Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0032(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0301/2008

Pateikti tekstai :

A6-0301/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.17
CRE 16/12/2008 - 3.17

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0600

Posėdžio stenograma
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras Tekstas OL

3.17. „Kai kurių teisės aktų suderinimas su Tarybos sprendimu 1999/468/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB – Derinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu (ketvirtoji dalis) (A6-0301/2008, József Szájer)“ (balsavimas)
Protokolas
  

– Prieš balsavimą

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Komisijos Pirmininko pavaduotoja. − Gerb. pirmininke, Komisija pritaria pasiektam susitarimui per pirmąjį svarstymą dėl paskutinio iš mūsų pateiktų keturių pasiūlymų dėl esamų teisės aktų taikymo taikant naująja komitologijos procedūrą su tikrinimu.

Pagal šį susitarimą Komisija norėtų pateikti du naujus pareiškimus, kurių tekstą perduosiu jūsų tarnyboms, kad jie būtų įtraukti į šio posėdžio įrašą.

Pirmasis pareiškimas susijęs su Komisijos įsipareigojimu dėl priemonių projektų perdavimo Europos Parlamentui, sutrumpinus laiko limitus. Antrasis pareiškimas susijęs su reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymo procedūrinėms taisyklėms dėl oro vežėjų, kuriems uždrausta veikti Bendrijoje, „juodojo sąrašo“ atnaujinimo.

Komisijos pareiškimai

Priemonių projekto perdavimas Europos Parlamentui

Nustatyti laiko limitai, kada Europos Parlamentas ir Taryba gali prieštarauti priemonių projektui pagal Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punktą, buvo sutrumpinti iki keturių savaičių, arba vieno mėnesio, kai kuriose šių pagrindinių teisės aktų: Direktyvos 2004/17/EB, Direktyvos 2004/18/EB ir Reglamento (EB) Nr. 2111/2005, nuostatose. Kai priemonių projektas perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šių nuostatų taikymo, Komisija įsipareigoja, išskyrus per Europos Parlamento darbo pertrauką, atsižvelgti į Europos Parlamento būtinybę surengti plenarinę sesiją iki susijusių sutrumpintų laiko limitų pabaigos ir pakartoja savo įsipareigojimą laikytis Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo dėl procedūrų įgyvendinant Tarybos sprendimą 1999/468/EB, kurį iš dalies keičia Sprendimas 2006/512/EB, ypač dėl 16 dalyje numatytos išankstinio perspėjimo sistemos.

(FR) Reguliavimo procedūros taikymas

Komisija labai apgailestaudama atkreipia dėmesį į reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymą pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 8 straipsnio 1 dalį. Komisija dėl to norėtų pastebėti, kad tame straipsnyje numatytos įgyvendinimo priemonės yra procedūrinės ir administracinės, smulkiau išdėstančios taisykles, kurios jau yra nustatytos pagrindiniame akte. Komisija norėtų pakartoti kuo didesnio saugumo užtikrinimo aviacijoje svarbą. Tam ji naudoja griežtus, tarptautiniu mastu pripažintus kriterijus, kurie taikomi objektyviai, kad būtų pasiektas šis tikslas. Tai buvo visada daroma atnaujinant „juodąjį sąrašą“ nuo tada, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 2111/2005. Komisijos nuomone, darbas šiuo klausimu ir toliau turėtų būti grindžiamas išimtinai techniniais kriterijais, todėl ji mano, kad procedūrinės taisyklės bet kuriuo atveju turėtų toliau užtikrinti aukštą saugumo ir veiksmingumo lygį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika