Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 17. joulukuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat) (keskustelu)
MPphoto
 

  Jutta Haug, esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, vaikuttaa siltä, että neuvoston puheenjohtaja ei ole vielä paikalla. Joka tapauksessa Euroopan unionin talousarvion toinen käsittely on huomisen päivän esityslistalla. Mitä todennäköisimmin äänestys ei vie paljon aikaa. Asiaan osallistuneiden jäsenten välisen rakentavan yhteistyön ansiosta – sekä erityisvaliokunnissa että budjettivaliokunnassa – ainoastaan muutamasta kohdasta toimitetaan enää äänestys, ja vielä harvempi asia on kiistanalainen. Haluaisin tästä syystä esittää näille jäsenille vilpittömät kiitokseni. Olen tyytyväinen etenkin siksi, että tiedän, ettei tätä asiaa voi pitää itsestäänselvyytenä. Tämä koskee myös taustatyötä, jota teki koko budjettivaliokunnan työryhmä, koko ryhmän henkilöstön tekemää työtä sekä henkilökohtaisten avustajien tukea, joten kiitän teitä kaikkia.

Lisäksi haluaisin esittää kiitokseni komissiolle sen halusta tehdä yhteistyötä. Sen parlamentille kohdistama viestintä ei ole aina miellyttänyt kaikkia osapuolia, mutta se on toiminut aina avuliaasti, ja ennen kaikkea se piti yhteyttä kanssani eri yhteyksissä, mitä ei voi todeta puheenjohtajavaltiosta. Tähän mennessä puheenjohtajavaltio Ranska ei ole kyennyt keskustelemaan minun, yleisesittelijän kanssa, yhdessäkään tilaisuudessa. Ei yhdessäkään. Se ei ole edes lähettänyt vastausta kirjeeseen, jonka kirjoitin ennen 13. marraskuuta järjestettyä kolmenvälistä keskustelua, mikä on hyvin omituista ja hyvin hämmentävää.

Täysin outoa tai hämmentävää ei kuitenkaan ollut se, miten neuvoston edustajat käyttäytyivät sovittelukokouksessa. Neuvoston käytös ja asenne olivat sellaisia, joita emme olisi odottaneet. Ensinnäkin totean, että pienintäkään tarkistusta ei pidä tehdä, ei missään oloissa. Toiseksi, maksumäärärahoja on alennettava joka tapauksessa, vaikka maksumäärärahojen ja maksusitoumusmäärärahojen välinen kuilu kasvaa entisestään. Kolmas asia on se, että kuluvan varainhoitovuoden käyttämättä olevat määrärahat olisi luovutettava käyttöön mieluiten välittömästi. Joka tapauksessa noin 4,9 miljardia euroa ohjataan takaisin valtiovarainministerien rahakirstuun. Olemme parlamentissa hyvillämme siitä, että olemme kyenneet suostuttelemaan komission lupamaan 700 miljoonan euron siirtosumman maaseudun kehittämiseen. Katsomme myös, että yhteiset sitovat julkilausumat menettelyn yksinkertaistamisesta ja rakennerahasto-ohjelmien täytäntöönpanon nopeuttamisesta sekä lupaus siitä, että lisää maksumäärärahoihin kohdennettavia varoja ehdotetaan viipymättä tarpeen tullen, auttavat tehtävien hallintaa tulevana varainhoitovuonna.

Nämä tehtävät eivät ole mitenkään mitättömiä. Rahoitusmarkkinakriisin vaikutus ja sen jälkiseuraukset reaalitalouteen tuntuvat kaikissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi parlamentti on kaikin tavoin valmistautunut vapauttamaan varoja työpaikkojen luomiseen ja säilyttämiseen ja varoja taloudellisen dynamiikan varmistamiseen niiden erilaisten välineiden lisäksi, joita Euroopan unionilla on jo käytössään. Olemme valmistautuneet tekemään kaiken mahdollisen mahdollisimman nopeasti, mikä ei tietenkään tarkoita harkitsematonta toimintaa, mutta jos on selvää, mihin hankkeisiin varoja varataan ja miten asianmukaisia ne ovat, ketään meistä ei jätetä pulaan.

Parlamentti on myös valmistautunut tekemään tarkistuksen keskipitkän aikavälin rahoitusohjelmaan. Aivan ensimmäiseksi neuvosto tarvitsee kuitenkin yhteistä kantaa.

Voimme kyllä äänestää huomenna toisessa käsittelyssä, mutta minulla on epämääräinen tunne siitä, että äänestämme vain budjettikehyksestä. Siihen tehtäviä lisäyksiä meitä vaaditaan tekemään vähän kerrallaan vuoden aikana.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö