Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 16. detsember 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Hääletused
  3.1.EÜ ja Maroko vahel sõlmitud Euroopa–Vahemere piirkonna leping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hääletus)
  3.2.EÜ ja Albaania vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hääletus)
  3.3.EÜ ja Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hääletus)
  3.4.EÜ ja India vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (hääletus)
  3.5.Euro võltsimise takistamine (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (hääletus)
  3.6.Euro võltsimise takistamine (liikmesriigid, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud) (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (hääletus)
  3.7.Aktsiaseltsi aktsionäride ja kolmandate isikute huvide kaitseks äriühingutelt nõutavad tagatised (kodifitseeritud versioon) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  3.8.Üksikisiku isikliku vara alalise sisseveo suhtes kohaldatav maksuvabastus (kodifitseeritud versioon) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  3.9.Kulutused veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  3.10.Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (hääletus)
  3.11.Euromüntidega sarnanevad medalid ja märgid: kohaldamisala laiendamine liikmesriikidele, kes ei osale rahaliidus (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (hääletus)
  3.12.Paranduseelarve nr 9/2008 projekt (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (hääletus)
  3.13.Mõõtühikud (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (hääletus)
  3.14.Regionaalarengu aspektid ja turismi mõju rannikualadele (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (hääletus)
  3.15.Meediapädevus digitaalses maailmas (A6-0461/2008, Christa Prets) (hääletus)
  3.16.Euroopa Koolitusfondi loomine (uuesti sõnastamine) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (hääletus)
  3.17.Teatavate õigusaktide kohandamine otsusega 1999/468/EÜ – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega (neljas osa) (A6-0301/2008, József Szájer) (hääletus)
  3.18.Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (hääletus)
  3.19.Euroopa töönõukogu (uuesti sõnastamine) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (hääletus)
  3.20.Kaitseotstarbeliste toodete vedu (A6-0410/2008, Heide Rühle) (hääletus)
  3.21.Mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitus (A6-0329/2008, Matthias Groote) (hääletus)
  3.22.Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond (tulusad projektid) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (hääletus)
  3.23.Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (hääletus)
  3.24.Kapitali adekvaatsuse nõuded (rakendustarkvara) (B6-0623/2008) (hääletus)
  3.25.Eksitavaid „kataloogiettevõtteid” käsitlev raport (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (hääletus)
 4.Selgitused hääletuse kohta
 5.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 6.Euroopa Ülemkogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise tulemused – Prantsusmaa eesistumise poolaastal tehtu (arutelu)
 7.Programm Erasmus Mundus (2009–2013) (dokumendi allkirjastamine)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Kliimamuutused ja energia (tutvustus)
 10.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (arutelu)
 11.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine (arutelu)
 12.Liikmesriikide jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks (arutelu)
 13.Süsinikdioksiidi geoloogiline ladustamine (arutelu)
 14.Autotranspordis ja siseveelaevades kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelvalve ja vähendamine (arutelu)
 15.Uute sõiduautode heitenormid (arutelu)
 16.Kliimamuutused ja energia (kokkuvõtted)
 17.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 18.Kolmanda energiapaketi õigusloomeprotsess (arutelu)
 19.Karistuste piiriülene täitmine liiklusohutuse valdkonnas (arutelu)
 20.Väärtpaberiarveldussüsteemid ja finantstagatiskokkulepped (arutelu)
 21.Hoiuste tagamise skeemid seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (911 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1978 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika