Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 15. joulukuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 5.Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla): ks. pöytäkirja
 6.Istuntokalenteri: ks. pöytäkirja
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 10.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
 13.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 14.Työajan järjestäminen (keskustelu)
 15.Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 16.Leludirektiivi (keskustelu)
 17.Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot (keskustelu)
 18.Moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksyntä (keskustelu)
 19.EAKR, ESR, koheesiorahasto (tuloja tuottavat hankkeet) (keskustelu)
 20.Matkailun rannikkoalueisiin kohdistuvan vaikutuksen aluekehitykselliset näkökohdat (lyhyt esittely)
 21.Medialukutaito digitaalisessa maailmassa (lyhyt esittely)
 22.Yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavat käytännöt (lyhyt esittely)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (470 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1083 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö