Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2008 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras Tekstas OL

Bendrasis 2009 finansinių metų biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (visi skirsniai) (diskusijos)
MPphoto
 

  Jutta Haug, pranešėja. – (DE) Gerb. pirmininke, gerb. Komisijos nare, atrodo, kad dar nėra Tarybos pirmininko. Bet kuriuo atveju rytdienos darbotvarkėje yra antrasis Europos biudžeto svarstymas. Gali būti, kad balsavimas netruks ilgai. Tai, kad lieka mažai dalykų, dėl kurių reikia balsuoti, ir dėl dar mažiau dalykų ginčijamasi, yra dėl konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp visų susijusių narių – tiek specialiuose komitetuose, tiek Biudžetų komitete – už tai norėčiau nuoširdžiai padėkoti. Man dar džiugiau dėl to, jog žinau, kad to negalima laikyti savaime suprantamu dalyku. Tai pasakytina ir apie parengiamąjį darbą, kurį atliko visa Biudžetų komiteto komanda, visos frakcijos personalo darbą ir asmeninių padėjėjų paramą taigi ačiū jums!

Taip pat norėčiau padėkoti Komisijai už norą bendradarbiauti. Jos bendravimas su mumis gal ne visiems susijusiems asmenims patiko, bet jis visuomet buvo naudingas ir, svarbiausia, ji kalbėjo su manimi įvairiais lygiais, ko negalima pasakyti apie Tarybai pirmininkaujančiąją šalį. Iki šiol Tarybai pirmininkaujanti Prancūzija nė karto nesugebėjo pasikalbėti su manimi, bendrąja pranešėja. Nė vieno karto! Aš net dar negavau atsako į savo laišką, kurį parašiau prieš lapkričio 13 d. trišales derybas – tai labai keista ir trikdo.

Tačiau visiškai nekeista ir netrikdė tai, kaip Tarybos komanda elgėsi per derinimo posėdį. Jos elgesys ir požiūris buvo tokie, kokių tikėjomis. Pirma, jokiomis aplinkybėmis neturi būti jokio, kad mažiausio persvarstymo. Antra, mokėjimai turi būti sumažinti bet kuriuo atveju, net jei skirtumas tarp mokėjimų ir įsipareigojimų taptų labai mažas. Trečia, nepanaudoti asignavimai iš dabartinių finansinių metų verčiau būtų nedelsiant perduoti. Bet kuriuo atveju, apytiksliai 4.9 mlrd. EUR bus nukreipti atgal į valstybių narių biudžetus. Mes Parlamente džiaugiamės galėję įkalbėti Komisiją pažadėti 700 mln. EUR perkelti kaimo plėtrai. Taip pat manome, kad privalomos bendros deklaracijos dėl tvarkos supaprastinimo ir struktūrinių fondų programų įgyvendinimo paspartinimo, taip pat pažadas, kad, reikalui esant, neatidėliojant bus pasiūlyta daugiau lėšų mokėjimams, bus naudingi susidorojant su ateinančių finansinių metų uždaviniais.

Šie uždaviniai nebus visai įprasti. Finansų rinkos krizė ir jos atgarsiai realioje ekonomikoje bus jaučiami visose mūsų valstybėse narėse. Todėl Parlamentas yra tikrai pasiruošęs skirti lėšų darbo vietoms kurti ar išsaugoti, lėšų ekonomikos pagreičiui suteikti – šalia priemonių, kurias Europos Sąjunga jau turi. Esame pasirengę daryti viską, kas būtina didžiausiu įmanomu greičiu – žinoma, nesirinkdami, bet, jei aišku, kokiems projektams lėšos bus teikiamos ir ar jie tinkami, nė viena iš mūsų valstybių narių nebus palikta bėdoje.

Parlamentas taip pat pasirengęs peržiūrėti vidutinės trukmės finansinę programą. Tačiau pirmiausia Tarybai reikia bendros pozicijos.

Rytoj antrajame svarstyme galimas balsavimas, bet jaučiu, kad balsuojame tik dėl biudžeto struktūros. Jo papildymų po truputį bus iš mūsų reikalaujama per metus.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika