Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 17 december 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A6-0496/2007

  John Attard-Montalto (PSE), schriftelijk. (EN) Een van de schoonste vormen van transport is over water. Het verslag heeft betrekking op binnenvaartschepen, maar dat transportmiddel kan naar mijn mening niet los gezien worden van het ruimere beeld van het zeetransport. De twee typen watertransport zijn binnenvaart en zeetransport en beide zijn energie-efficiënt.

Als een product over water wordt vervoerd, levert dat ongeveer één procent (1%) van de hoeveelheid koolstofdioxide op die zou vrijkomen als hetzelfde voorwerp over dezelfde afstand zou worden vervoerd met een vliegtuig.

We moeten voorzichtig zijn met het opstellen van regelgeving die van invloed is op dit type vervoer. We mogen de branche niet overbelasten met betrekking tot scheepvaart en binnenvaartschepen en duwbakken, want dan bereiken we misschien wel het omgekeerde van wat we willen. Als water- en zeetransport niet meer concurrerend zijn, is de kans groot dat voor andere transportmiddelen wordt gekozen. Alle alternatieven hebben een grotere ecologische voetafdruk. Uiteindelijk blijkt misschien wel dat we een set regels en verordeningen hebben ingesteld die de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen, maar het hoofddoel van onze voorstellen juist tegenwerken.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid