Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 16 december 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Stemmingen
  3.1.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EG/Marokko in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (stemming)
  3.2.Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Albanië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (stemming)
  3.3.Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Kroatië in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (stemming)
  3.4.Overeenkomst EG/India inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (stemming)
  3.5.Bescherming van de euro tegen valsemunterij (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (stemming)
  3.6.Uitbreiding van maatregelen ter bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot die lidstaten die de euro niet hebben aangenomen als munteenheid (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (stemming)
  3.7.Waarborgen die worden verlangd van vennootschappen voor de bescherming van belangen van deelnemers in deze vennootschappen en van derden (gecodificeerde versie) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (stemming)
  3.8.Belastingvrijstelling voor persoonlijke goederen afkomstig uit een lidstaat (gecodificeerde versie) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (stemming)
  3.9.Uitgaven op veterinair gebied (gecodificeerde versie) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (stemming)
  3.10.Op euromunten lijkende medailles en penningen (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (stemming)
  3.11.Op euromunten lijkende medailles en penningen (toepassing op niet-deelnemende lidstaten) (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (stemming)
  3.12.Gewijzigde begroting nr. 9/2008 (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (stemming)
  3.13.Meeteenheden (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (stemming)
  3.14.Impact van toerisme op kustregio's (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (stemming)
  3.15.Mediageletterdheid in een digitale wereld (A6-0461/2008, Christa Prets) (stemming)
  3.16.Oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (herschikking) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (stemming)
  3.17.Aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, van een aantal besluiten – Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (Deel vier) (A6-0301/2008, József Szájer) (stemming)
  3.18.Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (stemming)
  3.19.Europese ondernemingsraad (herschikking) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (stemming)
  3.20.Overdracht van defensiegerelateerde producten (A6-0410/2008, Heide Rühle) (stemming)
  3.21.Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren (A6-0329/2008, Matthias Groote) (stemming)
  3.22.EFRO, ESF, Cohesiefonds (inkomstengenererende projecten) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (stemming)
  3.23.Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (stemming)
  3.24.Technische voorschriften inzake risicobeheer (B6-0623/2008) (stemming)
  3.25.Bedrijven die misleidende gegevensbankdiensten aanbieden (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (stemming)
 4.Stemverklaringen
 5.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 6.Resultaten van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 - Activiteitensemester van het Frans voorzitterschap (debat)
 7.Programma Erasmus Mundus (2009-2013) (ondertekening van het besluit)
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Klimaatverandering en energie (inleiding)
 10.Energie uit hernieuwbare bronnen (debat)
 11.Handel in broeikasgasemissierechten (debat)
 12.Lastenverdeling bij de terugdringing van de broeikasgasemissies (debat)
 13.Geologische opslag van kooldioxide (debat)
 14.Monitoring en vermindering van broeikasgassen afkomstig van brandstoffen (wegvervoer en binnenvaart) (debat)
 15.Emissienormen voor nieuwe personenauto's (debat)
 16.Klimaatverandering en energie (conclusie)
 17.Samenstelling Parlement: zie notulen
 18.Wetgevingsproces met betrekking tot het derde energiepakket (debat)
 19.Grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid (debat)
 20.Effectentransacties en financiëlezekerheidsovereenkomsten (debat)
 21.Depositogarantiestelsels: dekking en uitbetalingstermijn (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (1004 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2477 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid