Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0122(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0457/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2008 - 3.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0601

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 16. december 2008 - Strasbourg EUT-udgave

4. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
PV
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

– Betænkning: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Hr. formand! De europæiske samarbejdsudvalg har eksisteret i 14 år, og det er på høje tid, at de bliver ændret. Jeg stemte for betænkningen, fordi den omsider vil gøre det muligt for de europæiske samarbejdsudvalg at blive tilpasset den nye situation. Vi har en overflod af såkaldte europæiske selskaber, med andre ord selskaber, der arbejder grænseoverskridende. Det var derfor nødvendigt at tilpasse de europæiske samarbejdsudvalgs opgaver for at opfylde disse nye krav. Vi må støtte denne betænkning, om ikke andet så fordi den garanterer, at de ansatte faktisk er repræsenteret i de europæiske samarbejdsudvalg i alle de selskaber, der arbejder grænseoverskridende, og hvor der skal tages hensyn til de ansattes grænseoverskridende bekymringer.

 
  
  

– Betænkning: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Hr. formand! Ved lejligheder som denne er det sommetider umagen værd at gå tilbage til de første principper og spørge, hvorfor vi overhovedet har brug for europæisk lovgivning på dette område. Hvis De ønsker at sælge mig noget, og jeg ønsker at købe det af Dem, og hvis både kunden og detailhandleren er tilfredse med måleenhederne, er det bestemt ikke nogen national regerings, for slet ikke at tale om EU's, opgave at blande sig og erklære transaktionen ulovlig. Det lyder måske som et akademisk punkt, der er vanskeligt at forstå, men i mit hjemland har der været retssager, der har været overordentlig tidskrævende, og som har gjort folk dybt bekymrede, fordi de i handelen med deres kunder har brugt enheder, som kunderne er trygge ved. Dette er endnu et eksempel på, hvordan beføjelserne er flyttet væk fra nationalstaterne til dem, som vi ikke kan stemme på i de europæiske institutioner.

Jeg vil blot gerne gentage vores opfordring til en folkeafstemning om Lissabontraktaten: Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). (FR) Hr. formand! Dette er faktisk en historisk dag for Parlamentet. Vi har arbejdet hårdt på at nå hertil. Jeg vil gå så vidt som at sige, at der er arbejdet på denne sag i 15 år.

De kender selv forhistorien, idet De har været formand for en arbejdsgruppe, der med rette mente, at vedtægten for assistenter var et vigtigt anliggende. For os er dette kulminationen på et stort stykke arbejde. Som De sagde, har alle andre formænd før hr. Pöttering ydet et stort bidrag til dette resultat. Jeg takkede for lidt siden fru Fontaine, da jeg mødte hende på trappen.

Jeg må dog også sige, at jeg gerne vil takke den arbejdsgruppe, som De selv var involveret i. Denne arbejdsgruppe omfattede hr. Friedrich, fru Lulling, hr. Nicholson, fru De Vits og fru Wallis – jeg håber ikke, jeg har glemt nogen – og jeg må sige, at der var temmelig stor solidaritet inden for arbejdsgruppen, og det er grunden til, at det lykkedes os. Jeg vil endvidere rose Retsudvalget, der var i stand til at overtage dirigentstokken, klare udfordringen og arbejde hurtigt. Jeg takker Retsudvalget mange gange.

 
  
  

– Betænkning: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren med denne betænkning. Jeg stemte for hans henstillinger, fordi jeg bogstavelig talt har oplevet hundredvis af vælgere fra hele East Midlands, fra Nottingham til Daventry, fra Glossop til Lincoln, der har været ofre for svindel begået af en af de erhvervsvejvisere, som han forsøger at komme af med, nemlig European City Guide. Den pågældende virksomhed svindler i det væsentlige folk ved at sende fakturaer og true med en retssag, hvis de ikke betaler for reklamer, der simpelthen aldrig bliver trykt, for det produkt, de foregiver at sælge.

European City Guide har været en af de største årsager til klager, som jeg har modtaget i de 10 år, jeg har været medlem af Parlamentet. De første klager kom faktisk i den første bunke breve, jeg modtog, efter at jeg var valgt, og den seneste fik jeg i min mailboks i morges. Jeg er derfor meget glad for, at jeg til en forandring kan støtte noget her i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EN) Hr. formand! Ligesom den foregående taler vil også jeg gerne rose ordføreren for hans betænkning om dette emne, fordi den helt klart er meget vigtig. Nogle af os har modtaget breve fra vores vælgere, der spørger om denne specielle form for svindel. Nogle dybt bekymrede personer, bl.a. mange små virksomheder over hele EU, har skrevet til mig i mit valgdistrikt i London og fortalt mig, at de er meget foruroligede over, at de skal betale dette beløb, og at de ikke ønsker at blive konfronteret med en retssag.

Dette er en af de ting, som EU er god til. Jeg ved, at jeg er kritisk, hvad angår yderligere politisk og økonomisk integration, men jeg er også glad for at gøre opmærksom på det, når EU fungerer godt. Sommetider bør vi rette fokus mod det, vi gør godt, og forsøge at glemme noget af det, vi ikke gør særlig godt, f.eks. når det gælder mentaliteten med "en standardløsning passer alle".

Dette betegnes som et af de første eurosvindelnumre, men det er faktisk ikke det første. Hvis De ønsker at se andre eksempler på eurosvindelnumre, kan De tage den europæiske forfatning og Lissabontraktaten. Vi får at vide, at Lissabontraktaten er fuldstændig anderledes end den europæiske forfatning, men i virkeligheden er det nøjagtigt det samme. At nægte den britiske befolkning retten til at stemme er virkelig et svindelnummer og en hån mod demokratiet.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Hr. formand! Som formand for Udvalget for Andragender kan jeg sige, at udvalget var meget glad for, at vores forslag om at udarbejde en betænkning om reklamebureauers, såsom European City Guides, urimelige praksis blev godkendt, efter at vi havde modtaget oplysninger om sådanne metoder. Betænkningen er udarbejdet af hr. Busuttil, som jeg gerne vil ønske tillykke med denne succes. Hele Udvalget for Andragender og dets sekretariat har arbejdet på betænkningen. Jeg vil gerne takke alle dem, der har været involveret, først og fremmest hr. Busuttil, men også alle de medlemmer, der har støttet dette beslutningsforslag, som faktisk blev næsten enstemmigt vedtaget i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Hr. formand! Dette er ikke det eneste område, hvor der anmodes om betaling for tjenester, der ikke er ydet. Jeg støtter derfor kraftigt denne betænkning og stemte for den. Jeg vil også gerne meddele, at jeg ikke var i stand til at stemme om de første par betænkninger, som der blev stemt om i dag. Blokaden foran Parlamentet gjorde det umuligt for mig og mange andre medlemmer at nå frem til mødesalen. Jeg ønsker at nedlægge protest mod sådanne forhold.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). (EN) Hr. formand! Jeg er meget glad for, at betænkningen om European City Guide og andre erhvervsvejvisere har opnået enorm støtte, og jeg lykønsker ordføreren med arbejdet. Dette er et emne, der opstod i marken, og som Parlamentet har reageret på. Det berører enkeltpersoner, klubber, skoler og virksomheder, der snydes af firmaer, som trives på grund af manglende koordinering.

Jeg håber, at afstemningen i dag vil bringe det budskab, at folk bør være meget forsigtige med, hvad de skriver under på, at Parlamentet lytter til deres bekymringer, og at vi stadig vil kræve, at der gribes ind i medlemsstaterne og på EU-plan for at sætte en stopper for denne praksis med at lokke penge fra virksomheder under falske påskud.

Dette er en fortræffelig dag for ordføreren Simon Busuttil og ligeledes for Udvalget for Andragender, der har arbejdet ihærdigt på denne sag ved hvert skridt. Jeg glæder mig til at tilbagemelde til mine vælgere – de hundredvis af vælgere, der har henvendt sig til mig om dette – og rapportere om reelle fremskridt her.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne fremsætte en generel bemærkning. Heller ikke jeg var i stand til at deltage i de første par afstemninger i dag, fordi adgangen til Parlamentet var blokeret. Efter min mening er det fuldstændig uacceptabelt, at en fransk politibetjent forhindrer en bil, der kører for Parlamentet, i at nå frem til Parlamentet. Noget sådant sker kun i Strasbourg. Hvis dette gentager sig, er jeg tilbøjelig til at give de medlemmer medhold, der er imod, at Parlamentet har sæde i Strasbourg. Situationer som dem, jeg har beskrevet, opstår trods alt ikke i Bruxelles.

 
  
  

– Betænkning: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg bad om ordet for at afgive en stemmeforklaring om beskyttelsen af euroen. Får jeg mulighed for det?

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Eftersom der ikke har været nogen forhandling, må der ifølge forretningsordenen ikke afgives mundtlige stemmeforklaringer. De har derfor to muligheder. Enten kan De afgive Deres stemmeforklaring skriftligt, eller også kan De, da vi har lidt tid tilovers, afgive den mundtligt, hvorefter den vil blive transskriberet.

De kan afgive den mundtligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). (EN) Hr. formand! Det er meget venligt af Dem. Jeg håber ikke, De kommer til at fortryde det en dag!

De britiske Konservative stemte hverken for eller imod under afstemningen om den berømte euro. Det skyldes, at vi mener, det er en hæderlig holdning, at de, der ikke ønsker at indføre euroen, overlader beslutninger om euroen til de lande, som har indført den. I de forløbne måneder er det imidlertid blevet stadig tydeligere, at nogle seniormedlemmer af Parlamentet vælger ikke at handle hæderligt eller ærbødigt. Nogle af vores gruppeformænds optræden for nylig, da de besøgte præsidenten for Den Tjekkiske Republik, viste ikke den respekt, som de burde have vist præsidenten for et demokratisk europæisk land.

Efterhånden som valget til Europa-Parlamentet nærmer sig, vil mange af de tilstedeværende medlemmer klage over, at deres vælgere ikke tager dem alvorligt eller ikke viser dem den respekt, de fortjener. Måske skulle de tænke over, at de kun kan gøre sig fortjent til respekt, hvis de også vælger at vise respekt, især over for dem, der har en principielt anden opfattelse, som de er uenige i. Det lader til, at gamle revolutionære aldrig dør. De glemmer blot, hvad de kæmpede for!

 
  
  

– Betænkning: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). (DE) Hr. formand! Jeg stemte imod Gargani-betænkningen, fordi jeg mener, at denne betænkning og det, der står i Rådets forordning, hvor vi kun har ret til at blive hørt, er en vidtgående krænkelse af medlemmernes frihed. Jeg ønsker ikke på nogen måde at forklejne Retsudvalgets arbejde, men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der er utallige uløste punkter og problemer, når det gælder den virkning, som denne forordning fra Rådet har for vores assistenter.

Som medlem af Budgetkontroludvalget har jeg altid haft den opfattelse, at der hurtigst muligt burde være gjort noget ved vedtægten for assistenter. Jeg har altid været en af dem, der betalte deres ansattes bidrag til socialsikring og beskæftigede dem på ordentlige vilkår. De medlemmer, der ikke har gjort dette, har så at sige påtvunget os denne forordning. Det ville have været bedre, hvis Parlamentets administration havde reageret før og hjulpet med at gennemføre den nuværende model. Denne model er ikke så dårlig, og vi ønsker under alle omstændigheder at bibeholde den for de lokale assistenter. Dette ville have været en bedre løsning for alles frihed.

 
  
  

– Betænkning: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil blot tilslutte mig alle dem, der lykønsker hr. Busuttil med hans betænkning, og beklage de forskellige erhvervsvejviseres svindelnumre.

Et aspekt, der ofte er ukendt, er den aggressive måde, hvorpå disse vejvisere følger deres betalingspåkrav op. Ofre for European City Guide og andre vejvisere har oprettet et websted, der hedder "Stop the European City Guide" for at hjælpe med at skabe bevidsthed om risiciene ved disse svindelnumre og for at hjælpe små virksomheder, sportsklubber, velgørende organisationer osv., som er ofre, med at bide fra sig og ikke blive snydt af dem. Alligevel har ejerne af disse vejvisere intimideret dem og forsøgt at få den internetudbyder, der giver dem denne facilitet, til at lukke webstedet. Derfor er jeg nu vært for dette websted på mit eget websted, for de tør tilsyneladende ikke angribe et medlem af Europa-Parlamentet.

Jeg vil imidlertid indtrængende råde dem, der er ofre eller potentielle ofre for denne svindel, til at benytte denne organisation til at koordinere deres aktiviteter og samarbejde med os for at lukke smuthullerne i loven, hvilket omsider vil bringe al denne svindel til ophør.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

– Henstilling: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. − (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg stemmer for denne aftale, der udgør en del af forbindelsen mellem Europa og Maghreblandene.

Jeg vil imidlertid gerne benytte lejligheden til at fremhæve Marokkos gentagne krænkelser af menneskerettighederne og manglende overholdelse af internationale forpligtelser i forhold til det sahariske spørgsmål. Det, der kræves, er simpelthen overholdelse af bestemmelserne i de forskellige FN-resolutioner om sagen. Selvbestemmelsesretten for den sahariske befolkning som helhed skal bekræftes. Dette er det sidste eksempel på kolonialisme i Afrika, og det internationale samfund kan ikke fortsat tie. I denne sammenhæng bør Europa påtage sig sit ansvar.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), skriftlig. − (MT) Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal lægge stor vægt på forbindelserne mellem EU og vores naboer, især i Middelhavsområdet. Kongeriget Marokko har altid understreget, at det har brug for at knytte tættere bånd til EU, og det bør være vores pligt at sikre, at dette samarbejde fortsat øges og styrkes.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union med henblik på at udvikle institutionelle og handelsmæssige forbindelser med Marokko.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. – (SV) Hvis det ikke var for Marokkos optræden i Vestsahara, ville jeg have stemt for denne beslutning. Jeg har intet imod en associering og udveksling mellem EU og Marokko, men for at få min støtte skal Marokko først overholde menneskerettighederne og ophøre med at undertrykke befolkningen i Vestsahara.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. − (EN) Jeg stemte hverken for eller imod protokollen til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og Marokko. Grunden dertil havde intet at gøre med de tekniske detaljer i hr. Saryusz-Wolskis henstilling, men var snarere politisk. Marokkos besættelse af Den Demokratiske Arabiske Republik Sahara i Vestsahara, Marokkos krig mod frihedskæmperne, der forsøger at befri deres land og stoppe krænkelserne af menneskerettighederne mod civilbefolkningen gør det tvingende nødvendigt, at der i det mindste gøres et svagt tilløb til at protestere. Jeg ville blot ønske, det havde været større.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg støtter hr. Saryusz-Wolskis henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem medlemsstaterne og Kongeriget Marokko. Jeg vil hævde, at Parlamentet bør give sit samtykke til indgåelsen af en sådan aftale efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU, hvilket kræver en ændring af aftalen. Denne vil gøre det muligt for Marokko at gøre hurtigere fremskridt, hvad angår fjernelsen af tolden på nogle af de produkter, som landet importerer.

 
  
  

– Henstilling: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg stemmer for denne henstilling af hr. Saryusz-Wolski, som vil medføre et bedre samarbejde med Albanien.

Geografisk set hører Albaniens territorium til Europa, og det er vores pligt at hjælpe dette land, der står over for enorme vanskeligheder, med gradvis at nærme sig EU's institutioner. Det er den holdning, der indtages i henstillingen. I de seneste måneder har jeg mødt universitetsstuderende i Tirana. Jeg kan mærke, at et stærkt ønske om at tilslutte sig Europa vokser blandt den yngre generation i Albanien, der er klar over behovet for at slippe ud af den historiske isolering, som landet altid har lidt under, og muligheden for at deltage i en fælles rejse med de 27 europæiske partnere. Vi arbejder på at nå dette mål.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), skriftlig. − (MT) Jeg synes, det er overordentlig vigtigt at tilbyde lande såsom Albanien den nødvendige opmuntring for at hjælpe dem videre med at forberede deres tiltrædelse af EU. Indgåelsen af associeringsaftalen er et yderst vigtigt skridt i denne retning.

 
  
  

– Henstilling: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), skriftlig. − (MT) Når man tager i betragtning, at Kroatien er kandidatland til medlemskab af EU, synes jeg, at associeringsaftalen er et betydningsfuldt skridt, som bidrager til at styrke forbindelserne mellem Kroatien og den europæiske familie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forslaget til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union med henblik på at udvikle institutionelle og handelsmæssige forbindelser med Kroatien.

 
  
  

– Betænkning: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig. (LT) Det indiske marked for lufttrafik er for tiden blandt de hurtigst voksende i verden. Markedsåbninger og forsøg på at tiltrække privat og udenlandsk kapital til det indiske luftfartsmarked betragtes som en del af de foranstaltninger, der er nødvendige for at udvikle og modernisere Indiens luftfartssektor, så den stigende efterspørgsel kan efterkommes og forbrugernes forventninger opfyldes. Den indiske luftfartssektor har i en lang periode været kendetegnet ved restriktioner med begrænset adgang og stærk statslig kontrol, men Indien har i de senere år taget afgørende skridt i retning mod et mere åbent og konkurrencepræget luftfartsmarked.

På grund af sine usædvanlige vækstrater og gradvise markedsåbning kan Indien tilbyde nye forretningsmuligheder og et stærkt vækstpotentiale også for europæiske luftfartsselskaber, flyfabrikanter og udbydere af tjenesteydelser.

Ambitionerne bør være store, men det kan tage tid at udvikle et fuldstændig åbent luftfartsområde med Indien. Det er bedst at udvikle det etapevis, så der sikres en glidende overgang og integration af markederne på grundlag af en gradvis gennemførelse af nye bestemmelser på lige vilkår. Jeg er derfor enig i indgåelsen af en horisontal aftale mellem Fællesskabet og Indien.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), skriftlig. − (MT) Denne betænkning kaster lys over visse aspekter, som tidligere var uklare, og som kunne have ført til misforståelser. De nye bestemmelser garanterer større gennemsigtighed, hvad angår proceduren, og sikrer, at der hverken gribes forstyrrende ind i omfanget af trafik eller i balancen. Mens der tidligere skete brud på konkurrenceloven, har denne særskilte bilaterale aftale nu indføjet visse specifikke bestemmelser, som vil bringe orden i systemet.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning af følgende grunde:

- Artikel 2 i aftalen erstatter den traditionelle nationale udpegningsbestemmelse med en bestemmelse om fællesskabsudpegning, således at alle EU-luftfartsselskaber kan udnytte deres frie etableringsret.

- Artikel 4 bringer bestemmelser i bilaterale aftaler, der er konkurrenceforvridende (f.eks. obligatoriske handelsaftaler mellem luftfartsselskaber), i overensstemmelse med EU's konkurrencelovgivning.

Det blev under forhandlingerne om den horisontale aftale med Republikken Indiens regering understreget, at aftalen ikke påvirker omfanget af trafikrettigheder eller balancen mellem luftfartsselskaber. Til dette formål blev det besluttet at udfærdige en skrivelse, som Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater skal sende til Indien.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), skriftlig. − (PL) Hr. Albertini mener med rette, at det ville være hensigtsmæssigt at ændre den nuværende aftale mellem EU og Republikken Indien. Jeg er enig med ham i, at en bredere aftale bør regulere spørgsmål som forskriftssamarbejde på områderne sikkerhed i luftrummet og på landjorden, ruteforvaltning, lufttrafikstyring, miljø, teknologi og forskning. En sådan aftale bør også dække områder som økonomisk aktivitet og industrielt samarbejde.

Jeg mener også, at det ville være hensigtsmæssigt at henvise til aftalen mellem Indien og USA, som kunne tjene som et nyttigt eksempel for os. Jeg støtter forslaget om, at Transport- og Turismeudvalget som et første skridt afgiver positiv udtalelse om indgåelsen af en horisontal aftale mellem Fællesskabet og Republikken Indien.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for hr. Albertinis betænkning om aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Indien om visse aspekter af lufttrafik. Jeg er enig med ordføreren i, at de positive erfaringer med den bilaterale aftale mellem USA og Indien i 2005 og den deraf resulterende fjernelse af kapacitetsbegrænsninger, told og kvantitativ kontrol med markedsadgang bør tjene som eksempel for EU, eftersom en lignende aftale ville være fordelagtig, ikke blot for europæiske firmaer inden for luftfartssektoren, men også for brugerne af lufttrafikken. Det er imidlertid værd at understrege, at denne aftale i øjeblikket bør danne udgangspunkt, og at vi med henblik på en fuldstændig liberalisering af lufttransportsektoren med Indien skal afvente gennemførelsen af de foranstaltninger, der i øjeblikket er planlagt. Således risikerer vi ikke, som det ofte er tilfældet, at det økonomiske samarbejde foregår hurtigere end den sociale udvikling.

 
  
  

– Betænkning: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), skriftlig. − (MT) Jeg er enig med ordføreren i, at det er vigtigt, at vi lægger vægt på sikkerhed og bekæmpelse af falskmøntneri. Det er en kamp, vi må føre hver dag, for falske penge i omløb resulterer i en svækket økonomi i hele EU, ikke blot i lande, der deltager i euroområdet. Desværre opdaterer de kriminelle, som deltager i disse ulovlige daglige aktiviteter, konstant deres teknologi og kommer med nye påfund. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi tilbyder al vores hjælp og benytter de forhåndenværende midler for at forsyne både de fælles europæiske myndigheder og de enkelte lande med de nødvendige redskaber til at fortsætte denne kamp.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, fordi det er et realistisk og effektivt forslag om bekæmpelse af falskmøntneri af euroen.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. − (EN) Jeg glæder mig over begge disse betænkninger, den første om foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, og den anden om udvidelse af virkningerne af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri. Som jeg har sagt ved en række tidligere lejligheder, gør beslutningen om at udstede 500-eurosedler og 200-eurosedler, der er henholdsvis fem gange så store og to gange så store som den største dollar- eller yenseddel, som er i almindeligt omløb, euroen til den potentielt foretrukne valuta til hvidvaskning af penge og falskmøntneri. Her træffer vi i det mindste foranstaltninger for at tackle sidstnævnte, selv om der kræves yderligere skridt til at gribe førstnævnte an.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − (SV) Hensigten med betænkningen er at ændre den tidligere forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri og for at øge beføjelserne for at lette og muliggøre overførsel mellem medlemsstaterne af falske penge, som skal bruges til at tilpasse det pågældende kontroludstyr. Efter den nuværende lovgivning er en sådan overførsel forbudt.

Junilisten er enig i, at det er meget vigtigt at beskytte euroen mod falskmøntneri. Vi mener imidlertid, at dette spørgsmål skal behandles af de lande, der har indført euroen. Sverige og andre medlemsstater uden for euroområdet bør ikke inddrages i eurolandenes behandling af sagen. Vi har derfor valgt hverken at stemme for eller imod denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. − (DE) Det store område, hvor euroen anvendes, gør, at det er umagen værd for møntfalsknere. De fremstiller falske sedler og mønter af en så høj kvalitet, endda med efterligninger af sikkerhedselementer, at almindelige mennesker let fuppes af de falske 50-eurosedler. Salgsautomater er heller ikke sikret mod svindel. Den turbulens, som nogle valutaer for nylig har oplevet, vil sandsynligvis øge euroens betydning, og det vil kriminelle bander forsøge at udnytte.

Hvis vi ønsker, at euroen skal være så sikker som mulig, skal vi øge vores indsats på en række fronter. Dels skal vi arbejde på selve valutaen, dels skal vi give mere information om sikkerhedselementerne, fordi det ikke har nogen mening af gøre euroen mere sikker, hvis befolkningen fortsat ikke er orienteret om det. Endelig skal vi også gøre en større indsats for at bekæmpe falskmøntnerbander. Hvad det angår, skal den nuværende sultepolitik på det udøvende plan bringes til ophør en gang for alle. Denne betænkning udgør blot et første skridt i retning af en mere sikker euro, men jeg har ikke desto mindre stemt for den.

 
  
  

– Betænkning: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. – (FR) På grundlag af vores belgiske kollega hr. Deprez' betænkning stemte jeg for udkastet til Rådets forordning om ændring af forordningen fra 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri som ændret af Rådet. I betragtning af behovet for at vedtage bindende lovgivning, hvilket blev fremhævet både af nationale eksperter og af EU-institutionerne, skal vi handle hurtigt. Jeg støtter dette udkast til forordning, som kræver, at kreditinstitutter og andre beslægtede institutter kontrollerer ægtheden af de eurosedler og -mønter, de modtager, før de sætter dem i omløb igen. Det er i overensstemmelse med de procedurer, som Den Europæiske Centralbank har fastlagt for eurosedler, og som Kommissionen har fastlagt for euromønter. Det er værd at understrege, at ændringerne automatisk vil gælde for de medlemsstater, som ikke deltager i euroområdet, hvilket er fremragende.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. (RO) Jeg stemte for udkastet til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1339/2001 om udvidelse af virkningerne af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta, fordi denne udvidelse er gavnlig i bekæmpelsen af falskmøntneri af euroen i hele EU.

 
  
  

– Betænkning: Diana Wallis (A6-0465/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. − (IT) Jeg vil gerne lykønske Diana Wallis med det fremragende arbejde, hun har gjort. Vi befinder os i en særdeles følsom økonomisk konjunktur, hvor den krise, der startede i USA og først blot berørte finansvæsenet, desværre nu har indvirkning på realøkonomien i hele verden. Situationens alvor bekræftes af den kendsgerning, at kapitalismen før første gang kræver hjælp af staten, der indtil for få uger siden blev betragtet som den historiske fjende.

Statens opgave er ganske simpelt at fastlægge bestemmelserne. Vi bør derfor bifalde denne betænkning, som sørger for nye, strengere bestemmelser om de sikkerhedsforanstaltninger, der kræves af virksomheder for at beskytte medlemmernes og andres interesser.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 48, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde.

Samtidig nåede den rådgivende gruppe under behandlingen af forslaget til den konklusion, at forslaget udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

 
  
  

– Betænkning: Diana Wallis (A6-0466/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forslaget til Rådets direktiv om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat. Under behandlingen af forslaget til Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 83/183/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat konstaterede den rådgivende gruppe nemlig, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer af den eksisterende lovgivning.

 
  
  

– Betænkning: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig. (LT) Der er risiko for, at medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, kan bruges af svindlere. For det første kunne borgerne tro, at metalgenstandene er lovlige betalingsmidler. For det andet kunne medaljer og møntefterligninger af en størrelse og med metalegenskaber, der ligner euromønterne, på svigagtig vis anvendes i møntautomater. Derfor er det tvingende nødvendigt, at der opstilles tydeligere kriterier for medaljers og møntefterligningers lighed med euromønter.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), skriftlig. − (MT) Jeg er fuldstændig enig med ordføreren i, at vi skal forsøge at begrænse hvidvaskning af penge ved at udarbejde en forordning, som sikrer en tydelig afgrænsning mellem mønters status som lovligt betalingsmiddel og andre mønter for at forsøge at begrænse misbrug mest muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. − (DE) Selvfølgelig er det vigtigt for EU at sikre, at der ikke fremstilles mønter og medaljer, som ligner euromønterne. For flere år siden dukkede der f.eks. tyrkiske liramønter, der lignede euromønter, op i Østrig. Desværre tager EU tilsyneladende ikke symboler alvorligt. Da de nationale sider af euromønterne f.eks. blev formgivet, følte EU sig ikke ansvarlig for Sloveniens plan om at anvende østrigske symboler, hvilket var en ren provokation.

EU undlod også at kritisere den georgiske præsident Mikhail Saakashvili for at stille sig op foran EU-flaget under flere tv-interview, som om hans land var medlem af EU. Denne manglende interesse synes imidlertid ikke at gælde for alle områder. Det er vigtigt, at borgerne ikke kan forveksle møntefterligninger, der ligner euromønter, med selve euroen. Derfor har jeg stemt for Ryan-betænkningen.

 
  
  

– Betænkning: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), skriftlig. (MT) Når man tænker på den vanskelige periode, som den almindelige verdensøkonomi har oplevet, især den europæiske økonomi, må det sikres, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger for at skabe den stabilitet, som er påkrævet for at hjælpe os med at gøre fremskridt og med at komme over dette negative år.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage og Jeffrey Titford (IND/DEM), skriftlig. − (EN) UKIP stemte for denne betænkning, fordi 4,9 mia. EUR i uudnyttede bevillinger vil blive tilbageført til de nationale regeringer.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − (SV) Det er godt, at finansielle midler betales tilbage til medlemsstaterne, når gennemførelsesgraden er lav inden for strukturfondene.

Den anden del af dette ændringsbudget vedrører nødhjælp og oprettelse af en hurtig reaktionsmekanisme for at klare stigende fødevarepriser i udviklingslande. Vi har vores tvivl om den foreslåede bevilling på 262 mio. EUR. Sagen er mere kompliceret. Der er mange eksempler på, hvordan EU har dumpet fødevarepriser og elimineret lokale fødevareproducenter i udviklingslandene. Ved at gøre det har EU lagt hindringer i vejen for lokale fødevareforsyninger i udviklingslandene. Nu ønsker EU at træde til med nødhjælp som en kortsigtet løsning. Det, der er brug for, er en ændring af den fælles landbrugspolitik i EU og af EU's eksporttilskud til landbrugsprodukter. Derfor kan vi ikke støtte denne del af ændringsbudgettet.

Eftersom tilbagebetalingen af uudnyttede bevillinger fra strukturfonden til medlemsstaterne udgør langt størstedelen af ændringsbudget nr. 9/2008, har vi valgt at stemme for forslaget som helhed. Dette betyder ikke, at vi støtter forslaget om nødhjælp i dette ændringsbudget.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Reduktionen på 4,5 mia. EUR til struktur- og samhørighedsfondene i EU-budgettet for 2008 retfærdiggør, at vi stemmer imod denne betænkning.

Den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 er ikke blevet overholdt fra starten, især hvad angår anvendelsen af midlerne til samhørighedspolitikken.

Undskyldningerne – såsom den forsinkede vedtagelse af gennemførelsesprogrammer – forklarer ikke, hvorfor disse beløb i to år i træk enten ikke er optaget i EU-budgettet eller også er reduceret senere. Hvad mere er, omfatter EU-budgettet for 2009 bevillinger til struktur- og samhørighedspolitikken, der er lavere end de bevillinger, som blev vedtaget for 2007, og det endda i et kriseår.

Hvis der er vanskeligheder med at gennemføre de operationelle programmer i de enkelte medlemsstater, bør disse overvindes (bl.a. ved at hæve Fællesskabets medfinansieringssats).

Det er uacceptabelt at udnytte disse "vanskeligheder" til at reducere beløb, som bør anvendes til at støtte produktive sektorer og til at fremme beskæftigelsen med rettigheder i samhørighedslande, herunder Portugal.

Endvidere hober bevillingerne sig op, hvilket risikerer at medføre, at de ikke bliver brugt på grund af anvendelsen af n+2- og n+3-reglerne og på grund af de vanskeligheder, der er forårsaget af disse, som er delvis samfinansieret af disse landes nationale budgetter.

 
  
  

– Betænkning: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig. (LT) Hvis vi sammenlægger kystområderne i alle 27 medlemsstater, er EU's kystlinje over 89 000 km lang. Dette europæiske kystområde er kendetegnet ved en meget stor mangfoldighed, idet en række af de europæiske landes store byer og hovedstæder ligger ved denne kystlinje.

Nogle regioner ville ikke kunne overleve uden de omgivende kystlinjer, f.eks. fjerntliggende regioner, der udelukkende lever af turisme og af aktiviteter, der er knyttet til havet. Der er imidlertid også nogle regioner, hvor kystområdets geografiske forhold er afgørende for, i hvor høj grad den økonomiske udvikling er afhængig af turismen, eller hvor turismen ikke har særlig stor betydning målt i bruttonationalprodukt. Ifølge nogle prognoser vil ca. 75 % af verdens befolkning i 2010 være bosat i kystområder. Denne voldsomme koncentration af indbyggere i disse kystområder taler sit eget tydelige sprog om behovet for en pragmatisk undersøgelse af turismens indvirkning i kystområderne og især dens betydning for økonomien i Europa på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Derfor er denne retsakt, der sikrer en harmonisk regulering af kystturismen, nødvendig.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig.(PT) Turismen er en afgørende faktor for den socioøkonomiske udvikling i kystområderne i EU.

Jeg støtter derfor tilvejebringelsen af politiske redskaber, der vil bidrage til mere integrerede og bæredygtige udviklingsstrategier og således til at mindske den sæsonprægede karakter af turismen i disse regioner, da det er den eneste måde, hvorpå vi kan forbedre konkurrenceevnen og opfylde samfundets behov (en mere bæredygtig jobskabelse og større livskvalitet). Der skal samtidig være særlig fokus på bevarelsen af naturlige og kulturelle ressourcer og fremme af en mere ansvarlig turisme.

Selv om turisme ikke for indeværende er et af EU's kompetenceområder, er det stadig vigtigt at undgå fragmentering og sektoriale og til tider usammenhængende foranstaltninger på europæisk plan. Vi bør derfor sikre en omfattende og integreret tilgang i de forskellige relevante politikker (herunder i samhørigheds-, miljø-, hav- og socialpolitikken).

Jeg er ikke i tvivl om, at strukturfondene bidrager positivt til udviklingen i kystområderne. Det er imidlertid en skam, at vi på grund af manglende oplysninger ikke kender den reelle indvirkning af disse investeringer.

Det er også en skam, at der praktisk talt intetsteds er specifikke henvisninger til kystområderne i de forskellige operationelle programmer for perioden 2007-2013. Jeg støtter ordførerens ændringsforslag med henblik på at ændre denne situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig.(SV) Fru Madeiras betænkning om europæisk kystturisme er vanskelig og kompliceret og uden bestemte og klare mål, om end der gives udtryk for en klar og bestemt nedladende holdning. Jeg kan ikke se, hvorledes turismeindustrien i EU kan blive styrket ved at Europa-Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til at etablere cykelstier (punkt 7) eller nedsætte lufthavnsafgifterne (punkt 32). Betingelserne for kystturisme i Grækenland er meget forskellige fra betingelserne i f.eks. Sverige. Jeg stemte derfor imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig.(PT) De forskellige aspekter af den bæredygtige udvikling af kystområderne er yderst vigtige for de EU-lande som f.eks. Portugal, der har en række regioner, som er stærkt afhængige af visse maritime aktiviteter.

Disse aktiviteter omfatter kystturisme, der er af grundlæggende betydning for opfyldelsen af de nuværende mål i den europæiske strategi om at bringe Europa tættere på havet. EU skal således medtage kystturisme på listen over sine politiske prioriteter. Selv om kystområderne i Europa uden tvivl er velstående, har de, navnlig i Portugal, alvorlige problemer på grund af beslutningstagernes fejlagtige tilgang, planlægning og foranstaltninger.

EU bør udvikle en særlig turismepolitik, hvor turismeanliggender integreres i bredere rammer, bl.a. den europæiske havpolitik, havstrategidirektivet, den integrerede strategi for kystzoneplanlægning, det transeuropæiske transportnet og miljøpolitikken inden for rammerne af Natura 2000-nettet.

Denne betænkning omfatter disse og andre forslag, og jeg mener, at den er af afgørende betydning for udviklingen af turismen i EU's kystområder. Derfor stemte jeg for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig.(SV) Junilisten er imod ethvert forsøg fra EU's side på at omfatte turismeindustrien af EU's kompetenceområde. Turismesektoren og investeringer til fremme af industriens udvikling bør henhøre under de enkelte medlemsstaters enekompetence.

Junilisten mener derfor, at finansielle investeringer i f.eks. infrastruktur og permanente transportforbindelser bør henhøre under de pågældende medlemsstater, og at skatteborgere i andre EU-lande ikke bør bebyrdes hermed.

Junilisten sætter også spørgsmålstegn ved ordførerens opfordring til Europa-Parlamentet om at fremme opretholdelsen af de økonomiske aktiviteter uden for turisthøjsæsonen, et forslag, der næppe kan beskrives som andet end et forsøg på at indføre grænseoverskridende beskyttelse af arbejdspladser.

I modsætning til ordføreren er vi også imod Regionsudvalgets ønske om oprettelse af en europæisk fond for kystområderne.

Junilistens medlemmer i Europa-Parlamentet har derfor stemt imod denne betænkning som helhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig.(PT) Selv om vi helt klart er uenige i visse aspekter i betænkningen, støtter vi de fleste punkter, navnlig indføjelsen af mange af de ændringsforslag, som vi har indgivet og forsvaret, f.eks. følgende punkt: "fremhæver behovet for at sikre arbejdstagernes rettigheder i denne sektor ved at fremme kvalitetsbeskæftigelse og erhvervelse af kvalifikationer, hvad der forudsætter passende erhvervsuddannelse, større anvendelse af længerevarende ansættelsesforhold, rimelige og anstændige lønforhold samt bedre arbejdsvilkår;".

Vi beklager imidlertid, at andre ændringsforslag blev forkastet, f.eks.:

– "mener, at turistsektoren bør blive en faktor i den territoriale samhørighed, i den økonomiske udvikling og inden for beskæftigelsen på regionalt plan og understreger nødvendigheden af, at denne sektor anskues ud fra en bred synsvinkel, for så vidt angår EU-politikker og midler, navnlig gennem udvikling af et specifikt fællesskabsprogram, som har til formål at supplere medlemsstaternes indsats og fremme sektoren og synergien mellem de forskellige økonomiske og sociale aktører;",

– "minder om, at de kystområder, som er karakteriseret ved turistaktivitet, er blevet uretfærdigt straffet af den såkaldte "statistiske effekt" i de finansielle overslag for 2007-2013, og anmoder derfor om, at der på fællesskabsplan vedtages kompenserende foranstaltninger til deres fordel;".

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), skriftlig.(PT) I denne betænkning om regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på kystområder understreges den kendsgerning, at turismen er en afgørende faktor for den socioøkonomiske udvikling i disse regioner i EU.

Dette spørgsmål er meget vigtigt, da EU-medlemsstaternes kystlinje er over 89 000 km lang, og da øerne, ømedlemsstaterne og regionerne i den yderste periferi desuden er stærkt afhængige af turistsektoren.

Kystmedlemsstaterne skal derfor udforme specifikke strategier og integrerede planer på nationalt og regionalt plan for at imødegå den sæsonprægede karakter af turismen i kystområderne og sikre en mere stabil beskæftigelse og en højere livskvalitet i lokalsamfundene.

Jeg stemte for denne betænkning, hvori det understreges, at der er behov for en integreret tilgang til turismen i kystområder og inden for rammerne af EU's samhørigheds-, hav-, fiskeri-, miljø-, transport-, energi-, sundheds- og socialpolitik for at skabe synergier og undgå usammenhængende foranstaltninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig.(PT) Henset til betydningen for Europa af en global strategi til udnyttelse af havets potentiale, henset til den økonomiske styrke, som turismen kan tilføre og tilfører de europæiske økonomier, og henset til behovet for at imødegå ikke blot de problemer, der er forbundet med udflytningen af forskellige virksomheder, men også de udfordringer, som den nuværende økonomiske krise indebærer, er det let at forstå betydningen af en specifik strategi for turisme i kystområder inden for rammerne af overordnede strategier for turisme og for havet.

Da der er fokus på disse aspekter i de to betænkninger, som jeg var involveret i (som ordfører for betænkningen om den bæredygtige turismes fremtid og som skyggeordfører for betænkningen om den europæiske havstrategi), hilses betænkningen velkommen. Vi må imidlertid erkende, at det ikke er tilstrækkeligt at have en strategi for turisme i kystområder baseret på den højeste fællesnævner for ovennævnte to overordnede strategier. Vi er mere generelt nødt til at skabe et økonomisk klima, der fremmer iværksætteri, og hvor dette enorme potentiale udnyttes i dag, samtidig med at det sikres, at det også fremover udnyttes på en bæredygtig og forsvarlig måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg stemte for fru Madeiras betænkning om regionale udviklingsaspekter ved turismens indvirkning på kystområder. Selv om turisme ikke er et af EU's kompetenceområder, og der således heller ikke findes finansielle instrumenter, der er specifikt rettet mod denne sektor, mener jeg, at det er nødvendigt at vurdere indvirkningen af en sektor af så stor betydning som kystturisme på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i alle medlemsstaterne; Jeg er enig med fru Madeira i, at vi bør anvende en integreret og sammenhængende tilgang til strategier inden for rammerne af miljø-, energi-, hav og transportpolitikken, således at de forskellige foranstaltninger til fremme af turisme er sammenhængende og til gavn for befolkningen i kystområderne og den europæiske økonomi generelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), skriftlig.(FR) I kystområder, navnlig i den yderste periferi, kan turismen, der ofte er den vigtigste økonomiske aktivitet, have en negativ indvirkning på grund af arbejdets sæsonprægede, ufaglærte karakter, begrænset samspil mellem kystområdet og det indre af landet, begrænset økonomisk diversificering og forringelsen af naturen og kulturarven. Disse problemer kan løses gennem følgende tiltag:

Imødegåelse af problemet med den sæsonprægede turisme ved at tilbyde alternative former for turisme (erhvervsrejser, kulturel og medicinsk turisme, sports- og landbrugsturisme) og samtidig beskytte kulturarven og kysterne.

Anvendelse af en integreret tilgang til turismen i kystområder i EU's samhørigheds-, hav-, fiskeri-, miljø-, transport og energipolitik for at skabe synergier og gøre projekterne mere sammenhængende.

Forbedring af infrastrukturens kvalitet for at forbedre tilgængeligheden uden for højsæsonen og samtidig bekæmpe virkningerne af klimaændringer ved at udvikle bæredygtig offentlig transport.

Forbedring af servicekvaliteten ved at forbedrede videreuddannelsesmulighederne og fremme turistmuligheder, der er tilpasset markedets udvikling, for at opnå konkurrencefordele.

Fremme af nye turistmål, herunder regionerne i den yderste periferi, og hovedfokus på kystturisme på den europæiske havdag den 20. maj og i projektet vedrørende fremtrædende europæiske turistmål.

 
  
  

– Betænkning: Christa Prets (A6-0461/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig. (LT) I en tidsalder præget af globalisering og hurtig udvikling af informations- og kommunikationsteknologien (ikt) vinder nye teknologier og medier stadig mere frem inden for alle områder af tilværelsen. Samfundet må mere end nogensinde før følge med i denne hurtige teknologiske udvikling og lære at håndtere strømmen af informationer. Medierne optræder desuden som dørvogter, idet de udvælger de vigtige emner og således indvirker på vores dagligdag. Udvælgelsen sker dog udelukkende ud fra en individuel vurdering og er således kun til en vis grad objektiv. Mediekendskab skal gøre det nemmere for borgerne at tackle disse udfordringer og gøre dem til selvbevidste mediebrugere.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. (SV) Vi stemte imod fru Prets' (medlem af De Europæiske Socialdemokraters Gruppe) betænkning om mediekendskab i en digital verden (A6-0461/2008). Forslagene i betænkningen er i strid med subsidiaritetsprincippet. Vi ønsker ikke en fælles europæisk medieuddannelse for alle børn i medlemsstaterne. De enkelte medlemsstater skal fastlægge deres egne undervisningsplaner på baggrund af nationale forhold.

Vi mener heller ikke, at forældre og ældre generelt har et ringe mediekendskab.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), skriftlig.(FR) Traditionelle medier og nye medier spiller en vigtig rolle i vores dagligdag. Det er således vigtigt at sætte de europæiske borgere i stand til at forstå, analysere og vurdere den strøm af information og billeder, som de modtager, således at de kan udnytte disse bedst muligt. Sådanne færdigheder er navnlig vigtige i dag, hvor brugen af internettet er meget udbredt, og medieforbrugerne ikke længere blot er tilskuere, men i stigende grad aktører i processen.

Denne betænkning, som jeg støtter, indgår i disse rammer. Den er et udtryk for en politisk vilje til at træffe foranstaltninger for at sikre alle rettigheder og friheder i det digitale miljø.

I denne betænkning stilles der krav om, at alle borgere, navnlig de yngste, skal have adgang til medieuddannelse på højt niveau. Der stilles krav om mediespecifik uddannelse, og det understreges, at alle har ret til at få adgang til informations- og kommunikationsteknologier. Der stilles krav om uddannelse af høj kvalitet, der fremmer en ansvarlig og respektfuld holdning til intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne medieuddannelse, der også vil bidrage til opfyldelsen af Lissabonmålene, er et meget vigtigt aktiv, hvis vi skal gøre borgerne kyndige og aktive.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. (SV) Ordføreren foreslår, at der indføres en europæisk medieuddannelse på forskellige niveauer rettet mod familier, skoler, de ældre og handicappede. Det er naturligvis en god idé, men det henhører ikke under EU's kompetenceområde. Som fortaler for et smallere, men mere fokuseret EU, mener jeg, at dette spørgsmål henhører under de enkelte medlemsstaters kompetenceområde. Jeg stemte derfor imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig.(PT) Jeg stemte for Christa Prets' betænkning om mediekendskab i en digital verden, da jeg mener, at det er tvingende nødvendigt at løse dette problem. I denne digitale informationsalder kan udelukkelse fra adgang til informationssamfundet blive en ny form for forskelsbehandling og ulighed. Jeg er enig i målsætningerne i betænkningen, navnlig støtten til udvidet adgang til bredbåndsinternet, bestræbelserne på at mindske forskellene på dette område mellem medlemsstaterne og behovet for at investere i uddannelse og efteruddannelse i denne sektor.

Jeg mener også, at vi skal følge nøje med i og overvåge udviklingen af mediekoncentrationer i denne sektor for at undgå oligopoler, der kunne kompromittere gennemsigtigheden og mediepluralismen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Vi mener at mediekendskab henhører under medlemsstaternes kompetenceområde. Dette forslag til Europa-Parlamentets beslutning indeholder helt sikkert en række gode råd (og nogle mindre gode råd for den sags skyld), men dette spørgsmål henhører under medlemsstaternes enekompetence.

Ændringsforslagene i betænkningen vedrører ligeledes undervisningsplanerne i medlemsstaternes uddannelsessystemer. Junilisten har tidligere understreget følgende i Parlamentet – og gør det nu igen – nemlig, at undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne henhører under medlemsstaternes enekompetence.

Der henvises ofte til subsidiaritetsprincippet i fine taler, men virkeligheden er en helt anden. EU bør engagere sig i grænseoverskridende spørgsmål, men bør ikke blande sig i spørgsmål, som henhører under de enkelte medlemsstaters enekompetence, eller som allerede er reguleret i andre internationale traktater.

Derfor stemte vi imod denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Mediekendskab bliver stadig vigtigere i denne digitale tidsalder. Vores kulturer præges i stigende grad af globaliseringen, og det understreges med rette i Prets-betænkningen, at de lokale enheder spiller en afgørende rolle for udbredelsen af mediekendskab. Lokale enheder kan bidrage væsentligt, og jeg hilser denne betænkning velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), skriftlig.(RO) Jeg var sikker på, at Christa Prets' betænkning ville blive vedtaget.

Vi har efter min opfattelse brug for mediekendskab, således at de borgere, der modtager oplysninger, kan få en bedre forståelse for alle tilgængelige medieprodukter og lære, hvordan de undgår deres negative virkninger. De har imidlertid i denne forbindelse brug for oplysninger og viden, hvilket de kan få via mediekendskab.

Alle samfundsborgere skal være i stand til at søge og anvende oplysninger, således at de kan kommunikere frit og åbent uden frygt for at stå i en situation, som de ikke er forberedt på.

Der bør gennemføres foranstaltninger allerede på grundskoleniveau for at sikre et tilstrækkeligt mediekendskab, således at børn erhverver de færdigheder, der er nødvendige for at deltage aktivt i samfundet.

Mediekendskab indebærer at give borgerne mulighed for at analysere massemedieprodukter kritisk, således at de bliver mindre sårbare over for dem, der kontrollerer informationen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), skriftlig. (IT) Jeg stemte for Prets-betænkningen om mediekendskab i en digital verden. I lyset af den stadig mere udbredte brug af nye kommunikations- og informationsteknologier, der gennemtrænger selv de mest grundlæggende aspekter af vores daglige tilværelse, og de enorme muligheder, som disse redskaber indebærer, er det nødvendigt at sætte borgerne i stand til at bruge disse redskaber, således at de kan drage fordel af deres potentielle fordele, men de skal først og fremmest også være i stand til at beskytte sig mod risikoen for manipulation af information og mod de udeladelser og den ufuldstændighed, der ofte præger oplysninger på it-net sammenlignet med de oplysninger, der tilvejebringes via traditionelle kommunikationsmidler. Jeg glæder mig derfor over fru Prets arbejde og håber, at de foranstaltninger, der vil blive truffet, vil være i overensstemmelse hermed.

 
  
  

– Indstilling: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Jeg støtter Lehideux-indstillingen, som sættes til afstemning i dag efter en langvarig forhandling, der har vist, at Parlamentet spiller en afgørende rolle for forbedringen af det endelige dokument.

Vi står i en særlig vanskelig økonomisk situation, hvor den økonomiske og finansielle krise, som vi er blevet ramt af, ser ud til at ville vare i hele 2009. Europa sender i dag et vigtigt signal med oprettelsen af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut. Formålet er at sikre, at denne institution bliver et effektivt redskab, ikke blot for uddannelsen af unge, der søger deres første job, men også for alle dem – og det er desværre mange – der udelukkes fra arbejdsmarkedet. Det er Europa-Parlamentets pligt fortsat at overvåge dets effektivitet og opfyldelsen af dets målsætninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig.(RO) Jeg stemte for indstillingen om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut (ETF), fordi den fælles holdning omfatter mange af ændringsforslagene fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. De væsentligste ændringer sammenlignet med Kommissionens forslag vedrører forordningens anvendelsesområde, instituttets opgaver, de almindelige bestemmelser, bestyrelsen og udnævnelsen af erhvervsuddannelsesinstituttets direktør. Spørgsmålet om, hvordan forbindelsen mellem Europa-Parlamentet og instituttet kunne styrkes, og hvordan Europa-Parlamentet kunne repræsenteres i bestyrelsen, er blevet løst.

I henhold til artikel 7 består bestyrelsen bl.a. af "tre eksperter uden stemmeret, der er udpeget af Europa-Parlamentet". Parlamentet kan udpege enten personer udefra eller medlemmer, og det vil være Parlamentets ansvar at fastsætte dets ønskede niveau for repræsentation i bestyrelsen. Herudover vil den kandidat, bestyrelsen vælger, blive indkaldt i Europa-Parlamentets kompetente udvalg for at afgive en erklæring og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne inden udnævnelsen (artikel 10).

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig.(FR) Ultraeuropæerne mener tilsyneladende, at indvandring af bl.a. arbejdssøgende er en mirakelløsning på problemerne med mangel på arbejdskraft og faldende fødselsrater, som alle medlemsstaterne står over for. Med denne tåbelige holdning indrømmer vi vores magtesløshed, idet intet tyder på, at Europa, som det er indrettet i dag, kan imødegå de udfordringer, det står over for.

Et nyt Europa skal derimod fremme økonomiske og sociale politikker, der sikrer beskyttelse og præference på nationalt plan og på fællesskabsplan, en familievenlig politik, der tilskynder borgerne til at få børn, og en udenrigspolitik, der sikrer udviklingshjælp til tredjelande, således at de lande, der oplever en massiv udvandring, kan stabilisere befolkningstallet gennem en væsentlig forbedring af levestandarden.

Det europæiske erhvervsuddannelsesinstitut er et EU-organ, der har til formål at medvirke til at udvikle uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i EU's partnerlande. Det ville være meget prisværdigt, hvis det egentlige formål ikke var at gøre det nemmere for disse tredjelande at få adgang til det europæiske arbejdsmarked. Vi ønsker ikke yderligere indvandring fra tredjelande, ikke engang fra ikkeeuropæiske kandidatlande som Tyrkiet, et asiatisk og muslimsk land, som vi ikke ønsker optaget i EU.

 
  
  

– Betænkning: Ona Juknevičiené (A6-0457/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig.(PT) Jeg støtter dette forslag, der har til formål at styrke det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område. Jeg glæder mig over, at der er opnået enighed ved førstebehandlingen.

Jeg har altid støttet etableringen af tættere forbindelser mellem dommere og de institutionelle mekanismer i det europæiske retlige samarbejde for at give disse jurister mulighed for at følge de enkelte faser i opbygningen af et retligt Europa og således medvirke til at konsolidere området for frihed, sikkerhed og retfærdighed og opbygge en europæisk juridisk kultur.

Dette netværk består af kontaktpunkter (dommere), der samarbejder med hinanden om at løse de vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne. Det dækker alle områder, med andre ord både det civil- og handelsretlige område. Netværket bør efter min opfattelse være åbent og således omfatte faglige sammenslutninger, og informationsformidlingen til offentligheden skal desuden styrkes.

Disse forbedringer vil helt klart fremme den gensidige anerkendelse af retsafgørelser, hvilket er grundstenen i det retlige samarbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig.(RO) Jeg stemte for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, fordi det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område mellem medlemsstaterne blev oprettet ved Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001, fordi man fandt, at etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Fællesskabet kræver, at såvel det konkrete retlige samarbejde mellem medlemsstaterne som en effektiv adgang til domstolene for personer, der er involveret i grænseoverskridende tvister, bliver forbedret, forenklet og fremskyndet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang og Fernand Le Rachinel (NI), skriftlig.(FR) Hvis der er et område, hvor samarbejde mellem EU-medlemsstaterne er vigtigt og bør støttes i videst muligt omfang, er det det retlige og politimæssige samarbejde.

De resultater, som det fælles fransk-belgiske efterforskningshold skabte for nylig, hvor det lykkedes holdet at arrestere 16 unge jihadiske fanatikere og optrevle et islamisk terrornetværk med base i Bruxelles efter måneders overvågning, viser, at der er behov for samarbejde mellem Europas politistyrker.

Organiseret kriminalitet, korruption, narkotikahandel og terrorisme er grænseoverskridende, som vi alle ved.

EU-medlemsstaterne har allerede samarbejdet i en årrække inden for rammerne af det mellemstatslige samarbejde. EU ønsker i sin hovmod at hoppe med på vognen og forsøger at etablere et sådant samarbejde på EU-plan inden for rammerne af et europæisk retligt netværk baseret på nationale kontaktpunkter.

Vi går fortsat ind for samarbejde, og vi støtter dette initiativ, forudsat at medlemsstaterne ikke fratages deres legitime enekompetencer til fordel for et nyt bureaukratisk europæisk organ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), skriftlig. (RO) Jeg vil gerne påpege, at jeg er meget ked af, at fru Juknevičienės betænkning ikke blev drøftet i Parlamentet, inden den blev vedtaget. Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater støtter denne betænkning. Vi vil imidlertid gerne henlede opmærksomheden på en række problemer på dette område, som kræver nye løsninger, nemlig de europæiske borgeres manglende viden om deres rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende retssager og juristernes og dommernes yderst begrænsede viden.

Jeg håber, at disse spørgsmål, der optager Parlamentet, fremover får en mere fremtrædende plads på Kommissionens og Rådets dagsorden.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. (PL) Jeg stemte for betænkningen om det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område. Det dokument, der blev forelagt Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, opfylder behovet for at forenkle og fremskynde det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne. Det handler i bund og grund om at lette borgernes adgang til domstolene.

I programmet lægges der navnlig vægt på at fremme samarbejdet mellem jurister med henblik på at fastsætte bedste praksis. Det konkluderes desuden i Kommissionens rapport om det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område, at netværkets fulde potentiale endnu langt fra er udviklet, idet der ikke er blevet udpeget nationale kontaktpunkter.

Forslaget om at udpege sådanne mellemled og den gradvise gennemførelse af e-justice-systemet ville øge de europæiske borgeres adgang til generel information om lovgivningen og retssystemets funktion.

 
  
  

– Betænkning: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Det omarbejdede direktiv om europæiske samarbejdsudvalg sikrer arbejdstagerne i EU øget adgang til information og forbedrede høringsprocedurer, og jeg vil gerne give udtryk for min støtte. Forslaget har til formål at ændre Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 med henblik på at informere og høre arbejdstagerne. De efterfølgende drøftelser med arbejdsmarkedets parter og gennemgangen af omarbejdningerne sikrer en forbedret struktur for øget dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, der gør det muligt at foretage en grundig vurdering af foreslåede ændringer, og som giver arbejdstagernes repræsentanter mulighed for at fremme deres interesser.

Jeg støtter forslaget om en gennemgang af direktivet hvert tredje år efter gennemførelsen for at sikre, at det fortsat er tilpasset og opfylder målsætningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig.(PT) Det blev endnu engang helt åbenlyst under afstemningen på plenarmødet, at et flertal i Parlamentet ikke har politisk vilje til at udvikle det nuværende direktiv og styrke de europæiske samarbejdsudvalgs rettigheder og rolle. Alle ændringsforslagene fra min gruppe blev forkastet, herunder ændringsforslaget om en grundig og omfattende revision af det nuværende direktiv senest fem år efter ikrafttrædelsen af de mindre ændringer, der nu er blevet foretaget. Man kunne kun nå til enighed om, at Kommissionen skal aflægge rapport om gennemførelsen af dette direktiv. Så får vi at se, hvad der sker. Vi ved allerede, at styrkelsen af arbejdstagernes rettigheder vil afhænge af klassekampens udvikling.

I modsætning til andre gange, hvor Europa-Parlamentet i ikkebindende drøftelser accepterede princippet om, at arbejdstagernes repræsentanter bør have vetoret, jf. min betænkning om kvindernes rolle i industrien, har Parlamentet nu nægtet at indføre dette princip i direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, hvilket er beklageligt. Derfor har vi besluttet at undlade at deltage i afstemningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), skriftlig. (EN) Jeg stemte for denne betænkning, fordi det er af afgørende betydning, at vi i disse vanskelige tider som socialdemokrater gør en indsats for at beskytte arbejdstagerne.

Høring og information er to grundlæggende arbejdstagerrettigheder, og europæiske samarbejdsudvalg er et storartet europæisk initiativ. Arbejdspladser går imidlertid tabt i min region og i resten af Europa, fordi disse udvalg ikke samarbejder tæt på tværs af grænserne.

Jeg glæder mig derfor over forslag om at sikre samarbejdsudvalgenes effektivitet og udvidelsen af deres anvendelsesområde. Dette spørgsmål berører mange af mine vælgere. Jeg håber, at vores afstemning vil betyde, at flere firmaer og arbejdstagere i West Midlands vil drage fordel af disse rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Jeg stemte for Bushill-Matthews-betænkningen. Parlamentet har stemt for effektive og afskrækkende sanktioner over for arbejdsgivere, der ikke overholder reglerne, og vil således forbedre situationen for arbejdstagerne i hele EU.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) I lyset af udsigten til global økonomisk krise vil dette direktiv give arbejdstagerne større indflydelse på deres arbejdsplads' fremtid gennem en nødvendig revision af de europæiske samarbejdsudvalg. Jeg glæder mig over forslaget fra arbejdsmarkedets parter på europæisk plan, der nu er medtaget i direktivet. Jeg glæder mig også over ajourføringen af direktivet med henblik på at tage højde for de seneste retssager, der har skabt større juridisk klarhed for arbejdsmarkedets parter.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. (EN) Jeg støtter ethvert tiltag, der styrker de europæiske samarbejdsudvalgs arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Arbejdstagernes deltagelse i samarbejdsudvalg anvendes af arbejdsgiverne til at kontrollere arbejdstagernes aktiviteter på arbejdspladsen.

De europæiske samarbejdsudvalg og idéen om virksomhedernes ansvar er afgørende faktorer for styrkelsen af sociale partnerskaber og styringen af arbejderbevægelsen.

Derfor stemte vi imod Kommissionens forslag om omarbejdning af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg.

 
  
  

– Betænkning: Heide Rühle (A6-0410/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), skriftlig. (PL) Jeg stemte for fru Rühles betænkning om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet, idet der stilles forslag om en lang række foranstaltninger, der vil få markedet for forsvarsprodukter til at fungere langt bedre.

Hvis vi fastlægger lovbestemmelser på forsvarsområdet på EU-plan, vil vi desuden fjerne risikoen for, at enkelte medlemsstater anklages falsk for ulovligt salg af våben. Som De ved, blev en række medlemsstater falsk anklaget for ulovligt salg af våben til Georgien. En fælles lovgivning på dette område for alle 27 EU-medlemsstater kunne forhindre lignende situationer fremover.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jeg støttede fru Rühles betænkning om forslaget, der er et led i Kommissionens vedtagne forsvarspakke fra december 2007. Forslaget sikrer et gennemskueligt marked for forsvarsmateriel i EU, der skal erstatte de eksisterende 27 forskellige licensordninger og harmonisere licenskravene for overførsel af disse produkter mellem medlemsstaterne. Denne ændring af den nuværende kontrolordning sikrer ikke blot mere gennemsigtighed, men styrker eksisterende praksis og procedurer, og efterlevelsesomkostningerne reduceres med flere milliarder. En administrativ reform af denne art forenkler de pågældende procedurer, styrker det indre marked, og kontrollen med efterfølgende eksport til tredjelande bevares. Etableringen af generelle og globale licensordninger, der fortsat henhører under de enkelte medlemsstater, sikrer en passende balance mellem nationale interesser og fællesskabsinteresser.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig.(PT) "Forenkling af overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet" er ikke en neutral proces. Styrkelsen af reglerne for det indre marked på et område, der hidtil har henhørt under medlemsstaternes enekompetence, er desuden endnu et skridt i føderalistisk retning, hvor stormagternes overherredømme øges på bekostning af den nationale suverænitet. I en alvorlig international økonomisk krisesituation indebærer udviklingen af militære industrikompleks i EU nye profitmuligheder for de store økonomiske koncerner og styrker EU's militære interventionsmuligheder inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Formålet er at sikre kontrollen over markeder, begrænsede energiressourcer og andre naturressourcer, der er af afgørende betydning for den kapitalistiske produktionsmetode, i en situation præget af større international konkurrence.

Vi burde gå i en helt anden retning. Vi bør navnlig forsøge at reducere arsenalerne af kernevåben og konventionelle våben verden over og bidrage til fredelig konfliktløsning og sikre overholdelsen af folkeretten og de enkelte landes suverænitet.

Vi bør nedruste og ikke indlede et nyt våbenkapløb, hvilket der opfordres til i dette direktivforslag. Vi har derfor stemt imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Junilisten støtter gennemførelsen af det indre marked. Vi mener imidlertid ikke, at EU bør lovgive om kontrollen med handelen med forsvarsprodukter inden for EU's grænser. Forsvarsprodukter kan ikke sidestilles med andre varer og tjenesteydelser. Lovgivningen på dette område bør henhøre under de enkelte medlemsstaters enekompetence i lighed med eksportpolitikken. Hvis der er behov for grænseoverskridende samarbejde, bør dette etableres på mellemstatsligt niveau.

Da Junilisten er stærkt imod ethvert forsøg på at etablere militær kapacitet inden for rammerne af EU-samarbejdet, er vi yderst kritiske over for Kommissionens forslag. Ordførerens ændringsforslag er heller ikke en forbedring. Junilistens beslutning om at stemme imod betænkningen er derfor ikke blot et nej til udvalgets beslutning, men også et klart nej til enhver form for militarisering af EU-samarbejdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm og Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. (SV) Vi mener, at Kommissionens strategi til fremme af en mere konkurrencedygtig forsvarsindustri i EU er helt afsporet. Det er endnu et skridt hen imod militært samarbejde i EU med det formål at etablere et fælles forsvar. Vi er grundlæggende imod en sådan udvikling. Vi ønsker en uafhængig udenrigspolitik uden militære alliancer.

Der henvises overhovedet ikke til respekten for folkeretten, demokrati og menneskerettigheder i Kommissionens forslag. Fred, demokrati og menneskerettigheder er efter vores opfattelse vigtigere end etableringen af et nyt marked for forsvarsudstyr. Dette område berører ligeledes sikkerhedspolitikken. Sverige har beslutningskompetencen på dette område i henhold til EU-traktaten. Vi mener således, at Kommissionens lovgivningsmæssige forslag er i strid med EU-traktaten. Af ovennævnte grunde stemmer vi imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Forslaget til direktiv om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet gennem en forenkling af de relevante licensprocedurer i medlemsstaterne er et led i den overordnede målsætning om at militarisere EU som led i antigræsrodspolitikken.

Formålet med dette forslag og den tilknyttede betænkning er at begrænse medlemsstaternes muligheder for at fastlægge deres forsvarspolitik på egen hånd og at styrke de store forsvarsindustrier i EU, således at de gennem en formindskelse af de administrative hindringer for overførsel og salg af deres produkter bliver endnu mere dominerende på det indre marked og mere konkurrencedygtige på det globale marked, hvorved små og mellemstore virksomheder fortrænges, hvilket også påpeges i betænkningen.

Dette forslag viser endnu engang EU's sande militaristiske karakter, og at det er nødvendigt at sige fra over for EU's politik og EU's græsrodsfjendtlige struktur generelt og at blive ved med at kæmpe for magt til folket, således at vores land selv kan træffe afgørelse om, hvilke våben, der skal købes, og hvor de skal købes, hvilket udelukkende skal ske med udgangspunkt i landets reelle forsvarsbehov og ikke de aggressive planer i EU og NATO og de store europæiske og amerikanske våbenindustriers interesser.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. (SV) Jeg ønsker ikke et indre marked for våben. Alle lande skal have mulighed for at stoppe importen og eksporten af våben, hvis de ønsker det. Det må ikke være muligt uhindret at eksportere våben, end ikke inden for EU. Desværre blev forslaget desangående forkastet. Jeg undlod derfor blot at deltage i den endelige afstemning, idet der også var positive aspekter i betænkningen som f.eks. øget kontrol for at forhindre eksport til tredjelande og øget åbenhed og adgang til oplysninger for bl.a. ikkestatslige organisationer.

 
  
  

– Betænkning: Matthias Groote (A6-0329/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jeg glæder mig over hr. Grootes betænkning om motorkøretøjer og motorer og nedbringelsen af emissioner, som er et fremskridt med hensyn til at forbedre luftkvaliteten i hele Europa og bekæmpe klimaændringer. Indførelsen af tekniske regler på fællesskabsplan for lastvogne og busser vil sikre effektive midler til bekæmpelse af forurening. Den foreslåede reduktion af emissionen af nitrogenoxid med 80 % og af partikelmassen med 66 % er et væsentligt fremskridt, der bringer os tættere på det amerikanske niveau. Det foreslås ligeledes at indføre et klarere lovgivningssystem, idet direktiver vil blive erstattet af direkte anvendelige bestemmelser. Som ordfører for EU-ETS er jeg helt på det rene med, hvilke tiltag, vi skal gøre for at bekæmpe klimaændringer, og jeg støtter således fuldt ud en harmonisering og reduktion af emissionerne som foreslået i betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig.(PT) Jeg stemte for Matthias Grootes betænkning om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer, da jeg mener, at udviklingen af fælles regler for begrænsning af luftforurenende stoffer fra motorkøretøjer i høj grad vil bidrage til at beskytte miljøet og derudover sikre et velfungerende indre marked.

Jeg er enig i ordførerens forslag om indførelse af mere ambitiøse grænseværdier for partikelemissioner (der er mere vidtrækkende end Kommissionens forslag) for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, navnlig med henblik på at afbøde virkningerne af klimaændringerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig.(PT) Jeg går ind for en harmonisering af bestemmelserne om fremstilling af tunge erhvervskøretøjer med hensyn til emissioner af luftforurenende stoffer, da det efter min opfattelse er den bedste tilgang, hvis vi skal forhindre medlemsstaterne i at anvende forskellige standarder og beskytte miljøet.

Det generelle EF-typegodkendelsessystem for motorkøretøjer har til formål at sikre et velfungerende indre marked, og vi må ikke glemme, at det er et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Vi er nødt til at ajourføre og øge standarderne, således at alle medlemsstater sikrer fremstillingen af mindre forurenende tunge erhvervskøretøjer og har adgang til standardiserede reparations- og vedligeholdelsesinformationer om disse køretøjer.

Med hensyn til bekæmpelse af klimaændringer har EU vist, at Unionen i høj grad ønsker at være førende på dette område. Denne betænkning er ganske enkelt endnu et våben i kampen mod miljøskader. Den yderligere reduktion af grænseværdierne for skadelige emissioner af carbonmonoxid, carbonhydrider, nitrogenoxid og partikler er det vigtigste aspekt i denne forordning, der helt sikkert vil forbedre luftkvaliteten i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), skriftlig. (PL) Den betænkning, der er blevet vedtaget i dag, vedrører indførelsen af harmoniserede tekniske bestemmelser for tunge erhvervskøretøjer for at sikre et velfungerende indre marked,

Der er navnlig blevet indført bestemmelser med henblik på at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau gennem indførelsen af grænseværdier for skadelige emissioner af carbonmonoxid, nitrogenoxid og partikler.

Forslaget sikrer ligeledes adgang til reparationsinformationer i overensstemmelse med Euro V- og Euro VI-normerne.

Det er navnlig vigtigt at sikre, at uafhængige aktører har standardiseret adgang til reparationsinformationer. De informationer, der videregives til uafhængige værksteder, skal være identiske med de informationer, der videregives til autoriserede forhandlere og reparationsvirksomheder. Disse bestemmelser vil gøre det nemt for uafhængige operatører at foretage reparationer. Det vil således blive nemmere at få adgang til regelmæssig vedligeholdelse. Markedspriserne vil blive mere konkurrencedygtige.

Adgang til tekniske informationer vil uden tvivl medføre, at alle køretøjer på vejene vil være sikre og mindre miljøskadelige, uanset hvor de serviceres.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Jeg stemte for Groote-betænkningen og støtter europæiske tiltag til reduktion af emissionerne fra tunge erhvervskøretøjer.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg støtter denne betænkning, der vil sikre harmoniserede tekniske bestemmelser for lastvogne og busser, som skal overholdes for at få den nødvendige typegodkendelse. I betænkningen foreslås en reduktion af partikelmassen med 66 % og af NOx-emissionen med 80 %. Jeg støtter denne betænkning, idet den sikrer en balance mellem CO2-udledninger og tilknyttede emissionsreduktioner. Der foreslås en række foranstaltninger vedrørende adgang til reparationsinformationer for nye biler for at sikre en effektiv konkurrence på markedet for reparation af køretøjer, og forslagene i betænkningen er således ikke til skade for små virksomheder.

 
  
  

– Betænkning: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Junilistens mandat i Europa-Parlamentet er baseret på et løfte til vælgerne om at arbejde for større offentlig kontrol og en hensigtsmæssig forvaltning af EU's finansielle ressourcer. Nu foreslår Rådet, at alle projekter, hvortil de samlede udgifter er under 1 mio. EUR, og som medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden eller Den Europæiske Socialfond, fremover underlægges opfølgning og kontrol. Det er ganske enkelt uacceptabelt.

Vi er klar over, at den administrative byrde skal stå i et rimeligt forhold til de pågældende beløb. Vi er imidlertid imod, at Rådet foreslår at give adgang til misbrug af EU's ressourcer på denne måde. Junilisten har derfor valgt at stemme imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), skriftlig.(PT) Medlemsstaterne har påpeget, at det har været vanskeligt at anvende artikel 55 effektivt. De største problemer er en uforholdsmæssig stor administrativ byrde set i sammenhæng med de beløb, der er involveret, og således en betydelig risiko for gennemførelsen af programmet.

Derfor stemte jeg for dette forslag, der har til formål at ændre og forenkle denne artikel, som kun omfatter to punkter. Bestemmelserne i artikel 55 vil ikke længere omfatte operationer, der medfinansieres af Den Europæiske Socialfond, og der indføres en beløbstærskel på 1 mio. EUR for projekter, der medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling eller Samhørighedsfonden, således at projekter under tærsklen ikke vil være omfattet af bestemmelserne i artikel 55, hverken for så vidt angår beregningen af de støtteberettigede udgifter eller opfølgningen. De øvrige bestemmelser i artikel 55 ændres ikke.

 
  
  

– Betænkning: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jeg og mine britiske konservative kolleger støtter forbedringer af ansættelsesvilkårene for akkrediterede parlamentariske assistenter, der arbejder i Europa-Parlamentets lokaler i Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg, og vi støtter i princippet indførelsen af en statut for assistenterne.

Vi er imidlertid bekymret over, at statutten fortsat er vag på en række vigtige områder, og havde gerne set, at en række af bestemmelserne var mere præcise. f.eks. hvad angår rekrutteringen af statsborgere fra tredjelande, kravet om kendskab til et andet sprog og de foreslåede lønklasser.

I lyset af disse bekymringer deltog vi ikke i den endelige afstemning.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Efter mange års arbejde i Parlamentet vil vi i dag til alles tilfredshed vedtage en foranstaltning, der vil få en betydelig indvirkning på arbejdet i EU-institutionerne.

Jeg vil navnlig gerne understrege de positive aspekter ved nye regler vedrørende parlamentariske assistenter, der vil være kendetegnet ved åbenhed og balance, samtidig med at medlemmerne af Europa-Parlamentet får en skønsmargen. Dette er et betydeligt fremskridt, der samtidig sender et positivt signal til omverdenen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), skriftlig.(RO) Jeg stemte for forslaget til Rådets forordning om ændring af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, fordi de lokale assistenters kontrakter fremover skal administreres af betalingsagenter, der skal sikre en forsvarlig forvaltning af assistentgodtgørelsen, som udbetales til alle medlemmer, som de vil blive holdt ansvarlige for. Denne ordning vil således bringe den usikkerhed og uklarhed til ophør, der har omgivet det nuværende ordning og ført til kritik af ordningen.

De akkrediterede parlamentariske assistenter vil derimod blive omfattet af en særlig ordning under vedtægten, nemlig ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (AØAF). Det forslag til forordning, som Kommissionen forelagde efter at have ført forhandlinger på grundlag af resultaterne fra en arbejdsgruppe under Europa-Parlamentets Præsidium under forsæde af Martine Roure, er enestående og rummer desuden mange komplicerede aspekter. Disse aspekter er omhandlet i betænkningen og har været genstand for lange og indgående drøftelser i Retsudvalget.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. (PT) Jeg stemte for Giuseppe Garganis betænkning om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, idet jeg mener, at forslaget om at oprette en særlig personalekategori i Europa-Parlamentet, som omfatter parlamentariske assistenter, der arbejder på et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Strasbourg, Bruxelles og Luxembourg), vil afklare og forbedre den nuværende situation for disse assistenter under hensyntagen til deres særlige opgaver.

Det nye foreslåede ansættelsessystem for parlamentariske assistenter, der omfatter en særlig ordning, hvor disse assistenter fremover vil blive kontraktansat direkte af Europa-Parlamentet, er af afgørende betydning for at sikre overholdelsen af principperne om lighed, ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed i ansættelsen samt disse arbejdstageres retssikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Vi stemte imod betænkningen om ændring af ansættelsesvilkårene for parlamentariske assistenter. Vi har absolut intet imod at sikre, at assistenter i Europa-Parlamentet har rimelige lønninger og arbejdsvilkår. Vi ønsker imidlertid ikke, at de parlamentariske assistenter indlemmes i "EU's skattely", lige så lidt som vi ønskede, at medlemmerne af Europa-Parlamentet blev omfattet af et aflønningssystem i EU med en lav EU-skat.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet og deres assistenter bør være forankret i virkeligheden i deres eget land. Lønninger og andre goder skal være tilpasset vilkårene i deres medlemsstater, eller i tilfælde af assistenterne, vilkårene det sted, hvor de arbejder og bor. Medlemmerne af Europa-Parlamentet og deres assistenter bør ikke være isoleret i en "EU-boble" med høje lønninger og tiltrækkende fordele, der ligger langt over niveauet for de borgere, som de skal repræsentere.

Vi stemte derfor imod dette forslag om en EU-statut for assistenter. Det er en principsag for os, og det har intet at gøre med de økonomiske vilkår for assistenter som sådan.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), skriftlig. (PL) Den betænkning, der er blevet vedtaget i dag, vil medvirke til at forbedre ansættelsesvilkårene for akkrediterede parlamentariske assistenter, der arbejder på et af Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder. Assistenterne og medlemmerne af Europa-Parlamentet har ventet længe på disse ændringer. I betænkningen skelnes mellem lokale assistenter og de akkrediterede parlamentariske assistenter under hensyn til den særlige karakter af de opgaver, som akkrediterede parlamentariske assistenter skal påtage sig.

I henhold til den klart formulerede statut for assistenterne vil akkrediterede parlamentariske assistenter fremover nyde godt af mange af de fordele, som hidtil udelukkende har været forbeholdt ansatte ved de øvrige EU-institutioner. De vil navnlig drage fordel af privilegier, der vil sikre, at der ikke længere opstår unødvendig usikkerhed, f.eks. med hensyn til det skattepligtige land og sundheds- og socialforsikring. Statutten vil desuden sikre en afklaring af spørgsmålet om assistenternes aflønning. Assistenterne vil blive indplaceret i bestemte lønklasser, og der vil blive fastsat en grundløn.

Statutten er også til fordel for medlemmerne af Parlamentet. Gensidig tillid er hovedgrundlaget for medlemmernes samarbejde med de assistenter, de ansætter, og for deres forhold til disse assistenter. Statutten begrænser ikke medlemmernes frihed til at vælge de assistenter, som de ønsker at arbejde sammen med. Den bringer således ikke medlemmerne af Europa-Parlamentets uafhængighed under udøvelsen af deres hverv i fare.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm og Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. (EN) De nye harmoniserede regler vedrørende parlamentariske assistenter ("øvrige ansatte") er ikke tilfredsstillende for nordiske arbejdstagere. Vi mener, at de nye regler bl.a. vil sænke standarderne for familieydelser og sociale ydelser til pleje af syge og ældre. Vi er desuden alvorlig bekymret over, hvordan de nye regler vil berøre pensionsrettigheder, arbejdsløshedsunderstøttelse og beskyttelsen af arbejdstagere mod afskedigelse.

Vi bør dog være opmærksom på baggrunden for forslaget. Assistenter, der er ansat på uregulerede kontrakter i Europa-Parlamentet, har alvorlige problemer. De arbejder til tider under forfærdelige forhold. Denne nye statut vil sætte en stopper for denne praksis. Vi stemte for forslaget i solidaritet med assistenter, der udnyttes af grådige medlemmer af Europa-Parlamentet/arbejdsgivere.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. (PL) Jeg har i dag stemt for hr. Garganis betænkning om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

I betænkningen skelnes mellem lokale assistenter og akkrediterede parlamentariske assistenter.

Det bør understreges helt klart, at akkrediterede parlamentariske assistenter, der bistår et eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet, har særlige forpligtelser over for medlemmerne, idet deres arbejdsforhold er baseret på gensidig tillid.

Dette adskiller akkrediterede assistenter fra de øvrige EU-ansatte, hvis ansættelsesforhold bygger på kriterier som gennemsigtighed, objektivitet og institutionel loyalitet.

Den særlige situation for assistenter må ikke udlægges således, at den giver akkrediterede parlamentariske assistenter privilegeret eller direkte adgang til stillinger som tjenestemænd eller andre kategorier af ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Med Parlamentets vedtagelse af den pågældende betænkning vil alle akkrediterede parlamentariske assistenter ansat af medlemmerne af Europa-Parlamentet i næste valgperiode, der indledes i 2009, være omfattet af de sociale og skattemæssige vilkår, der gælder for ansatte ved De Europæiske Fællesskaber.

 
  
  

– Betænkning: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. (EN) Som medlem af Udvalget for Andragender glæder jeg mig over min kollega Simon Busuttils betænkning om vildledende udgivere af erhvervsvejvisere. Disse selskaber er modbydelige parasitter, der udnytter små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i EU. De skriver meget tvetydige breve til SMV'er, hvori de beder dem om at udfylde eller ajourføre deres virksomheds navn og kontaktoplysninger, og giver dem det falske indtryk, at de vederlagsfrit vil blive opført i en erhvervsvejviser. Disse breve besvares ofte af det yngre personale.

De ansatte, der har underskrevet dokumenterne, og virksomhederne finder senere ud af, at de utilsigtet har underskrevet en kontrakt, som almindeligvis binder dem i mindst tre år til en årlig udgift på over 1 000 EUR,

I de 400 andragender, der er blevet indgivet af SMV'er, redegøres der i detaljer for den chikane, stress, forlegenhed, frustration og for de økonomiske tab, som disse bondefangere er skyld i. I betænkningen gives der med rette udtryk for støtte til den østrigske regering, der har forbudt denne praksis. Kommissionen og de øvrige 26 medlemsstater opfordres i betænkningen til at følge Østrigs eksempel og sætte en stopper for disse svindleres aktiviteter.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. (SV) Vi har valgt at stemme for Europa-Parlamentets betænkning. Vi sætter imidlertid spørgsmålstegn ved forslaget i punkt 13 om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 2005/29/EF.

Det er godt, at der i betænkningen peges på Østrig og Belgien som gode eksempler på, hvorledes man kan sætte en stopper for vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere. Vi mener, at det kan være tilstrækkeligt at fremhæve disse lande som gode eksempler i Europa. Lovgiverne i medlemsstaterne er helt sikkert kompetente nok til at tage ved lære af de gode eksempler i andre lande og til selv at træffe afgørelse om nye love til imødegåelse af problemerne på dette område for virksomhederne i de enkelte lande. Det er netop i forbindelse med løsningen af problemer, som det, der henvises til i denne betænkning, at den institutionelle konkurrence mellem medlemsstaterne er af afgørende betydning.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Virksomheder over hele Europa er blevet ofre for svindel som f.eks. den praksis, der anvendes af European City Guide. Det er af afgørende betydning at indføre lovgivningsforanstaltninger til bekæmpelse af denne svindel, og jeg hilser derfor Busuttil-betænkningen velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg stemte for denne betænkning, da mange af mine vælgere har henvendt sig til mig og givet udtryk for deres bekymring over vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere. Mange virksomheder, navnlig små virksomheder i Skotland, har lidt økonomisk tab og er blevet chikaneret og truet med sagsanlæg. EU-landene opfordres i betænkningen til at skærpe deres nationale lovgivninger og sikre, at den eksisterende EU-lovgivning om vildledende reklame og urimelig handelspraksis håndhæves korrekt, og der bliver således sat fokus på problemet, således at færre virksomheder bliver ofre for denne form for svindel. Jeg støtter denne betænkning, idet Kommissionen opfordres til at øge sin overvågning af gennemførelsen af EU-lovgivningen samt til at forbedre den nuværende EU-lovgivning på de områder, hvor det er fastslået, at den ikke er tilstrækkelig til at sætte en endegyldig stopper for denne form for svindel.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), skriftlig.(RO) Jeg støttede vedtagelsen af Busuttil-betænkningen, da Kommissionen opfordres til at forbedre den eksisterende EU-lovgivning ved at sikre virksomheder og enkeltpersoner beskyttelse mod vildledende reklame.


Gennemførelsen af forslagene i denne betænkning vil give myndighederne i medlemsstaterne mulighed for at yde en fælles indsats for at forhindre yderligere spredning af den vildledende praksis blandt firmaer, der udgiver erhvervsvejvisere, og for at indføre effektive foranstaltninger, der vil tvinge disse udgivere af erhvervserhvervsvejvisere til at indstille deres aktiviteter og gøre det muligt at straffe dem, der står bag. Ofrene for denne svindel, generelt SMV'er, vil ligeledes få et effektivt retsmiddel til at ophæve kontrakter indgået som følge af vildledende reklame og få erstatning for tab.


Jeg har modtaget mange breve fra selskaber i Rumænien, der er blevet ofre for denne form for svindel. Med vedtagelsen af Busuttil-betænkningen vil der komme øget fokus på dette spørgsmål, og jeg håber, at færre virksomheder således vil blive ofre for denne praksis.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. (EN) Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet i dag har taget skridt til at bekæmpe svindel som f.eks. den praksis, der anvendes af European City Guide. Mange af mine skotske vælgere blev ofre for denne svindel og fik tilsendt regninger for ydelser, som de ikke havde bestilt. Disse vildledende salgsteknikker, der går ud over almindelige mennesker, er forkerte og bør stoppes. Vi bør takke Udvalget for Andragender, der har sat dette punkt på dagsordenen i dag.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), skriftlig. (EN) Jeg stemte for denne betænkning for at sætte en stopper for vildledende reklame hos udgivere af erhvervsvejvisere som f.eks. European City Guide. I de seneste år har jeg fået henvendelser fra en lang række forskellige små virksomheder i East Midlands og fra Nottingham til Northampton. Disse virksomheder har ladet sig narre af åbenlys svindel, og jeg støtter fuldt ud etableringen af en europæisk sortliste og tiltag, der sætter en stopper for vildledende reklame.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik