Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 16. december 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Čas glasovanja
  3.1.Evro-mediteranski sporazum ES-Maroko (pristop Bolgarije in Romunije) (A6-0458/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (glasovanje)
  3.2.Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) (A6-0496/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (glasovanje)
  3.3.Protokol k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu ES-Hrvaška (pristop Bolgarije in Romunije) (A6-0490/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (glasovanje)
  3.4.Sporazum ES-Indija o nekaterih vidikih storitev v zračnem prevozu (A6-0471/2008, Gabriele Albertini) (glasovanje)
  3.5.Zaščita evra pred ponarejanjem (A6-0499/2008, Gérard Deprez) (glasovanje)
  3.6.Ukrepi za zaščito evra pred ponarejanjem v državah članicah, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto (A6-0503/2008, Gérard Deprez) (glasovanje)
  3.7.Zaščitni ukrepi, ki se zahtevajo od gospodarskih družb, da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom (kodificirana različica) (A6-0465/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  3.8.Davčne oprostitve za osebno lastnino posameznikov iz države članice (kodificirana različica) (A6-0466/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  3.9.Odhodki na področju veterine (kodificirana različica) (A6-0464/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  3.10.Medalje in žetoni, podobni eurokovancem (A6-0469/2008, Eoin Ryan) (glasovanje)
  3.11.Medalje in žetoni, podobni eurokovancem: uporaba glede nesodelujočih držav članic (A6-0470/2008, Eoin Ryan) (glasovanje)
  3.12.Sprememba proračuna št. 9/2008 (A6-0487/2008, Kyösti Virrankoski) (glasovanje)
  3.13.Merske enote (A6-0476/2008, Arlene McCarthy) (glasovanje)
  3.14.Vpliv turizma na obalne regije (A6-0442/2008, Jamila Madeira) (glasovanje)
  3.15.Medijska pismenost v digitalnem svetu (A6-0461/2008, Christa Prets) (glasovanje)
  3.16.Evropska fundacija za usposabljanje (prenovitev) (A6-0473/2008, Bernard Lehideux) (glasovanje)
  3.17.Prilagoditev nekaterih aktov Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom (četrti del) (A6-0301/2008, József Szájer) (glasovanje)
  3.18.Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah (A6-0457/2008, Ona Juknevičienė) (glasovanje)
  3.19.Evropski svet delavcev (prenovitev) (A6-0454/2008, Philip Bushill-Matthews) (glasovanje)
  3.20.Poenostavitev pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (A6-0410/2008, Heide Rühle) (glasovanje)
  3.21.Homologacija motornih vozil in motorjev (A6-0329/2008, Matthias Groote) (glasovanje)
  3.22.Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (projekti, ki ustvarjajo prihodek) (A6-0477/2008, Stavros Arnaoutakis) (glasovanje)
  3.23.Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (A6-0483/2008, Giuseppe Gargani) (glasovanje)
  3.24.Kapitalske zahteve (izvedbeni načrt) (B6-0623/2008) (glasovanje)
  3.25.Zavajajoča podjetja za imeniške storitve (A6-0446/2008, Simon Busuttil) (glasovanje)
 4.Obrazložitev glasovanja
 5.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 6.Izid Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2008 – Polletje aktivnosti francoskega predsedstva (razprava)
 7.Program Erasmus Mundus (2009–2013) (podpis akta)
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Podnebne spremembe in energija (začetek)
 10.Energija iz obnovljivih virov (razprava)
 11.Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (razprava)
 12.Skupna prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (razprava)
 13.Geološko shranjevanje ogljikovega dioksida (razprava)
 14.Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv (cestni promet in plovba po celinskih plovnih poteh) (razprava)
 15.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile (razprava)
 16.Podnebne spremembe in energija (zaključek)
 17.Sestava parlamenta: glej zapisnik
 18.Zakonodajni proces o 3. energetskem svežnju (razprava)
 19.Čezmejni pregon na področju varnosti v cestnem prometu (razprava)
 20.Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju (razprava)
 21.Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 23.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (883 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (2056 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov