Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0032(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0301/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0301/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0600

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

3.17. Eräiden säädösten mukauttaminen neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY - mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (neljäs osa) (A6-0301/2008, József Szájer) (äänestys)
Pöytäkirja
  

– Ennen äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, komission mielestä on myönteistä, että viimeinen neljästä ehdotuksestamme, jotka koskivat olemassa olevien säädösten mukauttamista uuteen valvonnan käsittävään komiteamenettelyyn, hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Tähän liittyen komission haluaa antaa kaksi julkilausumaa, joiden tekstin toimitan parlamentin yksiköille sisällytettäväksi tämän istunnon pöytäkirjaan.

Ensimmäinen julkilausuma koskee komission antamaa sitoumusta toimenpide-ehdotusten toimittamisesta Euroopan parlamentille silloin, kun aikarajoja on supistettu, ja toinen valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltamista menettelytapasääntöihin, joiden mukaisesti päivitetään yhteisön mustaa listaa toimintakiellossa olevista lentoliikenteen harjoittajista.

Toimenpide-ehdotusten toimittaminen Euroopan parlamentille

Aikarajoja, joiden kuluessa Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5a artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti vastustaa toimenpide-ehdotusta, on muutamissa perussäädöksissä (direktiivi 2004/17/EY, direktiivi 2004/18/EY ja asetus (EY) N:o 2111/2005) supistettu neljään viikkoon tai kuukauteen. Toimittaessaan toimenpide-ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle mainittujen säännösten mukaisesti komissio sitoutuu muulloin kuin Euroopan parlamentin lomakausina ottamaan huomioon sen, että Euroopan parlamentin on voitava pitää täysistunto ennen supistettujen aikarajojen umpeutumista. Samoin komissio toistaa olevansa sitoutunut noudattamaan Euroopan parlamentin ja komission välistä sopimusta menettelystä neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti sopimuksen 16 kohdassa säädetyn ennakkovaroitusjärjestelmän suhteen.

(FR) Sääntelymenettelyn soveltaminen

Komissio pahoittelee päätöstä sääntelymenettelyn soveltamisesta asetuksen (EY) N:o 2111/2005 8 artiklan 1 kohtaan. Se haluaa korostaa tässä yhteydessä, että kyseisessä artiklassa mainitut täytäntöönpanotoimet ovat menettelytapaan liittyviä ja hallinnollisluonteisia ja niillä lisätään täydentäviä yksityiskohtia perussäädöksessä annettuihin määräyksiin. Komissio toistaa pitävänsä tärkeänä lentoturvallisuuden mahdollisimman korkean tason takaamista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi se käyttää tiukkoja, kansainvälisesti tunnustettuja kriteerejä ja soveltaa niitä objektiivisesti; näin on aina tehty mustaa listaa päivitettäessä siitä lähtien, kun asetus (EY) N:o 2111/2005 tuli voimaan. Komission näkemyksen mukaan tämän työn olisi jatkossakin perustuttava puhtaasti teknisiin kriteereihin, ja sen vuoksi se katsoo, että menettelytapasääntöjen olisi jatkossakin taattava korkeatasoinen turvallisuus ja tehokkuus.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö