Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0461/2008

  Dumitru Oprea (PPE-DE), skriftlig. (RO) Jag var säker på att omröstningen skulle utfalla till förmån för Christa Prets’ betänkande.

Jag anser att vi behöver mediekunskapen så att de som mottar information kan få en bättre förståelse för alla de medieprodukter som finns tillgängliga och komma på hur man ska undvika de eventuella negativa effekter som dessa har. Men för att kunna göra detta behöver de den information och den kunskap som mediekunskapen erbjuder.

Alla gemenskapens medlemmar måste kunna söka efter och använda information så att de kan kommunicera fritt och öppet, utan någon rädsla för att stå inför en verklighet som de inte är beredda på.

Åtgärder bör också genomförs på grundskolenivå för att se till att tillräcklig mediekunskap erbjuds så att barn får de färdigheter som krävs för att aktivt kunna delta i samhället.

Mediekunskap inbegriper att man ger medlemmarna i gemenskapen möjlighet att analysera massmedieprodukter kritiskt så att de blir mindre sårbara för dem som kontrollerar informationen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy