Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 17 december 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Ontwerp van algemene begroting 2009, als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (debat)
MPphoto
 

  Jutta Haug, rapporteur. (DE) Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, het lijkt erop dat het voorzitterschap van de Raad nog niet helemaal aanwezig is in de zaal. Morgen staat in ieder geval de tweede lezing van de Europese begroting op de agenda. Naar alle waarschijnlijkheid zal de stemming niet lang duren. Dat we nog maar over weinig zaken hoeven te stemmen en dat er daarvan nog minder ter discussie staan, is te danken aan de constructieve samenwerking tussen alle collega's – zowel in de vakcommissies als in de Begrotingscommissie – en daarvoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Dit doet mij des te meer genoegen omdat ik weet dat dit niet vanzelfsprekend is. Dit geldt ook voor het ondersteunende werk dat is gedaan door het hele team van de Begrotingscommissie, het werk van alle fractiemedewerkers en de hulp van de persoonlijke assistenten, dus bedankt daarvoor!

Ik wil ook graag de Commissie bedanken voor haar bereidheid tot samenwerking. Niet iedereen was altijd even blij met wat de Commissie ons te zeggen had, maar we hadden er altijd wat aan, en ze heeft vooral op de verschillende niveaus met mij gesproken, wat we niet kunnen zeggen van het voorzitterschap van de Raad. Het Franse voorzitterschap van de Raad heeft het gepresteerd om tot nu toe niet één keer met mij, de algemeen rapporteur, te spreken – niet één keer! Ik heb zelfs tot op heden geen reactie ontvangen op een brief die ik vóór de trialoog van 13 november had geschreven, wat heel merkwaardig, heel verontrustend is.

Helemaal niet merkwaardig of verontrustend was evenwel het gedrag van de Raad als dusdanig tijdens de bijeenkomst van het bemiddelingscomité. Daar waren het gedrag en de attituden van de Raad als altijd. Ten eerste komt er in ieder geval geen herziening, ook geen kleine. Ten tweede gaan de betalingen hoe dan ook omlaag, ook als het gat tussen betalingen en vastleggingen een ravijn wordt. Ten derde wil men het niet uitgegeven geld van het lopende begrotingsjaar het liefst meteen terughebben. Sowieso zal er ongeveer 4,9 miljard euro terugvloeien naar de schatkisten van de nationale ministers van Financiën. Het Parlement is zielsblij dat het de Commissie ervan heeft kunnen overtuigen om een carry-over van 700 miljoen euro toe te zeggen voor plattelandsontwikkeling. We denken ook dat de bindende gezamenlijke verklaringen over de vereenvoudiging van de procedure en de versnelling van de implementatie van de structuurfondsprogramma’s, en ook de toezegging dat zo nodig snel meer geld voor betalingen zal worden voorgesteld, van pas zullen komen om het hoofd te bieden aan de taken van het komende begrotingsjaar.

Deze taken zullen niet echt klein zijn. De impact van de crisis op de financiële markten en de gevolgen ervan voor de reële economie zullen in al onze lidstaten worden gevoeld. Daarom is het Parlement best bereid om middelen vrij te maken voor het creëren of behouden van werkgelegenheid en voor het geven van economische stimulansen – naast het scala aan instrumenten dat de Europese Unie al tot haar beschikking heeft. We zijn bereid om zo snel mogelijk al het nodige te doen – natuurlijk niet lukraak, maar als duidelijk is voor welke projecten de middelen beschikbaar moeten worden gesteld en hoe zinvol deze zijn, zal niemand voor een gesloten deur komen te staan.

Het Parlement is ook bereid de financiële planning op middellange termijn onder de loep te nemen. Maar eerst moet de Raad een gemeenschappelijk standpunt innemen.

We stemmen daar morgen over in tweede lezing, maar ik heb het vage gevoel dat we stemmen over een begroting die nog in de steigers staat. De details zullen beetje bij beetje in de loop van het jaar van ons worden verwacht.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid