Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0224(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0483/2008

Pateikti tekstai :

A6-0483/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0606

Diskusijos
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d. - Strasbūras Tekstas OL

3.23. Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (balsavimas)
PV
  

– Prieš balsavimą (pateikti 62, 65 ir 75 žodiniai pakeitimai)

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, pranešėjas.(IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, kaip pranešėjas norėčiau pateikti tris žodinius pakeitimus – pakeitimui 62 dėl balsavimo sąrašo, jei galite sekti, dėl 12 konstatuojamosios dalies – pasiūliau išbraukti visą įterptą punktą pradedant „metų sumos“ iki „metinio biudžeto“.

Dėl pakeitimo 65, esančio balsavimo sąraše, dėl 12c konstatuojamosios dalies siūlau tarp žodžių „Parlamento nario padėjėjai“ ir „bendrų išlaidų padengimas“ įtraukti tokius žodžius: „reikalingos metų sumos bus nustatytos per metinio biudžeto priėmimo procedūrą“.

Dėl pakeitimo 75, susijusio su 131 straipsniu, mano žodinis pakeitimas būtų įtraukti žodį „skaidri“ šalia žodžių „orientacinė sistema“, kad junginys skambėtų „skaidri orientacinė sistema“.

Šiuos pakeitimus žodžiu pateikiu rūmams kaip pranešėjas. Tikiuosi, kad jiems bus pritarta.

 
  
 

(Žodiniai pakeitimai buvo priimti)

– Prieš galutinį balsavimą

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, pranešėjas.(IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau oficialiai paklausti Komisijos, ar ji pritaria visiems priimtiems pakeitimams.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, Komisijos Pirmininko pavaduotoja. − Gerb. pirmininke, Komisija džiaugiasi, kad tarp institucijų buvo pasiektas susitarimas dėl jungtinio teksto dėl Parlamento narių padėjėjų statuto.

Komisijos vardu patvirtinu šiandien mūsų pritarimą šiam tekstui, kuriame yra išsaugota visa mūsų pirminio pasiūlymo esmė. Šį pasiūlymą Komisija parengė reaguodama į Europos Parlamento užklausą Komisijai, pateiktą Pirmininko H. G. Pötteringo laiške pirmininkui J. M. Barroso. Praėjus tik aštuoniems mėnesiams nuo šios užklausos, šiandien pritarėte rezultatui, pasiektam labai konstruktyviose Parlamento, Tarybos ir Komisijos diskusijose. Šiuo pasiūlymu trečią kartą per dešimt metų Komisija ėmėsi iniciatyvos atkreipti dėmesį į statuto klausimą ir šį kartą esame visiškai tikri, kad mums pavyks. Turime pasinaudoti šia galimybe. Todėl Komisijos vardu taip pat pasižadu ginti šį tekstą iki jam galutinai pritars Taryba.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Gerb. M. Wallström, esu tikras, kad Parlamentas pritaria jūsų pareiškimui.

Dabar pereisime prie balsavimo vardiniu būdu dėl klausimo, kuris niekaip nėra išsprendžiamas beveik trisdešimt metų.

Leiskite man tiesiog pasimėgauti šia akimirka.

– Po balsavimo

 
  
MPphoto
 

  Giuseppe Gargani, pranešėjas. – (IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, nors esu dėkingas Komisijos narei, norėčiau minutės jūsų dėmesio, nes turiu perskaityti mūsų politinį pareiškimą – institucinį politinį pareiškimą, dėl kurio buvo sutarta su Taryba.

„Europos Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami biudžeto valdymo institucijų įgaliojimų, pritaria, kad pereinant prie naujos Parlamento narių akredituotiems padėjėjams taikomos tvarkos nebus didinami asignavimai, bendrajame Europos Sąjungos biudžete priskiriami Europos Parlamento skirsniui ir skirti padengti Europos Parlamento narių išlaidoms padėjėjų paslaugoms, palyginti su šiam tikslui skirtais 2008 finansinių metų biudžeto asignavimais, išskyrus indeksavimą.

Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į Europos Parlamento Biuro 2008 m. liepos 17 d. patvirtintų Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 69 straipsnio 2 dalį, kurioje numatoma, kad Biuras gali kasmet indeksuoti sumą, skirtą visiems Parlamento narių padėjėjams.

Europos Parlamentas ir Taryba sutinka, kad jei Komisija pagal Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 11 dalį turi pasiūlyti koreguoti įmokas į draudimo nuo nedarbo sistemą, nes į šią sistemą buvo įtraukti akredituoti Parlamento narių padėjėjai, reikiamos Europos Parlamento išmokos turėtų būti finansuojamos pagal atitinkamą biudžeto eilutę ir skiriamos iš bendros asignavimų biudžeto Europos Parlamento skirsniui sumos.

Europos Parlamentas ir Taryba primena, kad pagal EB sutarties 248 straipsnio 4 dalies 2 punktą Audito Rūmai vienos iš kitų Bendrijos institucijų prašymu gali bet kada pateikti pastabas konkrečiais klausimais, ypač specialių pranešimų forma, ir pareikšti nuomonę.

Europos Parlamentas įsipareigoja konsultuotis su būsimu Parlamento narių akredituotiems padėjėjams atstovaujančiu organu dėl bet kokio dalinio pakeitimo, kuris bus taikomas vidiniam sprendimui, numatytam Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 125 straipsnio 1 dalyje“.

Dėl šio pareiškimo buvo susitarta su Taryba, todėl nors klausiu Tarybos, ar ji jam pritaria, manau, kad galiu gana tvirtai pasakyti, kad taip. Tiesiog norėčiau porą minučių skirti tam, kad galėčiau pasidalyti savo mintimis su Parlamentu. Pabaigėme rengti labai seną dokumentą, kaip minėjo Pirmininkas, dėl kurio vyko diskusijos daugelį metų. Tačiau Teisės reikalų komitetas, kuriam teko užduotis per keletą dienų apsvarstyti gautą iš Komisijos pasiūlymą, kuris buvo išsamiai parengtas M. Roure komiteto – čia kalbu apie jo pirmininkę M. Roure, kuriai už tai dėkoju – atliko kruopštų darbą. Turiu pasididžiuodamas pasakyti, kad Teisės reikalų komitetas išsamiai ištyrė problemą, kuri, kaip mano kolegos nariai žino, yra sudėtinga.

Mums pavyko užtikrinti pusiausvyrą dėl laisvo ir esminio narių pasirinkimo renkantis savo padėjėjus. Tai yra nustatyta visoje struktūroje. Ši pusiausvyra užtikrina skaidrumą, numato tvarką ir keičia padėtį, dėl kurios buvo neaiškumų. Gerb. pirmininke, palaikiau Teisės reikalų komitetą. Taip pat parašiau laišką H. G. Pötteringui, kad Komitetas turėjo pareigą ir teisę surengti plataus masto diskusijas. Tai jis ir padarė, taip pat, manau, jis rado tinkamą pusiausvyrą. Trišaliame dialoge privalau padėkoti kartu dirbusioms Komisijai ir Tarybai, bet labiausiai turėčiau padėkoti koordinatoriams, savo kolegoms ir Marijai José iš sekretoriato už nepaprastą jų indėlį, kurį šiandien čia įtvirtiname.

Tikiuosi, kad mano kolegos nariai balsuos už. Per kitus dvejus metus pamatysime, ar šis teisės aktas stipriai prisidės prie mūsų darbo Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Labai dėkoju, gerb. G. Gargani.

Taip pat kadangi tai yra bendrų pastangų rezultatas, norėčiau leisti sau pasveikinti Martine Roure su jos puikiu darbu darbo grupėje, kuriai ji labai ryžtingai pirmininkavo.

Taip pat, žinoma, norėčiau padėkoti mūsų Generaliniam sekretoriui už jo, kaip puikaus derybininko šiuo klausimu, pastangas. Be jo ryžtingumo tai būtų neįvykę. Taip pat norėčiau padėkoti keturiems paskutiniams Europos Parlamento pirmininkams – H. G. Pötteringui, karštai siekusiam užbaigti šį klausimą, J. Borrelliui, suteikusiam mus galimybę imtis lemiamų veiksmų priimant šį kodeksą, P. Coxui padėjusiam atskirti įvairius statutus, ir, aišku, N. Fontaine, žengusiai primą žingsnį beveik prieš dešimt metų, kad pagaliau šiandien galėtume turėti šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, atleiskite, jei tai gali nuskambėti kaip pataikavimas, bet mano kolegos nariai man atleis už tai, nes kai kuriems iš jų vis dar nėra žinoma, kad asmuo, prieš daugybę metų pateikęs šį klausimą Biurui, iš tikrųjų buvote jūs. Tad jei negalite to pasakyti pats, tai padarysiu aš. Todėl savo frakcijos ir kitų asmenų vardu taip pat dėkoju už jūsų, kaip Parlamento Pirmininko, darbą.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Labai visiems dėkoju. Manau, kad naujasis statutas bus pavyzdžiu kitiems parlamentams visame pasaulyje.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika