Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0032(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0301/2008

Předložené texty :

A6-0301/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0600

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 16. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

3.17. Přizpůsobení některých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou (čtvrtá část) (A6-0301/2008, József Szájer)
Zápis
  

– Před zahájením hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, místopředsedkyně Komise. − Pane předsedající, Komise vítá dohodu dosaženou v prvním čtení týkající se posledních čtyř návrhů o sladění stávajících legislativních aktů v rámci nového postupu projednávání ve výborech s kontrolou.

V rámci této dohody by Komise chtěla učinit dvě prohlášení, jejichž text předám vašim službám, aby je začlenily do zápisu z tohoto zasedání.

První prohlášení se týká závazku Komise týkajícího se předání navrhovaných opatření Evropskému parlamentu při omezených lhůtách a druhé prohlášení se týká uplatňování regulativního postupu s kontrolou v případě procesních pravidel aktualizace černé listiny leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství.

Prohlášení Komise

Předání navrhovaných opatření Evropskému parlamentu

Lhůty, dokdy se mohou Evropský parlament a Rada podle čl. 5a odst. 3 písm. c) rozhodnutí Rady 1999/468/ES vyjádřit proti navrhovanému opatření, byly v některých ustanoveních následujících základních aktů omezeny na čtyři týdny, neboli jeden měsíc: směrnice 2004/17/ES, směrnice 2004/18/ES a nařízení (ES) č. 2111/2005. Při předávání navrhovaných opatření Evropskému parlamentu a Radě v rámci uplatňování těchto ustanovení se Komise s výjimkou období prázdnin Evropského parlamentu zavázala přihlížet k tomu, že je nezbytné, aby Evropský parlament zasedal na plenární schůzi před uplynutím příslušných omezených lhůt, a připomíná své závazky podle dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí týkající se postupů uplatňování rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění pozměněném rozhodnutím 2006/512/ES, zejména pokud se týká systémů včasného varování stanovených v jejím bodu 16.

(FR) Uplatňování regulativního postupu

Komise bere s politováním na vědomí rozhodnutí uplatnit regulativní postup s kontrolou na čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 2111/2005. V této souvislosti by se mělo zdůraznit, že prováděcí opatření uvedená v tomto článku jsou ze své povahy procesní a administrativní a že poskytují podrobnosti o pravidlech již stanovených v základním aktu. Komise připomíná, jak důležité je zajistit nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti letectví. Používá přísná, mezinárodně uznávaná kritéria, která se objektivně uplatňují, aby bylo dosaženo tohoto cíle; od vstupu nařízení (ES) č. 2111/2005 v platnost se tak vždy děje v případech aktualizace černých listin. Podle názoru Komise by práce na tomto tématu měla pokračovat tak, že bude vycházet výlučně z technických kritérií, a proto se domnívá, že by procesní pravidla měla v každém případě nadále zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti a účinnosti.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí