Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2129(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0461/2008

Teksty złożone :

A6-0461/2008

Debaty :

PV 15/12/2008 - 21
CRE 15/12/2008 - 21

Głosowanie :

PV 16/12/2008 - 3.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0598

Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

21. Umiejętność korzystania z mediów w świecie cyfrowym (krótka prezentacja)
zapis wideo wystąpień
Protokół
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest krótka prezentacja sprawozdania (A6-0461/2008) sporządzonego przez Christę Prets w imieniu Komisji Kultury i Edukacji w sprawie umiejętności korzystania z mediów w świecie cyfrowym (2008/2129(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets, sprawozdawca. – Panie przewodniczący, panie komisarzu! O tak późnej godzinie mediów nie ma już na sali, ale umiejętność korzystania z mediów jest nadal niezbędna!

Czym jest umiejętność korzystania z mediów i dlaczego jest tak ważne, abyśmy poświęcili jej więcej uwagi? Rozwój technologii cyfrowych, nowych technologii i technologii informatycznych wyprzedził nas i prawdę mówią jesteśmy zapóźnieni, jeśli chodzi o nasz sposób korzystania z nich oraz sposób w jaki nauczamy i w jaki się uczymy. Umiejętność korzystania z mediów oznacza posiadanie możliwości wykorzystania mediów, zrozumienia i krytycznej oceny różnych aspektów mediów i ich treści, a także zdolność do komunikowania się w różnych kontekstach.

Sprzęt i dostęp do nowych technologii, podobnie jak te elementy edukacyjne, również odgrywa kluczową rolę i występują pod tym względem wielkie różnice, na przykład pomiędzy różnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz między obszarami wiejskimi i miejskimi. W tym względzie nadal trzeba zrealizować wiele inwestycji infrastrukturalnych. W związku z tym umiejętność posługiwania się mediami można również rozumieć w szerszym sensie – nowych technologii informatycznych oraz krytycznego podejścia do przekazywanych przez nie treści. Grupą docelową są wszyscy użytkownicy mediów, czy to starzy, czy młodzi. Celem jest zapewnienie, abyśmy posiadali umiejętności pozwalające na dokonanie krytycznej analizy. Mając to na uwadze, określamy trzy cele: zagwarantowanie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych; analiza i krytyczne podejście do treści medialnych i kultury medialnej; niezależna refleksja, produkcja teksów medialnych oraz bezpieczna interakcja z technologiami.

Umiejętność korzystania z mediów musi być jedną z umiejętności podstawowych, co oznacza, że musi ona być zarówno częścią ksztalcenia nauczycieli jak i edukacji szkolnej. Umiejętność korzystania z mediów powinna być częścią kształcenia nauczycieli, aby nauczyciele sami mogli się jej uczyć oraz byli w stanie jej nauczać. Zalecamy także, aby moduły nauczania medialnego były ciągle aktualizowane, tak aby zapewnić ciągłą edukację w tym obszarze.

W szkołach umiejętność korzystania z mediów musi stanowić integralną część programu na każdym poziomie nauczania. Jesteśmy obecnie na etapie, w którym większość dzieci uczy się nawzajem od siebie interakcji z mediami i nowymi technologiami, ale wiedza na temat edukacji w tym zakresie, a nade wszystko skutków korzystana z mediów, nie jest niestety obecnie zbyt dobra.

Należy również zapewnić dostęp osobom starszym, a umiejętność korzystania z mediów musi być włączona do kształcenia ustawicznego i być jego integralną częścią, gdyż dla osób starszych nadążanie za technologią jest szczególnie ważne, aby mogły one zachować niezależność i dłużej uczestniczyć w życiu społecznym.

Jednakże wszelki postęp związany z technologią ma skutki uboczne, podobnie jak wszystko inne w życiu. Dlatego też sądzę, że mamy obecnie do czynienia z niedostrzeganymi niebezpieczeństwami, związanymi zwłaszcza z komunikowaniem się dzieci - przy użyciu blogów, czy czegokolwiek innego – z innymi. Gdy to czynią, muszą być świadome – podobnie jak każdy dorosły – że wszystko co jest w Intenecie może być w każdej chwili dostępne. Gdy umieszczam w Internecie moje dane personalne, to stają się one dostępne dla wszystkich, a to oznacza, że każdy może używać moich danych, albo danych innego użytkownika, do wytworzenia sobie obrazu mojej osobowości, który może mieć wpływ na moje CV lub składane przeze mnie podania o pracę i może mieć decydujące znaczenie dla mojego przyszłego życia zawodowego.

Sytuacja, jaką powinniśmy osiągnąć i do jakiej dążymy, to kompetentne posługiwanie się mediami, takie jednak w ramach którego sami nie jesteśmy wykorzystywani, i właśnie w tę stronę powinniśmy kierować nasze wysiłki.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, komisarz. Panie przewodniczący, panie i panowie! Komisja z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Parlamentu Europejskiego na temat umiejętności korzystania z mediów w skomputeryzowanym świecie.

Pozwolę sobie na wstępie pogratulować sprawozdawcy, pani Prets oraz Komisji Kultury i Edukacji ich pracy.

Komisja Europejska wierzy, że edukacja w zakresie mediów jest ważnym elementem aktywnego europejskiego uczestnictwa w dzisiejszym innowacyjnym i informacyjnym społeczeństwie.

Wyższy poziom edukacji medialnej może znacząco pomóc w osiągnięciu celów traktatu lizbońskiego.

Rada również podziela tę opinię. Wyraziła ją w trakcie posiedzenia Rady ministrów ds. mediów 21 maja 2008 r. poprzez przyjęcie wniosków na temat konkurencji cyfrowej.

Sprawozdanie Parlamentu słusznie podkreśla wagę edukacji medialnej w mobilizowaniu i partycypacji obywatelskiej Europejczyków, ale także w promowaniu dialogu międzykulturowego oraz dialogu w dziedzinie ochrony konsumenta.

Komisja zgadza się z Parlamentem co do tego, że edukacja medialna jest istotna z punktu widzenia wszystkich mediów, łącznie z telewizją, filmem, radiem, nagraniami muzycznymi, prasą, Internetem i wszystkimi nowymi technologiami komunikacji cyfrowej.

Edukacja medialna jest jedną z podstawowych umiejętności, która powinna być nabywana przez młodych ludzi, ale także przez ich rodziców, nauczycieli, osoby zajmujące się zawodowo mediami i osoby starsze.

W 2009 roku Komisja będzie kontynuować promocję wymiany najlepszych praktyk, wspierając, między innymi, takie działania jak MEDIA 2007, działania przygotowawcze MEDIA International oraz dyrektywę dotyczącą wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, czyli dyrektywę AVMS. W szczególności, w związku z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w dyrektywie AVMS, zostały rozpoczęte badania mające na celu opracowanie kryteriów oceny różnych poziomów umiejętności korzystania z mediów. Państwa członkowskie zostaną poinformowane o ich stanie jutro, na spotkaniu komitetu kontaktowego powołanego w związku z dyrektywą AVMS. Sprawozdanie końcowe pojawi się w lipcu 2009 roku.

Podsumowując, pragnę powiedzieć, że jestem zadowolony, że Komisja i Parlament uznają potrzebę przyjęcia zaleceń w zakresie edukacji medialnej w 2009 roku.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący . Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 16 grudnia 2008 r.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności