Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 17. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (rozprava)
MPphoto
 

  Jutta Haug , zpravodajka. – (DE) Paní předsedající, komisařko, nezdá se, že by úřadující předseda Rady byl již přítomen. V každém případě je druhé čtení evropského rozpočtu na zítřejším pořadu jednání. Se vší pravděpodobností nezabere hlasování příliš času. Skutečnost, že zbývá hlasovat jen o málo věcech a o ještě menším počtu se vedou spory, je výsledkem konstruktivní spolupráce všech příslušných poslanců – jak ve výborech odborníků, tak v Rozpočtovém výboru –, za což bych chtěla co nejupřímněji poděkovat. Těší mě to tím víc, že vím, že to nelze považovat za samozřejmost. Poděkování patří rovněž celému Rozpočtovému výboru za základy, které jeho členové položili, za práci odvedenou pracovníky výboru i za podporu osobních asistentů, takže: díky!

Dále bych chtěla poděkovat Komisi za její ochotu ke spolupráci. Jejich komunikace s námi možná ne vždy všechny potěšila, ale byla vždy užitečná, a co víc, promlouvala ke mně na více úrovních, což se nedá říci o předsednictví Radě. Francouzské předsednictví se mnou, hlavní zpravodajkou, nebylo dosud schopné ani jednou promluvit. Ani jedinkrát! Dokonce jsem dodnes neobdržela ani odpověď na dopis, který jsem napsala před trialogem z 13. listopadu – což je velmi podivné, velmi zneklidňující.

Podivné ani zneklidňující však nebylo chování Rady na dohodovacím jednání. Její chování a přístupy byly takové, jaké jsme si zvykli očekávat. Zaprvé, veškerá revize se zakazuje, jakkoli nepatrná, za jakýchkoli podmínek. Zadruhé, platby mají být v každém případě sníženy, i kdyby propast mezi platbami a závazky měla být propastná. Zatřetí, nevyčerpané finanční prostředky z běžného finančního roku by měly být nejlépe okamžitě odevzdány. V každém případě poputuje zhruba 4,9 miliardy zpátky do pokladnic národních ministrů financí. My v Parlamentu máme radost, že jsme dokázali přesvědčit Komisi, aby slíbila převod 700 miliónů EUR pro rozvoj venkova. Rovněž si myslíme, že závazná společná prohlášení o zjednodušování postupu a zrychlování realizace Strukturálních fondů EU, stejně jako slib, že v případě potřeby bude bezodkladně předloženo více prostředků na platby, budou prospěšné při zvládání úkolů v nadcházejícím finančním roce.

Tyto úkoly nebudou zrovna snadné. Dopad krize finančních trhů a její následky na reálné hospodářství pocítí všechny členské státy. Proto je Parlament za všech okolností připraven uvolnit prostředky na vytvoření nebo zachování pracovních míst, prostředky pro poskytnutí hospodářského impulsu – ještě navíc ke škále nástrojů, které má už nyní Evropská unie k dispozici. Jsme připraveni udělat vše, co je potřeba, co nejrychleji – samozřejmě nikoli svévolně, ale pokud je jasné, na jaké projekty mají být prostředky poskytnuty a jak jsou vhodné, nikoho nenecháme na holičkách.

Parlament je rovněž připraven revidovat střednědobý finanční program. Nejprve však Rada potřebuje společný postoj.

Zítra možná budeme hlasovat při druhém čtení, mám však nejasný pocit, že budeme hlasovat jen o rozpočtovém rámci. Doplňky k němu po nás budou krůček po krůčku požadovány během roku.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí