Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0224(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0483/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0483/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0606

Puheenvuorot
Tiistai 16. joulukuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

3.23. Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (äänestys)
PV
  

– Ennen äänestystä (suulliset tarkistukset tarkistuksiin 62, 65 ja 75)

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, esittelijänä haluan ehdottaa kolmea suullista tarkistusta: johdanto-osan 12 kappaletta koskevaan tarkistukseen 62 – se on äänestyslistalla, jos pystytte siitä seuraamaan – ehdotan, että koko sulkeissa oleva lause, joka alkaa sanoilla "vuotuiset määrät" ja päättyy "vuotuinen talousarvio", poistetaan.

Äänestyslistalla olevaan tarkistukseen 65, joka koskee johdanto-osan 12 c kappaletta, ehdotan, että sanojen "parlamentin jäsenten avustajat" ja "kattaa kokonaiskustannukset" väliin lisätään sulkuihin seuraava lause: "Tarvittavista vuotuisista määristä päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä."

Tarkistukseen 75, joka koskee 131 artiklaa, suullinen tarkistukseni sanan "avoin" lisääminen sanaan "viitekehys", jolloin lopullinen sanamuoto olisi "avoin viitekehys".

Nämä ovat ne suulliset tarkistukset, jotka esitän parlamentille esittelijän ominaisuudessa. Toivon, että ne hyväksytään.

 
  
 

(Suulliset tarkistukset hyväksyttiin.)

– Ennen lopullista äänestystä

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kysyisin komissiolta, hyväksyykö se kaikki parlamentin äsken hyväksymät tarkistukset.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, komissio on tyytyväinen siihen, että toimielinten kesken päästiin sopuun yhteisestä tekstistä parlamentin jäsenten avustajien asemaa koskeviksi säännöiksi.

Komission puolesta voin tänään vahvistaa, että hyväksymme tämän tekstin, jossa on säilytetty alkuperäisen ehdotuksemme olennainen sisältö. Komissio laati tämän ehdotuksen vastauksena Euroopan parlamentin pyyntöön, jonka puhemies Pötteringin oli esittänyt puheenjohtaja Barrosolle osoittamassaan kirjeessä. Vain kahdeksan kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä olette nyt antaneet tukenne parlamentin, neuvoston ja komission kesken käytyjen, erittäin rakentavien keskustelujen tulokselle. Tämän ehdotuksen myötä komissio teki ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen aloitteen sääntöjä koskevan keskustelun aloittamiseksi, ja uskomme vakaasti, että tällä kertaa onnistumme. Meidän on nyt hyödynnettävä tämä tilaisuus. Siksi sitoudun myös komission puolesta puolustamaan tätä tekstiä siihen asti, kunnes se on lopullisesti hyväksytty neuvostossa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(FR) Arvoisa komission jäsen Wallström, olen varma, että parlamentti on tyytyväinen julkilausumaanne.

Siirrymme nyt nimenhuutoäänestykseen saattaaksemme päätökseen asian, joka on ollut vireillä melkein 30 vuotta.

Nautitaan nyt tästä hetkestä.

Äänestyksen jälkeen

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, esittelijä. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen toki kiitollinen arvoisalle komission jäsenelle, mutta pyytäisin kuitenkin huomiotanne hetkeksi, sillä minun on luettava teille poliittinen julistus, toimielinten yhteinen poliittinen julistus, josta on sovittu neuvoston kanssa.

"Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat, että Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettuja avustajia koskevaan uuteen järjestelmään siirtyminen ei sinänsä johda kuin mahdollisen indeksoinnin seurauksena Euroopan unionin yleisen talousarvion Euroopan parlamenttia koskevaan pääluokkaan otettujen parlamentin jäsenten avustamiseen tarkoitettujen määrärahojen lisäykseen vuoden 2008 talousarvioon tähän tarkoitukseen otettuihin määrärahoihin verrattuna, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määrättyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

Euroopan parlamentti palauttaa mieleen Euroopan parlamentin puhemiehistön 17. heinäkuuta 2008 vahvistamien Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 69 artiklan 2 kohdan, jossa määrätään, että parlamentin puhemiehistö voi muuntaa maksamiensa avustajakulujen kokonaismäärän vuosittain indeksin mukaiseksi.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat, että jos komissio ehdottaa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 96 artiklan 11 kohdan mukaisesti, että työttömyysvakuutusmaksuja mukautetaan Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien kyseiseen järjestelmään sisällyttämisen johdosta, Euroopan parlamentin maksut rahoitetaan jostakin sopivasta budjettikohdasta ja maksetaan Euroopan parlamenttia koskevan talousarvion pääluokan kokonaismäärärahoista.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muistuttavat lisäksi, että perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohdan 2 alakohdan mukaan tilintarkastustuomioistuin voi milloin tahansa, varsinkin erityiskertomuksin, esittää huomautuksia erityisistä kysymyksistä tai yhteisön muun toimielimen pyynnöstä lausuntoja.

Euroopan parlamentti sitoutuu kuulemaan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien tulevaa edustuselintä kaikista muutoksista, joita tehdään muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sisäiseen päätökseen."

Tämä on julistus, josta sovittiin neuvoston kanssa, ja haluaisin siihen liittyen jakaa muutaman ajatuksen parlamentin kanssa, ja voin melko turvallisin mielin sanoa, että neuvosto varmasti yhtyisi näihin ajatuksiin. Olemme saaneet valmiiksi mietinnön aiheesta, joka, kuten arvoisa puhemies totesi, on ikivanha ja josta on keskusteltu vuosia. Oikeudellisten asioiden valiokunta on kuitenkin tehnyt perusteellista työtä. Se sai tehtäväkseen pohtia vain muutamassa päivässä ehdotusta, joka oli tullut komissiolta mutta jonka oli jostain syystä laatinut Rouren valiokunta – tarkoitan siis puheenjohtaja Rourea. Kiitokset hänelle. Suurella ylpeydellä voin todeta, että oikeudellisten asioiden valiokunta on tutkinut perinpohjaisesti ongelmaa, jonka kollegani tiesivät hankalaksi.

Olemme löytäneet tasapainoisen ratkaisun, johon sisältyy jäsenten perustavanlaatuinen oikeus valita vapaasti omat avustajansa; sitä korostetaan kauttaaltaan koko kehyksessä. Ratkaisumme synnyttää avoimuutta, luo selkeät säännöt ja muuttaa siten epävarmaa tilannetta. Arvoisa puhemies, olen puolustanut oikeudellisten asioiden valiokuntaa. Olen myös kirjoittanut puhemies Pötteringille kirjeen, jossa muistutan, että valiokunta on käynyt aiheesta laajan keskustelun, niin kuin sen velvollisuutena on, ja uskon sen löytäneen oikean tasapainon. Kolmikantaneuvottelujen onnistumisesta minun täytyy kiittää komissiota ja neuvostoa, jotka tekivät yhteistyötä, mutta ennen kaikkea minun on syytä kiittää koordinaattoreita, kollegojani ja sihteeristön Maria Joséta, joka on antanut erityisen suuren panoksen tähän lopputulokseen, jonka vahvistamme tänään.

Toivon, että kollegani äänestävät ehdotuksen puolesta; seuraavien parin vuoden aikana näemme, onko tällä säädöksellä huomattava vaikutus parlamenttimme työhön.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(FR) Paljon kiitoksia, jäsen Gargani.

Koska tämä on tosiaan ollut ryhmätyön tulosta, minäkin otan vapauden onnitella Martine Rourea erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt työryhmänsä kanssa johtaen sitä määrätietoisella otteella.

Haluan tietenkin kiittää myös pääsihteeriämme, joka on osoittautunut loistavaksi neuvottelijaksi aiheesta käydyissä neuvotteluissa. Ilman hänen päättäväisyyttään mikään tästä ei olisi ollut mahdollista. Samoin kiitän neljää viimeisintä Euroopan parlamentin puhemiestä: Hans-Gert Pötteringiä, joka oli innokas saamaan asian päätökseen, Josep Borrell Fontellesia, jonka ansiosta saatoimme ottaa ratkaisevan askeleen säännöstön hyväksymisessä, Pat Coxia, joka mahdollisti eri sääntöjen erottamisen toisistaan ja tietenkin Nicole Fontainea, joka lähes kymmenen vuotta sitten ampui lähtölaukauksen prosessille, jonka tuloksena meillä nyt on lopultakin edessämme tämä mietintö.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen pahoillani jos tämä vaikuttaa imartelulta, mutta suonette sen anteeksi. Kaikki eivät nimittäin ehkä tiedä, että se, joka asian pani alulle puhemiehistössä vuosia sitten, olitte juuri te, ja koska ette itse voinut sanoa sitä, minä sanon. Siksi haluan ryhmäni ja myös muiden puolesta kiittää teitä työstänne parlamentin varapuhemiehenä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – (FR) Kiitos kaikille. Olen sitä mieltä, että uusi säännöstö voi toimia esimerkkinä muille parlamenteille kaikkialla maailmassa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö