Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 15. december 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 5.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 204a): se protokollen
 6.Kalender over mødeperioder: se protokollen
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 10.Andragender: se protokollen
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan: se protokollen
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Tilrettelæggelse af arbejdstiden (forhandling)
 15.Europæiske samarbejdsudvalg (omarbejdning) (forhandling)
 16.Sikkerhedskrav til legetøj (forhandling)
 17.Overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet (forhandling)
 18.Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer (forhandling)
 19.Indtægtsskabende projekter for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden (forhandling)
 20.Turismens indvirkning på kystområder (kortfattet forelæggelse)
 21.Mediekendskab i en digital verden (kortfattet forelæggelse)
 22.Vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere (kortfattet forelæggelse)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (455 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1136 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik