Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0329/2008

Pateikti tekstai :

A6-0329/2008

Debatai :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0604

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2008 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras Tekstas OL

18. Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. Kitas klausimas – M. Groote pranešimas (A6-0329/2008) Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų tešalų kiekį („Euro IV“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, pranešėjas.(DE) Pone pirmininke, Komisijos nary G. Verheugenai, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti pagalbiniams pranešimo rengėjams už puikų ir konstruktyvų bendradarbiavimą per teisinę procedūrą. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Prancūzijai už suteiktą galimybę šį teisinį procesą užbaigti kompromisu, kurio siekiant pirmininkaujanti šalis labai prisidėjo.

Rytoj Europos Parlamentas balsuos dėl kompromisinio paketo, susijusio su „Euro 6“ standarte pateikiamomis sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio normomis. Naujos sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio normos yra susijusios su teršalų mažinimu (ne su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis – kartais šie veiksniai maišomi).

„Euro 6“ yra svarbi priemonė, skirta Europos oro kokybei gerinti. „Euro 6“ standarte ypač sumažinti leidžiami kietųjų dalelių ir azoto oksidų kiekiai: vien tik dėl kietųjų dalelių Europoje prieš laiką mirė 348 tūkst. žmonių, todėl aš šiuo atveju tikėjausi kur kas griežtesnės ribinės vertės. Tą patį patvirtino ir techniniai tyrimai. Nepaisant to, rytdienos balsavimas ir visas paketas, kaip jau minėjau, yra geras kompromisas. Lyginant su dabartiniu išmetamųjų teršalų standartu „Euro 6“, kuris taikomas nuo 2008 m. spalio 1 d., vien tik išmetamas kietųjų dalelių kiekis būtų sumažintas 66 proc., o azoto oksidų – 80 proc. Azoto oksidai ypač pavojingi kūdikiams, vaikams ir pagyvenusiems žmonėms, nes naikina ozono sluoksnį.

Taip pat, naudodamasis proga, norėčiau paminėti įsigaliojimo datą. Mums pavyko nustatyti įsigaliojimo datą, todėl „Euro 6“ bus pradėtas taikyti anksčiau, taigi pagerės ir oro kokybė. Apskritai pasiekėme mus tenkinantį kompromisą: ši priemonė neabejotinai padės gerinti ir oro, ir gyvenimo kokybę.

Prieš dvejus metus, beveik tą pačią dieną, šiuose Rūmuose diskutavome ir priėmėme „Euro 5“ ir „Euro 6“ standartų nuostatas dėl lengvųjų automobilių išmetamų teršalų ribinių verčių. Rengiant įgyvendinimo priemones paaiškėjo, kad šiuo atžvilgiu būta atidėliojimo. Privalau dar kartą aiškiai pasakyti, kad tas pats negali nutikti šiame teisiniame procese: gamintojai turi turėti visą reikiamą informaciją, kuri būtų prieinama jiems patogiu metu. Todėl džiaugiuosi, kad Komisija dabar tikrai pareikš, kad įgyvendinimo priemonių galime tikėtis vėliausiai 2010 m. kovo pabaigoje, t. y. 2010 m. balandžio 1 d.

Per paskutinę plenarinę sesiją su G. Verheugenu diskutavome apie automobilių pramonės krizę. Anuomet pastebėjome, kad drastiškai sumažėjo komercinių automobilių sektoriuje parduodamų blokų skaičius. Džiugu, kad sugebėjome sukurti priemonę (šis teisės aktas dabar yra priešais jus), kuri leis valstybėms narėms teikti mokesčių lengvatas dar prieš įsigaliojant „Euro 6“ standartui. Tai, be abejo, pagyvins ekonomiką ir padės gerinti oro ir taip pat gyvenimo kokybę ir visų mūsų sveikatą.

Norėčiau dar kartą padėkoti dalyvavusiems šiame darbe. Tikiuosi neabejotinai įdomios diskusijos.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijos pirmininko pavaduotojas. (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia leiskite man nuoširdžiai padėkoti pranešėjui M. Groote už pasiaukojamą darbą dėl pasiūlymo.

Reikia patvirtinti svarbų reglamentą, kuris rodo ryžtingą žingsnį visuotinai suderintų sąlygų, taikomų sunkiųjų transporto priemonių ir autobusų išmetamiems teršalams, įgyvendinimo link. Norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos dalykus, paminėtus M. Groote, t. y. kad mes tai darome nepaprastai didelio Europos Sąjungos komercinių transporto priemonių rinkos nuosmukio aplinkybėmis, kadangi padėtis komercinių automobilių rinkoje yra kur kad blogesnė, nei lengvųjų automobilių. Visuomenė tą nelabai tepastebėjo, nes dauguma žmonių neperka sunkiųjų transporto priemonių. Nepaisant to, šios rinkos nuosmukis turi didžiulių ekonominių pasekmių, todėl tokia padėtis Komisijai kelia susirūpinimą. Šiomis aplinkybėmis svarbu suteikti gamintojams teisinio aiškumo ir nustatyti aiškų reglamentavimą, kad būtų aišku, ko tikėtis. Todėl dabar, kai „Euro V“ standartas iš esmės vos tik įsigaliojo, jau svarstome „Euro VI“ standartą.

Pasiūlymas dėl „Euro VI“ standarto buvo parengtas atsižvelgiant į programą „Švarus oras Europoje“ (angl. CAFÉ) ir strategiją oro taršos srityje. Pagal šią strategiją išmetamas teršalų kiekis ir toliau turi būti mažinamas kelių eismo srityje apskritai, taip pat konkrečiose srityse, kad ES pasiektų užsibrėžtą oro kokybės gerinimo tikslą. Mes norime kiek įmanoma mažinti teršalų poveikį žmonių sveikatai ir geriau saugoti aplinką apskritai.

Lyginant su „Euro V“ standartu, įsigaliojusiu šių metų spalio 1 d., „Euro VI“ standarte, kuris yra bendrosios strategijos dalis, nustatytos ribinės vertės apima dar mažesnį išmetamų suodžių dalelių ir azoto oksidų kiekį. Nustatyta išmetamų kietųjų dalelių kiekio ribinė vertė, t. y. iš variklio išmetamos ypač mažos kietosios dalelės, yra visiška naujovė. Be to, nustatytos smulkesnės nuostatos, taikomos sunkiųjų transporto priemonių išmetamiems teršalams stebėti realiomis važiavimo sąlygomis ir dėl prieigos naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija. Tai atitinka į reglamentus, taikomus lengvosioms komercinėms transporto priemonėms, jau įtrauktas nuostatas.

Šį pasiūlymą svarbu priimti dar ir todėl, kad jis padės įgyvendinti keletą svarbių rekomendacijų, pateiktų iniciatyvoje „CARS 21“. Visų pirma „geresnė teisėkūra“: pasiūlyme atsižvelgta į susijusių asmenų padėtį, kuri buvo nustatyta internete tariantis su visuomene. Be to, techninės nuostatos pagrįstos ekonominės naudos analize, kuri remiasi tinkamai atliktu poveikio įvertinimu. Taip pat labai supaprastinti taikomi teisės aktai. Kadangi pasiūlymas skirtas visoms naujoms transporto priemonėms, ankstesni šeši teisės aktai bus panaikinti. Trečia, atliktas visuotinis suderinimas. Bus įdiegta nauja bandymų ir matavimo metodologija, kurią sukūrė Ženevoje veikianti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (angl. UNECE), o kietųjų dalelių ir azoto oksidų ribinės vertės bus tokios pačios, kaip ir taikomos Jungtinėse Amerikos valstijose.

Glaudus bendradarbiavimas su Parlamentu, Taryba ir Komisija buvo esminis veiksnys, lėmęs derybų proceso sėkmę ir nepaprastai pasiteisinęs. Šiuo atžvilgiu ypač dėkoju pranešėjui. Komisijai džiugu, kad galės remti visas pranešėjo pateiktas kompromisines pataisas. Aš taip pat džiaugiuosi galėdamas padaryti pranešėjo pageidautą pareiškimą, kuris bus net truputį geresnis, nei prašė pranešėjas.

„Komisija pareiškia, kad techninės priemonės, kuriomis įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iki 2009 m. gruodžio 31 d. bus perduotos Europos Parlamentui ir Tarybai pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu“.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonės rengėja. (DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, visų pirma norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui M. Groote ir pagalbiniams pranešimo rengėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą. Jie padėjo pasiekti susitarimą dėl labai techniškos bylos kaip pirmojo svarstymo etapo.

Kaip pranešimo pagalbinė rengėja, atstovaujanti Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijai, vis dar labai gerai atsimenu mūsų balsavimą dėl kietųjų dalelių direktyvos persvarstymo. Tuomet taip pat buvau pagalbinė pranešimo rengėja. Anuomet mums pavyko, ir Komisija pasirašė pareiškimą, kuriame ji įsipareigojo imtis priemonių kovojant su kietųjų dalelių išmetimu toje srityje, kurioje ir kyla ši problema. Naujasis „Euro VI“ standartas, reglamentuojantis sunkiąsias transporto priemones ir autobusus, yra viena iš priemonių, kurių buvo reikalauta. Ji skirta kovai su kietųjų dalelių teršalais ten, kur jie atsiranda – kitaip tariant, kur susidaro kietosios dalelės. Taigi, lyginant su „Euro V“ standartu, naujasis „Euro VI“ standartas padės sumažinti dyzelinių sunkiųjų transporto priemonių ir autobusų išmetamą kietųjų dalelių kiekį 66 proc., o benziną kaip kurą naudojančių transporto priemonių išmetamą azoto oksidų (NOx) kiekį – 80 proc.

Siekiant praktikoje įgyvendinti naujus ir drąsius teršalų standartus, priemonės, detaliai nustatančios tikslias technines specifikacijas, turi būti paviešintos ankstyvajame etape. Dėl to, savaime suprantama, džiaugiuosi Komisijos nario G. Veyheugeno ką tik padarytu pareiškimu, kuriame Komisija įsipareigojo labai greitai (daug greičiau, nei buvo planuota) pateikti Parlamentui ir Tarybai įgyvendinimo priemones.

Galimybę nepriklausomiems rinkos dalyviams naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija laikau taip pat labai svarbia. Nepriklausomi rinkos dalyviai – tai nepriklausomos dirbtuvės, stebėjimo organizacijos ir skubios pagalbos kelyje tarnybos. Jei mes norime užtikrinti veiksmingą konkurenciją remonto darbų srityje, turi garantuoti šią galimybę. Šiame reglamente pavyko tai pasiekti. Tai naudinga konkurencijai, remonto darbų kainoms, kelių eismo saugai ir vartotojams.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, Transporto ir turizmo komiteto nuomonės rengėjas.(NL) Pone pirmininke, kiek anksčiau šiais metais Transporto ir turizmo komiteto vardu parengiau nuomonę apie „Euro 6“ standartą. Krovinių pervežimo sunkiosiomis transporto priemonėmis sektorius jau kelis kartus per pastaruosius metus buvo verčiamas mažinti išmetamą kenksmingų medžiagų, tarp jų azoto oksidų ir kietųjų dalelių, kiekį. Pagal „Euro 6“ standartą galima primesti papildomus reikalavimus varikliams.

Šiuo reglamentu svariai prisidedama prie oro kokybės, taigi ir prie visuomenės sveikatos gerinimo. Nepaprastai svarbu, kad naujieji taršos reikalavimai būtų pradėti taikyti kaip galima greičiau. Nereikia nė sakyti, kad pramonei prireiks laiko prisitaikyti prie pasikeitusios padėties. Reikėtų jai suteikti tiek laiko, kiek reikės.

Per diskusiją šiuo klausimu Parlamente patyriau kai ką nepaprasto. Transporto ir turizmo komitetas balsavo kur kas labiau atsižvelgdamas į aplinkos apsaugą nei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, pavyzdžiui, dėl duomenų kaupimo. Laimei, derybos galiausiai baigėsi išvada, kad teisės aktas turėtų įsigalioti anksčiau.

Norėčiau padėkoti M. Groote už pastangas, įdėtas siekiant šio tikslo, ir Komisijos nariui už pareiškimą.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, PPE-DE frakcijos vardu. (DE) Pone pirmininke, aš taip pat norėčiau padėkoti savo kolegai M. Groote už šį pranešimą. Jis bendradarbiavo padėdamas atlikti šį darbą. Apskritai aplinkos apsaugos nederėtų aukoti ant ekonomikos krizės aukuro. Puiku, kad turime į ateitį orientuotą pranešimą, kuriame pateikti labai drąsūs tikslai: išmetamą kietųjų dalelių kiekį sumažinti 66 proc., o NOx – 80 proc.

Kaip buvo sakyta, norėčiau Rūmams priminti, kad kelių eismas bendrąja prasme pamažu tampa Europos problema. Tai nuolat ir sparčiausiai didėjantis sektorius. Pagalvokite apie CO2 keliamus sunkumus. Turime galimybę rytoj išsamiau padiskutuoti šiuo klausimu. Žinome, kad visų rūšių eismas didina teršalų kiekį, todėl manau, kad tikrai atėjo laikas Komisijai ne tik kruopščiai kurti drąsius tikslus atskirais klausimais, bet ir imtis spręsti bendrą eismo šiuolaikiniame pasaulyje klausimą.

Net jei ketiname turėti švarias sunkiąsias transporto priemones, kurios turi visas galimybes išmesti mažiau teršalų nei anksčiau, vis tiek lieka neatskiriamos infrastruktūros ribos. Pažvelkite į mūsų greitkelius! Daugelyje valstybių narių jie taip perkrauti, kad ateityje jais nepravažiuos net pačios švariausios „Euro VI“ standartą atitinkančios transporto priemonės, net jei jais nevažinės didžiulis skaičius lengvųjų automobilių, dabar sudarančių eismo spūstis.

Taigi mums reikia platesnio mąstymo ir manau, kad turime nuodugniai tikrinti visą transportą apskritai. Teigiamas dalykas, kurį įžvelgiu šiame pranešime, tai drąsūs tikslai, o kitas – realūs vertinimo metodai, kuriuos taip pat turėtų pateikti Komisija. Tirolyje padarėme atradimą, kad dabartiniai vertinimo metodai iš tiesų yra klaidingi, todėl praktikoje skirtumas tarp „Euro 0“ ir „Euro III“ ar „Euro IV“ standartus atitinkančių sunkiųjų transporto priemonių yra labai menkas.

Taip pat manau, kad labai teigiamas dalykas yra galimybės naudotis remonto informacija užtikrinimas. Manau, kad ypač piliečiams tai svarbus argumentas palaikyti šią bylą, nes tai reikš, kad visiems piliečiams bus suteikta galimybė laisvai rinktis remonto dirbtuves.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, PSE frakcijos vardu.(RO) Norėčiau padėkoti pranešėjui M. Groote. Komisija pasiūlė slėginio uždegimo variklių išmetamą kietųjų dalelių kiekį sumažinti 60 proc., o azoto oksidų – 80 proc. Norėdami to pasiekti, turime įdiegti dyzelinių variklių filtrus arba perdirbti išmetamąsias dujas įdiegiant selektyvinius išmetamųjų dujų valymo įrenginius su katalizatoriais.

Komisijos pasiūlymas taip pat susijęs su kibirkštinio uždegimo varikliais ir jam nustatyti reikalavimai dėl bendros išmetamų teršalų ir vidaus diagnostinių sistemų bandymų ir vertinimo metodologijos, suderintos pasauliniu lygmeniu, įdiegimo. Šios sistemos svarbios kontroliuojant veikiančių transporto priemonių išmetamą teršalų kiekį. Galimybė anksčiau nustatyti azoto oksido ribines vertes leidžia automobilių gamintojams Europos lygmeniu kurti ilgalaikius planus.

Pritariu valstybėms narėms suteiktai galimybei taikyti finansines lengvatas naujai rinkoje atsiradusioms transporto priemonėms, atitinkančioms šio reglamento sąlygas, įsigyti. Ypač kovos su klimato kaita ir ekonomikos krize aplinkybėmis tokios lengvatos paskatins gaminti efektyviai energiją naudojančius ir aplinkai mažiau kenkiančius automobilius. Dėkoju.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, ALDE frakcijos vardu. (DE) Pone pirmininke, jeigu mes rytoj priimsime „Euro VI“ standartą, reglamentuojantį sunkiąsias transporto priemones, pasielgsime pagal gerą paprotį. Ne taip seniai per šį teisinio derinimo laikotarpį balsavome dėl „Euro 5“ ir „Euro 6“ standartų, reglamentuojančių lengvuosius automobilius, taigi dabar tęsiame išmetamųjų dujų standartų įgyvendinimo Europoje sėkmės istoriją (šiandien – sunkiųjų transporto priemonių atžvilgiu). Norėčiau ypač padėkoti pranešėjui M. Groote, su kuriuo kartą jau teko labai sėkmingai padirbėti. Dabar ir vėl kartu sėkmingai pateikėme svarstyti teisės aktą, užtikrindami pramonėms atstovams aiškų planavimą ir, savaime suprantama, pagrįstą aplinkos apsaugą.

Susitarimas su Taryba ir Komisija padėjo parengti perspektyvų teisės aktą. Sunkiųjų transporto priemonių išmetamosiose dujose esančių teršalų ribinės vertės pateiktos drąsiai, o planas sugriežtintas. Naujos ribinės vertės įsigalios anksčiau, nei iš pradžių siūlė Komisija. Jų įgyvendinimas bus svarus indėlis į aplinkos ir Europos piliečių sveikatos apsaugą, nedarantis didelio poveikio automobilių gamintojams. Priešingai, nei buvo siūlyta Komisijos, šis reglamentas numatytas įgyvendinti beveik per metus, atsižvelgiant į gamintojų produktų cikliškumą ir galutinius planavimo terminus.

Džiaugiuosi, kad Komisija pasimokė iš praeities klaidų ir nustatė galutinį komitologijos ir įgyvendinimo priemonių pateikimo terminą. Tikiuosi, tai padės išvengti vėlavimo, kaip buvo įgyvendinant „Euro 5“ standartą dėl lengvųjų automobilių.

Pasiūlyme pateikti išmetamų teršalų mažinto kiekio skaičiai įspūdingi: 66 proc. mažiau suodžių ir 80 proc. mažiau azoto oksidų. Siekdami numatyti išmetamo teršalų kiekio mažinimo lygį, gamintojai dirba, atsižvelgdami į techniškai įmanomą ribą. Nors bet kada galima vėl stengtis tobulinti, kiek tai maksimaliai įmanoma (šiuo atžvilgiu tvirtai tikiu Europos gamintojų kūrybiškumu ir išradingumu), vis labiau artėjant prie nulinio lygio, tačiau dėl to nuolat didėja technologijos savikaina. Šiomis aplinkybėmis vis didesnės reikšmės turi keliais važinėjančių automobilių atnaujinimo svarba. Teršalais besispjaudantys seni kledarai, neatitinkantys taikomų standartų, ne ilgiau kaip per metus turi būti išimti kaip netinkami naudoti. Tai padėtų daug greičiau ir lengviau pagerinti išmetamų teršalų balansą, nei brangus variklių reguliavimas.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, M. Groote pranešimas apie pasiūlymą priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį yra labai svarbus ir aplinkos, ir piliečių sveikatos apsaugos sumetimais.

Jame nustatytas įpareigojimas sumažinti išmetamų teršalų kiekį tiek, kad būtų priartėta prie „Euro VI“ standarto nustatyto lygio dėl jau naudojamų transporto priemonių ir variklių. Tai reiškia, kad remonto dirbtuvėms, reguliuojančioms variklius, reikia sudaryti galimybę naudotis technine informacija ir reglamentais. Dirbtuvės turi įsigyti reikiamą įrangą, kurią naudojant įvertinamas užvesto variklio veikimas. Direktyvos įgyvendinimas reikalauja nepriklausomos priežiūros sistemos, kuri padėtų užtikrinti, kad transporto priemonės bus sureguliuotos pagal nustatytus reikalavimus. Tokios sistemos įdiegimas reikalauja laiko ir lėšų, kurių surasti dabartiniu sunkmečiu nelengva.

Aš pritariu pateiktoms Komisijos nuomonės pataisoms. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą rengiant dokumentą. Mes palaikome pranešimą.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, IND/DEM frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, pasiūlymu dėl reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį siekiama nustatyti variklių konstrukcijos principus, taip užtikrinant aukštą aplinkos apsaugos lygį. Iš tiesų pasiūlyti Europos Sąjungos standartai paprasčiausiai išstums mažąsias ir vidutines įmones, gaminančias variklius, iš Europos rinkos. Be to, naujieji varikliai turės naudoti alternatyvius degalus, o gamintojai bus įpareigoti reikiamai sureguliuoti visas parduodamas, užregistruojamas ar pateikiamas į rinką transporto priemones. Visa įranga, kuria matuojami išmetami teršalai, taip pat turės būti sureguliuota. Tik didelės pervežimo įmonės galės susidoroti su tokio masto mokslinių tyrimų ir organizaciniais reikalavimais.

Nuo 2014 m. spalio 1 d. nacionalinės valdžios institucijos nebepriims naujų transporto priemonių, kurios neatitiks reglamento nuostatų, atitikties sertifikatų. Panašu, kad Lenkijoje, daugelis didelių pervežimo įmonių ar variklių gamintojų, pavyzdžiui, „Andoria“, paprasčiausiai liausis egzistavę. Europos Sąjungos siekis, kad teisės aktai visose valstybėse narėse gintų visų jų interesus, tėra mitas. Akivaizdu, kad silpnesnių ir sunkiau besiverčiančių įmonių pašalinimas bus naudingas didelėms korporacijoms, ypač Vokietijoje.

Jau aišku, kad dauguma energetikos ir klimato kaitos paketo dokumentų remiantis tvarios plėtros principais iš tiesų gali užtikrinti sanglaudą ir ekonominę plėtrą tik didelėms ir turtingoms šalims bei įmonėms. Tačiau Lenkijos mokslininkai apskaičiavo, kad priemonių paketo įgyvendinimas atsieis mažiausiai 500 mlrd. PLN. Būtinybė keisti pervežimams naudojamas transporto priemones lems ekonomikos žlugimą ir milžinišką maisto produktų kainų didėjimą. Dėl to bus nuskurdinta visuomenė.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Pone pirmininke, per šią Parlamento kadenciją mes išleidžiame kitą reglamentą, kuris iš esmės užbaigs su transportu ir pervežimo būdais poveikio aplinkai atžvilgiu bei oro kokybės apsauga susijusių reglamentų ciklą. Tai buvo milžiniškas sumanymas, kurio įgyvendinimas šiuo dokumentu baigiamas.

Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Europa iš tiesų gina gamtą ir aplinką, tačiau tai turi savo kainą, kurią teks sumokėti. Žinoma, įtrauktos didelės ekonominės pastangos, nors galbūt ne tokios didelės, kaip minėjo ankstesnis kalbėtojas. Transporto priemonių savininkų ekonominių pastangų reikalaujama jau dabar, kai transporto sektorius išgyvena didžiulę finansų krizę. Mažesnis transporto priemonių pirkimas būtų sprendimas, tačiau dėl sumažėjusios paklausos gali nukentėti gamintojai. Finansinis skatinimas reikalingas, jeigu norime, kad būtų pasiektas reglamente užsibrėžtas tikslas ir reglamentas būtų taikomas tam tikslui, kuriam buvo sukurtas. Tai reiškia, kad turi būti sudaryta galimybė parduoti ir pirkti naujos kartos transporto priemones. Manau, kad šis klausimas yra esminė mums pateikto dokumento dalis.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Aišku, kad ne tik lengvieji automobiliai, bet ir sunkiosios transporto priemonės privalo turėti šiuolaikines sistemas, užtikrinančias išmetamo anglies monoksido ir azoto oksidų kiekio sumažinimą 80 proc., o kietųjų dalelių – 60 proc. Kadangi tokiems automobiliams Europoje nustatytas keitimo rodiklis siekia apie 10 metų, norėčiau paraginti Komisiją pasiūlyti reglamentą, kuris leistų ir senesnėse transporto priemonėse įrengti šiuolaikines išmetamų teršalų kontrolės sistemas. To nepadarius „Euro VI“ standartas nepadės akivaizdžiai pagerinti oro kokybės.

Aš visiškai palaikau reikalavimą, kad Komisija skatintų tarptautinių (taigi ne vien Europos) teisės aktų, reglamentuojančių visas motorines transporto priemones, o ne vien tik krovininius automobilius, suderinimą. Šis klausimas apima ne tik mūsų planetos oro kokybę, bet ir, savaime suprantama, Europos konkurencingumą. Dėl to norėčiau taip pat pabrėžti poreikį per kitus penkerius metus nekeisti išmetamų teršalų standarto.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Pone pirmininke, norėčiau padėkoti M. Groote ir ypač savo kolegei A. Weisgerber, kuri buvo Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonės rengėja.

Šį vakarą niekas nepaminėjo vieno dalyko, kurį norėčiau įtraukti į darbotvarkę: tai faktas, kad Europos gamintojai dominuoja sunkiųjų komercinių transporto priemonių pasaulio rinkoje. Šis pasiūlymas yra nepaprastai svarbus, nes nutiesia kelią pasauliniam sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų standartui. Tai svarbu todėl, kad, priešingai nei lengvieji automobiliai, sunkiosios transporto priemonės gaminamos mažais kiekiais ir yra labai sudėtingos.

Pasaulio rinkoje dalyvaujantys gamintojai gali mobilizuoti atsargas ir imtis tobulinti, kad pagamintų pasaulinės reikšmės krovininio automobilio variklį. Neseniai lankiausi tokioje kompanijoje ir galiu pasakyti, kad ji ketina investuoti 1 mlrd. EUR į pasaulinės svarbos krovininių automobilių variklių kūrimą.

Mūsų siūlomas reglamentavimas turi tai skatinti, todėl taip pat norime, kad Komisija užtikrintų, kad šis reglamentas, kuris yra šiandien pateikto priemonių paketo dalis, taptų pasauliniu.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, pranešėjas.(DE) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti kolegoms parlamentarams už įdomią diskusiją. Visų pirma norėčiau padėkoti Komisijai, kuriai atstovauja jos narys G. Verheugen, už šiandien Rūmuose perskaitytą pareiškimą apie įgyvendinimo priemones. Šis klausimas iš tikrųjų tapo tam tikru rūpesčiu ir nemalonumu. Buvo naudinga jį dar kartą išnagrinėti viešai.

Daug narių kalbėjo apie tai, kaip aplinkos standartai padidintų arba neabejotinai padidins pardavimą, nes dabar šis specifinis pramonės sektorius išgyvena sunkmetį. U. Krupa papasakojo, kaip klimato ir energetikos priemonių paketas bei šis teisės aktas išstums mažus gamintojus iš rinkos ir juos sunaikins. Nematau nieko panašaus, kadangi „Euro“ standarto „Euro“ išmetamųjų dujų standarto įgyvendinimas buvo sėkmingas, o technikos naujovės visada skatino rinką ir ragino vartotojus pirkti naujas transporto priemones.

Z. Roithová minėjo modifikavimą. Modifikavimas yra naudingas, tačiau reikalauja suderinto proceso, todėl dar kartą raginu Komisiją tai padaryti. Jeigu transporto priemonėse įrengsime dyzelino kietųjų dalelių filtrus, galiausiai jos pradės išskirti daugiau azoto oksido, todėl, turint tai omenyje, reikia protingai suderinti šiuos du veiksnius ir nustatyti vienodą modifikavimo procesų reglamentavimą.

Kitais metais bus labai svarbu ką nors šiuo atžvilgiu jau turėti, tuomet sieksime vienodo standarto ir šioje srityje. Šitaip ne tik būtų diegiamos aplinkai ypač palankios naujos technologijos naujose transporto priemonėse, bet taip pat būtų nustatytos ir vienodos standartizuotos procedūros naudotoms transporto priemonėms.

Dar kartą dėkoju visiems, prisidėjusiems prie darbo ir dalyvavusiems diskusijoje. Tik jūsų dėka rytoj galėsime užbaigti šį teisinį procesą panašu jau per pirmąjį svarstymą. Ir pramonei, ir visiems europiečiams bus suteikta daugiau aiškumo rengiant planus ir žinojimo, kas laukia ateityje. Už tai dar kartą nuoširdžiai dėkoju!

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. Diskusijos baigtos.

Balsuojama bus 2008 m. gruodžio 16 d., antradienį. <BRK>

 
Teisinė informacija - Privatumo politika