Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 16. prosince 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Hlasování
  3.1.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Marokem (přistoupení Bulharska a Rumunska) (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasování)
  3.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi mezi ES a Albánií (přistoupení Bulharska a Rumunska) (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasování)
  3.3.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Chorvatskem (přistoupení Bulharska a Rumunska) (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasování)
  3.4.Dohoda ES/Indie o některých aspektech leteckých služeb (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (hlasování)
  3.5.Ochrana eura proti padělání (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (hlasování)
  3.6.Ochrana eura proti padělání pro členské státy, které nepřijaly euro jako jednotnou měnu (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (hlasování)
  3.7.Ochranná opatření, která jsou vyžadována na ochranu zájmů společníků a třetích osob (kodifikované znění) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  3.8.Osvobození od daní vztahující se na osobní majetek jednotlivců z členského státu (kodifikované znění) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  3.9.Výdaje ve veterinární oblasti (kodifikované znění) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  3.10.Medaile a žetony podobné euromincím (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (hlasování)
  3.11.Medaile a žetony podobné euromincím: použitelnost na nezúčastněné státy (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (hlasování)
  3.12.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasování)
  3.13.Jednotky měření (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (hlasování)
  3.14.Vliv turismu v pobřežních oblastech - aspekty regionálního rozvoje (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (hlasování)
  3.15.Mediální gramotnost v digitálním světě (A6-0461/2008, Christa Prets) (hlasování)
  3.16.Zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracované znění) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (hlasování)
  3.17.Přizpůsobení některých aktů podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou (čtvrtá část) (A6-0301/2008, József Szájer)
  3.18.Vytvoření evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (hlasování)
  3.19.Evropská rada zaměstnanců (přepracované znění) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (hlasování)
  3.20.Transfery produktů pro obranné účely (A6-0410/2008, Heide Rühle) (hlasování)
  3.21.Schvalování typu motorových vozidel a motorů (A6-0329/2008, Matthias Groote) (hlasování)
  3.22.Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti (projekty vytvářející příjmy) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (hlasování)
  3.23.Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (hlasování)
  3.24.Technická ustanovení o řízení rizik (B6-0623/2008) (hlasování)
  3.25.Zpráva o podvodných adresářových společnostech (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (hlasování)
 4.Vysvětlení hlasování
 5.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 6.Výsledky zasedání Evropské rady ze dne 11. a 12. prosince 2008 - Půlrok činnosti francouzského předsednictví (rozprava)
 7.Program Erasmus Mundus (2009–2013) (podepsání aktu)
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Změna klimatu a energie (úvod)
 10.Energie vyráběná z obnovitelných zdrojů (rozprava)
 11.Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (rozprava)
 12.Společné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů (rozprava)
 13.Geologické skladování oxidu uhličitého (rozprava)
 14.Dohled nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími z paliv (silniční doprava a doprava po vnitrozemských vodních cestách) a snižování těchto emisí (rozprava)
 15.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily (rozprava)
 16.Změna klimatu a energetika (závěr)
 17.Složení Parlamentu: viz zápis
 18.Legislativní proces týkající se třetího energetického balíčku (rozprava)
 19.Přeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (rozprava)
 20.Obchody s cennými papíry a dohody o finančním zajištění (rozprava)
 21.Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (957 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (2018 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí