Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2690(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-0116/2008 (B6-0492/2008)

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 17. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

15. Pravidla přijatá Radou ohledně revize nařízení o úřadu OLAF (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení, kterou položila Ingeborg Gräßlová jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu Radě, k pravidlům přijatým Radou ohledně revize nařízení o úřadu OLAF (O-0116/2008 - B6-0492/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, autorka. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové z Rady, pane komisaři, dámy a pánové, jakožto zpravodajka k úřadu OLAF, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, jsem učinila zajímavé objevy – například že všichni mluví o nutnosti boje proti podvodům, ale nikdo nic nedělá. Dalším objevem je to, že členské státy vypočítávají všechny své platby Evropské unii s přesností na jeden cent, když ovšem přijde řada na utrácení těchto peněz, jsou najednou velkorysé a dokonce usnadňují podvodníkům práci, protože stále jim trvá v průměru 36 měsíců, než Evropskou unii informují o případných nesrovnalostech. Evropský parlament to považuje za nepřijatelné. Chceme, aby boj proti podvodům byl účinný, aby zahrnoval prevenci. Chceme, aby členské státy zařadily boj proti podvodům na svou agendu, a chceme společnou diskusi o potřebách a problémech.

Chceme, aby se soudní orgány členských států více zajímaly o sledování výsledků vyšetřování, které provádí OLAF. Je třeba odstranit právnické skuliny, které dosud umožňovaly švindl. K evropským penězům se musí přistupovat stejně jako k penězům členských států. Chceme nezávislý úřad, který bude mít dostatečné zdroje a právní základ pro plnění svých úkolů. Chceme úřad, který bude schopen s členskými státy spolupracovat v klidu a efektivně.

Naše stanovisko k právnímu základu, jímž je nařízení 1073/99, všechny tyto body pokrývá. Žádáme, aby se toto nařízení, které je samým srdcem úřadu OLAF, ve spolupráci s Radou více rozpracovalo. Vyzýváme Radu, aby do něj zahrnula naše stanovisko a aby zahájila rozhovory o dalším rozpracování tohoto nařízení. Chceme nalézt řešení problémů, jimž OLAF čelí.

Ráda bych poděkovala všem skupinám v Parlamentu za to, že tuto představu podpořily také formou usnesení, o němž budeme zítra hlasovat. Vyzývám francouzské a české předsednictví Rady, aby přijala míček Parlamentu a odehrála jej zpět. Ve svých návrzích jsme se zabývali i řešeními navrženými a zpracovanými pracovní skupinou Rady. Chci vás ujistit, že máme zájem na rychlém uzavření tohoto nařízení a že jsme připraveni zapojit se do konstruktivních diskusí na základě našich návrhů.

Konsolidace všech právních základů pro OLAF, jak navrhuje Rada, by znamenala větší ztrátu času na práci, jejíž výsledek je nejistý. Úřad OLAF brzy oslaví 10 let své existence. Konsolidace by znamenala dalších 10 let bez jakéhokoli zlepšení právního základu. Bereme boj proti podvodům příliš vážně na to, abychom něco takového dopustili. Proto chceme už teď udělat ve spolupráci s Radou to, co je uskutečnitelné. Děkuji mnohokrát.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, úřadující předsedkyně Rady. − (FR) Pane předsedající, paní Gräßlová, v první řadě vám chci připomenout, že Rada přikládá velký význam boji proti podvodům a ochraně finančních zájmů Evropské unie. Rada se domnívá, že nařízení o Evropském úřadu pro boj proti podvodům musejí být nejen přiměřená potřebám, nýbrž i konsistentní.

V této souvislosti je namístě připomenout výzvu Rady z roku 2007 k předložení konsolidovaného právního nástroje, který by pokrýval jednotlivé aspekty činnosti úřadu OLAF, což by vedlo k vyjasnění situace, na němž mají všichni zájem. Rada řádně vzala na vědomí pozměňovací návrhy Evropského parlamentu přijaté dne 20. listopadu, které se týkaly změny nařízení o vyšetřování prováděném úřadem OLAF, jakož i dřívější diskuse, které k tomuto tématu proběhly ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Rada rovněž vzala řádně na vědomí bod 44 usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2008, které bylo přiloženo k prvnímu čtení rozpočtu na rok 2009 a týkalo se téže záležitosti. O harmonogramu prací Rady se již hovořilo na třístranném jednání dne 13. listopadu a na konzultačním jednání s Evropským parlamentem dne 21. listopadu – těchto jednání se zúčastnil můj kolega Eric Woerth, předseda Rady ve složení pro hospodářství a finance a pro rozpočet.

Na tomto třístranném jednání oznámila Komise v reakci na obavy Rady, které, jak myslím, pociťuje i Evropský parlament, že začátkem příštího roku předloží pracovní dokument k otázce konsolidace právních předpisů týkajících se úřadu OLAF. Mohu tedy s potěšením znovu potvrdit to, co Rada již uvedla na třístranném jednání dne 13. listopadu a na konzultačním jednání dne 21. listopadu, a sice že Rada pečlivě a nanejvýš pozorně prostuduje výsledky prací Evropského parlamentu o návrhu změny nařízení č. 1073/1999, jakož i chystaný pracovní dokument Komise.

Doufám, že budu mít ještě možnost vzít si slovo, abych zareagovala na vaše případné poznámky, pokud to stihneme do 18 hodin. Předem se omlouvám, ale v 18 hodin musím odejít.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, jménem skupiny PPE-DE. – (FR) Pane předsedající, paní Yadeová, vážení kolegové, Evropská komise musí zajistit ochranu finančních zájmů Evropské unie. Za tímto účelem jsou jí Smlouvami uděleny pravomoci sdílené s členskými státy – a proto mě mrzí, že na místě Komise nikdo nesedí. Komise má významné pravomoci pro boj proti podvodům, korupci a jakékoli jiné nezákonné činnosti, která ohrožuje finanční zájmy Unie.

Připomeňme si, že k založení Úřadu pro boj proti podvodům neboli úřadu OLAF, který příští rok oslaví desáté výročí své existence, vedla demise Santerovy Komise v březnu 1999.

Má skvělá kolegyně Inge Gräβlová se právem obrátila na Radu s otázkou na tolik očekávaný přezkum nařízení z roku 1999. Již od tohoto data se předpokládá, že na základě hodnocení Komise, k němuž mělo dojít tři roky po založení úřadu, dojde k přezkumu tohoto nařízení, které vyžadovalo úpravy. Vaše odpověď, paní Yadeová, nás uklidňuje. Je to odpověď konsistentní.

Dotyčné hodnocení proběhlo v roce 2003 a teď máme před sebou návrh nařízení. Nyní je třeba zajistit konsistenci celého tohoto nástroje jak v otázce vnitřního i vnějšího vyšetřování, tak v otázce obecných úkolů úřadu OLAF. Máme nařízení z roku 1999, nařízení číslo 1073, máme ale také nařízení z roku 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí a nařízení z roku 1995 o ochraně finančních zájmů Unie.

Hodnocení z roku 2005 obsahovalo 17 návrhů včetně návrhu na vznik úřadu evropského veřejného žalobce. Úřad OLAF totiž sice má pravomoci k vyšetřování, je to však správní orgán, který není kontrolován žádným nezávislým soudním orgánem. Takový orgán by mohl být jak pojistkou pro vyšetřované subjekty, tak podporou pro samotný OLAF. Jaký je tedy skutečný charakter úřadu OLAF? Je to pomocná soudní osoba? Pokud ano, jakého evropského trestního soudnictví? Je to specifický správní úřad? Ještě máme před sebou dlouhou cestu. Děkuji, paní Yadeová, za podnět, který jste dnes poskytla.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, jménem skupiny PSE. – (DE) Pane předsedající, jak zpravodajka již správně řekla, Rada zanedbává svou povinnost chránit finanční zájmy Unie. Ostatně, paní Yadeová, není důležité, které Smlouvy budou nyní konsolidovány a které ne, ale spíše to, abyste zahájili rozhovory. Pokud nezahájíte jednání ihned, pak v podstatě úmyslně odložíte reformu boje proti podvodům na evropské úrovni až do příštího volebního období Parlamentu a dobře to víte. My také budeme muset svým voličům v červnu říci, že členské státy na tom nemají zájem – a mohli bychom jim poskytnout i pár příkladů.

Co se týče podvodů s DPH, které například Německo stojí 16 až 18 miliard eur ročně, bychom například měli možnost přijmout prostřednictvím reformovaného úřadu OLAF relevantní opatření proti podvodům. Ovšem i ten nejlepší úřad pro boj proti podvodům zůstane bezmocný, jestliže mu členské státy nebudou poskytovat žádné informace.

Pokud jde o následné sledování případů úřadem OLAF, často musíme tápat v temnotách, protože orgány členských států nám nesdělují, jaké kroky přijaly na základě výsledků vyšetřování prováděného úřadem OLAF. Konkrétní kroky jsou zapotřebí.

Jako člověk, který se o situaci zajímal už v roce 1999, mohu říci, že nejdůležitější pasáží, kterou jsme vložili do nařízení 1073/99, bylo to, že tato jednotka boje proti podvodům, která v posledních letech odvedla dobrou práci, má být po několika letech reformována. To nelze odkládat – a to bych chtěl dnes Radě připomenout.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, jménem skupiny Verts/ALE. (NL) Pane předsedající, paní úřadující předsedkyně Rady, dámy a pánové, velmi pozorně jsem si vyslechl vaši odpověď. Řekla jste, že tyto návrhy prostudujete s maximální vigilance, avec la plus grande attention. Je mi líto, ale taková odpověď pro nás není dost dobrá.

My jsme svůj domácí úkol splnili. Schválili jsme zprávu paní Gräßlové v prvním čtení. Postupovali jsme tak kvůli mezerám ve stávajících právních předpisech. Snažili jsme se tyto závady napravit a pan Bösch správně řekl, že jsme se setkali s mnoha problémy. Zprávu o podvodech s DPH jsme schválili teprve nedávno. Daňové podvody v Evropské unii dosahují výše pohybující se mezi 200 a 250 miliardami eur.

Z těchto důvodů potřebujeme solidní právní předpisy. Jak vy, paní Yadeová, tak Rada jako celek byste měli odvést svou práci. Prosím, abyste byla trochu konkrétnější, pokud jde o harmonogram, jehož se Rada v této věci chce držet, neboť je to životně důležité.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE).(ES) Pane předsedající, jsem paní Yadeové vděčný za to, že se účastní rozpravy o tématu, které občany tolik znepokojuje.

Tento Parlament se blíží ke konci volebního období, v němž jsme se pokusili ukázat daňovým poplatníkům, že účty kontrolujeme a že tak činíme co možná nejlépe. Připouštíme, že k chybám dochází a že ne všechno se vždycky dělá správně, ale především jsme spočetli výši podvodů a děláme vše, co je v našich silách. Proto jsme také před deseti lety zřídili OLAF, Evropský úřad pro boj proti podvodům. Úřad dnes naléhavě potřebuje vhodný právní rámec.

Paní Yadeová, říkáte, že bychom měli vyčkat, než Komise připraví svou zprávu, a teprve pak začít jednat o definitivním statutu úřadu OLAF, to by ale byla ztráta času. Volby se blíží a po nich začne nové volební období. My chceme evropským občanům vyslat signál, že všichni – Rada, francouzské a české předsednictví, tento Parlament a Komise – jsme odhodláni skoncovat s takovými podvody, jaké známe z rozvojových zemí a dokonce i z velmi rozvinutých zemí.

Děkuji vám, paní Yadeová, že se účastníte této rozpravy, a lituji, že zde není přítomna i Komise.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Pane předsedající, také já vítám návrh paní Gräßlové předložený jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu, jehož smyslem je učinit pokrok a vyvíjet tlak na to, aby právní předpisy, které přijmeme pro OLAF, mohly být prováděny co nejdříve.

Také já proto děkuji paní Yadeové, že mezi nás přišla, jelikož návrh přijatý Parlamentem právem zdůraznil nutnost zajistit a chránit právo osob, které OLAF vyšetřuje, na presumpci neviny a právo na obhajobu, a stejně tak chránit i práva informátorů.

Především je také třeba zavést srozumitelnější a transparentnější pravidla a kodex chování, který by měl být všem občanům zpřístupněn co nejdříve. V této souvislosti děkujeme paní Gräßlové za iniciativu a Výboru pro rozpočtovou kontrolu za poskytnutou podporu.

Samozřejmě naléhavě žádáme Radu, aby se pokusila co nejdříve odblokovat jednání, tak aby pokročila kupředu pokud možno ještě před skončením tohoto volebního období – jinými slovy do příštích voleb. To je nezbytné, mají-li být zaručena všechna práva, která Parlament na základě zprávy paní Gräßlové posílí.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, paní Yadeová, dámy a pánové, příští rok se opět budou konat volby do Evropského parlamentu a v předvolebním období bují dezinformace se zvláštní silou. Proto chceme, aby reforma úřadu OLAF proběhla rychle. Je třeba jasně a jednoznačně odhalit případy selhání a dezinformací, které se využívají na úkor Evropské unie. Jsem přesvědčen, že evropská veřejnost potřebuje právě takovou podporu a srozumitelnost.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, paní úřadující předsedkyně Rady, jakožto člen Výboru pro regionální rozvoj vnímám význam práce úřadu OLAF ve věci strukturálních fondů. Poslední zpráva o finančních zájmech Společenství informuje o více než 3 800 případech nesrovnalostí, což je nárůst o 19 % oproti roku 2006. Tyto nesrovnalosti představují částku 828 milionů eur, tedy o 17 % více než v předchozím roce.

Z těchto důvodů musí dnes Rada zlepšit boj proti podvodům. Musí přistoupit k opravdové reformě právního základu, nikoli jen provést kosmetické úpravy stávajících textů.

Pokud Rada tuto snahu myslí vážně, měla by také zapracovat na zlepšení svého systému podávání zpráv. Členským státům zatím trvá v průměru 36 měsíců, než vůbec OLAF o nesrovnalostech informují. Je třeba poskytovat spolehlivá čísla rychle a v elektronické podobě, aby OLAF mohl efektivně pracovat. Dlužíme to všem – daňovým poplatníkům a také subjektům, které využívají finanční prostředky EU podle nejlepšího vědomí a svědomí.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Pane předsedající, budu stručná. Přispěchala jsem na podporu úsilí paní Gräßlové a o to nám všem podle mého dnes jde. Vyslechli jsme si, že pověst Evropské unie je poškozována dojmem, že v podvádění se může pokračovat. Proto musíme uvítat a podpořit všechno, co přispěje k posílení a zlepšení efektivity úřadu OLAF. Těmito pár slovy jsem chtěla pochválit paní Gräßlovou za její úsilí a naléhavě vyzvat Radu a Komisi, aby nám bedlivě naslouchaly.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, úřadující předsedkyně Rady. − (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, dokonale chápu obavy Evropského parlamentu. Rada má nyní k dispozici výsledky prvního čtení Evropského parlamentu. Kvůli určité logice práce a fungování je třeba, aby Rada, která svou práci odvedla tím, že vyzvala ke konsolidaci právních předpisů z roku 2007, před dalším postupem obdržela dokumenty zpracovávané Komisí. Dokud Komise nepředá tyto dokumenty Radě, jsem nucena vám říci, že musíme vyčkávat.

Jsem přesvědčena, že jakmile obdržíme pracovní dokument o konsolidaci právních předpisů týkajících se úřadu OLAF, na kterém Komise pracuje, budeme moci s reformou rychle postoupit. Tento dokument ale potřebujeme a Parlament se může na Radu spolehnout v tom, že bude s touto problematikou pokračovat a dodrží obvyklou institucionální spolupráci, tak abychom co nejlépe vyjasnili právní rámec platný pro OLAF.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Obdržel jsem jeden návrh usnesení(1) předložený v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 18. prosince 2008.

(Zasedání bylo na chvíli přerušeno)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PANÍ WALLIS
Místopředsedkyně

 
  

(1) Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí