Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. december 16., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Szavazások órája
  3.1.Az EK/Marokkó közötti Euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyve a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (szavazás)
  3.2.Az EK és Albánia közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, Bulgária és Románia EU-hoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (szavazás)
  3.3.Az EK és Horvátország közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (szavazás)
  3.4.A légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az EK és India között létrejött megállapodás (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (szavazás)
  3.5.Az euro pénzhamisítás elleni védelme (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (szavazás)
  3.6.Az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések (az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamok) (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (szavazás)
  3.7.A társaságoknak előírt biztosítékok a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében (kodifikált szöveg) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  3.8.A magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről (kodifikált szöveg) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  3.9.Állat-egészségügyi kiadások (kodifikált szöveg) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  3.10.Az euroérmékhez hasonló emlékérmek és érmék (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (szavazás)
  3.11.Az euroérmékhez hasonló emlékérmek és érmék (az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztés) (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (szavazás)
  3.12.A 9/2008. számú költségvetési módosítástervezet (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (szavazás)
  3.13.Mértékegységek (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (szavazás)
  3.14.A turizmus part menti régiókra gyakorolt hatása (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (szavazás)
  3.15.Médiaműveltség a digitális világban (A6-0461/2008, Christa Prets) (szavazás)
  3.16.Egy európai képzési alap létrehozása (átdolgozás) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (szavazás)
  3.17.Egyes jogi aktusoknak a 2006/512/EK határozat által módosított 1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelő kiigazítása – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás (negyedik rész) (A6-0301/2008, József Szájer) (szavazás)
  3.18.A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat létrehozása (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (szavazás)
  3.19.Európai Üzemi Tanács (átdolgozott szöveg) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (szavazás)
  3.20.A védelmi vonatkozású termékek transzfere (A6-0410/2008, Heide Rühle) (szavazás)
  3.21.A gépjárművek és motorok típusjóváhagyása (A6-0329/2008, Matthias Groote) (szavazás)
  3.22.Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap (jövedelemtermelő projektek) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (szavazás)
  3.23.Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (szavazás)
  3.24.Kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések (B6-0623/2008) (szavazás)
  3.25.A megtévesztő gyakorlatot folytató, címjegyzékekkel foglalkozó társaságok (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (szavazás)
 4.A szavazáshoz fűzött indokolások
 5.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 6.A 2008. december 11-12-i Európai Tanács eredményei - A francia elnökség féléves tevékenysége (vita)
 7.Erasmus Mundus program (2009-2013) (az aktus aláírása)
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Klímaváltozás és energia (bevezetés)
 10.Megújuló energiaforrásokból termelt energia (vita)
 11.Az üvegházhatású gázok kibocsátási kvótáinak kereskedelme (vita)
 12.Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésére irányuló közös törekvések (vita)
 13.A szén-dioxid geológiai tárolása (vita)
 14.Az üzemanyagokból (közúti közlekedés és belvízi hajózás) származó üvegházhatású gázok kibocsátásának ellenőrzése és mérséklése (vita)
 15.Új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények (vita)
 16.Klímaváltozás és energia (lezárás)
 17.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 18.Jogalkotási eljárás a harmadik energiaügyi csomag tárgyában (vita)
 19.A közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtása (vita)
 20.Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások (vita)
 21.A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 23.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1038 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (2248 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat