Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 16. decembra 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Hlasovanie
  3.1.Euro-stredomorská dohoda medzi ES a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasovanie)
  3.2.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Albánskom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasovanie)
  3.3.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Chorvátskom (pristúpenie Bulharska a Rumunska) (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasovanie)
  3.4.Dohoda medzi ES a Indiou o určitých aspektoch leteckých služieb (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (hlasovanie)
  3.5.Ochrana eura proti falšovaniu (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (hlasovanie)
  3.6.Ochrana eura proti falšovaniu v tých členských štátoch, ktoré neprijali euro ako spoločnú menu (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (hlasovanie)
  3.7.Koordinácia ochranných opatrení vyžadovaných od obchodných spoločností (kodifikované znenie) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (hlasovanie)
  3.8.Oslobodenie od daní, ktoré sa vzťahuje na trvalý dovoz osobného majetku jednotlivcov z členského štátu (kodifikované znenie) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (hlasovanie)
  3.9.Výdavky na veterinárnom úseku (kodifikované znenie) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (hlasovanie)
  3.10.Medaily a žetóny podobné eurominciam (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (hlasovanie)
  3.11.Medaily a žetóny podobné eurominciam (uplatňovanie na neúčastnícke členské štáty) (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (hlasovanie)
  3.12.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2008 (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasovanie)
  3.13.Meracie jednotky (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (hlasovanie)
  3.14.Vplyv cestovného ruchu v pobrežných regiónoch (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (hlasovanie)
  3.15.Mediálna gramotnosť v digitálnom svete (A6-0461/2008, Christa Prets) (hlasovanie)
  3.16.Zriadenie Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (prepracované znenie) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (hlasovanie)
  3.17.Prispôsobenie určitých aktov regulačnému postupu s kontrolou, súhrnné nariadenie, štvrtá časť (A6-0301/2008, József Szájer) (hlasovanie)
  3.18.Európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (hlasovanie)
  3.19.Európska zamestnanecká rada (prepracované znenie) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (hlasovanie)
  3.20.Transfery výrobkov na účely obrany (A6-0410/2008, Heide Rühle) (hlasovanie)
  3.21.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov (A6-0329/2008, Matthias Groote) (hlasovanie)
  3.22.Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (projekty generujúce príjmy) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (hlasovanie)
  3.23.Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (hlasovanie)
  3.24.Kapitálové požiadavky (implementačný plán) (B6-0623/2008) (hlasovanie)
  3.25.Správa o klamlivých adresárových spoločnostiach (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (hlasovanie)
 4.Vysvetlenia hlasovania
 5.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 6.Závery Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008 – Polrok činnosti francúzskeho predsedníctva (rozprava)
 7.Program Erasmus Mundus (2009 – 2013) (podpísanie aktu)
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Zmena klímy a energia (úvod)
 10.Energia vyrábaná z obnoviteľných zdrojov (rozprava)
 11.Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (rozprava)
 12.Spoločné úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov (rozprava)
 13.Geologické ukladanie oxidu uhličitého (rozprava)
 14.Monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov z využívania palív (cestná doprava a vnútrozemská vodná doprava) (rozprava)
 15.Výkonové emisné normy nových osobných automobilov (rozprava)
 16.Zmena klímy a energia (záver)
 17.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 18.Legislatívny proces, ktorý sa týka 3. energetického balíka (rozprava)
 19.Cezhraničné presadzovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti cestnej premávky (rozprava)
 20.Cenné papiere a dohody o finančných zárukách (rozprava)
 21.Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (999 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (2112 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia