Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 17 december 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
PV
 

(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: ROTHE
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy