Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0295(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0329/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0329/2008

Debates :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Balsojumi :

PV 16/12/2008 - 3.21
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0604

Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2008. gada 15. decembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

18.  Mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājums (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. Darba kārtības nākamais punkts ir ziņojums (A6-0329/2008) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)), ko Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā sagatavojis Groote kungs.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār Verheugen kungs, dāmas un kungi! Vispirms es gribētu pateikties „ēnu” referentiem par lielisko darbu un konstruktīvo sadarbību likumdošanas procesā. Vēlos pateikt paldies arī Francijas prezidentūrai par to, ka tagad mēs varam pabeigt šo likumdošanas procedūru ar kompromisu, ko ievērojami veicināja prezidentūra.

Rīt Eiropas Parlaments balsos par kompromisa tiesību aktu kopumu par Euro 6 emisijas normām lielas kravnesības/celtspējas automobiļiem. Lielas kravnesības/celtspējas automobiļiem noteiktās jaunās emisijas normas attiecas uz piesārņotājiem, nevis uz siltumnīcefekta gāzēm — reizēm tās jauc.

Euro 6 ir svarīgs instruments Eiropas gaisa kvalitātes uzlabošanai. Euro 6 samazina tieši cieto daļiņu un slāpekļa oksīdu emisiju: tikai cietās daļiņas vien ir bijušas 348 000 eiropiešu priekšlaicīgas nāves iemesls, un tādēļ es, iespējams, cerēju uz vērienīgākiem ierobežojumiem šajā jomā. To apstiprina arī tehniskie pētījumi. Neraugoties uz to, rītdienas balsojums par visu kopumu, kā jau teicu, ir labs kompromiss. Salīdzinot ar pašreizējām emisijas normām 6, kas ir spēkā kopš 2008. gada 1. oktobra, mēs panāksim 66 % samazinājumu cietajām daļiņām un vairāk nekā 80 % samazinājumu slāpekļa oksīdiem. Slāpekļa oksīdi ir īpaši bīstami zīdaiņiem, bērniem un veciem cilvēkiem, jo tie izraisa ozona veidošanos nelielā augstumā no zemes.

Es gribētu izmantot šo iespēju, lai atgādinātu par sākuma datumu. Mums izdevās pabīdīt uz priekšu sākuma datumu, tādēļ Euro 6 būs spēkā agrāk un gaisa kvalitāte uzlabosies. Mēs esam panākuši visumā apmierinošu kompromisu; šis instruments neapšaubāmi uzlabos gan gaisa, gan dzīves kvalitāti.

Pirms diviem gadiem gandrīz tieši šajā pašā datumā mēs Parlamentā apspriedām un pieņēmām Euro 5 un Euro 6 emisijas normas vieglajiem automobiļiem. Izstrādājot īstenošanas pasākumus, atklājās, ka šajā jomā ir aizkavēšanās. Man vēlreiz skaidri jāpasaka, ka tas nedrīkst atkārtoties šajā likumdošanas procesā, — ražotājiem ir laikus jāsaņem visa vajadzīgā informācija. Tādēļ mani iepriecina Komisijas gatavība paziņot, ka mēs varam būt droši, ka uzzināsim īstenošanas pasākumus 2010. gada marta beigās, tātad 2010. gada 1. aprīlī.

Iepriekšējā plenārsēdē mēs kopā ar Verheugen kungu apspriedām krīzi automobiļu rūpniecībā. Mēs konstatējām, ka pārdoto komerciālo transportlīdzekļu skaits ir krasi samazinājies, un tādēļ es priecājos, ka ar šo tiesību aktu mums ir izdevies radīt instrumentu, kas dos dalībvalstīm iespēju kā pamudinājumu piešķirt nodokļu atvieglojumus par Euro 6 emisijas normu agrīnu ieviešanu. Tas neapšaubāmi būs stimuls ekonomikai un veicinās arī gaisa kvalitātes, dzīves kvalitātes un visu cilvēku veselības uzlabošanu.

Es vēlreiz gribu pateikties visiem, kas piedalījās šajā darbā, un ar prieku gaidu debates, kuras noteikti būs interesantas.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vispirms ļaujiet man no sirds pateikties referentam Groote kungam par viņa aizrautīgo līdzdarbošanos šī priekšlikuma izstrādē.

Mēs runājam par svarīgu regulu, kurai ir izšķiroša nozīme visā pasaulē saskaņotu nosacījumu ieviešanā attiecībā uz lielas kravnesības transportlīdzekļu un autobusu radīto piesārņojošo vielu emisiju. Vēlos runāt par jautājumu, uz kuru atsaucās arī Groote kungs – mēs to darām ārkārtīgi smagas krīzes apstākļos, jo Eiropas Savienības kravas transportlīdzekļu tirgus ir cietis daudz nopietnāk nekā pasažieru transportlīdzekļu tirgus. Sabiedrība šo faktu nav tik ļoti manījusi, jo lielākā daļa cilvēku neiegādājas lielas kravnesības transportlīdzekļus. Tomēr šim faktam ir ārkārtīgi nozīmīgas ekonomiskās sekas, un Komisija par šo situāciju ir ļoti nobažījusies. Šajā kontekstā ir svarīgi nodrošināt ražotājus ar tiesisko noteiktību un skaidru normatīvo bāzi, lai viņi zina, kas no viņiem tiek sagaidīts. Tieši tādēļ jau tagad tiek lemts par Euro VI standartu, lai arī Euro V standarts ir stājies spēkā burtiski tikko.

Priekšlikums par Euro VI standartu tika izstrādāts kopā ar programmu „Tīru gaisu Eiropā” jeb CAFE un tematisko stratēģiju par gaisa piesārņojumu. Saistībā ar šo stratēģiju tiek prasīta tālāka piesārņojošo vielu emisijas samazināšana gan ceļu satiksmē kopumā, gan citās jomās, lai Eiropas Savienība sasniegtu savus mērķus gaisa kvalitātes uzlabošanā. Mēs vēlamies pēc iespējas mazāku kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un labāk aizsargātu vidi kopumā.

Euro VI paredzētās robežvērtības, kuras veido daļu šīs vispārīgās stratēģijas, jau atkal būtiski samazinās kvēpu daļiņu un slāpekļa oksīdu emisiju salīdzinājumā ar Euro V standartu, kurš stājās spēkā šī gada 1. oktobrī. Viens pilnīgs jauninājums ir emitēto daļiņu daudzuma robežvērtības noteikšana, tādējādi kontrolējot motora emitēto sīko daļiņu apjomu. Papildus tiek ieviesti nosacījumi lielas kravnesības transportlīdzekļu radītās emisijas kontrolei reālās braukšanas apstākļos un piekļuvei transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai. Tas atbilst nosacījumiem, kurus jau ieviesām noteikumos par vieglajiem kravas transportlīdzekļiem.

Šī priekšlikuma apstiprināšana ir svarīga arī tādēļ, ka tas īstenos vairākus svarīgus Cars 21 procesa ieteikumus. Pirmkārt, „labāku tiesību aktu izstrādi” – priekšlikums ņem vērā to cietušo nostāju, kas tika apzināti publiskajās interneta apspriešanās. Papildus tam tehniskie nosacījumi balstās izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta, ņemot vērā pamatīgo ietekmes novērtējumu. Tam seko ievērojama piemērojamo tiesību aktu vienkāršošana. Tiklīdz jaunais priekšlikums būs piemērots visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, seši iepriekšējie tiesību akti tiks atcelti. Treškārt, saskaņošana notiks pasaules līmenī. Tiks ieviesta jauna, ANO Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE) Ženēvā izstrādāta testēšanas un mērīšanas metodoloģija, savukārt daļiņu un slāpekļa oksīdu robežvērtības tagad būs tādas pašas kā Savienotajās Valstīs piemerojamās.

Parlamenta, Padomes un Komisijas ciešā sadarbība bija izšķirīgs faktors panākumu gūšanai pārrunu procesā un izdevās izcili. Tādēļ esmu īpaši pateicīgs referentam. Komisija ar prieku apstiprinās visus referenta iesniegtos kompromisa grozījumus. Labprāt sniegšu arī referenta prasīto deklarāciju un patiesībā to pat nedaudz uzlabošu.

„Komisija deklarē, ka tehniskie pasākumi, kas ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) un par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, tiks nodoti Eiropas Parlementam un Padomei regulatīvajā kontroles procedūrā līdz 2009. gada 31. decembrim.”

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinuma sagatvotāja. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, pirmkārt es vēlētos no sirds pateikties referentam Groote kungam un ēnu referentiem par konstruktīvo sadarbību. Ar viņu palīdzību mums izdevās panākt vienošanos par ļoti tehnisku dokumentāciju jau pirmajā lasījumā.

Kā Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupas ēnu referente es labi atceros mūsu balsojumu par smalko daļiņu direktīvas pārskatīšanu. Arī tad es biju ēnu referente. Toreiz mums izdevās panākt, ka Komisija paraksta deklarāciju, kurā tā apņemas virzīt pasākumus cīņai ar smalkajām daļiņām to rašanās brīdī. Jaunais Euro VI standarts lielas kravnesības transportlīdzekļiem un autobusiem ir viens no pasākumiem, kurus aicinājām ieviest. Regula cīnās ar smalkajām daļiņām to emisijas brīdī jeb, citiem vārdiem sakot, vietā, kur šīs daļiņas faktiski tiek radītas. Tādējādi jaunais Euro VI standarts, salīdzinājumā ar Euro V standartu, samazinās smalko daļiņu emisiju no dīzeļmotoru lielas kravnesības transportlīdzekļiem un autobusiem par 66 %, savukārt benzīnmotoru transportlīdzekļu slāpekļa (NOx) emisijas samazināsies vēl par 80 %.

Lai šos jaunos, ambiciozos standartus tiešām varētu sasniegt, jau agrīnā stadijā vajag publiskot ieviešanas pasākumus, kuri detalizēti nosaka precīzas tehniskās specifikācijas. Tieši tādēļ, protams, esmu ļoti priecīga par komisāra Verheugen deklarāciju, kurā viņš uzņemas virzīt ieviešanas pasākumus uz Parlamentu un Padomi daudz ātrāk nekā sākotnēji plānots.

Manuprāt, ļoti svarīgs ir arī jautājums par neatkarīgo tirgus dalībnieku piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai Neatkarīgi tirgus dalībnieki nozīmē neatkarīgas remontdarbnīcas, autoklubus un palīdzības dienestus. Ja mēs vēlamies nodrošināt funkcionālu konkurenci autoremonta darbu jomā, mums jānodrošina šo piekļuvi, ko šajā regulā mums ir izdevies panākt. Tas nāk par labu konkurencei, autoremonta darbu cenām, satiksmes drošībai un patērētājiem.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, Transporta un tūrisma komitejas atzinuma sagatavotājs. − (NL) Priekšsēdētāja kungs, pirms kāda laika es Transporta un tūrisma komitejas vārdā sagatavoju atzinumu par Euro 6. Preču transportēšana, izmantojot lielus kravas transportlīdzekļus, ir joma, kas pēdējo gadu laikā bijusi spiesta vairakkārt samazināt kaitīgo vielu, tai skaitā slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu, emisijas. Euro 6 standartizācija rīkojas pareizi, ieviešot papildus prasības motoriem.

Pati par sevi šī regula sniedz būtisku ieguldījumu labākā gaisa kvalitātē, tādējādi uzlabojot arī sabiedrības veselību. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunās prasības attiecībā uz emisijām stājas spēkā ļoti ātri. Bez šaubām, nozarei vajadzēs laiku, lai piemērotos šīm prasībām, kas tai arī jādod.

Parlamentāro diskusiju laikā par šo dokumentāciju es piedzīvoju kaut ko nebijušu. Transporta un tūrisma komiteja balsoja videi draudzīgākā veidā nekā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja tādās jomās kā, piemēram, datu vākšana. Par laimi, pārrunu rezultātā tiesību akti stājās spēkā savlaicīgi.

Vēlos pateikties Groote kungam par viņa pūlēm šāda rezultāta sasniegšanā un komisāram par viņa paziņojumu.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, PPE-DE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs, arī es vēlētos apsveikt kolēģi Groote kungu par viņa ziņojumu. Viņa pieeja tā sastādīšanā bija ļoti kolaboratīva. Galu galā vides aizsardzību nedrīkst upurēt par labu ekonomiskajai krīzei un ir labi, ka mūsu priekšā ir ziņojums, kas vērsts nākotnē un definē ļoti ambiciozus mērķus, piemēram, PM10 samazinājumu par 66 % un NOx samazinājumu par 80 %.

Tomēr es vēlētos Parlamentam atgādināt, ka ceļu satiksme kopumā ir pieaugoša problēma Eiropā. Tā ir nozare, kas pastāvīgi un ļoti strauji attīstās. Padomājiet tikai par problēmām ar CO2! Rīt mums būs iespēja debatēt par šo jautājumu izvērstāk. Mēs apzināmies, ka pieaug visa veida satiksmes apjoms, tādēļ uzskatu, ka Komisijai ir īstais brīdis ne tikai izvirzīt ļoti ambiciozus mērķus šīs jomas atsevišķās dokumentācijās, bet runāt par satiksmes vispārīgajām problēmām modernajā pasaulē.

Pat, ja mums tagad būs tīri lielās kravnesības transportlīdzekļi, kas emitēs daudz mazāk kaitīgo vielu nekā agrāk, joprojām pastāv dabīgi infrastruktūras ierobežojumi. Palūkojaties uz mūsu autoceļiem! Daudzās dalībvalstīs tie ir tik pieblīvēti, ka nākotnē pat tīrākie Euro VI standarta lielas kravnesības transportlīdzekļi nespēs pa tiem pārvietoties, nemaz nerunājot par sastrēgumus veidojošo lielo pasažieru automobiļu skaitu.

Tādēļ jādomā plašākā mērogā, un uzskatu, ka nopietni vajag pārskatīt transporta nozari kopumā. Ziņojumā man patīk, pirmkārt, tā izvirzītie ambiciozie mērķi un, otrkārt, Komisijas piedāvātās reālistisko mērījumu metodes. Mēs, Tirolē strādājošie, atklājām, ka pastāvošās mērījumu metodes ir kļūmīgas un ka praksē starpība starp Euro 0 standartu lielas kravnesības transportlīdzekļiem un Euro III vai Euro IV standartu bija ļoti neliela.

Domāju arī, ka ir labi, ja tiek nodrošināta arī vispārīga piekļuve transportlīdzekļu remonta informācijai. Uzskatu, ka it īpaši pilsoņiem tas būs nopietns iemesls, lai piekristu šai dokumentācijai, jo tas nozīmēs, ka ikvienam pilsonim būs iespēja brīvi izvēlēties remontdarbnīcu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, PSE grupas vārdā.(RO) Es vēlos apsveikt referentu Groote kungu. Komisija kompresijaizdedzes motoriem piedāvā daļiņu emisijas samazinājumu par 60 % un slāpekļa oksīdu emisijas samazinājumu par 80 %. Lai to sasniegtu, mums attiecīgi jāievieš dīzeļa filtri vai izplūdes gāžu otrreizējā pārstrāde un selektīvās katalītiskās reducēšanas ierīces.

Komisijas priekšlikums vēršas arī pie jautājuma par dzirksteļaizdedzes motoriem un nosaka pasaules līmenī saskaņotas prasības vienotas emisiju testēšanas un mērīšanas metodoloģijas ieviešanai un iebūvētām diagnostikas sistēmām. Šīs sistēmas ir būtiskas emisiju kontrolei transportlīdzekļu lietošanas brīdī. Iespēja savlaicīgi noteikt slāpekļa oksīdu emisijas robežvērtības ļauj automobiļu ražotājiem nodrošināt ilgtermiņa plānošanu Eiropas līmenī.

Es apsveicu dalībvalstīm piedāvāto iespēju sniegt finansiālu stimulu tādu jaunu transportlīdzekļu piedāvāšanai tirgū, kas atbilst šīs regulas noteikumiem. Šādu stimulu piešķiršana veicinās energoefektīvāku un videi draudzīgāku automobiļu ražošanas pieaugumu, īpaši pašreizējos klimata izmaiņu un ekonomiskās krīzes apstākļos. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, ALDE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, ja mēs rīt pieņemsim Euro VI standartu lielas kravnesības transportlīdzekļiem, tā būs ļoti laba tradīcija. Ne tik sen šajā likumdošanas periodā mēs balsojām arī par Euro 5 un Euro 6 standartiem pasažieru automobiļiem, tādējādi turpinot transportlīdzekļu – un šodien tie ir lielas kravnesības transportlīdzekļi - izplūdes gāzu veiksmes stāstu Eiropā. Šajā brīdī es īpaši vēlētos pateikties referentam Groote kungam, ar kuru mums jau atkal izveidojās ļoti veiksmīga sadarbība. Jau atkal mēs kopīgi piedāvājam tiesību aktus pirmajam lasījumam, nodrošinot nozares plānošanas noteiktību un, protams, rūpīgu vides aizsardzību.

Vienošanās ar Padomi un Komisiju ir radījusi dzīvotspējīgus tiesību aktus. Lielas kravnesības transportlīdzekļu izplūdes gāzu radīto piesārņotāju vērtības ir ambiciozas un jāievieš ļoti īsā termiņā. Jaunās robežvērtības stāsies spēkā ātrāk nekā Komisija sākotnēji ierosināja. Tā rīkojoties, mēs veicinām vides un Eiropas pilsoņu veselības aizsardzību, tajā pašā laikā nekaitējot ražotājiem. Regula ir stājusies spēkā gandrīz gadu ātrāk salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu, tajā pašā laikā ņemot vērā ražotāju produktu ciklus un plānošanas termiņus.

Priecājos, ka Komisija ir mācījusies no savām pagātnes kļūdām un piekritusi komiteju procedūras un ieviešamo pasākumu iesniegšanas termiņiem. Cerams, ka šādā veidā mēs izvairīsimies no kavēšanās, ar kādu saskārāmies Euro 5 standarta ieviešanas procesā pasažieru automobiļiem.

Skaitļi emisiju samazinājuma priekšlikumā ir iespaidīgi – par 66 % mazāk kvēpu un par 80 % mazāk slāpekļa oksīdu. Runājot par piesārņotāju emisijas samazinājumu, ražotāji strādā uz tehnisko iespēju robežas. Lai arī vienmēr var veikt maksimālos iespējamos uzlabojumus – un es pilnībā ticu, ka Eiropas ražotāji šajā jautājumā ir radoši un inovatīvi – jo tuvāk nulles līmenim, jo dārgāka kļūst tehnoloģija. Tādējādi satiksmē piedalošos automobiļu atjaunošanai ir arvien pieaugošāka nozīme. No ceļiem ir jāaizvāc vecās piesārņotājus radošās sagrabējušās automašīnas, kuras neatbilst jaunajiem standartiem. Tas uzlabotu emisiju bilanci daudz straujāk un vieglāk nekā dārgā motoru pārveidošana.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN grupas vārdā. – (PL) Priekšsēdētāja kungs, Groote kunga ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas kravnesības transportlīdzekļu radītā piesārņojuma samazinājumu ir ļoti būtisks gan vides aizsardzībai, gan pilsoņu veselībai.

Tajā ir izteikta apņemšanās samazināt emisijas līdz līmenim, kas pietuvināts Euro VI standartā noteiktajam līmenim jau lietošanā esošiem transportlīdzekļiem un motoriem. Tas nozīmē, ka remontdarbnīcām vajadzīga piekļuve tehniskajai informācijai un noteikumiem par motoru aprīkošanu. Darbnīcām vajag aprīkojumu, kas ļauj piekļūt strādājošam motoram. Direktīva aicina ieviest neatkarīgas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi tiek pielāgoti pieņemtajām prasībām. Šādas sistēmas izveide prasa laiku un līdzekļus, kurus būs grūti iegūt pašreizējās krīzes apstākļos.

Es atbalstu Komisijai iesniegtos atzinuma grozījumus. Vēlos pateikties referentam par viņa ieguldījumu šī dokumenta tapšanā. Mēs atbalstām šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, IND/DEM grupas vārdā. – (PL) Priekšsēdētāja kungs, priekšlikums regulai par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām ir vērsts uz to, lai izveidotu vienotu motoru konstruēšanas principu kopumu, tādējādi nodrošinot augstu dabiskās vides aizsardzības līmeni. Patiesībā Eiropas Savienības piedāvātie standarti ietekmēs arī mazos un vidējos uzņēmumus, kuri ražo motorus ārpus Eiropas tirgus. Piedevām jaunie motori darbosies ar alternatīvu degvielu, tādēļ ražotājiem būs pienākums attiecīgi pielāgot visus pārdotos, reģistrētos vai kā citādi tirgū nonākošos transportlīdzekļus. Būs jāpielāgo arī viss piesārņotāju emisijas mērīšanai paredzētais aprīkojums. Tikai lielās transporta kompānijas un korporācijas varēs tikt galā ar šāda mēroga izpētes un organizatoriskajām prasībām.

Runājot par jauniem transportlīdzekļiem, kuri neatbilst šīs regulas noteikumiem, no 2014. gada 1. oktobra dalībvalstu varas iestādes vairs nepieņems atbilstības sertifikātus. Savukārt, runājot par Poliju, ļoti ticams, ka daudzi transporta uzņēmumi un tādi motoru ražotāji kā, piemēram, Andoria, pārstās eksistēt. Uzskats, ka Eiropas Savienības tiesību aktiem ir vienāds efekts visās dalībvalstīs un ka tie kalpo visu interesēm, ir mīts. Labumu no vājāku un nabadzīgāku uzņēmumu likvidēšanas nešaubīgi gūs lielās, galvenokārt Vācijas, korporācijas.

Jau tagad ir redzams, ka lielākā daļa dokumentu visā klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumā patiešām var nodrošināt kohēziju un ekonomisko attīstību saskaņā ar lielu un bagātu valstu un uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības principiem. Tomēr Polijas zinātnieki ir aprēķinājuši, ka šis tiesību aktu kopums izmaksās vismaz PLN 500 miljardus. Vajadzība nomainīt transportlīdzekļus novedīs pie tautsaimniecības sabrukuma un milzīga izmaksu un pārtikas cenu pieauguma. Tā rezultātā iedzīvotāju dzīves līmenis kritīsies.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Priekšsēdētāja kungs, šajā Parlamenta sasaukumā mēs izdodam vēl vienu regulu, kas likumsakarīgi noslēdz regulu ciklu transporta un transportlīdzekļu jautājumos saistībā ar to ietekmi uz vidi un gaisa kvalitātes aizsardzību. Šis dokuments īsteno milzīgu apņemšanos. Ar šo dokumentu tiek izpildītas milzīgas saistības.

Sauksim lietas īstajos vārdos. Eiropa ir uzņēmusies nopietnu dabas un vides aizsardzību, bet tam būs sava cena. Būs vajadzīgi lieli saimnieciskie izdevumi, bet varbūt ne tik lieli, kā norādīja iepriekšējais runātājs. Tā kā transporta nozare piedzīvo dramatisku finanšu krīzi, šobrīd transportlīdzekļu īpašniekiem tiek uzlikta liela ekonomiskā slodze. Risinājums varētu būt mazāks transportlīdzekļu iepirkums, bet no samazinātā pieprasījuma varētu ciest ražotāji. Ir vajadzīgs finansiāls stimuls, ja mūsu regula vēlas sasniegt mērķi un kalpot nolūkam – spējai pirkt un pārdot jaunās paaudzes transportlīdzekļus. Uzskatu, ka šis jautājums ir būtisks mums priekšā esošā dokumenta elements.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Ir skaidrs, ka ne tikai pasažieru transportlīdzekļus, bet arī kravas transportlīdzekļus jāaprīko ar modernu sistēmu, kas nodrošina oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīda emisiju samazinājumu par 80 % un daļiņu emisiju samazinājumu līdz pat 60 %. Tā kā šādu transportlīdzekļu aizvietošanas likme Eiropā ir apmēram 10 gadi, es aicinu Komisiju piedāvāt noteikumus, kas ļautu aprīkot vecākus transportlīdzekļus ar modernākām emisijas kontroles sistēmām. Ja tas neizdosies, Euro VI nebūs būtiskas nozīmes gaisa kvalitātes uzlabošanā.

Es pilnībā atbalstu prasību, lai Komisija veicina arī starptautisku, tas ir, ne tikai Eiropas, saskaņošanu ne tikai attiecībā uz tiesību aktiem par mehāniskajiem transporta līdzekļiem, bet arī par kravas transportlīdzekļiem. Šis jautājums skar ne tikai gaisa kvalitāti uz mūsu planētas, bet, protams, arī Eiropas konkurētspēju. Šī iemesla dēļ es vēlos arī atzīmēt vajadzību nemainīt emisiju standartus vismaz tuvākos piecus gadus.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties Groote kungam un jo īpaši manai kolēģei, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinuma referentei Weisgerber kundzei.

Viena lieta, kuru šovakar nedzirdēju pieminam un kuru vēlos iekļaut dienas kārtībā, ir fakts, ka Eiropas ražotāji dominē pasaules kravas transportlīdzekļu tirgū. Šis priekšlikums ir izšķirīgs, jo nosaka pasaules standartu kravas transportlīdzekļu motoru emisijām. Tas ir svarīgi, jo, pretēji automobiļiem, kravas transportlīdzekļus ražo nelielos apjomos un to ražošanas process ir ļoti sarežģīts.

Ražotāji, kas strādā pasaules tirgum, spēs mobilizēt līdzekļus un izmantot notikumu attīstību, lai ražotu pasaules līmeņa kravas transportlīdzekļu motorus. Nesen viesojos vienā no šādiem uzņēmumiem un varu jums pateikt, ka tas plāno ieguldīt EUR 1 miljardu kravas transportlīdzekļu pasaules saimē.

Mūsu piedāvātajam regulējošajam klimatam jāveicina šāda situācija, un mēs arī vēlamies, lai Komisija nodrošina, ka šī regula, kas ir daļa no šodien izskatāmā tiesību aktu kopuma, kļūst par pasaules mēroga regulu.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, referents. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, vēlos pateikties visiem kolēģiem par šīm saistošajām debatēm. Pirmkārt, vēlos pateikties Komisijai komisāra Verheugen personā par šodien Parlamentā nolasīto deklarāciju par pasākumu ieviešanu. Šis jautājums mums tiešām bija mokošs un raisīja bažas. Labi, ka tas atkal tika publiski apspriests.

Daudzi deputāti izteicās par to, kā vides standarti varētu vai noteikti varēs palielināt pārdošanas apjomus šajā specifiskajā nozares sektorā, kurš šobrīd piedzīvo krīzi. Krupa kundze mums pastāstīja, kā gan klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums, gan šie tiesību akti izstums mazos ražotājus no tirgus un tos iznīcinās. Es tam nepiekrītu, jo gan Euro standarts, gan Euro izplūdes gāzu standarts ir ļoti veiksmīgs, un tehniskās inovācijas vienmēr ir veicinājušas tirgu un patērētāju vēlmi iegādāties jaunus transportlīdzekļus.

Roithová kundze runāja par pārbūvi. Pārbūve ir laba lieta, bet tā prasa saskaņota procesa izstrādi, tādēļ es vēlreiz aicinu Komisiju tādu īstenot. Ja mēs aprīkosim transportlīdzekļus ar dīzeļa daļiņu filtriem, rezultātā tie radīs vairāk slāpekļa oksīda un, paturot to prātā, mums ir vajadzīga saprātīga šo abu faktoru kombinācija un pārbūves procesa vienota regulēšana.

Ir svarīgi, lai tuvākajos gados šajā jautājumā kaut kas tiek darīts un mēs iegūstam vienotu standartu arī šajā jomā, lai ne tikai jauni transportlīdzekļi var tikt aprīkoti ar īpaši videi draudzīgajām tehnoloģijām, bet lai arī lietotiem transportlīdzekļiem ir šāda vienota un standartizēta procedūra.

Vēlreiz paldies visiem, kas bija iesaistīti un piedalījās diskusijās. Tikai ar jūsu palīdzību mēs, visticamāk, jau rīt pirmajā lasījumā varēsim pabeigt likumdošanas procesu, lai gan nozarei, gan Eiropas iedzīvotājiem sniegtu noteiktību viņu plāniem un nākotnei. Un par to vēlreiz sirsnīgs paldies!

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks otrdien, 2008. gada 16. decembrī.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika