Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 17. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

 – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely) (rozprava)
MPphoto
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa. (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, zdá sa, že pani úradujúca predsedníčka Rady tu ešte nie je. V každom prípade je zajtra na programe druhé čítanie európskeho rozpočtu. Hlasovanie s najväčšou pravdepodobnosťou veľa času nezaberie. Vďaka konštruktívnej spolupráci všetkých zainteresovaných poslancov, či už v odborných výboroch, alebo vo Výbore pre rozpočet, zostáva hlasovať už len o málo záležitostiach a ešte menej záležitostí je nedoriešených. Za to by som vám chcela úprimne poďakovať. Teší ma to o to viac, že viem, že to nemožno považovať za samozrejmosť. Platí to aj pre základy, ktoré pripravil celý tím Výboru pre rozpočet, prácu všetkých zamestnancov výboru a podporu osobných asistentov. Takže ešte raz, ďakujem!

Chcela by som tiež poďakovať Komisii za jej ochotu spolupracovať. Jej komunikácia s nami sa možno nie vždy každému páčila, vždy však bola užitočná a Komisia predovšetkým so mnou vždy komunikovala na rôznych úrovniach, čo sa nedá povedať o predsedníctve Rady. Francúzske predsedníctvo Rady so mnou, hlavnou spravodajkyňou, doteraz nehovorilo ani raz. Ani jediný krát! Dokonca som nedostala odpoveď ani na list, ktorý som napísala pred trojstranným rozhovorom 13. novembra, čo je veľmi zvláštne a veľmi znepokojujúce.

Čo však vôbec nebolo zvláštne ani znepokojujúce, bolo správanie Rady na zmierovacom zasadnutí. Jej správanie a postoje boli presne také, aké sme očakávali. V prvom rade nesmie za žiadnych okolností dôjsť k žiadnym revíziám, ani k malým. V druhom rade sa musia platby v každom prípade znížiť, aj keby mali byť rozdiely medzi platbami a záväzkami priepastné. V treťom rade by bolo vhodné, aby sa nevynaložené finančné prostriedky z aktuálneho rozpočtového roka okamžite odovzdali. V každom prípade, približne 4,9 miliardy EUR sa prevedie späť do pokladníc ministerstiev financií jednotlivých štátov. My v Parlamente sme spokojní, že sme dokázali presvedčiť Komisiu, aby sľúbila, že presunie 700 miliónov EUR na rozvoj vidieka. Takisto si myslíme, že záväzné spoločné vyhlásenia o zjednodušení postupu a o urýchlení plnenia programov štrukturálnych fondov, ako aj sľub, že v prípade potreby bude bezodkladne poskytnutých viac finančných prostriedkov na platby, pomôžu pri riadení úloh nasledujúceho rozpočtového roka.

Tieto úlohy rozhodne nebudú triviálne. Vplyv krízy finančného trhu a jej dôsledky na reálne hospodárstvo pocítia všetky členské štáty. Preto je Parlament okrem použitia rôznych nástrojov, ktoré už Európska únia má k dispozícii, jednoznačne pripravený uvoľniť finančné prostriedky na tvorbu a ochranu pracovných miest a na podporu hospodárskej dynamiky. Sme pripravení urobiť všetko potrebné a v najkratšom možnom čase – samozrejme, nie bez kritického uváženia. Ak však bude zrejmé, na aké projekty sa finančné prostriedky poskytujú a nakoľko sú primerané, nikoho nenecháme v kaši.

Parlament je tiež pripravený na revíziu strednodobého finančného plánu. V prvom rade je však potrebná spoločná pozícia Rady.

Zajtra síce budeme na druhom čítaní hlasovať, mám však zvláštny pocit, že v podstate budeme hlasovať len o rozpočtovom rámci. V priebehu roka ho bude potrebné neustále postupne dopĺňať.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia