Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0295(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0329/2008

Predložena besedila :

A6-0329/2008

Razprave :

PV 15/12/2008 - 18
CRE 15/12/2008 - 18

Glasovanja :

PV 16/12/2008 - 3.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0604

Razprave
Ponedeljek, 15. december 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

18. Homologacija motornih vozil in motorjev (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. Naslednja točka je poročilo (A6-0329/2008) o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro 6) in dostopu do informacij za popravilo in vzdrževanje vozil (KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)), ki ga je v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane predložil gospod Groote.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, poročevalec.(DE) Gospod predsednik, gospod komisar Verheugen, gospe in gospodje, najprej bi se želel zahvaliti poročevalcem v senci za njihovo odlično in konstruktivno sodelovanje v teku celotnega zakonodajnega postopka. Zahvaliti se želim tudi francoskemu predsedstvu, ker smo lahko ta zakonodajni postopek zaključili s kompromisom, h kateremu je to predsedstvo dalo pomemben prispevek.

Jutri bo Evropski parlament glasova o kompromisnem paketu o standardih glede emisij za težka tovorna vozila Euro 6. Novi standardi glede emisij za težka tovorna vozila se nanašajo na zmanjšanje onesnaževal, ne toplogrednih plinov: to dvoje se namreč včasih zamenjuje.

Euro 6 je pomemben instrument za izboljšanje kakovosti zraka v Evropi. Zlasti zmanjšuje količino drobnih prašnih delcev in dušikovih oksidov: samo drobni prašni delci so vzrok več kot 348 000 prezgodnjih smrti v Evropi, zaradi česar bi si mogoče tukaj želel ambicioznejšo omejitev. To so podprle tudi tehnične študije. Kljub temu sta jutrišnje glasovanje in celoten paket, kot sem že rekel, dober kompromis. V primerjavi s trenutnim standardom glede emisij 6, ki se uporablja od 1. oktobra 2008, bomo dosegli 66-odstotno zmanjšanje samo pri drobnih prašnih delcih in več kot 80-odstotno zmanjšanje pri dušikovih oksidih. Dušikovi oksidi so zlasti nevarni za dojenčke, otroke in starejše ljudi, saj tvorijo ozon nad tlemi.

Želel bi izkoristiti to priložnost tudi, da omenim datum za uvedbo. Ta datum smo uspeli prestavit, da bo Euro 6 prišel uveden prej in da se bo s tem izboljšala kakovost zraka. Na splošno smo dosegli zadovoljiv kompromis; ta instrument bo nedvomno izboljšal tako kakovost zraka kot kakovost življenja.

Skoraj natančno pred dvema letoma smo v tem Parlamentu razpravljali o Euro 5 in mejnih vrednostih emisij Euro 6 za osebna vozila, kar smo tudi sprejeli. V postopku priprave izvedbenih ukrepov se je izkazalo, da je v tej zvezi veliko zamud. Še enkrat moram jasno pozvati, da se to ne sme zgoditi v tem zakonodajnem postopku – proizvajalci morajo pravočasno dobiti vse potrebne informacije, ki so jim na voljo. Zato sem zadovoljen, ker bo Komisija zdaj zagotovo dala izjavo o tem, da lahko računamo, da bomo izvedbene ukrepe dobili najpozneje do konca marca 2010, torej 1. aprila 2010.

Na zadnjem plenarnem zasedanju smo z gospodom Verheugenom razpravljali o krizi v avtomobilski industriji. Takrat smo opozorili, da je prišlo do velikega padca pri številu prodanih enot v sektorju komercialnih vozil, zato sem vesel, da smo z zakonodajo, ki je zdaj pred nami, uspeli ustvariti instrument, ki bo državam članicam omogočil, da uvedejo davčne spodbude za zgodnjo uvedbo standarda glede emisij Euro 6. To bo nedvomno poživilo gospodarstvo in pomagalo tudi izboljšati kakovost zraka, kakovost življenja in zdravje vseh.

Še enkrat bi se želel zahvaliti vsem vpletenim in veselim se te razprave, ki bo zagotovo zelo zanimiva.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen , podpredsednik Komisije.(DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, dovolite mi najprej, da se iskreno zahvalim poročevalcu, gospodu Grootu, za njegovo zavzeto sodelovanje pri tem predlogu.

Opraviti imamo s pomembno uredbo, ki predstavlja odločilen korak pri uvedbi svetovno usklajenih določb za emisije onesnaževal iz težkih tovornih vozil in avtobusov. Želel bi spregovoriti o nečem, kar je omenil gospod Groote, in sicer, da to počnemo v času hude krize na trgu komercialnih vozil Evropske unije, saj je bil trg komercialnih vozil precej močneje prizadet kot trg osebnih vozil. To dejstvo javnost manj opaža, saj večina ljudi ne kupuje težkih tovornih vozil. Kljub temu pa to ima ogromne posledice za gospodarstvo, zato to stanje povzroča Komisiji veliko skrbi. V zvezi s tem vidikom je tudi pomembno, da se proizvajalcem zagotovi pravna gotovost in jasen regulativni okvir, da bodo vedeli, kaj se od njih pričakuje. Zato se o tem standardu Euro 6 odločamo zdaj, v času, ko je standard Euro 5 pravzaprav komaj začel veljati.

Ta predlog Euro 6 je bil oblikovan v povezavi s programom Čist zrak za Evropo ali CAFE ter tematsko strategijo o onesnaževanju zraka. V zvezi s to strategijo se zahtevajo nadaljnja zmanjšanja emisij onesnaževal na področju cestnega prometa na splošno in na drugih področjih, da bi EU izpolnila svoje cilje pri izboljševanju kakovosti zraka. Škodljive vplive na zdravje ljudi želimo čim bolj zmanjšati ter na splošno bolje zaščititi okolje.

Mejne vrednosti v okviru standardov VI, ki tvorijo del te celovite strategije, ponovno v veliki meri zmanjšujejo emisije sajastih delcev in dušikovih oksidov v primerjavi s fazo Euro 5, ki je začela veljati 1. oktobra letos. Ena povsem nova inovacija je uvedba mejne vrednosti količine izpuščenih prašnih delcev, s tem pa spremljanje sproščanja deleža zelo majhnih delcev iz motorja. Poleg tega so bile sprejete nadaljnje določbe o spremljanju emisij iz težkih komercialnih vozil med dejansko vožnjo ter dostopu do informacij za popravilo in vzdrževanje. To ustreza določbam, ki smo jih že sprejeli v predpisih, ki urejajo lahka komercialna vozila.

Sprejetje tega predloga je pomembno tudi zato, ker bo uresničilo nekaj pomembnih priporočil iz procesa Cars 21. Predvsem gre za „boljše sprejemanje zakonodaje“: predlog upošteva stališča tistih, ki jih to zadeva, kar se ugotavlja s pomočjo javnega posvetovanja prek interneta. Poleg tega tehnične določbe temeljijo na analizi stroškov in koristi, opravljeni na podlagi pravočasno opravljene presoje vpliva. Naslednje je precejšnja poenostavitev veljavne zakonodaje. Ko bo predlog začel veljati za vsa nova vozila, bo šest predhodnih pravnih aktov razveljavljenih. Tretjič, tu je tudi svetovno usklajevanje. Sprejeta bo nova preskusna in merilna metodologija, ki jo je razvil UNECE v Ženevi, medtem ko bodo mejne vrednosti prašnih delcev in dušikovih oksidov zdaj enake mejne vrednostim, ki veljajo v Združenih državah.

Tesno sodelovanje med Parlamentom, Svetom in Komisijo je bil ključni dejavnik uspeha pogajalskega procesa in je prineslo izjemne rezultate. Za to sem posebej hvaležen poročevalcu. Komisija z veseljem potrjuje vse kompromisne spremembe, ki jih je predstavil poročevalec. Vesel sem tudi, da lahko dam izjavo, ki jo je zaprosil poročevalec, in da jo bom lahko cello nekoliko izboljšal.

„Komisija izjavlja, da bodo tehnični ukrepi za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro 6) in o dostopu do informacij za popravilo in vzdrževanje vozil poslani Evropskemu parlamentu in Svetu v okviru regulativnega postopka s pregledom do 31. decembra 2009.“

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber, pripravljavka mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov.(DE) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, predvsem bi se želela iskreno zahvaliti poročevalcu, gospodu Grootu, ter poročevalcem v senci za njihovo konstruktivno sodelovanje. Z njihovo pomočjo smo lahko sporazum o zelo tehničnem dokumentu dosegli že v prvi obravnavi.

Kot poročevalka v senci za skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov se še vedno zelo dobro spominjam našega glasovanja o spremembi direktive o drobnih prašnih delcih. Tudi takrat sem bila poročevalka v senci. Komisijo smo takrat uspeli prepričati, da je podpisala izjavo, v kateri se je zavezala,da bo predstavila ukrepe za boj proti drobnim prašnim delcem na samem mestu, kjer se pojavljajo. Nova uredba Euro 6 o težkih tovornih vozilih in avtobusih je eden izmed ukrepov, ki smo ga zahtevali. Uredba se spopada z drobnimi prašnimi delci takoj po njihovi emisiji – z drugimi besedami, pri viru, torej tam, kjer prašni delci dejansko nastajajo. Nov standard Euro 6 bo tako zmanjšal emisije prašnih delcev iz dizelskih težkih tovornih vozil in avtobusov za 66 % v primerjavi s standardom Euro 5, medtem ko bodo v vozilih z bencinskim motorjem emisije dušika (NOx) manjše za 80 %.

Da bi bilo dejansko mogoče doseči te nove, velikopotezne standarde glede emisij, je treba javnost že zgodaj seznaniti z izvedbenimi ukrepi, ki podrobno določajo natančne tehnične specifikacije. Tudi zato sem seveda zelo zadovoljna z izjavo, ki jo je pravkar podal gospod komisar Verheugen, v kateri se Komisija zavezuje, da bo zelo hitro predložila izvedbene ukrepe Evropskemu parlamentu in Svetu – hitreje, kot je bilo prvotno načrtovano.

Točka o dostopu do informacij za popravilo in vzdrževanje vozil za neodvisne udeležence na trgu je tudi nekaj, kar je po mojem mnenju pomembno. Neodvisni udeleženci na trgu so neodvisne servisne delavnice, organizacije spremljanja in servisne službe. Če želimo zagotoviti funkcionalno konkurenco na področju popravil, moramo ta dostop zagotoviti, v tej uredbi pa smo to uspeli doseči. To je dobro za konkurenco, ceno popravil, cestnoprometno varnost in potrošnike.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, pripravljavec mnenja Odbora za promet in turizem. − (NL) Gospod predsednik, na začetku tega leta sem v imenu Odbora za promet in turizem napisal mnenje o Euru 6. Promet blaga na težkih tovornih vozilih predstavlja sektor, ki je bil večkrat v zadnjih letih prisiljen zmanjšati svoje emisije škodljivih snovi, vključno z dušikovim oksidom in drobnimi prašnimi delci. Prav je, da standardizacija Euro 6 določa dodatne zahteve za motorje.

V tem smislu ta uredba daje pomemben prispevek k boljši kakovosti zraka, s tem pa k izboljšanem javnem zdravju. Zelo pomembno je, da te nove zahteve v zvezi z emisijami začnejo zelo hitro veljati. Ni treba reči, da bo industrija potrebovala čas, da se prilagodi. Dobiti bi morala ves čas, ki ga potrebuje.

V teku parlamentarnih razprav o dokumenti sem doživel nekaj edinstvenega. Odbor za promet in turizem je glasoval na bolj okoljski način kot Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, na primer na področju zbiranja podatkov. Na srečo so pogajanja na koncu povzročila, da bo zakonodaja začela kmalu veljati.

Želel bi se zahvaliti gospodu Grootu za njegov trud pri doseganju tega rezultata ter gospodu komisarju za njegovo izjavo.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, v imenu skupine PPE-DE.(DE) Gospod predsednik, tudi jaz bi želel čestitati mojemu kolegu poslancu gospodu Grootu za to poročilo. V svojem pristopu k sestavi poročila si je zelo prizadeval za sodelovanje. Gledano v celoti, varstva okolja ne smemo žrtvovati na oltarju gospodarske krize in dobro je, da imamo pred seboj poročilo, ki v veliki meri kaže na prihodnost in vsebuje zelo velikopotezne cilje - kot je 66-odstotno zmanjšanje v primeru PM10 in 80-odstotno zmanjšanje v primeru NOx.

Na podlagi tega bi želel opozoriti Parlament, da cestni promet na splošno postaje čedalje večji problem v Evropi. Gre za sektor, ki nenehno raste in ki raste kar najhitreje. Samo pomislite na probleme s CO2. Priložnost imamo, da jutri izčrpneje razpravljamo o tej temi. Vemo, da se veča obseg vseh vrst prometa, in menim, da je zdaj resnično pravi čas za Komisijo, da določi zares velikopotezne cilje v posameznih dokumentih na tem področju in obenem obravnava splošno vprašanje prometa v tem sodobnem svetu.

Tudi če naj bi zdaj dobili čista težka tovorna vozila, ki so resnično zmožna izpuščati manj kot v preteklosti, še vedno obstajajo, preprosto rečeno, neločljive omejitve v infrastrukturi. Samo poglejte si naše avtoceste! V mnogih državah članicah je na njih takšna gneča, da v prihodnosti ne bodo mogla skozi niti najčistejša težka tovorna vozila Euro 6, tudi če ne upoštevamo ogromnega števila osebnih avtomobilov, v katerih sedijo državljani, ko naletijo na prometni zamašek.

Zato moramo tu misliti širše in prepričan sem, da je treba temeljito prenoviti tudi promet na splošno. Kar se mi zdi pozitivno pri tem poročilu, so, prvič, njegovi zelo velikopotezni cilji in, drugič, realne merilne metode, ki naj bi jih tudi predložila Komisija. Na Tirolskem smo odkrili, da so obstoječe merilne metode dejansko neuspešne in da je bila v praksi razlika med Euro 0 in Euro 3 ali Euro 4 za težka tovorna vozila v resnici zelo majhna.

Prav tako se mi zdi pozitivno tudi, da se na splošno zagotovi dostop do informacij za popravilo. Mislim, da je to zlasti za državljane pomembno za potrditev tega dokumenta, saj bo to pomenilo, da bodo imeli vsi državljani priložnost, da svobodno izberejo svojo servisno delavnico.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău , v imenu skupine PSE.(RO) Rada bi čestitala poročevalcu, gospodu Grootu. Komisija je predlagala 60-odstotno zmanjšanje emisij prašnih delcev in 80-odstotno zmanjšanje dušikovih oksidov za motorje na kompresijski vžig. Da bi to dosegli moramo uvesti dizelske filtre ali reciklirati izpušne pline in uvesti naprave za selektivno katalitično redukcijo.

Predlog Komisije se nanaša tudi na motorje na prisilni vžig ter uvaja zahteve za uvedbo skupne metodologije za preskušanje in merjenje emisij ter sisteme za diagnostiko na vozilu na svetovni ravni. Ti sistemi so pomembni za nadzor emisij med uporabo vozila. Če bodo lahko zgodaj določili mejne vrednosti emisij dušikovih oksidov, bodo proizvajalci lahko načrtovali dolgoročno na evropski ravni.

Pozdravljam priložnost, ki so jo dobile države članice, da bodo lahko dajale finančne spodbude za nova vozila, dana v promet, ki so skladna z določbami te uredbe. Dodelitev teh spodbud bo zlasti v času podnebnih sprememb in gospodarske krize okrepila proizvodnjo energetsko učinkovitejših in bolj zelenih vozil. Hvala.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer , v imenu skupine ALDE.(DE) Gospod predsednik, če jutri sprejmemo Euro 6 za težka tovorna vozila, bomo to storili v skladu z zelo dobro tradicijo. Še pred kratkim, v lasu tega zakonodajnega obdobja, smo glasovali tudi za Euro 5 in Euro 6 za osebna vozila, s tem pa nadaljevali zgodbo o uspehu standardov izpušnih plinov za vozila – v današnjem primeru težka tovorna vozila – v Evropi. Na tej točki bi se rad posebej zahvalil poročevalcu, gospodu Grootu, s katerim sem ponovno zelo uspešno sodeloval. Še enkrat smo uspešno predstavili zakonodajo v prvi obravnavi in s tem industriji zagotovili gotovost načrtovanja in seveda dobro varstvo okolja.

Sporazum s Svetom in Komisija je ustvaril izvedljivo zakonodajo. Vrednosti onesnaževal za izpušne pline težkih tovornih vozil so bile bolj velikopotezno povečane, časovni razpored pa poostren. Nove mejne vrednosti bodo začele veljati prej, kot je to prvotno predlagala Komisija. S tem dajemo pozitiven prispevek varstvu okolja in zdravju državljanov Evrope, ne da bi neupravičeno prizadeli proizvajalce. Uredba bo začela veljati skoraj eno leto prej, kot je to predlagala Komisija, a kljub temu so se pri tem upoštevali življenjski cikli proizvoda ter roki za načrtovanje.

Pozdravljam dejstvo, da se je Komisija naučila nekaj iz napak preteklosti ter sprejela rok za komitološki postopek ter predložitev izvedbenih ukrepov. Na ta način se bomo lahko izognili zamudam, kakršno smo doživeli pri uvedbi Eura 5 za osebna vozila.

Številke v predlogu za zmanjšanje emisij so impresivne: 66 % manj saj in 80 % manj dušikovih oksidov. Kar zadeva zmanjšanje emisij onesnaževal, so proizvajalci na samem robu tega, kar je tehnično dosegljivo. Medtem, ko so največje izvedljive izboljšave vedno mogoče – in popolnoma verjamem v ustvarjalnost in inventivnost evropskih proizvajalcev v tem smislu –, tehnologija postaja čedalje dražja, bolj ko se bližamo ravni nič. V zvezi s tem je obnova voznega parka na cesti čedalje pomembnejša. Stare škatle, ki onesnažujejo okolico in že veliko let ne izpolnjujejo veljavnih standardov, je treba umakniti s cest. To bo hitreje in lažje izboljšalo bilanco stanja emisij kot drago uglaševanje motorjev.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, v imenu skupine UEN. – (PL) Gospod predsednik, poročilo gospoda Groota o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev, katerega cilj je zmanjšati onesnaževanje iz težkih tovornih vozil, je zelo pomembno tako glede varstva okolja kot zdravja državljanov.

Vsebuje zavezo zmanjšanju emisij na raven, ki se približuje standardu Euro 6 za vozila in motorje, ki se že uporabljajo. To pomeni, da servisne delavnice potrebujejo dostop do tehničnih informacij in predpisov o opremljanju motorjev. Delavnice morajo imeti opremo, potrebno za ocenjevanje delovanja motorja, medtem ko je ta v teku. Za izvajanje direktive je potreben sistem neodvisnega nadzora, ki bo zagotovil, da bodo vozila prilagojena za izpolnitev sprejetih zahtev. Vzpostavitev takšnega sistema zahteva čas in sredstva, ki jih bo v teh kriznih razmerah težko pridobiti.

Predložene spremembe mnenja Komisije podpiram. Rad bi se zahvalil poročevalcu za vsa prizadevanja pri tem dokumentu. Poročilo podpiramo.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, v imenu skupine IND/DEM. – (PL) Gospod predsednik, cilj predloga Uredbe o homologaciji motornih vozil in motorjev glede emisij iz težkih vozil je vzpostaviti enoten niz načel za konstrukcijo motorjev, s tem pa zagotoviti visoko raven varstva naravnega okolja. Predlagani standardi Unije bodo tudi pregnala mala in srednja velika podjetja, ki proizvajajo motorje, z evropskega trga. Poleg tega bodo nove motorje morala poganjati alternativna goriva, proizvajalci pa bodo vsaj vozila, ki jih prodajajo, registrirajo ali dajejo v promet, ustrezno prilagoditi. Prilagoditi bo treba tudi vso opremo, ki se uporablja za merjenje emisij onesnaževal. Raziskovalnim in organizacijskim zahtevam takšnih razsežnosti bodo lahko kos samo veliki prevozniki in korporacije.

Nacionalni organi od 1. oktobra 2014 ne bodo več sprejemali certifikate skladnosti za nova vozila, ki niso v skladu z določbami te uredbe. Kar zadeva Poljsko, je zelo verjetno, da bodo številni prevozniki in proizvajalci motorjev, kot je Andoria, preprosto nehali obstajati. Zamisel, da bo zakonodaja Unije imela enak učinek v vseh državah članicah in da bo služila vsem njihovim interesom, je očitno mit. Odprava šibkejših in revnejših podjetij bo očitno koristila velikim korporacijam, te pa so v glavnem nemške.

Že zdaj je očitno, da bi večji del dokumentov v celotnem paketu s področja energije in podnebnih sprememb lahko velikim in bogatim državam in podjetjem dejansko zagotovila kohezijo in gospodarski razvoj na podlagi načel trajnostnega razvoja. Poljski znanstveniki pa ocenjujejo, da bo paket stal najmanj 500 milijard PLN. To bo povzročilo gospodarski zlom in ogromno povečanje stroškov in cen živil zaradi potrebe po zamenjavi tovornih vozil. Zaradi tega bo prebivalstvo pahnjeno v revščino.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Gospod predsednik, v tem parlamentarnem mandatu sprejemamo dodatne predpise, ki v bistvu dopolnjujejo cikel predpisov o prevozu in prevoznih sredstvih v smislu njihovega vpliva na okolje in varstva kakovosti zraka. To je bil velik podvig, ki ga ta dokument približuje koncu.

Recimo bobu bob. Evropa resno jemlje varstvo narave in okolja, vendar bo za to morala plačati visoko ceno. Seveda gre za velika gospodarska prizadevanja, vendar mogoče ne za tako velika, kot je navedel predhodni govornik. Od imetnikov vozil se trenutno zagotovo zahtevajo večja gospodarska prizadevanja ravno v trenutku, ko se sektor prevozništva sooča s tako hudo finančno krizo. Rešitev bi lahko bila kupovanje manj vozil, vendar bi to lahko pomenilo, da bi proizvajalci utrpeli škodo zaradi manjšega povpraševanja. Potrebujemo finančne spodbude, če želimo, da naša uredba doseže svoj cilj in služi namenu, torej če želimo, da bomo lahko kupovali in prodajali vozila nove generacije. Menim, da je to vprašanje ključen element dokumenta, ki je pred nami.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Jasno je, da je treba s sodobnimi sistemi, ki zagotavljajo 80-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega monoksida in dušikovega oksida, kakor tudi največ 60-odstotno zmanjšanje emisij prašnih delcev, opremiti ne samo osebna, temveč tudi težka tovorna vozila. Glede na to, da je v Evropi za zamenjavo v primeru takšnih vozil potrebnih 10 let, bi želela Komisijo pozvati, da predlaga predpise, ki bi omogočili tudi namestitev sodobnih sistemov za nadzor emisij na starejša vozila. Če tega ne storimo, Euro 6 ne bo dal bistvenega prispevka k izboljšanju kakovosti zraka.

V celoti podpiram zahtevo, da bi Komisija morala spodbujati razvoj mednarodnega - t.j. ne samo evropskega – usklajevanja predpisov o motornih vozilih in ne samo tovornih vozilih. Gre za vprašanje, ki ne vključuje samo kakovosti zraka na našem planetu, temveč seveda tudi evropsko konkurenčnost. In prav zaradi tega bi želela poudariti, da standarda glede emisij ni treba spreminjati vsaj še pet let.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - Gospod predsednik, želel bi se zahvaliti gospodu Grootu, predvsem pa moji kolegici, gospe Weisgerber, ki je imela vlogo poročevalke za mnenje Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov.

Ena stvar, ki je nisem slišal nocoj, kar pa bi rad posebej poudaril, je dejstvo, da imajo evropski proizvajalci prevladujoč položaj na svetovnem trgu težkih tovornih vozil. Ta predlog je zelo pomemben, saj utira pot svetovnemu standardu za emisije iz motorjev težkih tovornih vozil. To je pomembno zato, ker se v primerjavi z avtomobili težka tovorna vozila proizvajajo v majhnem obsegu in so zelo kompleksna.

Proizvajalci, ki proizvajajo za evropski trg, lahko mobilizirajo sredstva in izkoristijo razvoj za proizvodnjo svetovnega motorja za tovornjake. Pred kratkim sem obiskal enega izmed takšnih podjetij in lahko vam povem, da namerava vložiti 1 milijardo EUR v svetovno družino motorjev za tovornjake.

Regulativno ozračje, ki ga predlagamo, mora to spodbujati, obenem pa želimo tudi, da bi Komisija zagotovila, da ta uredba postane tudi svetovna uredba, kar je del paketa, ki je danes predložen.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, poročevalec.(DE) Gospod predsednik, želel bi se zahvaliti mojim kolegom poslancem za to vneto razpravo. Najprej pa bi se zahvalil Komisiji, ki jo predstavlja gospod komisar Verheugen, za izjavo o izvedbenih ukrepih, ki jo je podala danes v Parlamentu. To name je dejansko povzročilo nekaj glavobola in skrbi. Dobro je, da je bila ponovno tukaj javno podana.

Več poslancev je govorilo o tem, kako bi okoljski standardi lahko ali kako bodo dokončno povečali prodajo v trenutku, v katerem se ta poseben industrijski sektor sooča s krizo. Gospa Krupa nam je povedala, da bo podnebni in energetski paket, pa tudi ta zakonodaja, pregnal male proizvajalce s trga in jih uničil. Sam tega ne vidim tako, saj sta standard Euro in standard izpušnih plinov Euro zgodbi o uspehu, tehnološke inovacije pa so vedno polnile trg in potrošnike spodbujale k nakupu novih vozil.

Gospa Roithová je govorila o naknadnem opremljanju. Naknadno opremljanje je dobra stvar, vendar zahteva, da se opravi postopek usklajevanja, zato bi še enkrat k temu želel pozvati Komisijo. Če vozila opremimo s filtri za dizelske delce, bodo ti na koncu proizvedli več dušikovega oksida, kar pomeni, da potrebujemo ustrezno kombinacijo teh dveh dejavnikov in enotne predpise za postopke naknadnega opremljanja.

Zelo pomembno je, da se v prihodnjih letih v tej zvezi nekaj stori, da bomo dobili tudi na tem področju enotne standarde, da se s temi posebej okolju prijaznimi tehnologijami ne bodo opremljala samo nova vozila, ampak da bomo imeli enoten, standardiziran postopek tudi za rabljena vozila.

Še enkrat se zahvaljujem vsem tistim, ki so bili v to vključeni in ki so se pridružili razpravi. Samo z vašo pomočjo bomo jutri, najverjetneje v prvi obravnavi, lahko zaključili ta zakonodajni postopek, industrija in prebivalci Evrope pa bodo tako z večjo gotovostjo načrtovali in vedeli, kaj lahko pričakujejo v prihodnosti. Za to se vam še enkrat iskreno zahvaljujem!

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v torek, 16. decembra 2008.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov