Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A6-0461/2008

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písemně.(RO) Byl jsem si jist, že budu hlasovat pro zprávu paní Christy Pretsové.

Jsem přesvědčen, že potřebujeme mediální gramotnost, aby ti, kdo přijímají informace, mohli lépe porozumět všem dostupným mediálním produktům a zjistit, jak se vyhnout jejich případným nepříznivým vlivům. Ale aby toho byli schopni, potřebují informace a znalosti poskytované mediální gramotností.

Všichni členové společenství musí být schopni vyhledávat a používat informace, aby mohli svobodně a otevřeně komunikovat, aniž by měli strach z toho, že budou čelit realitě, na kterou nejsou připraveni.

Opatření by měla být uplatňována dokonce na základních školách, což zajistí poskytování vhodné mediální gramotnosti, aby děti získaly soubory dovedností potřebných k jejich aktivní účasti ve společnosti.

K mediální gramotnosti patří i možnost členů společenství kriticky analyzovat masové sdělovací prostředky, aby tak byli méně zranitelní vůči těm, kdo informace kontrolují.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí