσης κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης και ορίζει απαιτήσεις για τη θέσπιση μιας κοινής μεθοδολογίας για τη δοκιμή και τη μέτρηση εκπομπών και διαγνωστικά συστήματα επί του οχήματος, εναρμονισμένα σε καθολικό επίπεδο. Αυτά τα συστήματα είναι σημαντικά για τον έλεγχο των εκπομπών κατά τη χρήση των οχημάτων. Η δυνατότητα πρώιμου ορισμού τιμών ορίου εκπομπής οξειδίου του αζώτου προσφέρει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων τη διαβεβαίωση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χαιρετίζω την ευκαιρία για τα κράτη μέλη να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για την κυκλοφορία νέων οχημάτων στην αγορά, τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού του κανονισμού. Ειδικότερα, με φόντο την κλιματική αλλαγή και την οικονομική κρίση, η προσφορά αυτών των κινήτρων θα ενισχύσει την παραγωγή αυτοκινήτων πιο αποδοτικών ενεργειακά και πιο «πράσινων». Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, αν υιοθετήσουμε το Euro VI για τα βαρέα εμπορικά οχήματα αύριο, θα το κάνουμε με πολύ καλή παράδοση. Σχετικά πρόσφατα, στην πορεία αυτής της νομοθετικής περιόδου, ψηφίσαμε επίσης υπέρ του Euro 5 και του Euro 6 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα, συνεχίζοντας έτσι το παράδειγμα επιτυχίας των προδιαγραφών καυσαερίων για τα οχήματα – στη σημερινή περίπτωση τα βαρέα εμπορικά οχήματα – στην Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Groote, με τον οποίο, για μία ακόμη φορά, είχα επιτυχή συνεργασία. Για μία ακόμη φορά, οδηγούμε μαζί τη νομοθεσία στην πρώτη ανάγνωση, εξασφαλίζοντας τη βεβαιότητα του σχεδιασμού για τη βιομηχανία και, φυσικά, πλήρη προστασία του περιβάλλοντος.

Η συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα βιώσιμο νομοθέτημα. Οι τιμές των ρύπων για τα καυσαέρια των βαρέων εμπορικών οχημάτων προωθούνται με φιλόδοξο τρόπο και το χρονοδιάγραμμα καθίσταται αυστηρότερο. Οι νέες τιμές ορίων θα τεθούν σε ισχύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά πρότεινε η Επιτροπή. Επιφέροντάς το αυτό, συνεισφέρουμε θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της Ευρώπης, χωρίς να πλήττονται υπέρμετρα οι κατασκευαστές. Η θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού έχει προωθηθεί σχεδόν κατά ένα έτος σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, ωστόσο οι κύκλοι προϊόντων και οι προθεσμίες σχεδιασμού του κατασκευαστή έχουν ληφθεί υπ’ όψιν.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει διδαχθεί από τα σφάλματα του παρελθόντος και αποδέχθηκε μια προθεσμία για την επιτροπολογία και για την κατάθεση των μέτρων εφαρμογής. Κατ’ αυτό τον τρόπο, όπως ευελπιστώ, θα αποφύγουμε μια καθυστέρηση όπως εκείνη που προέκυψε στην εισαγωγή του Euro 5 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Οι αριθμοί στην πρόταση για τη μείωση του εκπομπών είναι εντυπωσιακοί: 66% λιγότερη αιθάλη, 80% λιγότερα οξείδια του αζώτου. Όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών ρύπων, οι κατασκευαστές λειτουργούν στο απώτατο όριο του τεχνικά επιτεύξιμου. Ενώ μέγιστες εφικτές βελτιώσεις μπορούν πάντα να πραγματοποιηθούν – και πιστεύω απόλυτα στη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα των Ευρωπαίων κατασκευαστών ως προς αυτό – όσο πλησιάζουμε στο μηδενικό επίπεδο, τόσο πιο δαπανηρή γίνεται η τεχνολογία. Εν όψει αυτού, η ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων στο δρόμο προσλαμβάνει αυξανόμενη σημασία. Οι παλιές ρυπογόνοι σακαράκες που δεν πληρούν τα εφαρμοστέα πρότυπα επί πολλά έτη πρέπει να απομακρυνθούν από τους δρόμους. Αυτό θα βελτίωνε τον ισολογισμό των εκπομπών ταχύτερα και ευκολότερα από τη δαπανηρή βελτίωση κινητήρα.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Groote επί της πρότασης για έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων, η οποία στόχευε στη μείωση της ρύπανσης από τα βαρέα εμπορικά οχήματα, είναι πολύ σημαντική, τόσο από την άποψη της περιβαλλοντικής προστασίας όσο και από την άποψη της υγείας των πολιτών.

Περιέχει μια δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών σε ένα επίπεδο κοντά σε εκείνο του Euro VI για οχήματα και κινητήρες που χρησιμοποιούνται ήδη. Αυτό σημαίνει ότι τα συνεργεία χρειάζονται πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και κανονισμούς για τη συναρμολόγηση κινητήρων. Τα συνεργεία πρέπει να διαθέτουν τον εξοπλισμό που απαιτείται για την αξιολόγηση της λειτουργίας ενός κινητήρα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Η εφαρμογή της Οδηγίας απαιτεί ένα σύστημα ανεξάρτητου ελέγχου, για να διασφαλίζεται ότι τα οχήματα προσαρμόζονται, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις που υιοθετούνται. Η σύσταση ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί χρόνο και πόρους που θα είναι δύσκολο να εξευρεθούν στην τρέχουσα κατάσταση κρίσης.

Είμαι υπέρ των τροπολογιών στη γνωμοδότηση της Επιτροπής οι οποίες έχουν κατατεθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλο το έργο που έχει εκτελέσει στο έγγραφο. Υποστηρίζουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση για έναν κανονισμό επί της έγκρισης τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές από βαρέα εμπορικά οχήματα στοχεύει να καθιερώσει ένα ενιαίο σύνολο αρχών για την κατασκευή κινητήρων, εξασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για το φυσικό περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, τα προτεινόμενα πρότυπα της Ένωσης απλώς θα εξαλείψουν επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν κινητήρες από την ευρωπαϊκή αγορά. Επιπλέον, οι νέοι κινητήρες θα λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα και οι κατασκευαστές θα είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν ανάλογα όλα τα οχήματα που πωλούνται, καταχωρούνται ή διατίθενται στην αγορά. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της εκπομπής ρύπων θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί. Μόνο μεγάλοι μεταφορείς και εταιρείες θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε ερευνητικές και οργανωτικές απαιτήσεις τέτοιου μεγέθους.

Όσον αφορά τα νέα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού του κανονισμού, οι εθνικοί φορείς δεν θα αποδέχονται πλέον πιστοποιητικά συμμόρφωσης από την 1 Οκτωβρίου 2014. Όσον αφορά την Πολωνία, είναι πολύ πιθανό ότι πολλές μεταφορικές επιχειρήσεις και εταιρείες που κατασκευάζουν κινητήρες, όπως η Andoria, απλώς θα πάψουν να υφίστανται. Η έννοια της νομοθεσίας της Ένωσης που έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε όλα τα κράτη μέλη και εξυπηρετεί όλα τα συμφέροντά τους αποδεικνύεται μύθος. Η εξάλειψη των ασθενέστερων και πτωχότερων επιχειρήσεων θα ωφελήσει προφανώς τις μεγάλες εταιρείες και αυτές είναι κυρίως γερμανικές.

Είναι ήδη εμφανές ότι τα περισσότερα από τα έγγραφα σε ολόκληρο το πακέτο ενέργειας και κλιματικής αλλαγής μπορεί πραγματικά να εξασφαλίζουν τη συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης για μεγάλες και πλούσιες χώρες και επιχειρήσεις. Ωστόσο, Πολωνοί επιστήμονες υπολογίζουν ότι το πακέτο θα κοστίσει τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια πολωνικά ζλότι. Αυτό θα οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση και σε τεράστια αύξηση των δαπανών και των τιμών των τροφίμων, εξαιτίας της ανάγκης αντικατάστασης των μεταφορικών οχημάτων. Ως αποτέλεσμα, ο πληθυσμός θα υποφέρει από ένδεια.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο εκδίδουμε έναν ακόμη κανονισμό που ουσιαστικά ολοκληρώνει τον κύκλο των κανονισμών οι οποίοι αφορούν τις μεταφορές και τα μέσα μεταφορών ως προς τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και την προστασία της ποιότητας του αέρα. Ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, το οποίο ολοκληρώνεται με αυτό το έγγραφο.

Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Ευρώπη λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν την προστασία του φυσικού κόσμου και του περιβάλλοντος, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για αυτό. Απαιτείται φυσικά μεγάλη οικονομική προσπάθεια, παρότι ενδεχομένως όχι τόσο μεγάλη όσο υπέδειξε η προηγούμενη ομιλήτρια. Από τους κατόχους οχημάτων οπωσδήποτε απαιτείται να καταβάλουν μεγάλη οικονομική προσπάθεια επί του παρόντος, εν όσω ο τομέας των μεταφορών βιώνει τόσο δραματική οικονομική κρίση. Η αγορά λιγότερων οχημάτων θα μπορούσε να είναι μια λύση, αλλά αυτό ενδεχομένως θα σήμαινε ότι οι κατασκευαστές θα υπέφεραν εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης. Χρειάζονται οικονομικά κίνητρα, αν πρόκειται ο κανονισμός μας να επιτύχει το στόχο του και να εξυπηρετήσει ένα σκοπό, δηλαδή, για να είναι δυνατή η αγορά και πώληση οχημάτων νέας γενιάς. Θεωρώ αυτό το ζήτημα ζωτικό στοιχείο του εγγράφου ενώπιόν μας.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Είναι σαφές ότι όχι μόνο τα επιβατηγά οχήματα αλλά και τα βαρέα εμπορικά οχήματα πρέπει να διαθέτουν σύγχρονα συστήματα που εξασφαλίζουν μια μείωση 80% στις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου, καθώς και μια μείωση των εκπομπών σωματιδίων έως 60 %. Εν όψει του γεγονότος ότι ο ρυθμός αντικατάστασης για τέτοια οχήματα είναι περίπου 10 έτη στην Ευρώπη, θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να προτείνει κανονισμούς που θα καθιστούσαν επίσης δυνατό τον εξοπλισμό παλιότερων οχημάτων με πιο σύγχρονα συστήματα ελέγχου εκπομπών. Αν δεν γίνει αυτό, το Euro VI δεν θα συμβάλει σημαντικά σε βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα.

Στηρίζω πλήρως την απαίτηση ότι η Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη διεθνούς – δηλαδή, όχι απλώς ευρωπαϊκής – εναρμόνισης των νόμων για τα μηχανοκίνητα οχήματα και όχι μόνο για τα εμπορικά οχήματα. Είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την ποιότητα του αέρα στον πλανήτη μας αλλά και, φυσικά, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Και για αυτόν το λόγο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω την ανάγκη να μην τροποποιηθεί το πρότυπο εκπομπών για τουλάχιστον τα επόμενα πέντε έτη.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Groote και ιδίως τη συνάδελφό μου κ. Weisgerber, που ενήργησε ως εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

Κάτι που δεν άκουσα να αναφέρεται απόψε και θέλω να το θέσω σταθερά στην ημερήσια διάταξη, είναι το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά βαρέων εμπορικών οχημάτων. Αυτή η πρόταση είναι απολύτως σημαντική, καθώς προλειαίνει το έδαφος για ένα παγκόσμιο πρότυπο για τις εκπομπές κινητήρων βαρέων οχημάτων. Αυτό είναι σημαντικό επειδή, αντίθετα με τα αυτοκίνητα, τα βαρέα εμπορικά οχήματα παράγονται σε μικρούς όγκους και είναι πολύ σύνθετα.

Οι παραγωγοί για την παγκόσμια αγορά μπορούν να κινητοποιούν πόρους και να χρησιμοποιούν εξελίξεις, για να παραγάγουν έναν καθολικό κινητήρα φορτηγών. Πήγα να δω μια τέτοια εταιρεία πρόσφατα και μπορώ να σας πω ότι σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μια παγκόσμια οικογένεια κινητήρων φορτηγών.

Το κανονιστικό κλίμα που προτείνουμε πρέπει να το ενθαρρύνει αυτό και θέλουμε επίσης η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτός ο κανονισμός θα γίνει ο παγκόσμιος κανονισμός επίσης, που είναι μέρος του πακέτου επί τάπητος σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εν πρώτοις, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, στο πρόσωπο του Επιτρόπου Verheugen, για την ανάγνωση της δήλωσης για τα μέτρα εφαρμογής εδώ στο Σώμα σήμερα. Αυτό το θέμα μάς είχε πραγματικά προκαλέσει αρκετούς πονοκεφάλους και ήταν πηγή ανησυχίας. Ήταν θετικό ότι αναπαράχθηκε στο κοινό εδώ ξανά.

Πολλά μέλη μίλησαν για το πώς τα περιβαλλοντικά πρότυπα θα μπορούσαν ή οπωσδήποτε θα αύξαναν τις πωλήσεις, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας βιομηχανίας επί του παρόντος διέρχεται κρίση. Η κ. Krupa μάς είπε πώς τα πακέτα κλίματος και ενέργειας, αλλά και αυτή η νομοθεσία, θα απομακρύνουν τους μικρούς κατασκευαστές από την αγορά και πώς θα τους καταστρέψουν. Δεν το βλέπω έτσι, καθώς το πρότυπο Euro και το πρότυπο καυσαερίων Euro ήταν ένα παράδειγμα επιτυχίας και οι τεχνικές καινοτομίες πάντα τροφοδοτούσαν την αγορά και δραστηριοποιούσαν τους καταναλωτές να αγοράσουν νέα οχήματα.

Η κ. Roithová έκανε λόγο για μετεξοπλισμό. Ο μετεξοπλισμός είναι θετικός, αλλά απαιτεί την εκτέλεση μιας εναρμονισμένης διαδικασίας και θα καλούσα ξανά την Επιτροπή να το πράξει αυτό. Αν εξοπλίσουμε οχήματα με φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου, τελικά παράγουν περισσότερο οξείδιο του αζώτου και, με γνώμονα αυτό, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι ένας ορθολογικός συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων και ένας ομοιόμορφος κανονισμός για τις διαδικασίες μετεξοπλισμού.

Κατά τα προσεχή έτη, είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί κάτι ως προς αυτό, να αποκτήσουμε ένα ομοιόμορφο πρότυπο και σε αυτό τον τομέα, να μην μπορούν μόνο τα νέα οχήματα να εξοπλίζονται με αυτές τις ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, αλλά να υπάρχει μια ομοιόμορφη, τυποποιημένη διαδικασία και για τα μεταχειρισμένα οχήματα.

Τις ευχαριστίες μου και πάλι σε όλους εκείνους που συμμετείχαν και έλαβαν μέρος στις συζητήσεις. Μόνο με τη βοήθειά σας κατέστη δυνατό για εμάς να ολοκληρώσουμε αυτήν τη νομοθετική διαδικασία αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σε πρώτη ανάγνωση και για τη βιομηχανία, αλλά και για τους πολίτες της Ευρώπης, να λάβουν τη βεβαιότητα του σχεδιασμού και να γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι. Για αυτό, για μία ακόμη φορά, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες!

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου