Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0192A(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0499/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2008 - 3.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0588

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 16. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, Európska zamestnanecká rada existuje už 14 rokov a je najvyšší čas na to, aby bola modifikovaná. Hlasoval som za túto správu, lebo aspoň umožní, aby sa Európska zamestnanecká rada prispôsobila novým okolnostiam. Máme prebytok takzvaných európskych spoločností, inými slovami spoločností, ktoré pôsobia cezhranične. Preto bolo potrebné prispôsobiť kompetencie Európskej zamestnaneckej rady, aby spĺňali tieto nové požiadavky. Túto správu musíme podporiť už len preto, že zaručuje, aby boli v Európskej zamestnaneckej rade zastúpení zamestnanci spoločností pôsobiacich cezhranične, a spoločností, v ktorých je potrebné brať do úvahy obavy zamestnancov týkajúce sa cezhraničnej práce.

 
  
  

– Správa: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, pri príležitostiach, ako je táto, sa niekedy oplatí vrátiť k prvotným zásadám a opýtať sa, na čo potrebujeme európsku reguláciu v tejto oblasti. Ak mi chcete niečo predať a ja to chcem od vás kúpiť, pričom zákazník aj obchodník sú spokojní s meracími jednotkami, určite nie je potrebné, aby vláda príslušného štátu, nehovoriac o Európskej únii, prišla medzi nich a vyhlásila ich uzatvorený obchod za nezákonný. Môže sa to zdať ťažko pochopiteľné, alebo akademické, ale v mojej rodnej krajine boli podané súdne žaloby, ktoré zabrali neskutočne veľa času a ľuďom spôsobili obrovské ťažkosti, pretože obchodovali so svojimi zákazníkmi v jednotkách, ktoré týmto zákazníkom vyhovovali. Toto je ďalší príklad toho, ako sa moc preniesla z krajín na tých, o ktorých v Európskych inštitúciách nemôžeme hlasovať.

Chcel by som len zopakovať našu žiadosť o uskutočnenie referenda o Lisabonskej zmluve. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). (FR) Vážený pán predsedajúci, dnes je naozaj historický deň pre náš Parlament. Ťažko sme pracovali, aby sme sa dostali až sem. Zájdem až tak ďaleko, že poviem, že tento dokument sa pripravoval 15 rokov.

Tento príbeh poznáte osobne, keďže ste predsedali pracovnej skupine, ktorá sa celkom správne domnievala, že štatút pre asistentov je dôležitou vecou. Pre nás je tento okamih vyvrcholením veľkého množstva práce. Ako ste uviedli, všetci ostatní predsedovia pred pánom Pötteringom vo veľkej miere prispeli k tomuto výsledku. Práve som ďakovala pani Fontainovej, keď som ju stretla na schodoch.

Musím však poďakovať aj pracovnej skupine, v ktorej ste boli zahrnutý aj vy. V tejto pracovnej skupine boli pán Friedrich, pani Lullingová, pán Nicholson, pani De Vitsová a pani Wallisová – dúfam, že som na nikoho nezabudla – a musím povedať, že v tejto skupine bola veľká solidarita, a preto sme uspeli. Taktiež by som chcela vzdať hold Výboru pre právne veci, ktorý dokázal prebrať štafetu, prijať výzvu a rýchlo pracovať. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, rád by som zablahoželal pánovi spravodajcovi k tejto správe. Hlasoval som za tieto odporúčania, lebo mám doslova stovky voličov z regiónu East Midlands, od Nottinghamu po Daventry, od Glossopu po Lincoln, ktorých nalákala jedna z takýchto adresárových spoločností, European City Guide, ktorých sa pán spravodajca snaží zbaviť. Uvedená spoločnosť v podstate klame ľudí zasielaním faktúr a vyhrážaním sa, že na nich podá súdnu žalobu, ak nezaplatia za reklamu, ktorá sa jednoducho nikdy neobjaví na výrobkoch, ktoré údajne predávajú.

Spoločnosť European City Guide je jedným z hlavných dôvodov sťažností, ktoré dostávam už 10 rokov, čo som v tomto Parlamente. Prvé sťažnosti skutočne prišli v prvej zásielke listov po tom, ako som bol zvolený, a posledné prišli do mojej schránky dnes ráno. Mám preto veľkú radosť, že som pre zmenu mohol niečo v tomto Parlamente podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, rovnako ako predchádzajúci rečník, aj ja by som chcel vzdať hold pánovi spravodajcovi za správu k tejto problematike, lebo je očividne veľmi dôležitá. Mnohí z nás dostali listy od svojich voličov, v ktorých sa pýtali na tento konkrétny podvod. Niektorí veľmi ustarostení ľudia vrátane mnohých malých podnikateľov z celej EÚ, mi píšu do londýnskeho volebného obvodu a uvádzajú, že sú veľmi znepokojení tým, že musia zaplatiť túto sumu, a že nechcú čeliť súdnej žalobe.

Toto je jedna z vecí, ktoré EÚ robí dobre. Viem, že som kritický v súvislosti s ďalšou politickou a hospodárskou integráciou, ale keď Európska únia funguje dobre, rád to zdôrazním. Niekedy by sme sa mali zamerať na to, čo robíme dobre, a pokúsiť sa zabudnúť na veci, ktoré sa nám až tak nedaria, ako napríklad spôsob myslenia typu „univerzálna veľkosť pre všetkých“.

Toto sa zvykne nazývať jedným z prvých europodvodov, ale nie je to prvý europodvod. Ak sa chcete pozrieť na iné europodvody, pozrite sa na Európsku ústavu a Lisabonskú zmluvu. Hovoria nám, že Lisabonská zmluva je úplne iná než európska ústava, ale v skutočnosti je to presne to isté. Odoprieť Britom právo hlasovať je skutočne podvodom a popretím demokracie.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Vážený pán predsedajúci, ako predseda Výboru pre petície môžem uviesť, že výbor mal veľkú radosť, keď bol prijatý náš návrh na vypracovanie správy o nečestných praktikách reklamných spoločností ako City Guide, ktorý sme predložili po tom, ako sme o týchto nečestných praktikách boli informovaní. Správu pripravil pán Busuttil a rád by som mu zablahoželal k tomuto úspechu. Na správe pracoval celý Výbor pre petície a jeho sekretariát. Rád by som poďakoval všetkým zainteresovaným, najmä pánovi Busittilovi, a taktiež všetkým poslancom, ktorí podporili toto uznesenie. Uznesenie v Parlamente skutočne získalo takmer jednohlasnú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, toto nie je jediná oblasť, kde sa platby požadujú za služby, ktoré neboli poskytnuté. Preto túto správu v plnej miere podporujem a hlasovala som za ňu. Tiež by som rada uviedla, že som nemohla hlasovať o prvých správach, o ktorých sa dnes hlasovalo. Zablokovanie vstupu do Parlamentu znemožnilo mne aj mnohým iným poslancom príchod do rokovacej sály. Chcem podať sťažnosť na túto situáciu.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, mám veľkú radosť, že správa o spoločnosti City Guide a adresárových podnikoch získala takú obrovskú podporu, a blahoželám pánovi spravodajcovi k jeho práci. Toto je problém, ktorý „spadol z neba“ a Parlament naň reagoval. Zahŕňa jednotlivcov, kluby, školy a podniky, ktoré sú okrádané spoločnosťami prosperujúcimi z nedostatočnej koordinácie.

Dúfam, že dnešné hlasovanie vyšle signál, že ľudia majú byť veľmi opatrní, keď niečo podpisujú, že Parlament sa zaoberá ich problémami a že budeme žiadať, aby boli v členských štátoch aj na európskej úrovni podniknuté kroky, ktoré zastavia vyťahovanie peňazí z firiem pod falošnou zámienkou.

Dnešok je úspešným dňom pre pána spravodajcu Simona Busuttila aj pre Výbor pre petície, ktorý túto záležitosť presadzoval pri každej príležitosti. Teším sa na to, ako budem odpovedať svojim voličom, stovkám voličov, ktorí ma pre to kontaktovali, a ako im podám správu o skutočnom pokroku, ktorý bol v tejto oblasti dosiahnutý.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som uviedol všeobecnú pripomienku. Ani ja som sa nemohol zúčastniť na dnešných prvých hlasovaniach pre zablokovaný vstup do Parlamentu. Podľa mňa je absolútne neprijateľné, aby francúzsky príslušník polície bránil vstupu do Parlamentu vozidlu, ktoré má označenie potvrdzujúce, že je v službách Parlamentu. To sa môže stať len v Štrasburgu. Ak sa to bude opakovať, budem nútený nadržiavať tým, ktorí sú proti tomu, aby bolo sídlo Parlamentu v Štrasburgu. Také situácie, ako som práve opísal, v Bruseli predsa nevznikajú.

 
  
  

– Správa: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, o slovo som požiadal preto, aby som vysvetlil dôvody hlasovania o ochrane eura. Má to teraz nasledovať?

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Keďže sa neuskutočnila žiadna rozprava, podľa rokovacieho poriadku by nemali nasledovať žiadne ústne vysvetlenia hlasovania. Máte teda dve možnosti. Buď predložíte svoje vyhlásenie písomne, alebo, keďže teraz máme chvíľu času, môžete predniesť vyhlásenie ústne a bude prepísané.

Takže ho môžete predniesť ústne.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ste veľmi milý, dúfam, že toho jedného dňa nebudete ľutovať.

Britskí konzervatívci sa zdržali hlasovania o tom vynikajúcom eure. Robíme to preto, lebo veríme, že je čestné od tých, ktorý sa nechcú pripojiť k jednotnej mene, aby rozhodnutia o mene nechali na tie krajiny, ktorých sa to týka. Ale počas niekoľkých posledných mesiacov bolo čoraz jasnejšie, že niektorí poprední poslanci tohto Parlamentu nechcú konať čestne a zdvorilo. Nedávne kroky predstaviteľov politických strán počas návštevy prezidenta Českej republiky ukázali veľmi málo rešpektu, ktorý mal byť preukázaný prezidentovi demokratickej európskej krajiny.

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu a mnohí poslanci, ktorí tu dnes sedia, budú nariekať, že majú pocit, že ich voliči neberú vážne alebo že ich nerešpektujú tak, ako by si zaslúžili. Možno by sa mali zamyslieť nad tým, že rešpekt môžeme získať len vtedy, ak budeme rešpektovať iných, najmä tých, ktorí majú principiálny názor, s ktorým nesúhlasíme. Zdá sa, že starí revolucionári nikdy nevymrú. Ibaže zabúdajú, za čo bojujú.

 
  
  

– Správa: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som proti správe pána Garganiho, lebo verím, že to, čo máme pred sebou a v nariadení Rady, kde máme akurát právo byť vypočutí, je rozsiahle zasahovanie do slobôd poslancov. V žiadnom prípade nechcem znevažovať prácu Výboru pre právne veci, ale chcela by som zdôrazniť, že sú tu mnohé nevyriešené otázky a problémy týkajúce sa dôsledkov tohto nariadenia Rady o našich asistentoch.

Ako členka Výboru pre kontrolu rozpočtu som vždy bola toho názoru, že otázku štatútu pre asistentov treba urýchlene riešiť. Vždy som bola jednou z tých, ktorí platili svojim zamestnancom odvody na sociálne poistenie a zamestnávali ich na základe primeraných podmienok. Tí, ktorí to nerobili, nám toto nariadenie Rady nanútili, ak to tak môžem nazvať. Bolo by bývalo lepšie, keby bola administratíva Parlamentu reagovala skôr a keby bola pomohla uplatniť súčasný model. Tento model nie je úplne zlý a aj tak ho chceme zachovať pre miestnych asistentov. Bolo by to lepšie riešenie pre slobodu všetkých.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, rád by som sa pridal k tým, ktorí blahoželajú pánovi Busuttilovi k tejto správe a odsudzujú vyčíňanie rôznych adresárových spoločností.

Je tu jeden aspekt, o ktorom sa často nevie, a to agresívny spôsob, akým tieto adresárové spoločnosti urgujú svoje žiadosti o zaplatenie. Obete spoločnosti European City Guide a iných podobných spoločností zriadili webovú stránku s názvom „Zastavte European City Guide“, aby pomohli šíriť informácie o nebezpečenstve týchto podvodov a aby pomohli obetiam, ako sú malí podnikatelia, športové kluby, charity atď., brániť sa a nenechať sa oklamať. Majitelia týchto adresárových spoločností ich však zastrašovali a snažili sa, aby prevádzkovateľ internetovej služby stiahol túto webovú stránku. Skončilo to tak, že teraz táto webová stránka hosťuje na mojej vlastnej webovej stránke, lebo na poslanca Európskeho parlamentu si očividne nedovolia útočiť.

Vyzývam však obete alebo potenciálne obete tohto podvodu, aby využili túto organizáciu na koordináciu svojich činností a pomohli nám zalepiť legislatívne diery, čím konečne skoncujeme so všetkými týmito podvodmi.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Odporúčanie: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0458/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za túto dohodu, ktorá je súčasťou vzťahu medzi Európou a krajinami Maghrebu.

Chcel by som však využiť túto príležitosť, aby som zdôraznil opakované porušovanie ľudských práv v Maroku a nerešpektovanie medzinárodných záväzkov vo vzťahu k otázke Sahrawi. Vyžaduje sa akurát dodržiavanie ustanovení rôznych nariadení OSN, ktoré sa týkajú tejto záležitosti. Právo ľudu Sahrawi na vyjadrenie sa k sebaurčeniu musí byť potvrdené. Toto je posledný príklad kolonializmu v Afrike a medzinárodné spoločenstvo už nemôže ďalej mlčať. Európa by v tejto súvislosti mala prevziať svoju zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne.(MT) Plne súhlasím s tým, že vzťahom medzi Európskou úniou a jej susedmi, najmä z okolia Stredozemného mora, musíme prikladať dôležitosť. Marocké kráľovstvo vždy vyzdvihovalo potrebu rozvíjať bližšie vzťahy s Európskou úniou a malo by byť našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa táto spolupráca naďalej rozvíjala a posilňovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska s ohľadom na rozvíjanie inštitucionálnych a obchodných vzťahov s Marokom.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Ak by nedošlo ku krokom, ktoré Maroko podniklo v Západnej Sahare, hlasovala by som za toto uznesenie. Nemám nič proti blízkym vzťahom a výmenám medzi EÚ a Marokom. Ale aby Maroko získalo moju podporu, najprv musí rešpektovať ľudské práva a prestať utláčať ľudí zo Západnej Sahary.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Ja som sa zdržal hlasovania o protokole k Euro-stredomorskej dohode medzi ES a Marokom. Moje dôvody nemali nič spoločné s formálnou stránkou správy pána Saryusza-Wolského, boli to skôr politické dôvody. Marocká okupácia Saharskej arabskej demokratickej republiky v Západnej Sahare je vojnou proti odbojovému hnutiu, ktoré sa snaží oslobodiť svoju krajinu, a porušovanie ľudských práv civilistov dokazuje, že je nevyhnutné urobiť aspoň malé gesto protestu. Bodaj by to mohlo byť viac!

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, podporujem odporúčanie pána Saryusza-Wolského o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi členskými štátmi a Marockým kráľovstvom. Dovolím si argumentovať, že po pristúpení Bulharska a Rumunska na územie Únie by Parlament mal udeliť súhlas na uzatvorenie takejto dohody, čo vyžaduje pozmeňujúci a doplňujúci návrh k dohode. Maroku to umožní rýchlejšie napredovať v odstraňovaní colných poplatkov za niektoré výrobky, ktoré krajina dováža.

 
  
  

– Odporúčanie: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0496/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za túto správu pána Saryusza-Wolského, ktorá zabezpečuje lepšiu spoluprácu s Albánskom.

Zo zemepisného hľadiska patrí Albánsko do Európy a je našou povinnosťou pomôcť tomuto národu, ktorý čelil obrovským ťažkostiam, aby sa postupne približoval k inštitúciám Spoločenstva. To je prístup, ktorý bol zvolený v správe. V uplynulých mesiacoch som sa stretol so študentmi univerzity v Tirane. Cítim, že narastá obrovská túžba pripojiť sa k Európe medzi mladou albánskou generáciou, ktorá chápe potrebu uniknúť z historickej izolácie, ktorou krajina vždy trpela, a príležitosť vydať sa na spoločnú cestu s 27 európskymi partnermi. Pracujeme na tom, aby sme tento cieľ dosiahli.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. (MT) Myslím, že je nesmierne dôležité ponúknuť krajinám ako Albánsko potrebné povzbudenie, aby sme im pomohli v ich príprave na vstup do Európskej únie. Vytvorenie dohody o pridružení je veľmi dôležitým krokom týmto smerom.

 
  
  

– Odporúčanie: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0490/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. (MT) Ak zoberiete do úvahy skutočnosť, že Chorvátsko je kandidátskou krajinou na pristúpenie do Európskej únie, myslím, že dohoda o pridružení je významným krokom, ktorý prispieva k posilňovaniu vzťahov medzi touto krajinou a európskou rodinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska s ohľadom na rozvíjanie inštitucionálnych a obchodných vzťahov s Chorvátskom.

 
  
  

– Správa: Gabriele Albertini (A6-0471/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Indický trh v oblasti leteckej dopravy patrí v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim trhom na svete. Otvorenie trhu a úsilie prilákať súkromný a zahraničný kapitál na indický trh v oblasti letectva sa považujú za súčasť opatrení potrebných na rozvoj a modernizáciu odvetvia indického letectva s cieľom uspokojiť narastajúci dopyt a očakávania spotrebiteľov. I keď odvetvie indického letectva sa dlho vyznačovalo reštriktívnym zameraním s obmedzeným prístupom a výraznou kontrolou zo strany štátu, India v posledných rokoch podnikla rozhodujúce kroky smerom k otvorenejšiemu a konkurencieschopnejšiemu leteckému trhu.

Vďaka mimoriadnemu rastu a postupnému otváraniu trhu ponúka India nové obchodné príležitosti a silný potenciál aj pre rast európskych leteckých spoločností, výrobcov lietadiel a poskytovateľov služieb.

Hoci ambície by mali byť vysoké, rozvoj úplne otvoreného leteckého priestoru s Indiou môže nejaký čas trvať a najlepšie by bolo, keby sa rozvíjal postupne, aby to umožnilo hladký prechod a integráciu trhu na základe postupného zavádzania nových pravidiel a vytvorenia rovnakých podmienok. Preto súhlasím s uzatvorením horizontálnej dohody medzi Spoločenstvom a Indiou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne.(MT) Táto správa vrhá svetlo na niektoré aspekty, ktoré boli predtým nejasné a mohli viesť k nedorozumeniam. Nové ustanovenia zaručujú väčšiu transparentnosť v postupoch a zaisťujú, že nebude narušený objem dopravy ani rovnováha. Zatiaľ čo v minulosti bol porušovaný zákon o hospodárskej súťaži, do tejto samostatnej dvojstrannej dohody boli zahrnuté osobitné ustanovenia, ktoré budú systém regulovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne.(RO) Za predloženú správu som hlasoval z týchto dôvodov:

– Článkom 2 dohody sa nahrádzajú zvyčajné vnútroštátne doložky o označení doložkou Spoločenstva o označení, ktorá všetkým dopravcom Spoločenstva dovoľuje využívať právo usadiť sa.

– Článkom 4 sa ustanovenia v dvojstranných dohodách, ktoré narúšajú hospodársku súťaž (napríklad povinné obchodné dohody medzi leteckými spoločnosťami), uvádzajú do súladu s právom EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Pri rokovaniach o horizontálnej dohode s vládou Indickej republiky sa zdôrazňovalo, že dohoda nemá mať vplyv na množstvo ani rovnováhu dopravných práv. Na tento účel sa stanovil obsah listu Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov adresovaný Indii.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. (PL) Pán Albertini sa správne domnieva, že by bolo vhodné zmeniť a doplniť súčasnú dohodu medzi Indickou republikou a Spoločenstvom. Súhlasím s ním, že otázky, ako je legislatívna spolupráca v oblasti pozemnej a leteckej bezpečnosti, riadenia leteckých trás, monitorovania letov, životného prostredia, technológie a výskumu, by mali byť upravené širšou dohodou. Takáto dohoda by mala pokrývať aj záležitosti týkajúce sa vykonávania hospodárskej činnosti a priemyselnej spolupráce.

Tiež si myslím, že by bolo vhodné odvolať sa na dohodu medzi Indiou a Spojenými štátmi americkými, ktorá by nám mohla slúžiť ako príklad. Podporujem návrh, že Výbor pre dopravu a cestovný ruch by mal vyjadriť súhlas s uzavretím horizontálnej dohody medzi Spoločenstvom a Indickou republikou ako prvý.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Albertiniho o dohode medzi Európskym spoločenstvom a Indiou o určitých aspektoch leteckých služieb. Súhlasím s názorom pána spravodajcu, že EÚ by si mala vziať za príklad pozitívne skúsenosti s dvojstrannou dohodou podpísanou medzi Spojenými štátmi americkými a Indiou v roku 2005 a výsledné odstránenie obmedzení týkajúcich sa kapacity, poplatkov a kvantitatívnych kontrol vstupu na trh, keďže podobná dohoda by bola výhodná nielen pre európske spoločnosti pôsobiace v oblasti letectva, ale aj pre užívateľov leteckých služieb. Treba však zdôrazniť, že táto dohoda by mala byť len východiskovým bodom a že na úplnú liberalizáciu leteckej dopravy s Indiou si budeme musieť počkať až do zavedenia opatrení, ktoré práve stanovujeme. Je to preto, aby sme neriskovali, ako sa často stáva, hospodársku spoluprácu, ktorá by napredovala rýchlejšie než spoločenský rozvoj.

 
  
  

– Správa: Gérard Deprez (A6-0499/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. (MT) Súhlasím s pánom spravodajcom, že otázke bezpečnosti a boju proti falšovateľom musíme pripisovať veľký význam. Je to boj, do ktorého sa musíme zapájať denne, lebo falšované peniaze v obehu vedú k oslabovaniu hospodárstva v celej Európskej únii, nielen v krajinách eurozóny. Zločinci, ktorí sa zapájajú do tejto každodennej nezákonnej činnosti, žiaľ, neustále modernizujú svoju technológiu a prichádzajú s novými zariadeniami. Preto je veľmi dôležité ponúknuť našu pomoc a využiť zdroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme spoločným európskym orgánom, ako aj každej jednotlivej krajine mohli poskytnúť nástroje potrebné na zvádzanie tohto boja.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, lebo je to reálny a účinný návrh na boj proti falšovaniu eura.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Vítam obidve tieto správy, prvú o „opatreniach nevyhnutných na ochranu eura proti falšovaniu“ a druhú „o rozšírení opatrení nevyhnutných na ochranu eura proti falšovaniu“. Ako som uviedol už pri mnohých iných príležitostiach, rozhodnutie vydávať bankovky v hodnote 500 EUR a 200 EUR, ktorá je päťkrát a dvakrát vyššia než hodnota najvyššej dolárovej a jenovej bankovky vo všeobecnom obehu, môže z eura potenciálne urobiť vybranú menu na pranie špinavých peňazí aj pre falšovanie. Teraz podnikáme kroky aspoň v súvislosti s falšovaním, ale treba vykonať kroky aj v súvislosti s praním špinavých peňazí.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Zámerom správy je zmeniť a doplniť predchádzajúce nariadenie, nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, a rozšíriť právomoci s cieľom uľahčiť a umožniť presuny falšovaných peňazí medzi členskými štátmi, ktoré majú byť využité na prispôsobenie príslušných kontrolných zariadení. Podľa platných právnych predpisov sú takéto presuny zakázané.

Politická strana Júnový zoznam súhlasí s tým, že je veľmi dôležité chrániť euro pred falšovaním. Ale myslíme si, že touto otázkou by sa mali zaoberať krajiny, v ktorých sa euro používa ako ich vlastná mena. Švédsko a iné členské štáty mimo eurozóny by sa nemali zapájať do riešenia tejto záležitosti, mali by to riešiť krajiny eurozóny. Preto sme sa rozhodli zdržať hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Veľké územie, na ktorom sa euro používa, robí z neho hodnotný cieľ pre falšovateľov. Falšované bankovky a mince, na ktorých sú dokonca imitácie ochranných znakov, vyrábajú v takej vysokej kvalite, že človek z ulice sa ľahko dá oklamať bankovkami v hodnote 50 EUR. Ani predajné automaty nie sú chránené pred podvodmi. Zmätok, ktorému v poslednom čase niektoré meny čelili, pravdepodobne zvýši význam eura a kriminálne skupiny sa budú snažiť využiť to.

Ak chceme, aby bolo euro čo najbezpečnejšie, musíme zvýšiť úsilie v mnohých oblastiach. Na jednej strane musíme pracovať na samotnej mene a na druhej strane musíme poskytovať viac informácií o ochranných znakoch, lebo nemá zmysel, aby sme robili euro bezpečnejším, ak sa o tom ľudia nedozvedia. Na záver treba uviesť, že väčšie úsilie budeme musieť vynaložiť aj na boj proti falšovateľským zločineckým skupinám. V tomto zmysle treba raz a navždy skoncovať s politickou hladovkou v exekutíve. Táto správa je len prvým krokom smerom k bezpečnejšiemu euru, ale aj tak som za ňu hlasoval.

 
  
  

– Správa: Gérard Deprez (A6-0503/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Na základe správy nášho belgického kolegu pána Depreza som hlasoval za návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie z roku 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu zmenené a doplnené Radou. Vzhľadom na potrebu prijať záväzné právne predpisy ustanovujúce povinnosť úverových inštitúcií overovať pravosť eurobankoviek a euromincí v obehu, ktorú zdôraznili národní experti, ako aj inštitúcie Spoločenstva, musíme naliehavo začať konať. Podporujem tento návrh nariadenia, ktorý vyžaduje od úverových inštitúcií a iných súvisiacich inštitúcií, aby kontrolovali pravosť prijatých eurobankoviek a euromincí, predtým ako ich znova uvoľnia do obehu, v súlade s postupmi stanovenými Európskou centrálnou bankou pre eurobankovky a s postupmi stanovenými Komisiou pre euromince. Treba zdôrazniť, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa automaticky budú vzťahovať na členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne. To je výborná vec.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1339/2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu v tých členských štátoch, ktoré neprijali euro ako spoločnú menu, lebo toto rozšírenie je prospešné v boji proti falšovaniu eura v celej EÚ.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0465/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som zablahoželať pani Diane Wallisovej k vynikajúcej práci, ktorú vykonala. Nachádzame sa v kritickej hospodárskej situácii, keď kríza, ktorá začala v Spojených štátoch a najprv zasiahla len finančný sektor, teraz ovplyvňuje reálnu ekonomiku na celom svete. Vážnosť situácie potvrdzuje skutočnosť, že kapitalizmus prvý raz žiada o pomoc štát, ktorý bol ešte pred pár týždňami považovaný za historického nepriateľa.

Úlohou štátu je jednoducho stanoviť pravidlá. Preto by sme mali uvítať túto správu, ktorá poskytuje novú prísnejšiu úpravu záruk vyžadovaných od obchodných spoločností s cieľom ochrany záujmov spoločníkov a tretích osôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 48 zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení.

Na základe preskúmania návrhu konzultačná pracovná skupina zároveň jednomyseľne dospela k záveru, že návrh sa dotýka priamej kodifikácie platných znení bez akejkoľvek zmeny ich podstaty.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0466/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh smernice Rady o oslobodení od daní, ktoré sa vzťahuje na trvalý dovoz osobného majetku jednotlivcov z členského štátu, lebo na základe preskúmania návrhu smernice Rady, ktorá kodifikuje smernicu Rady 83/183/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení od daní, ktoré sa vzťahuje na trvalý dovoz osobného majetku jednotlivcov z členského štátu, pracovná skupina jednomyseľne stanovila, že návrh sa dotýka priamej kodifikácie a nepredstavuje žiadnu podstatnú zmenu pre príslušné akty.

 
  
  

– Správa: Eoin Ryan (A6-0469/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Existuje riziko, že medaily a žetóny podobné eurominciam môžu byť zneužité podvodníkmi. Po prvé, občania sa môžu domnievať, že kovové predmety sú zákonným platidlom. Po druhé, medaily a žetóny môžu byť podvodne použité v predajných automatoch na mince, ak sú veľkosť a vlastnosti kovu takýchto medailí a žetónov podobné veľkosti a vlastnostiam euromincí. Preto je nevyhnutné, aby boli jasnejšie definované kritériá týkajúce sa podobnosti medailí a žetónov s euromincami.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. (MT) Úplne súhlasím s pánom spravodajcom, že aktivity spojené s praním špinavých peňazí sa musíme pokúsiť obmedziť návrhom nariadenia, ktoré zabezpečí jasné rozlíšenie medzi mincami, ktoré sú zákonným platidlom a inými mincami, aby sme čo najviac znížili zneužívanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Pre EÚ je, samozrejme, dôležité, aby sa nevyrábali žiadne mince a medaily podobné eurominciam. Napríklad pred pár rokmi sa v Rakúsku objavili mince tureckej líry so znakmi eura. Žiaľ, nezdá sa, že by EÚ brala symboly vážne. Napríklad počas navrhovania národných strán euromincí necítila zodpovednosť za plán Slovinska použiť symboly Rakúska, čo bola čistá provokácia.

Európska únia nekritizovala ani gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho za to, že sa v niekoľkých televíznych rozhovoroch objavil pred zástavou EÚ, ako keby bola jeho krajina členom Európskej únie. Ale zdá sa, že tento nedostatok záujmu sa nevzťahuje na všetky oblasti. Dôležité je, aby si občania nemohli pomýliť žetóny podobné eurominciam s eurom, a preto som hlasoval za správu pána Ryana.

 
  
  

– Správa: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písomne. (MT) Keď si uvedomíme, akým ťažkým obdobím prechádza svetové hospodárstvo, musíme zabezpečiť, a to najmä v prípade európskeho hospodárstva, aby sa podnikli všetky kroky potrebné na vytvorenie stability, ktoré nám pomôžu posunúť sa vpred a spamätať sa z tohto negatívneho roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage a Jeffrey Titford (IND/DEM), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) hlasovala za túto správu, lebo 4,9 miliardy EUR nevyčerpaných prostriedkov sa vráti národným vládam.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Je dobré, že finančné prostriedky sa vrátia členským štátom, keď je miera čerpania štrukturálnych fondov nízka.

Druhá časť tohto opravného rozpočtu sa zaoberá pomocou pri mimoriadnych udalostiach a zriadením mechanizmov rýchlej reakcie, ktoré majú riešiť prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách. Máme pochybnosti o navrhovaných prostriedkoch vo výške 262 miliónov EUR. Táto otázka je určite omnoho komplikovanejšia. Existuje mnoho príkladov toho, že EÚ znížila ceny potravín na dumpingové ceny a išla pod ceny miestnych výrobcov potravín v rozvojových krajinách. Týmto konaním EÚ zablokovala miestne dodávky potravín v rozvojových krajinách. Teraz chce napochodovať s pomocou pri mimoriadnych udalostiach, čo je krátkodobé riešenie. Ale to, čo je potrebné, je zmena spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ a vývozných dotácií EÚ pre poľnohospodárske výrobky. Preto v tomto ohľade nemôžeme podporiť túto časť opravného rozpočtu.

Keďže vyplatenie nevyužitých prostriedkov zo štrukturálnych fondov členským štátom tvorí väčšinu opravného rozpočtu č. 9/2008, rozhodli sme sa hlasovať za tento návrh ako celok. To neznamená, že podporujeme návrh opravného rozpočtu týkajúci sa pomoci pri mimoriadnych udalostiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Zníženie prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rozpočte EÚ na rok 2008 o 4,5 miliardy EUR zdôvodňuje naše hlasovanie proti tejto správe.

Viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 sa od začiatku nedodržiava najmä v súvislosti s využívaním Kohézneho fondu.

„Odôvodnenia“ ako oneskorené prijatie a realizácia programov nevysvetľujú, prečo tieto sumy dva roky po sebe buď neboli zahrnuté do rozpočtu EÚ, alebo boli následne znížené. Navyše rozpočet EÚ na rok 2009, ktorý je rokom krízy, zahŕňa prostriedky na štrukturálnu a kohéznu politiku, ktoré sú nižšie než prostriedky schválené na rok 2007.

Ak nastanú problémy s realizáciou operačných programov v členských štátoch, mali by sa vyriešiť (aj keby to malo byť prostredníctvom zvýšenia podielu spolufinancovania z prostriedkov Spoločenstva).

Je neprijateľné, aby sa tieto „problémy“ využívali na znižovanie súm, ktoré by sa mali používať na podporu produktívnych odvetví a zamestnávania so zaručenými právami v „kohéznych štátoch“, medzi ktoré patrí aj Portugalsko.

Okrem toho, prostriedky sa akumulujú, čo predstavuje riziko, že nebudú využité pre uplatnenie pravidiel n + 2 a n + 3 a pre problémy, ktoré budú spôsobené čiastočným spolufinancovaním zo štátnych rozpočtov týchto krajín.

 
  
  

– Správa: Jamila Madeira (A6-0442/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Ak spojíme pobrežné oblasti všetkých 27 členských štátov, pobrežná oblasť Európskej únie bude mať dĺžku vyše 89 000 km. Táto pobrežná oblasť Európskej únie je známa svojou obrovskou rozmanitosťou, keďže sa v nej nachádzajú veľké mestá a hlavné mestá európskych krajín.

Niektoré oblasti by nemohli existovať bez okolitého pobrežia, napríklad odľahlé oblasti, ktoré žijú len z cestovného ruchu a z činností spojených s morom. Ale existujú aj regióny, kde geografický reliéf pobrežných oblastí určuje nezávislosť ich hospodárskeho rozvoja od cestovného ruchu alebo kde cestovný ruch nie je zvlášť významný z hľadiska hrubého domáceho produktu. Podľa niektorých predpovedí bude v roku 2010 žiť 75% obyvateľstva v pobrežných oblastiach. Táto vysoká koncentrácia obyvateľstva okolo pobrežia sama osebe celkom dobre ukazuje, že musíme pragmaticky analyzovať účinky cestovného ruchu na pobrežné oblasti alebo, presnejšie, jeho účinky na národné, regionálne a miestne hospodárstvo.

Z tohto dôvodu je potrebný právny akt o harmonickej úprave pobrežného cestovného ruchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Cestovný ruch je nevyhnutný pre socioekonomický rozvoj pobrežných regiónov EÚ.

Z tohto dôvodu podporujem vytvorenie politických nástrojov, ktoré pomôžu prispieť k celistvejším a udržateľnejším rozvojovým stratégiám, ktoré znížia sezónny charakter cestovného ruchu v týchto oblastiach, lebo len takýmto spôsobom môžeme zvýšiť ekonomickú konkurencieschopnosť a splniť sociálne potreby (stabilnejšiu tvorbu pracovných miest a zvýšenú kvalitu života). Zvýšenú pozornosť by sme zároveň mali venovať ochrane prírodných a kultúrnych zdrojov a presadzovaniu modelov zodpovednejšieho cestovného ruchu.

Hoci cestovný ruch v súčasnosti nepatrí do právomocí EÚ, je dôležité, aby sme sa vyhli čiastkovým, sektorovým a niekedy aj nejednotným krokom na európskej úrovni. Mali by sme preto zabezpečiť komplexný a jednotný prístup na základe rôznych súvisiacich politík (vrátane politiky súdržnosti, politiky ochrany životného prostredia, námornej politiky a sociálnej politiky).

Nepochybujem, že štrukturálne fondy môžu mať na rozvoj pobrežných regiónov pozitívny vplyv. Ale je škoda, že pre nedostatok informácií nepoznáme skutočný vplyv týchto investícií.

Je tiež poľutovaniahodné, že operačné programy na roky 2007 – 2013 neobsahujú prakticky žiadnu konkrétnu zmienku o pobrežných oblastiach. Podporujem zámer pani spravodajkyne vykonať revíziu s cieľom zmeniť túto situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. − (SV) Správa pani Madeirovej o európskom pobrežnom cestovnom ruchu je ťažkopádna a komplikovaná a chýbajú jej presné a jasné ciele, ale má jasný, jednoznačný a zhovievavý prístup. Neviem si predstaviť, ako by sa odvetvie cestovného ruchu v Únii mohlo zlepšiť tým, že by Európsky parlament naliehal na členské štáty, aby vytvárali cyklistické chodníky (odsek 7) alebo znižovali letiskové poplatky (odsek 32). Napríklad v Grécku v porovnaní so Švédskom sú dosť odlišné podmienky pre pobrežný cestovný ruch. Preto som hlasovala proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Otázky spojené s udržateľným rozvojom pobrežných oblastí sú nesmierne dôležité pre tie členské štáty EÚ, v ktorých sú niektoré regióny do veľkej miery závislé od určitých námorných činností, ako je napríklad Portugalsko.

Zoznam týchto činností zahŕňa pobrežný cestovný ruch, ktorý je základným pilierom plnenia súčasných cieľov európskej stratégie priblížiť Európu k moru. V tomto ohľade EÚ musí zahrnúť pobrežný cestovný ruch do zoznamu svojich politických priorít. Európske pobrežné regióny a najmä Portugalsko trpia napriek svojmu nepopierateľnému bohatstvu vážnymi obmedzeniami pre chybný prístup, chybné plánovanie a postupy subjektov, ktoré o nich rozhodujú.

EÚ by mala vytvoriť politiku, ktorá by sa zaoberala konkrétne otázkami cestovného ruchu a ktorá by ich začlenila do širšieho kontextu. Napríklad do kontextu európskej námornej politiky, smernice o námornej stratégii, stratégie integrovaného riadenia pobrežných oblastí, transeurópskych dopravných sietí a politiky životného prostredia siete Natura 2000.

Táto správa zahŕňa tieto aj iné návrhy, ktoré pokladám za rozhodujúce pre rozvoj cestovného ruchu v pobrežných oblastiach EÚ. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Politická strana Júnový zoznam je proti akémukoľvek pokusu inštitúcií EÚ zahrnúť odvetvie cestovného ruchu do svojich legislatívnych právomocí. Odvetvie cestovného ruchu a investícii na podporu rozvoja tohto odvetvia sú záležitosti, ktorými by sa mali zaoberať výlučne jednotlivé členské štáty.

Strana Júnový zoznam si preto myslí, že finančnými investíciami napríklad do infraštruktúry a stáleho dopravného spojenia by sa mali zaoberať zainteresované členské štáty a nemali by zaťažovať daňových poplatníkov v iných častiach EÚ.

Strana Júnový zoznam tiež spochybňuje naliehanie pani spravodajkyne na Európsky parlament, aby podporoval hospodársku činnosť mimo turistickej sezóny, čo je návrh, ktorý môže byť sotva opísaný inak, než ako pokus zriadiť ochranu proti cezhraničnému zamestnávaniu.

Na rozdiel od pani spravodajkyne sme proti želaniu Výboru regiónov vytvoriť európsky fond pre pobrežné oblasti.

Poslanci strany Júnový zoznam preto hlasovali proti celej tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Napriek tomu, že jednoznačne nesúhlasíme s niektorými aspektmi správy, podporujeme väčšinu jej obsahu, najmä zahrnutie mnohých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sme predložili a obhajovali, ako napríklad tento bod: „Zdôrazňuje potrebu ochrany práv pracovníkov tohto odvetvia prostredníctvom podpory kvalitných pracovných miest a kvalifikovaných činností, čo okrem iného znamená prispôsobené odborné vzdelávanie, intenzívnejšie využívanie dlhodobých zmluvných vzťahov, spravodlivé a dôstojné odmeňovanie zamestnancov, ako aj zlepšenie pracovných podmienok“.

Je nám však ľúto, že iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté, ako napríklad tento:

„Verí, že odvetvie cestovného ruchu by malo byť faktorom, ktorý by mal prispievať k územnej súdržnosti, k hospodárskemu rozvoju a k zamestnávaniu na regionálnej úrovni, a zdôrazňuje potrebu transverzálneho prístupu k odvetviu, pokiaľ ide o politiky a prostriedky Spoločenstva, a to najmä prostredníctvom vytvorenia osobitného programu Spoločenstva, ktorý by dopĺňal činnosti členských štátov, s cieľom podporiť odvetvie a súčinnosť medzi rôznymi zainteresovanými sociálnymi a ekonomickými aktérmi“.

„Pripomína, že niektoré pobrežné regióny zamerané na cestovný ruch boli v súčasnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013 znevýhodnené takzvaným „štatistickým efektom“, a preto vyzýva na kompenzačné opatrenia pre tieto regióny na európskej úrovni“, ako je napríklad Algarve.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), písomne.(PT) Táto správa o vplyve cestovného ruchu v pobrežných regiónoch z hľadiska regionálneho rozvoja zdôrazňuje skutočnosť, že cestovný ruch je nevyhnutný pre socioekonomický rozvoj týchto regiónov Európskej únie.

Táto otázka je nesmierne dôležitá, keďže členské štáty Európskej únie majú vyše 89 000 km dlhé pobrežie a okrem toho sú ostrovy, ostrovné členské štáty a najvzdialenejšie regióny do veľkej miery závislé od odvetvia cestovného ruchu.

Pobrežné členské štáty preto musia vypracovať na vnútroštátnej a regionálnej úrovni osobitné stratégie a integrované plány s cieľom zmierniť sezónny charakter cestovného ruchu v pobrežných regiónoch a zabezpečiť stabilnejšiu zamestnanosť a lepšiu kvalitu života pre miestne spoločenstvá.

Hlasoval som za túto správu, ktorá zdôrazňuje potrebu integrovaného prístupu k pobrežnému cestovnému ruchu v súlade s politikou EÚ v oblasti súdržnosti, s námornou politikou, politikou rybolovu, environmentálnou, dopravnou, energetickou, sociálnou a zdravotnou politikou tak, aby sa vytvoril synergický efekt a zabránilo sa protichodným opatreniam.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Keď si predstavíme, aká dôležitá je pre Európu globálna stratégia, ktorá využíva potenciál mora, a keď si predstavíme, akú ekonomickú silu môže mať a má cestovný ruch pre európske hospodárstvo, a keď k týmto predstavám pridáme potrebu reagovať nielen na obavy, ktoré vznikli z dôvodu presídlenia rôznych spoločností, ale aj na úlohy, ktoré predstavuje súčasná hospodárska kríza, je ľahké pochopiť dôležitosť osobitnej stratégie pre cestovný ruch v pobrežných oblastiach v rámci globálnych stratégií pre cestovný ruch a more.

Z hľadiska týchto predstáv, ktoré sa objavujú v oboch správach, do ktorých som bol zainteresovaný (ako spravodajca pre správu o budúcnosti trvalo udržateľného cestovného ruchu a ako tieňový spravodajca pre správu o európskej námornej stratégii), je táto správa vítaná. Ale musíme si uvedomiť, že nestačí len mať stratégiu pre turistický ruch v pobrežných oblastiach, ktorá bude spoločným menovateľom dvoch spomínaných globálnych stratégií. Hospodárske prostredie, ktoré je priaznivé pre podnikateľov a využíva tento obrovský potenciál alebo tieto obrovské možnosti, musíme podporovať všeobecne, a to tak, že z neho budeme ťažiť v súčasnosti, ale zabezpečíme, aby sa z neho ťažilo aj v budúcnosti, a to udržateľným a zodpovedným spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Madeirovej o vplyve cestovného ruchu v pobrežných regiónoch z hľadiska regionálneho rozvoja. Hoci cestovný ruch nepatrí do právomocí Európskej únie, a preto neexistujú žiadne finančné nástroje osobitne zamerané na toto odvetvie, myslím si, že je potrebné zhodnotiť vplyv takého významného odvetvia, ako je pobrežný cestovný ruch, na regionálny rozvoj a na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť všetkých členských štátov. Súhlasím s pani Madeirovou, že musíme konať jednotne a musíme mať súdržný prístup k stratégiám politiky životného prostredia, energetickej politiky, námornej a dopravnej politiky, aby boli jednotlivé opatrenia na podporu cestovného ruchu zosúladené a aby boli prínosom pre tých, ktorí žijú v pobrežných oblastiach, ako aj pre európske hospodárstvo vo všeobecnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. (FR) V pobrežných oblastiach, najmä v najvzdialenejších regiónoch, môže mať cestovný ruch, ktorý je často hlavnou hospodárskou činnosťou, negatívne vplyvy, a to pre sezónny, neodborný charakter práce, nedostatok integrácie medzi pobrežím a vnútrozemím, nedostatok ekonomickej diverzity a zbedačovanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Existujú riešenia vo forme týchto aktivít.

Boj proti problému sezónnosti prostredníctvom ponuky iných foriem cestovného ruchu (obchodného, kultúrneho, zdravotného, športového, vidieckeho) pri zachovaní dedičstva nášho pobrežia.

Hľadanie integrovaného prístupu medzi pobrežným cestovným ruchom a politikou Spoločenstva v oblasti súdržnosti, námornej politiky, politiky rybolovu, environmentálnej, dopravnej a energetickej politiky, a to tak, aby sa vytvoril synergický efekt a zlepšila sa súdržnosť projektov.

Zlepšenie kvality infraštruktúry s cieľom zlepšiť dostupnosť mimo hlavnej sezóny a zároveň boj proti účinkom zmeny klímy, a to prostredníctvom rozvoja trvalo udržateľnej miestnej hromadnej dopravy.

Zlepšenie kvality služieb, zlepšenie odbornej prípravy a podporovanie rôznych možností cestovného ruchu, ktoré reagujú na zmeny na trhu, aby sa odlíšili od konkurencie.

Propagovanie nových turistických destinácií vrátane najvzdialenejších regiónov a zvolenie pobrežného cestovného ruchu za hlavnú tému Európskeho námorného dňa, ktorý je 20. mája, a projektu „Výnimočné európske destinácie“.

 
  
  

– Správa: Christa Prets (A6-0461/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) V dobe globalizácie a rýchleho rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) čoraz viac prenikajú do všetkých oblastí života nové technológie a mediálne zariadenia. Spoločnosť musí tieto rýchle technologické zmeny sledovať ako nikdy predtým a musí sa naučiť zvládať príval informácií. Mediálne zariadenia taktiež zohrávajú úlohu „strážnika“, a to výberom dôležitých tém, ktorý ovplyvňuje program každodenného života. Tento výber však prebieha len na základe individuálneho pohľadu, a tak je len veľmi málo objektívny. Gramotnosť v používaní mediálnych zariadení musí pomôcť ľuďom zvládnuť tieto úlohy a stať sa rozumnými užívateľmi médií.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. – (SV) Hlasovali sme proti správe pani Pretsovej (Socialistická skupina v Európskom parlamente, AT) o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete (A6-0461/2008). Návrhy v správe porušujú zásadu subsidiarity. Nechceme spoločné európske mediálne vzdelávanie pre všetky deti v členských štátoch. Jednotlivé členské štáty si musia navrhnúť svoje učebné osnovy na základe svojich vnútroštátnych pomerov.

A nemyslíme si, že rodičia a starší ľudia majú vo všeobecnosti slabú mediálnu gramotnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Descamps (PPE-DE), písomne. (FR) Tradičné aj nové médiá majú dôležité miesto v našom každodennom živote. Vzhľadom na túto skutočnosť je dôležité, aby sme európskym občanom umožnili pochopiť, analyzovať a prehodnotiť príval údajov a obrazových informácií, ktoré dostávajú, aby ich mohli čo najlepšie využiť. V súčasnej dobe, keď je internet taký rozšírený a mediálni spotrebitelia už nie sú len divákmi, ale čoraz viac sa stávajú aj aktérmi v tomto procese, sú tieto schopnosti ešte dôležitejšie.

Predložená správa, ktorú osobne podporujem, zapadá do tohto kontextu. Je prejavom politickej vôle prijať opatrenia na ochranu práv a slobôd všetkých ľudí v digitálnom prostredí.

Táto správa vyzýva na zriadenie mediálneho vzdelávania na vysokej úrovni pre všetkých občanov, ale najmä pre tých najmladších. Zameriava sa na špecifické vzdelávanie podľa jednotlivých typov médií a zdôrazňuje, že každý má právo na prístup k informačných a komunikačným technológiám. Podporuje kvalitné vzdelávanie, ktoré pomáha rozvíjať zodpovedný a ohľaduplný prístup k duševným právam. Toto mediálne vzdelávanie, ktoré zároveň pomôže dosiahnuť lisabonské ciele, je dôležitým prínosom pre rozvoj vzdelaných a aktívnych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. – (SV) Pani spravodajkyňa sa snaží predstaviť európske mediálne vzdelávanie na rôznych úrovniach, ktoré sa zameriava na rodiny, školy, starších ľudí a zdravotne postihnutých ľudí. Je to, samozrejme, dobrá myšlienka, ale nepatrí na úroveň EÚ. Ako zástankyňa užšej, ale zameranejšej EÚ si myslím, že by si to každý členský štát mal organizovať sám. Preto som hlasovala proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Pretsovej o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete, lebo si myslím, že tento problém musíme urýchlene riešiť. V súčasnej dobe digitálnych informácií by sa informačná izolácia mohla stať novou formou diskriminácie alebo nerovnoprávnosti. Súhlasím s cieľmi uvedenými v tejto správe, najmä s podporou rozširovania prístupu k širokopásmovému internetu, so snahou zmenšiť rozdiely v tejto oblasti medzi jednotlivými členskými štátmi a s potrebou investovať do vzdelávania a odbornej prípravy v tomto odvetví.

Tiež si myslím, že musíme pozorne sledovať a monitorovať tendenciu koncentrácie spoločností v tomto odvetví, aby sme sa vyhli oligopolom, ktorí by mohli ohroziť transparentnosť a pluralitu informácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Myslíme si, že mediálna gramotnosť je záležitosťou členských štátov. Návrh vyhlásenia, ktorý tu v Európskom parlamente máme pred sebou, určite obsahuje niektoré dobré rady (a niektoré nie až také dobré rady pre túto oblasť), ale toto je záležitosť pre jednotlivé členské štáty.

Návrhy v správe sa týkajú aj oblasti učebných osnov v rámci vzdelávacieho systému členských štátov. Politická strana Júnový zoznam už v tomto Parlamente zdôraznila, a teraz to robí znovu, že za organizáciu vzdelávania a obsah systémov vzdelávania sú zodpovedné jednotlivé členské štáty.

V impozantných prejavoch sa veľa hovorí o subsidiarite, ale realita je trochu iná. EÚ by sa mala zaoberať cezhraničnými otázkami, ale nemala by zasahovať do záležitostí, o ktorých môžu rozhodovať jednotlivé členské štáty, alebo ktoré už boli upravené v medzinárodných zmluvách.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tomuto návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Mediálna gramotnosť je v našej digitálnej dobe stále dôležitejšia. Zatiaľ čo naša kultúra stále viac podlieha globalizácii, správa pani Pretsovej správne odhaľuje, že v prípade mediálnej gramotnosti hlavnú úlohu zohrávajú miestne subjekty. Miestne zariadenia musia prispieť najviac a ja vítam túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písomne. – (RO) Bol som si istý, že hlasovanie podporí správu pani Christy Pretsovej.

Myslím si, že potrebujeme mediálnu gramotnosť, aby tí, ktorí dostávajú informácie, mohli lepšie pochopiť všetky dostupné mediálne produkty a zistiť, ako sa vyhnúť ich možným negatívnym vplyvom. Ale aby toho boli schopní, potrebujú informácie a vedomosti, ktoré ponúka mediálna gramotnosť.

Všetci členovia Spoločenstva musia byť schopní vyhľadávať a využívať informácie, aby mohli komunikovať slobodne a otvorene, bez strachu z toho, že sa stretnú s niečím, na čo nie sú pripravení.

Opatrenia by mali byť zavedené dokonca aj na úrovni základných škôl, aby sa zabezpečila adekvátna mediálna gramotnosť a aby deti nadobudli zručnosti potrebné na zohrávanie aktívnej úlohy v spoločnosti.

Mediálna gramotnosť zahŕňa poskytnutie možnosti členom spoločenstva kriticky analyzovať masmediálne produkty, aby sa stali menej zraniteľnými voči tým, ktorí riadia informácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Pretsovej o mediálnej gramotnosti v digitálnom svete. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu mieru využívania nových informačných a komunikačných technológií, ktoré prenikajú aj do tých najzákladnejších oblastí nášho každodenného života, a obrovské možnosti, ktoré tieto nástroje poskytujú, sa pre ľudí stáva potrebné nielen byť schopný používať tieto nástroje, aby mohli využívať ich potenciálne výhody, ale tiež, a hlavne, byť schopný chrániť sa pred rizikom manipulácie s informáciami a pred nedostatočnými alebo neúplnými informáciami, čo je častou črtou informácií poskytovaných na internete v porovnaní s tými, ktoré sú poskytované tradičnými spôsobmi komunikácie. Preto vítam prácu, ktorú vykonala pani Pretsová, a dúfam, že prijaté opatrenia budú v súlade s touto správou.

 
  
  

– Odporúčanie: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, podporujem správu pána Lehideuxa, o ktorej sa dnes bude hlasovať po dlhej rozprave, v ktorej Parlament zohral hlavnú úlohu v snahe zlepšiť konečné znenie dokumentu.

Nachádzame sa v zvlášť komplikovanej hospodárskej situácii a zdá sa, že hospodárska a finančná kríza, ktorá nás zasiahla, bude trvať aj v roku 2009. Zriadením Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie dnes Európa vysiela dôležitý signál. Cieľom je zabezpečiť, aby bola táto inštitúcia účinným nástrojom nielen pre odborné vzdelávanie mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoje prvé zamestnanie, ale aj pre všetkých tých, ktorí boli vyhodení zo sveta výroby a práce a je ich, žiaľ, veľa. Je povinnosťou Európskeho parlamentu, aby naďalej monitoroval jej efektivitu a dosahovanie jej cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za spoločnú pozíciu Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF), lebo spoločná pozícia zahŕňa mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Hlavné zmeny návrhu Komisie sa týkajú rozsahu pôsobnosti nariadenia, úloh agentúry, všeobecných ustanovení, správnej rady a vymenovania riaditeľa nadácie ETF. Vyriešila sa otázka, ako možno posilniť vzťahy medzi EP a agentúrou a ako by EP mohol byť zastúpený v správnej rade.

V článku 7 sa ustanovuje účasť „troch odborníkov bez hlasovacieho práva vymenovaných Európskym parlamentom“ v správnej rade. Parlament sa môže rozhodnúť vymenovať buď externých odborníkov, alebo poslancov a jeho úlohou je tiež zvoliť úroveň zastúpenia v správnej rade. Navyše kandidát na funkciu riaditeľa vybraný správnou radou bude pred svojím vymenovaním (článok 10) vyzvaný, aby uskutočnil vyhlásenie pred príslušnými výbormi Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky ich členov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Zdá sa, že ultra-Európania si myslia, že prisťahovalectvo záujemcov o prácu a iných ľudí je zázračným riešením problému s nedostatkom pracovnej sily a problému s klesajúcou pôrodnosťou, ktorým čelia všetky členské štáty. Tento nerozumný postoj je priznaním bezmocnosti. Európa v súčasnej situácii nemá čo ponúknuť na riešenie problémov, ktorým čelí.

Na druhej strane nová Európa musí podporovať hospodársku a sociálnu politiku uprednostňovania a ochrany štátu a Spoločenstva, politiku zohľadňujúcu potreby rodiny, ktorá bude ľudí podporovať v tom, aby mali deti, a zahraničnú politiku, ktorá bude zahŕňať rozvojovú pomoc tretím krajinám s vysokou mierou vysťahovalectva, ktorá môže stabilizovať ich populáciu výrazným zlepšením životnej úrovne.

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie je agentúra Európskej únie, ktorá sa snaží rozvíjať systémy vzdelávania a odbornej prípravy partnerských krajín EÚ. Bol by to veľmi chvályhodný cieľ, keby v skutočnosti nespočíval z prípravy týchto mimoeurópskych krajín na vstup na európsky pracovný trh. Nechceme ďalšie prisťahovalectvo z tretích krajín, dokonca ani z mimoeurópskych kandidátskych krajín ako Turecko, ázijská a moslimská krajina, ktorej vstup do Európskej únie odmietame.

 
  
  

– Správa: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne.(PT) Podporujem tento návrh, ktorého cieľom je zlepšiť fungovanie Európskej súdnej siete v občianskych a obchodných veciach. Som rád, že sa dohoda dosiahla už v prvom čítaní.

Vždy som podporoval vytvorenie užších vzťahov medzi sudcami a inštitucionálnym mechanizmom európskej súdnej spolupráce, aby títo odborníci mohli sledovať každú fázu výstavby súdnej Európy, a tak pomôcť posilniť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a vybudovať európsku súdnu kultúru.

Táto sieť sa skladá z kontaktných osôb (sudcov), ktoré navzájom spolupracujú, aby vyriešili problémy, ktoré môžu vzniknúť v rámci súdnej spolupráce medzi členskými štátmi. Zahŕňa všetky oblasti, inými slovami občianske aj obchodné veci. Myslím si, že do tejto siete by mali mať prístup profesijné združenia, ale tiež by sa mala snažiť posilňovať poskytovanie informácií všeobecnej verejnosti.

Tieto zlepšenia budú jasným prínosom pre vzájomné uznávanie rozsudkov, ktoré je v podstate základom súdnej spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci, pretože Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci medzi členskými štátmi vytvorená rozhodnutím Rady 2001/470/ES z 28. mája 2001 vyplýva z myšlienky, že na postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je potrebné zlepšiť, zjednodušiť a urýchliť súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi a účinný prístup k spravodlivosti pre osoby v cezhraničných konaniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Ak existuje oblasť, v ktorej je spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie dôležitá a potrebuje našu maximálnu podporu, je to oblasť súdnictva a polície.

Nedávne výsledky, ktoré dosiahol francúzsko-belgický tím vyšetrovateľov, keď po niekoľkomesačnom sledovaní úspešne zadržal 16 mladých džihádistických fanatikov a rozložil islamistickú teroristickú sieť sídliacu v Bruseli, dokazujú potrebu spolupráce medzi európskymi policajnými zbormi.

Ako všetci vieme, organizovaný zločin, korupcia, obchodovanie s drogami a terorizmus nerešpektujú štátne hranice.

Členské štáty Európskej únie už niekoľko rokov spolupracujú v rámci medzivládnej spolupráce. Európska únia sa so svojou hriešnou pýchou chce pridať k víťaznej strane a podľa svojich pravidiel sa snaží vytvoriť takéto vzťahy v rámci Európskej súdnej siete prostredníctvom národných kontaktných bodov.

Aj naďalej sme za spoluprácu a podporujeme túto iniciatívu, ale len za predpokladu, že členské štáty nebudú zbavené svojich zákonných zvrchovaných právomocí v záujme nového byrokratického európskeho orgánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne. (RO) Chcel by som povedať, že mi je veľmi ľúto, že sme pred prijatím správy pani Juknevičienėovej o nej nediskutovali v Parlamente. Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov podporuje túto správu. Ale chceli by sme upozorniť na niektoré problémy v tejto oblasti, ktoré si vyžadujú nové riešenia. Sú to vedomosti európskych obyvateľov o svojich právach v cezhraničných súdnych konaniach a vedomosti právnych zástupcov a sudcov, ktoré sú mimoriadne povrchné.

Dúfam, že tieto otázky, ktoré sú príčinou obáv Parlamentu, sa v budúcnosti budú objavovať v programe Komisie a Rady častejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Hlasoval som za správu o Európskej súdnej sieti pre občianske a obchodné veci. Tento dokument predložený Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci je odpoveďou na potrebu zjednodušiť a urýchliť súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi. V podstate ide o uľahčenie prístupu občanov k spravodlivosti.

Program pani spravodajkyne sa zameriava na podporu spolupráce medzi príslušníkmi právnických profesií s cieľom stanoviť osvedčené postupy. Okrem toho zo správy Komisie o fungovaní Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci vyplýva, že táto sieť z dôvodu nedostatku národných kontaktných bodov ešte zďaleka nerozvinula všetky svoje možnosti.

Navrhované vytvorenie týchto medzičlánkov a postupné zavádzanie európskeho systému elektronickej justície zlepší prístup európskych občanov ku všeobecným informáciám týkajúcim sa práva a fungovania súdneho systému.

 
  
  

– Správa: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Prepracované znenie smernice o Európskej zamestnaneckej rade zabezpečuje lepšie informačné a konzultačné postupy pre zamestnancov v rámci EÚ a chcela by som ju verejne podporiť. Cieľom návrhu je zmeniť a doplniť smernicu Rady 94/95/ES z 22. septembra 1994 s cieľom informovať zamestnancov a diskutovať s nimi. Následné diskusie so sociálnymi partnermi v kombinácii s revidovaným prepracovaným znením poskytujú dokonalejšiu štruktúru pre lepší dialóg medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ktorý umožňuje dôkladné hodnotenie navrhovaných zmien, a prostriedky pre zástupcov zamestnancov na podporu ich záujmov.

Podporujem zavedenie revízie smernice po začatí jej uplatňovania trikrát ročne s cieľom zabezpečiť, aby naďalej citlivo reagovala na požiadavky a primerane plnila svoje ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Jasný nedostatok politickej vôle väčšiny členov Parlamentu prepracovať platnú smernicu a zlepšiť práva a úlohu Európskej zamestnaneckej rady bol znovu očividný pri hlasovaní na plenárnom zasadnutí. Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy našej skupiny boli zamietnuté vrátane návrhu, ktorý upravuje dôkladnú a komplexnú revíziu súčasnej smernice najneskôr päť rokov po tom, ako nadobudnú účinnosť drobné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli teraz prijaté. Dohodnuté bolo len to, že Komisia by mala predložiť správu o uplatňovaní tejto smernice. A potom uvidíme, čo sa stane. Už teraz vieme, že posilňovanie práv zamestnancov bude závisieť od vývoja triedneho boja.

Na rozdiel od iných prípadov, keď Európsky parlament v nezáväzných diskusiách prijal zásadu, že zástupcovia zamestnancov by mali mať právo veta, ako v mojej správe o úlohe žien v priemysle, teraz to odmietol zahrnúť do smernice o Európskej zamestnaneckej rade, čo je poľutovaniahodné. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. – Hlasovala som za túto správu, lebo v týchto ťažkých časoch je nevyhnutné, aby sme sa my socialisti snažili chrániť zamestnancov.

Konzultácie a informácie sú pre zamestnancov dve základné práva a Európske zamestnanecké rady sú vynikajúcou európskou iniciatívou. Ale ľudia z môjho regiónu, ako aj z regiónov v iných častiach Európy prichádzajú o prácu, lebo nefunguje úzka cezhraničná spolupráca rád.

Preto vítam návrhy na zabezpečenie efektívnosti zamestnaneckých rád a rozšírenie ich uplatňovania. Táto záležitosť sa týka mnohých mojich voličov. Dúfam, že naše hlasovanie bude znamenať, že z týchto práv bude profitovať viac spoločností a zamestnancov z regiónu West Midlands.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pána Bushilla-Matthewsa. Parlament hlasoval za účinné a odrádzajúce sankcie, ktoré môžu byť uvalené na zamestnávateľov, ak nebudú dodržiavať pravidlá, a tak zlepší situáciu zamestnancov v celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Z hľadiska blížiacej sa globálnej hospodárskej krízy poskytne táto smernica väčší priestor zamestnancom na ich pracoviskách, keďže poskytuje potrebnú revíziu Európskej zamestnaneckej rady. Vítam odporúčanie európskych sociálnych partnerov, ktoré je teraz súčasťou smernice, a tiež vítam aktualizáciu smernice s cieľom zohľadniť nedávne súdne prípady, ktoré poskytli lepšie právne objasnenie týmto dvom stranám priemyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Podporujem akúkoľvek prácu, ktorá posilňuje postavenie európskych zamestnaneckých rád.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne.(EL) Zamestnávatelia využívajú účasť zamestnancov v zamestnaneckých radách na účely kontroly činnosti zamestnancov na pracovisku.

Európske zamestnanecké rady a podniková zodpovednosť sú nástrojmi na posilnenie sociálneho partnerstva a riadenie robotníckeho hnutia.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti návrhu Komisie na prepracovanie smernice o Európskej zamestnaneckej rade.

 
  
  

– Správa: Heide Rühle (A6-0410/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pani Rühleovej o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov na účely obrany v rámci Spoločenstva, lebo obsahuje veľa opatrení, ktoré výrazne zjednodušujú fungovanie trhu so zbraňami.

Okrem toho vytvorenie právnych ustanovení v oblasti obrany pre celé Spoločenstvo odstráni riziko toho, že niektorý členský štát bude krivo obvinený z nezákonnej prepravy zbraní. Ako poslanci iste vedia, niektoré členské štáty boli nedávno krivo obvinené z nezákonného predaja zbraní do Gruzínska. Spoločné právne predpisy v tejto oblasti pre 27 členských štátov Európskej únie by mohli predísť vzniku podobných situácií v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Podporil som návrh pani poslankyne Rühleovej, ktorý je súčasťou obranného balíka Komisie z decembra 2007. Návrh zahŕňa vytvorenie transparentného trhu EÚ s obrannými zariadeniami, čím nahradí 27 samostatných režimov udeľovania licencií a harmonizuje požiadavky na udeľovanie licencií pre transfery týchto výrobkov medzi členskými štátmi. Táto úprava súčasného režimu kontroly prináša nielen viac transparentnosti, ale zároveň posilňuje existujúce metódy a postupy, pričom šetrí miliardy na nákladoch na dosiahnutie súladu. Administratívna reforma tohto druhu zlepšuje zrozumiteľnosť príslušných postupov a zjednodušuje ich, pričom posilňuje vnútorný trh a zachováva kontrolu následného vývozu mimo EÚ. Zavedenie všeobecných a globálnych licencií, ktoré budú aj naďalej definované jednotlivými členskými štátmi, vytvára dobrú rovnováhu medzi vnútroštátnymi záujmami a záujmami Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) „Zjednodušenie transferu obranných zariadení v rámci Spoločenstva“ nie je neutrálnym procesom. Posilňovanie pravidiel vnútorného trhu v oblasti, ktorá bola doteraz vo výlučnej právomoci členských štátov, je ďalším krokom na federalistickej ceste, ktorý zvyšuje hegemóniu hlavných veľmocí na úkor národnej suverenity. V období ťažkej medzinárodnej hospodárskej krízy otvára rozvoj vojenského priemyslu v EÚ nové perspektívy pre zisky veľkých ekonomických skupín a posilňuje možnosti vojenských intervencií EÚ v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Cieľom je zabezpečiť kontrolu trhov, obmedzených energetických zdrojov a iných prírodných zdrojov, ktoré sú nevyhnutné pre kapitalistický spôsob výroby v rámci väčšej medzinárodnej konkurencieschopnosti.

Mali by sme však ísť úplne inou cestou. Konkrétne by sme sa mali snažiť znižovať zásoby jadrových a konvenčných zbraní na celom svete, pomáhať prostredníctvom mierových riešení konfliktov a zabezpečiť dodržiavanie medzinárodného práva a rešpektovanie suverenity krajín.

Cesta, na ktorú sa ľudstvo musí vydať, je cesta odzbrojovania a nie cesta opätovného štartovania pretekov v zbrojení, ktorú podporuje tento návrh smernice. Z tohto dôvodu sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Politická strana Júnový zoznam je za dosiahnutie voľného vnútorného trhu. Ale nemyslíme si, že by EÚ mala prijímať zákony o tom, ako by sa mal kontrolovať obchod s výrobkami na účely obrany v rámci Európy. Výrobky na účely obrany nemôžeme vnímať rovnako ako iné výrobky a služby. Rovnako ako vývozná politika, aj právne predpisy v tejto oblasti by mali byť záležitosťou jednotlivých členských štátov. Ak vznikne potreba cezhraničnej spolupráce, táto by mala byť zriadená na medzivládnej úrovni.

Keďže strana Júnový zoznam je zásadne proti akémukoľvek pokusu zriadiť vojenský potenciál v rámci spolupráce EÚ, k návrhu Komisie máme mimoriadne kritický postoj. Túto záležitosť nevylepšuje ani pozmeňujúci a doplňujúci návrh pani spravodajkyne. Rozhodnutie strany Júnový zoznam hlasovať proti tejto správe teda nie je záporné len voči uzneseniu výboru, ale zároveň je aj jasným odmietnutím akejkoľvek formy militarizácie spolupráce EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. (SV) Myslíme si, že stratégia Európskej komisie smerujúca ku konkurencieschopnejšiemu obrannému priemyslu v rámci EÚ je úplne nesprávnou cestou. Je to len ďalší krok k vojenskej spolupráci v rámci EÚ s cieľom zabezpečiť spoločnú obranu. Sme zásadne proti takémuto vývoju. Podporili by sme nezávislú zahraničnú politiku bez vojenských aliancií.

V návrhu Komisie sa vôbec nespomína ochrana medzinárodného práva, demokracie a ľudských práv. Myslíme si, že mier, demokracia a ľudské práva sú dôležitejšie než vytváranie nového trhu pre vojenské zariadenia. A je to tiež oblasť, ktorá ovplyvňuje bezpečnostnú politiku. Podľa Zmluvy o EÚ má Švédsko rozhodovaciu právomoc. Myslíme si, že legislatívny návrh Európskej komisie je v tomto bode v rozpore so Zmluvou o EÚ. Z uvedených dôvodov hlasujeme proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Návrh smernice na uľahčenie transferov vojenských výrobkov v rámci EÚ zjednodušením príslušných postupov udeľovania licencií v členských štátoch je súčasťou všeobecného cieľa militarizácie EÚ, ktorý má slúžiť jej agresívnym plánom namiereným proti jednoduchým občanom.

Tento konkrétny návrh a správa, ktorá je k nemu pripojená, boli vytvorené s cieľom ďalšieho zníženia možnosti členských štátov nezávisle rozhodovať o svojej obrannej politike a s cieľom posilniť rozsiahly obranný priemysel v EÚ, aby sa prostredníctvom zníženia administratívnych prekážok pohybu a predaja ich výrobkov stal ešte dominantnejším na trhu zjednocujúcom Európu a konkurencieschopnejším na globálnom trhu, čím vytlačí malé a stredné podniky, ako je uvedené aj v samotnej správe.

Tento návrh znovu dokazuje skutočný charakter vojnového štvania EÚ a potrebu skoncovať s touto politikou a s jej celkovou štruktúrou namierenou proti jednoduchým občanom, ako aj to, že musíme naďalej bojovať za zavedenie moci ľudu, aby naše krajiny mohli rozhodovať o druhoch a zdrojoch svojich zbraní samostatne a v súlade so svojou skutočnou potrebou obrany a nie na základe agresívnych plánov EÚ a NATO a záujmov veľkého európskeho a amerického zbrojného priemyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne.(SV) Nechcem, aby vnútorný trh slúžil zbraniam. Každá krajina musí byť schopná zastaviť dovoz a vývoz zbraní, ak sa tak rozhodne. Zbrane sa nesmú vyvážať bez prekážok, a to dokonca ani v EÚ. Žiaľ, prehrali sme hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu v tomto zmysle. Preto som sa zdržal záverečného hlasovania, keďže tu boli aj pozitívne aspekty správy, ako napríklad zvýšené kontroly, aby sa zamedzilo vyvážaniu do tretích krajín, a väčšia otvorenosť a prístup k informáciám pre mimovládne a iné organizácie.

 
  
  

– Správa: Matthias Groote (A6-0329/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Vítam správu pána poslanca Grooteho o nariadení o motorových vozidlách a motoroch s ohľadom na obmedzenie emisií ako krok vpred na ceste za zlepšovaním kvality ovzdušia v celej Európe a v boji proti zmene klímy. Zavedenie technických predpisov pre nákladné autá, kamióny a autobusy v celom Spoločenstve poskytne účinné prostriedky na boj proti znečisťovaniu ovzdušia. Navrhované zníženie oxidov dusíka o 80 % a tuhých častíc o 66 % predstavuje značný pokrok a dostáva nás na podobnú úroveň, ako je stanovená v USA. Správa tiež vytvára jasnejší legislatívny systém, keďže smernice budú nahradené priamo aplikovateľnými nariadeniami. Ako spravodajkyňa pre systém obchodovania EÚ s emisiami som si veľmi dobre vedomá krokov, ktoré musíme podniknúť na boj proti zmene klímy. V každom prípade však plne podporujem kombináciu harmonizácie a znižovania emisií, ktorú navrhuje táto správa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pána Matthiasa Grooteho o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov, keďže si myslím, že vytvorenie spoločných pravidiel na obmedzenie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie pochádzajúcich z motorových vozidiel výrazne pomôže chrániť životné prostredie a tiež zabezpečí dobré fungovanie jednotného trhu EÚ.

Súhlasím s návrhom pána spravodajcu, ktorý odporúča zavedenie ambicióznejších limitných hodnôt pre emisie tuhých častíc (čím prekračuje rámec návrhu Európskej komisie) s cieľom zaručiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, a to najmä s ohľadom na zmierňovanie účinkov zmeny klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. (PT) Súhlasím s harmonizáciou pravidiel konštrukcie vysokovýkonných vozidiel s ohľadom na emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, lebo si myslím, že toto je najlepší spôsob, ako zabrániť členským štátom v tom, aby uplatňovali odlišné normy, a ako chrániť životné prostredie.

Všeobecný systém Spoločenstva pre typové schvaľovanie motorových vozidiel existuje s cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu, ktorý, a na to nezabúdajme, je priestorom bez vnútorných hraníc s voľným pohybom tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Normy musíme aktualizovať a sprísniť, aby všetky členské štáty zabezpečili zníženie výroby znečisťujúcich vysokovýkonných vozidiel a aby mali prístup k informáciám o opravách a údržbe týchto vozidiel v štandardizovanom formáte.

Pokiaľ ide o boj proti zmene klímy, EÚ dokázala svoju obrovskú vôľu ísť v tejto veci príkladom. Správa je jednoducho ďalšou zbraňou v boji proti poškodzovaniu životného prostredia. Ďalšie zníženie limitných hodnôt pre škodlivé emisie oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, oxidov dusíka a tuhých častí je hlavným aspektom tohto nariadenia a určite prinesie zlepšenie kvality ovzdušia v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Správa, ktorá bola dnes prijatá, predstavuje harmonizované technické ustanovenia pre vysokovýkonné vozidlá s cieľom zabezpečiť účinné fungovanie vnútorného trhu.

Predovšetkým boli predložené ustanovenia, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom zavedenia limitných hodnôt pre škodlivé emisie oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a tuhých častíc.

Návrh tiež zabezpečuje prístup k informáciám o opravách, a to presne v tej istej línii ako normy Euro V a VI.

Je zvlášť dôležité zabezpečiť, aby nezávislí prevádzkovatelia mali štandardizovaný prístup k informáciám o opravách. Informácie poskytované nezávislým opravovniam musia byť rovnaké ako informácie, ktoré majú k dispozícii autorizované predajne a opravovne. Takéto ustanovenia uľahčia vykonávanie opráv nezávislým prevádzkovateľom. Prístup k pravidelnému technickému servisu bude teda jednoduchší. Ceny na trhu budú konkurenčnejšie.

Prístup k technickým informáciám bude nepochybne znamenať, že všetky vozidlá na cestách budú bezpečné a menej škodlivé pre životné prostredie, a to bez ohľadu na to, kde im bude poskytovaný servis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pána Grooteho a vítam spoločný celoeurópsky postup s cieľom obmedziť emisie vysokovýkonných vozidiel.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá poskytne harmonizované technické predpisy pre nákladné automobily, kamióny a autobusy, ktoré budú musieť tieto vozidlá dodržiavať, ak budú chcieť získať príslušné typové schválenie. Správa navrhuje zníženie hmotnosti častíc o 66 % a emisií NOx o 80 %. Túto správu podporujem, lebo dosahuje rovnováhu medzi emisiami CO2 a súvisiacim znížením emisií. Návrh zahŕňa niekoľko opatrení týkajúcich sa prístupu k informáciám o opravách nových automobilov, ktoré zabezpečujú efektívnu hospodársku súťaž na trhu opravovní, takže správa nepoškodzuje malých podnikateľov.

 
  
  

– Správa: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Mandát politickej strany Júnový zoznam v Európskom parlamente je založený na prísľube voličom, že budeme pracovať na lepšej verejnej kontrole a rozumnom riadení finančných prostriedkov EÚ. Teraz Rada navrhuje, aby v budúcnosti boli oslobodené od monitoringu a kontroly všetky projekty EÚ, ktoré neprekračujú hodnotu 1 milión EUR a sú spolufinancované z Európskeho regionálneho fondu, Kohézneho fondu alebo Európskeho sociálneho fondu. To je jednoducho neprijateľné.

Chápeme, že administratívna záťaž musí byť primeraná príslušným sumám. Ale kriticky vnímame skutočnosť, že Rada navrhuje takýmto spôsobom nechať otvorený priestor na zneužívanie finančných prostriedkov EÚ. Z uvedených dôvodov sa strana Júnový zoznam rozhodla hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), písomne.(PT) Členské štáty naznačili, že účinné uplatňovanie článku 55 sa im zdá problematické. Hlavným problémom je neprimeraná administratívna záťaž vzhľadom na príslušné sumy a významný rizikový faktor pri implementácii programov.

Preto som hlasoval za túto správu, ktorá sa snaží zmeniť a zjednodušiť tento článok a zahŕňa len dva body: vyňatie operácií spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu z pôsobnosti článku 55 a stanovenie prahovej úrovne 1 milióna EUR, pod ktorou by sa projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo Kohézneho fondu rovnako vyňali z pôsobnosti článku 55 jednak v súvislosti s výpočtom maximálnych oprávnených výdavkov a jednak v súvislosti s monitorovaním. Ostatné ustanovenia článku 55 sa nezmenili.

 
  
  

– Správa: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písomne. – Spolu s kolegami z britskej Konzervatívnej strany podporujeme zlepšenie podmienok zamestnávania akreditovaných asistentov poslancov, ktorí pracujú na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu, a vidíme tu možnosti pre vytvorenie štatútu pre asistentov.

Ale obávame sa, že tento štatút je v mnohých dôležitých ohľadoch nejasný, a želali by sme si, aby bol vo viacerých ustanoveniach jasnejší. Napríklad v súvislosti s prijímaním osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, s požiadavkou na druhý jazyk a s navrhovanými platovými triedami.

Pre tieto obavy sme sa zdržali záverečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, po mnohých rokoch práce v tomto Parlamente dnes k všeobecnej spokojnosti prijmeme opatrenie, ktoré by malo mať výrazný vplyv na prácu v rámci inštitúcií Spoločenstva.

Konkrétne by som chcel zdôrazniť pozitívny charakter nových pravidiel systému asistentov poslancov, ktorý bude niesť znaky transparentnosti a vyváženosti, pričom možnosť výberu bude v rukách poslancov. Je to výrazný krok vpred, ktorý zároveň vysiela pozitívny signál okolitému svetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, lebo na spravovanie zmlúv s miestnymi asistentmi bola zriadená funkcia osoby poverenej výkonom platieb, ktorej úlohou je zaručiť riadne hospodárenie s príspevkami na asistentskú výpomoc pridelenými každému poslancovi, a to prevzatím zodpovednosti za ne, čím sa zamedzí neistote a nejasnosti, ktorými sa vyznačuje súčasný systém, ktorý je kritizovaný.

Naproti tomu tzv. akreditovaní asistenti poslancov budú podliehať osobitnému režimu v rámci Služobného poriadku úradníkov a konkrétnejšie Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (CEOS). Návrh nariadenia, ktorý predložila Komisia po rokovaniach v predsedníctve na základe výsledkov pracovnej skupiny, ktorej predsedala pani Martine Rourová, je špecifický, komplexný a z mnohých hľadísk zložitý. Tieto hľadiská boli zohľadnené v správe a sú predmetom rozsiahlej a dôkladnej diskusie vo Výbore pre právne veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu Giuseppeho Garganiho o Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, lebo si myslím, že návrh zaviesť novú kategóriu zamestnancov špecifickú pre Európsky parlament, ktorá zahŕňa asistentov poslancov pracujúcich na jednom z troch pracovísk Európskeho parlamentu (Brusel, Štrasburg a Luxemburg), objasní a zlepší súčasnú situáciu týchto asistentov, pričom bude rešpektovaný špecifický charakter ich povinností.

Navrhovaný nový systém zamestnávania asistentov poslancov, ktorý zahŕňa osobitný režim, podľa ktorého budú títo asistenti v budúcnosti zamestnávaní na základe pracovných zmlúv uzatvorených priamo s Európskym parlamentom, je nevyhnutný na zabezpečenie rešpektovania zásad rovnoprávnosti, nediskriminácie a transparentnosti v zmluvách a právnej istoty týchto zamestnancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Hlasovali sme proti správe o zmene a doplnení podmienok zamestnávania asistentov poslancov. Vôbec nič nemáme proti tomu, aby sa pre asistentov v Európskom parlamente zabezpečili primerané platy a pracovné podmienky. Ale nemáme o nič väčší záujem presunúť asistentov poslancov do „daňového raja EÚ“, než sme mali v prípade presunutia poslancov do platobného systému v rámci EÚ s výhodnou daňou EÚ.

Poslanci aj ich asistenti musia vychádzať z reality ich vlastnej krajiny. Odmeňovanie a výhody musia vychádzať z podmienok v ich členskom štáte alebo v prípade asistentov z podmienok miesta, kde žijú a pracujú. Ani poslanci, ani ich asistenti by nemali byť izolovaní v „zlatej klietke EÚ“ s vysokými platmi a atraktívnymi výhodami, ďaleko od reality, ktorú zažívajú občania, ktorých by mali zastupovať.

Preto sme hlasovali proti tomuto návrhu štatútu EÚ pre asistentov. Pre nás je to principiálna záležitosť, ktorá nemá nič spoločné s finančnými podmienkami asistentov ako takými.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne.(PL) Správa, ktorá bola dnes prijatá, pomôže zlepšiť pracovné podmienky akreditovaných asistentov poslancov, ktorí vykonávajú svoje povinnosti na jednom z troch pracovísk Parlamentu. Na zmeny, ktoré zahŕňa, dlho čakali jednak samotní asistenti, jednak poslanci tohto Parlamentu. Vzhľadom na špecifický charakter práce akreditovaných asistentov správa zavádza rozlišovanie medzi miestnymi asistentmi a akreditovanými asistentmi.

Na základe jasne vypracovaného štatútu asistentov budú mať akreditovaní asistenti poslancov odteraz mnohé výsady, ktoré doteraz mali výlučne zamestnanci iných európskych inštitúcií. A čo je najdôležitejšie, budú mať výsady, ktoré odstránia zbytočnú neistotu, ktorá sa týka napríklad toho, kde majú platiť dane, zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Okrem toho, štatút ukončí nejasnosti, ktoré sa týkajú odmeňovania asistentov. Asistenti budú zaradení do špecifických platových tried a budú jasne stanovené základné sadzby odmeňovania.

Štatút je prínosom aj pre poslancov tohto Parlamentu. Vzájomná dôvera je základom spolupráce poslanca s asistentom, ktorého zamestnáva, a vzťahu s ním. Štatút neobmedzuje možnosť poslanca vybrať si asistenta, s ktorým chce pracovať. Preto neohrozuje nezávislosť poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich povinností.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Z pohľadu škandinávskeho zamestnanca nie sú nové harmonizačné pravidlá pre asistentov poslancov („ostatných zamestnancov“) dostatočné. Myslíme si, že nové pravidlá znížia sociálnu úroveň v súvislosti s rodinnými prídavkami a sociálnymi dávkami na opateru chorých detí atď. Tiež sú tu vážne obavy z toho, aký vplyv budú mať nové pravidlá na právo na dôchodok, podporu v nezamestnanosti a ochranu zamestnancov pred prepustením zo zamestnania.

Ale mali by sme si uvedomiť pozadie tohto návrhu. Asistenti majú vážne problémy so zmluvami, ktoré nemajú v Európskom parlamente právny rámec. Niekedy pracujú v hrozných podmienkach. Toto nové nariadenie ukončí tieto praktiky. Za návrh sme hlasovali zo solidarity s asistentmi, ktorí sú vykorisťovaní chamtivými poslancami/zamestnávateľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Dnes som hlasoval za správu pána Garganiho o Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Správa rozlišuje miestnych asistentov a akreditovaných asistentov poslancov.

Malo by byť jasne uvedené, že akreditovaní asistenti poslancov, ktorí vykonávajú povinnosti pre poslanca alebo poslancov tohto Parlamentu, majú vo vzťahu k poslancom špecifické povinnosti, ktoré vychádzajú zo vzťahu založenom na vzájomnej dôvere.

To odlišuje akreditovaných asistentov od ostatných zamestnancov EÚ, ktorí majú pracovné podmienky založené na transparentnosti, objektívnom hodnotení a lojalite voči inštitúciám.

Špecifická situácia asistentov sa nesmie chápať ako poskytovanie privilégií alebo priameho prístupu k pozíciám úradníkov alebo k iným kategóriám zamestnancov Európskeho spoločenstva.

Schválenie tejto správy Parlamentom znamená, že v nasledujúcom volebnom období, ktoré začína v roku 2009, sa sociálne a daňové podmienky, ktoré využívajú zamestnanci Spoločenstiev, budú vzťahovať aj na všetkých akreditovaných asistentov poslancov, ktorých zamestnávajú títo poslanci.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Ako člen Výboru pre petície vítam správu môjho kolegu pána Simona Busuttila o klamlivých adresárových spoločnostiach. Tieto spoločnosti sú odpornými parazitmi priživujúcimi sa na malých a stredných podnikoch (MSP) v Únii. Malým a stredným podnikom píšu veľmi nejasné listy, v ktorých ich vyzývajú na doplnenie alebo aktualizáciu ich obchodného mena alebo kontaktných údajov, pričom u nich vyvolávajú falošný dojem, že uvedenie v adresári podnikov je bezplatné. Často sa nimi zaoberajú služobne mladší zamestnanci.

Signatári a spoločnosti neskôr zistia, že neúmyselne podpísali zmluvu, ktorá je väčšinou záväzná minimálne na tri roky, za ročný poplatok najmenej 1000 EUR.

Až 400 žiadostí, ktoré sme dostali od MSP, opisuje podrobnosti obťažovania, stresu, hanby, frustrácie a finančných strát utrpených pre aktivity týchto podvodníkov. Táto správa vysoko oceňuje opatrenia rakúskej vlády, ktoré postavili tieto praktiky mimo zákon. Táto správa požaduje, aby Komisia a ďalších 26 členských štátov nasledovali príklad Rakúska a skoncovali s týmito podvodníkmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Rozhodli sme sa hlasovať za túto správu Európskeho parlamentu. Máme však výhrady k návrhu v odseku 13, ktorý sa týka rozšírenia rozsahu uplatňovania smernice 2005/29/ES.

Je dobré, že správa vyberá Rakúsko a Belgicko ako dobrý príklad v súvislosti s ich opatreniami na zbavenie sa klamlivých adresárových spoločností. Myslíme si, že v Európe by mohlo postačovať uvedenie týchto dvoch krajín za príklad. Zákonodarné orgány členských štátov sú určite dostatočne kompetentné na to, aby si všimli aj dobré príklady iných krajín a aby sa samy rozhodli o nových zákonoch, ktoré budú riešiť takéto problémy podnikov v jednotlivých členských štátoch. Súťaživosť medzi inštitúciami členských štátov je dôležitá na riešenie problémov, ako je problém, ktorým sa zaoberá táto správa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Podniky v celej Európe padli za obeť podvodom, ako napríklad spoločnosti European City Guides. Právne opatrenia proti týmto podvodom sú nevyhnutné, a preto treba príslušne privítať správu pána Busuttila.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Hlasoval som za túto správu a reagoval som tak na mnohé obavy, ktoré vyjadrili moji voliči v súvislosti so zavádzajúcimi firmami. Veľa podnikov, najmä malých podnikov v Škótsku, utrpelo finančnú stratu, čelilo zastrašovaniu a hrozbe právnych krokov. Táto správa zvýši povedomie o tejto problematike, takže obeťou podvodov sa stane menej podnikov, pričom krajiny EÚ to podnieti k sprísneniu vnútroštátnych právnych predpisov a primeranému uplatňovaniu existujúcich predpisov EÚ o klamlivej reklame a nekalých obchodných praktikách. Podporujem túto správu, pretože vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila monitorovanie zavádzania právnych predpisov EÚ a zlepšovala existujúce predpisy EÚ, ak sa zistí, že nie sú postačujúce na zastavenie týchto podvodov raz a navždy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. (RO) Podporil som prijatie správy pána Busuttila, keďže vyzýva Komisiu, aby zlepšila súčasné právne predpisy EÚ a zaručila ochranu spoločností a jednotlivcov pred klamlivou reklamou.

Uplatnenie tejto správy umožní orgánom v členských štátoch podniknúť spoločné kroky zabraňujúce ďalšiemu šíreniu nekalých praktík adresárových spoločností a zaviesť účinné opatrenia, ktoré ukončia podnikanie adresárových spoločností a umožnia potrestanie ich prevádzkovateľov. Obetiam týchto podvodov, ktorými sú vo všeobecnosti malé a stredné podniky, zároveň poskytne účinný nápravný prostriedok, ako zrušiť zmluvy podpísané v dôsledku klamlivej reklamy a ako získať náhradu za vzniknuté škody.

Dostal som veľa listov od spoločností v Rumunsku, ktoré sa stali obeťou podvodov tohto druhu. Prijatím správy pána Busuttila sa zvýši informovanosť verejnosti o tejto veci a dúfam, že výsledkom teda bude pokles firiem, ktoré sa stanú obeťou týchto praktík.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Teším sa, že Európsky parlament dnes zabojoval proti podvodu, aký predstavuje spoločnosť European City Guide. Veľa mojich škótskych voličov sa stalo obeťou tohto podvodu a museli riešiť šeky, na ktorých sa nedohodli. Tieto nekalé praktiky predaja, do ktorých sú zapojení bežní ľudia, sú nesprávne a musia sa zastaviť. Výboru pre petície treba poblahoželať za zaradenie tejto témy do dnešného programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. – Hlasovala som za túto správu, aby prestala klamlivá reklama obchodných adresárových spoločností, ako napríklad firmy European City Guide. V posledných pár rokoch ma kontaktoval celý rad malých podnikov z regiónu East Midlands od Nottinghamu po Northampton. Tieto podniky podľahli jednoznačnému podvodu a ja v plnej miere podporujem vytvorenie európskeho čierneho zoznamu a opatrení na zastavenie klamlivej reklamy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia