Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (συζήτηση)
MPphoto
 

  Jutta Haug, εισηγήτρια. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, απ’ ό,τι φαίνεται ο Προεδρεύων του Συμβουλίου δεν βρίσκεται ακόμη εδώ. Σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη ανάγνωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού περιλαμβάνεται στην αυριανή ημερήσια διάταξη. Κατά πάσα πιθανότητα, η ψηφοφορία δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι ελάχιστα είναι τα θέματα τα οποία θα τεθούν σε ψηφοφορία και ακόμη λιγότερα αυτά για τα οποία εκφράζονται ακόμη διαφωνίες οφείλεται στην εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων βουλευτών – τόσο στις ειδικές επιτροπές όσο και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών – και γι’ αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες. Χαίρομαι δε ακόμη περισσότερο διότι γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Το ίδιο ισχύει και για τις προπαρασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από ολόκληρη την ομάδα στην επιτροπή προϋπολογισμών, τις εργασίες όλων των υπαλλήλων της ομάδας και την υποστήριξη των προσωπικών συνεργατών, γι’ αυτό σας ευχαριστώ!

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την προθυμία της να συνεργαστεί. Η επικοινωνία μαζί μας μπορεί να μην ήταν πάντα ευχάριστη για όλους τους ενδιαφερομένους, ήταν όμως πάντα χρήσιμη και, πάνω απ’ όλα, η Επιτροπή συνομιλούσε μαζί μου στα διάφορα επίπεδα, κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω για την Προεδρία του Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής, η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου δεν κατάφερε να συνομιλήσει μαζί μου, με τη γενική εισηγήτρια, ούτε μία φορά. Ούτε μία! Μέχρι τώρα δεν έχω λάβει καν απάντηση σε επιστολή που συνέταξα πριν από τον τριμερή διάλογο στις 13 Νοεμβρίου – γεγονός πολύ παράξενο και ανησυχητικό.

Αυτό που, ωστόσο, δεν ήταν καθόλου παράξενο ή ανησυχητικό ήταν η συμπεριφορά της ομάδας του Συμβουλίου στη συνεδρίαση συνεννόησης. Η συμπεριφορά και η στάση της ήταν οι αναμενόμενες. Πρώτον, δεν πρέπει να γίνει αναθεώρηση, όσο μικρή και αν είναι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεύτερον, οι πληρωμές πρέπει να μειωθούν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν το κενό ανάμεσα στις πληρωμές και τις αναλήψεις υποχρεώσεων διευρυνθεί υπερβολικά. Τρίτον, οι πιστώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους που δεν χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει κατά προτίμηση να επιστραφούν αμέσως. Σε κάθε περίπτωση, περίπου 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν στα ταμεία των εθνικών υπουργείων Οικονομικών. Στο Κοινοβούλιο είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς διότι καταφέραμε να πείσουμε την Επιτροπή να υποσχεθεί τη μεταφορά 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Φρονούμε επίσης ότι οι κοινές δηλώσεις δεσμευτικού χαρακτήρα σχετικά με την απλούστευση της διαδικασίας και την επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και η υπόσχεση ότι θα προταθούν δίχως χρονοτριβή περισσότερα κονδύλια για τις πληρωμές, εάν χρειαστεί, θα μας βοηθήσουν στη διαχείριση των υποχρεώσεών μας κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

Οι υποχρεώσεις αυτές δεν θα είναι ήσσονος σημασίας. Ο αντίκτυπος της κρίσης των χρηματοπιστωτικών αγορών και οι επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία θα γίνουν αισθητά σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο φυσικά να εκταμιεύσει κονδύλια για τη δημιουργία ή τη διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και για την τόνωση της δυναμικής στην οικονομία, εκτός των μέσων που ήδη βρίσκονται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα – όχι αδιακρίτως βεβαίως, αν όμως είναι ξεκάθαρο σε ποια έργα θα διατεθούν τα κονδύλια και πόσο κατάλληλα είναι, κανείς από μας δεν θα μείνει στα κρύα του λουτρού.

Το Κοινοβούλιο είναι επίσης έτοιμο να προχωρήσει σε αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος. Πρώτα απ’ όλα, όμως, το Συμβούλιο χρειάζεται μια κοινή θέση.

Μπορεί να ψηφίζουμε αύριο στη δεύτερη ανάγνωση, έχω όμως την αμυδρά εντύπωση ότι ψηφίζουμε ουσιαστικά μόνον επί ενός δημοσιονομικού πλαισίου. Θα μας ζητηθεί να γίνουν προσθήκες σε αυτό σιγά σιγά κατά τη διάρκεια του έτους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου