Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 16 ta' Diċembru 2008 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 3.Ħin tal-votazzjonijiet
  3.1.Protokoll mal-ftehima Ewro-Mediterranja KE/Marokk li jqis is-sħubija fl-UE tal-Bulgarija u tar-Rumanija (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votazzjoni)
  3.2.Protokoll għall-Ftehima ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Albanija sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votazzjoni)
  3.3.Protokoll għall-Ftehima ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Kroazja, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (votazzjoni)
  3.4.Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Indja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (votazzjoni)
  3.5.Protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (votazzjoni)
  3.6.Miżuri neċessarji għall-protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro tal-Istati Membri li għadhom ma adottawx il-euro bħala munita unika (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (votazzjoni)
  3.7.Salvagwardji meħtieġa minn kumpanniji bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (Verżjoni kkodifikata) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  3.8.Eżenzjonijiet mit-taxxa applikabbli għad-dħul permanenti minn xi Stat Membru tal-propjetà personali ta' individwi (Verżjoni kkodifikata) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  3.9.In-nefqa fil-qasam veterinarju (Verżjoni kodifikata) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  3.10.Midalji u towkins simili għall-muniti tal-euro (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (votazzjoni)
  3.11.Midalji u towkins simili għall-muniti tal-euro (applikazzjoni tar-Regolament għall-Istati Membri mhux parteċipanti) (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (votazzjoni)
  3.12.Abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 9/2008 (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (votazzjoni)
  3.13.Unitajiet ta' kejl (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (votazzjoni)
  3.14.L-aspetti tal-iżvilupp reġjunali tal-impatt tat-turiżmu f'reġjuni kostali (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (votazzjoni)
  3.15.Il-litteriżmu medjatiku f'dinja diġitali (A6-0461/2008, Christa Prets) (votazzjoni)
  3.16.Stabbiliment ta' Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (tfassil mill-ġdid) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (votazzjoni)
  3.17.Adattament ta' ċerti atti suġġetti għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill emendata bid-deċiżjoni 2006/512/KE - Adattament tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (Ir-Raba' Parti) (A6-0301/2008, József Szájer) (votazzjoni)
  3.18.Il-ħolqien ta' Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (votazzjoni)
  3.19.Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew (Tfassil mill-ġdid) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (votazzjoni)
  3.20.Trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża (A6-0410/2008, Heide Rühle) (votazzjoni)
  3.21.L-approvazzjoni ta' tipi ta' vetturi bil-mutur u ta' magni (A6-0329/2008, Matthias Groote) (votazzjoni)
  3.22.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (proġetti li jiġġeneraw dħul) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (votazzjoni)
  3.23.Ir-regoli applikabbli għal ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (votazzjoni)
  3.24.Dispożizzjonijiet tekniċi dwar il-ġestjoni tar-riskju (B6-0623/2008) (votazzjoni)
  3.25.'il-Kumpaniji tad-Direttorju' qarrieqa (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (votazzjoni)
 4.Spegazzjonijiet tal-vot
 5.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 6.Riżultat tal-Kunsill Ewropew tal-11 u t-12 ta' Diċembru 2008 - Sitt xhur ta' ħidma tal-Presidenza Franċiża (dibattitu)
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 9.Enerġija prodotta minn sorsi li rinnovabbli (dibattitu)
 10.Enerġija prodotta minn sorsi li rinnovabbli (dibattitu)
 11.Skambju tal-kwoti ta' emissjonijiet tal-gass b'effett serra (dibattitu)
 12.L-isforz ta’ l-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet b'effett ta' serra (dibattitu)
 13.Il-ħażna ġeoloġika tad-dijossidu tal-karbonju (dibattitu)
 14.Il-monitoraġġ u t-tnaqqis ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-fjuwils (trasport fit-toroq u tbaħħir intern) (dibattitu)
 15.Standards ta' rendiment rigward emissjonijiet minn karozzi ġodda (dibattitu)
 16.Composition du Parlement
 17.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 18.Proċess leġiżlattiv dwar it-tielet pakkett tal-enerġija (dibattitu)
 19.L-infurzar transkonfinali fil-qasam tas-sikurezza fit-toroq (dibattitu)
 20.Sistemi ta' pagamenti u ta' regolarizzazzjoni ta' transazzjonijiet ta' titoli u kuntratti ta' garanziji finanzjarji (dibattitu)
 21.Skemi ta' Garanzija għad-Depożiti fir-rigward tal-livell ta' kopertura u d-dewma għall-ħlas (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 23.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1213 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1390 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza