Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2129(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0461/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0461/2008

Συζήτηση :

PV 15/12/2008 - 21
CRE 15/12/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2008 - 3.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0598

Συζητήσεις
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης (A6-0461/2008) της κ. Prets, εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, για το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο (2008/2129(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, σε αυτή την προχωρημένη ώρα, τα μέσα επικοινωνίας δεν είναι πλέον παρόντα, ωστόσο ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας εξακολουθεί να είναι απαραίτητος!

Τι είναι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και γιατί είναι τόσο σημαντικό να καταβάλουμε περισσότερη προσοχή σε αυτόν; Η ψηφιακή ανάπτυξη, οι νέες τεχνολογίες και οι τεχνολογίες πληροφορίες μάς έχουν στην πραγματικότητα ήδη προσπεράσει στην ανάπτυξή τους και, πραγματικά, υστερούμε όσον αφορά το χειρισμό τους και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε και μαθαίνουμε. Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας σημαίνει να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τα μέσα επικοινωνίας, να κατανοούμε και να αξιολογούμε κριτικά τις διάφορες πτυχές των μέσων επικοινωνίας και του περιεχομένου των μέσων επικοινωνίας και να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε σε διάφορα περιβάλλοντα.

Όπως αυτά τα εκπαιδευτικά στοιχεία, ο εξοπλισμός και η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν επίσης απολύτως κρίσιμο ρόλο και, από αυτή την άποψη, υπάρχουν μεγάλες ασυμφωνίες, για παράδειγμα μεταξύ των διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. Εξακολουθούν να απαιτούνται πολλές επενδύσεις στην υποδομή από αυτή την άποψη. Για αυτόν το λόγο, ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας μπορεί επίσης να κατανοηθεί με τη διευρυμένη έννοια της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες πληροφοριών και τον κρίσιμο χειρισμό του περιεχομένου που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες. Όλοι οι χρήστες μέσων επικοινωνίας είναι ομάδες-στόχοι – είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι. Οι στόχοι είναι να βεβαιωθούμε ότι διαθέτουμε τις δεξιότητες για να εκτελέσουμε κριτική ανάλυση. Με γνώμονα αυτό, ορίζουμε τρεις στόχους: εγγύηση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, ανάλυση και κριτικός χειρισμός του περιεχομένου των μέσων επικοινωνίας και του πολιτισμού των μέσων επικοινωνίας και ανεξάρτητος προβληματισμός, μια παραγωγή κειμένων μέσων επικοινωνίας και ασφαλής αλληλεπίδραση με τις τεχνολογίες.

Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας πρέπει να γίνει βασική δεξιότητα – δηλαδή πρέπει να γίνει μέρος τόσο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών όσο και της σχολικής εκπαίδευσης. Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας πρέπει να γίνει μέρος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να τον μάθουν και να τον διδάξουν. Συνιστάμε επίσης, σε αυτό τον τομέα, οι μονάδες κατάρτισης στα μέσα επικοινωνίας να επικαιροποιούνται συνεχώς, ώστε να διασφαλίζεται και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε αυτό τον τομέα.

Στα σχολεία, ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του ωρολόγιου προγράμματος σε κάθε επίπεδο. Βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο όπου τα περισσότερα παιδιά αλληλοδιδάσκονται ως προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τα μέσα επικοινωνίας και τις νέες τεχνολογίες, αλλά η αλληλεπίδραση που βασίζεται στη μόρφωση, και προ πάντων επίσης οι συνέπειες της χρήσης των μέσων επικοινωνίας, είναι, δυστυχώς, όχι επαρκώς γνωστές επί του παρόντος.

Πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε για τους ηλικιωμένους και ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας πρέπει να γίνει ενσωματωμένο και αναπόσπαστο μέρος της «διά βίου μάθησης», καθώς είναι σημαντικό για τους ηλικιωμένους, ιδίως, να μπορούν να συμβαδίσουν με αυτή την τεχνολογία, προκειμένου να παραμείνουν ανεξάρτητοι και να μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, όλη η πρόοδος που έρχεται με αυτή την τεχνολογία φυσικά έχει αρνητικές παρενέργειες, όπως όλα τα άλλα στη ζωή. Εξαιτίας αυτού, πιστεύω ότι υπάρχουν επίσης αφανείς κίνδυνοι επί του παρόντος, ειδικά σε σχέση με τις συνέπειες από την επικοινωνία των παιδιών με αυτό τον νέο τρόπο – είτε μέσω ιστολογίων είτε οτιδήποτε άλλου – με άλλους. Όταν το κάνουν αυτό πρέπει να γνωρίζουν – όπως και κάθε ενήλικας – πως οτιδήποτε στο Διαδίκτυο μπορεί να ανακτηθεί ανά πάσα στιγμή. Όταν εισάγω τα προσωπικά μου δεδομένα στο Διαδίκτυο, τα κάνω διαθέσιμα σε όλους και αυτό σημαίνει ότι κάθε ιδιώτης εκεί έξω μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μου ή τα δεδομένα ενός άλλου χρήστη, για να δημιουργήσει μια εικόνα της προσωπικότητάς μου που μπορεί να έχει αντίκτυπο σε βιογραφικά σημειώματα ή σε αιτήσεις που υποβάλλω και θα μπορούσε να έχει απολύτως κρίσιμο αντίκτυπο στη μελλοντική επαγγελματική μου ζωή.

Η κατάσταση που θα έπρεπε να έχουμε και στην οποία στοχεύουμε είναι να χρησιμοποιούμε τα μέσα επικοινωνίας με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά να μην γινόμαστε οι ίδιοι θύματα εκμετάλλευσης και αυτό είναι για το οποίο πρέπει να εργαζόμαστε.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο.

Επιτρέψτε μου πρώτα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Prets, και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας για το έργο τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων στη σύγχρονη κοινωνία καινοτομίας και πληροφοριών.

Ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας.

Το Συμβούλιο επίσης συμμερίζεται αυτή την άποψη. Την εξέφρασε στο Συμβούλιο Υπουργών Αρμόδιων για Οπτικοακουστικά Θέματα της 21ης Μαΐου 2008 με την υιοθέτηση συμπερασμάτων για την ψηφιακή ικανότητα.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου ορθά τονίζει τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας στην κινητοποίηση και τη δημοκρατική συμμετοχή των Ευρωπαίων, αλλά και στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Η Επιτροπή συμφωνεί με το Κοινοβούλιο επί του γεγονότος ότι η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας ισχύει για όλα τα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβανομένης της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου, της ηχογραφημένης μουσικής, του γραπτού τύπου, του Διαδικτύου και όλων των νέων τεχνολογιών ψηφιακής επικοινωνίας.

Η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας είναι μια θεμελιώδης ικανότητα που πρέπει να αποκτούν οι νέοι, αλλά και οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίες μέσων επικοινωνίας και οι ηλικιωμένοι.

Το 2009, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, υπάρχουσες δραστηριότητες, όπως το MEDIA 2007, τη διεθνή προπαρασκευαστική ενέργεια MEDIA και την οδηγία για τις δραστηριότητες τηλεοπτικής μετάδοσης, την οδηγία AVMS. Ειδικότερα, και σε σχέση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που διατυπώνονται από την Οδηγία AVMS, μια μελέτη έχει ξεκινήσει για την ανάπτυξη κριτηρίων για την αποτίμηση των διαφόρων επιπέδων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερωθούν για την κατάσταση αυτής της μελέτης αύριο στη συνάντηση της επιτροπής επαφών για την οδηγία AVMS. Η τελική έκθεση θα δημοσιοποιηθεί τον Ιούλιο του 2009.

Για να ολοκληρώσω, με χαροποιεί το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν την ανάγκη υιοθέτησης μιας σύστασης για την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας κατά το 2009.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου