Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Skład Parlamentu: patrz protokół
 4.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół
 5.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu): patrz protokół
 6.Harmonogram okresów sesyjnych: patrz protokół
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 9.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokół
 10.Petycje (patrz: protokół)
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Porządek obrad: patrz protokół
 13.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 14.Organizacja czasu pracy (debata)
 15.Europejska rada zakładowa (przekształcenie) (debata)
 16.Bezpieczeństwo zabawek (debata)
 17.Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (debata)
 18.Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników (debata)
 19.EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) (debata)
 20.Wpływ turystyki w regionach przybrzeżnych na rozwój regionalny (krótka prezentacja).
 21.Umiejętność korzystania z mediów w świecie cyfrowym (krótka prezentacja)
 22.Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (krótka prezentacja)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (484 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1165 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności