Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2008. gada 15. decembris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1. Sesijas atsākšana
 2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3. Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 4. Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 5. Kļūdu labojums (Reglamenta 204.a pants) (sk. protokolu)
 6. Sesiju datumi (sk. protokolu)
 7. Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 9. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 10. Lūgumraksti (sk. protokolu)
 11. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 12. Darba kārtība (sk. protokolu)
 13. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 14. Darba laika organizēšana (debates)
 15. Eiropas Uzņēmumu padome (pārstrādāta versija) (debates).
 16.Rotaļlietu direktīva (debates)
 17. Ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumi (debates)
 18. Mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājums (debates)
 19.  Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds (ienākumus gūstoši projekti) (debates)
 20. Tūrisma ietekmes reģionālās attīstības aspekti piekrastes reģionos (īss izklāsts)
 21. Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme digitālā pasaulē (īss izklāsts)
 22. Uzziņu sabiedrību maldinošā darbība (īss izklāsts)
 23. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (464 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (964 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika