Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2690(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

O-0116/2008 (B6-0492/2008)

Viták :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Viták
2008. december 17., Szerda - Strasbourg HL kiadás

15. Az OLAF-rendelet felülvizsgálatára vonatkozó tanácsi megközelítés (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Gräßle asszony által a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében a Tanácshoz intézett szóbeli kérdéséről folytatott vita, amelynek tárgya: a Tanácsnak az OLAF-rendelet felülvizsgálatára vonatkozó megközelítése (O-0116/2008 - B6-0492/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, szerző. – (DE) Elnök úr, a Tanács tisztelt munkatársai, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal előadójaként érdekes felfedezéseket lehet tenni, például hogy mindenki beszél a csalás elleni küzdelemről, de senki nem tesz semmit. Egy másik felfedezés, hogy a tagállamok az utolsó centig teljesítik fizetési kötelességüket az Európai Unió felé, de amikor ennek a pénznek az elköltésére kerül sor, nagyvonalúbbakká válnak, sőt, meg is könnyítik a csalók dolgát azáltal például, hogy átlagosan még most is 36 hónapba telik, mire jelentik a szabálytalanságokat az Európai Uniónak. Az Európai Parlament ezt elfogadhatatlannak tartja. Hatékony csalás elleni küzdelmet akarunk látni, amely magában foglalja a megelőzést is. Azt akarjuk, hogy a tagállamok napirendre tűzzék a csalás elleni küzdelmet, továbbá közös párbeszédet akarunk arról, hogy mire van szükségünk és mik a problémák.

Azt akarjuk látni, hogy a nemzeti igazságügyi hatóságok nagyobb érdeklődést tanúsítsanak az OLAF-vizsgálatok eredményeinek nyomon követése iránt. Meg kell szüntetni a mostanáig létező, csalást lehetővé tevő joghézagokat. Arra van szükség, hogy az európai alapokat ugyanúgy kezeljék, mint a nemzeti alapokat. Egy független hivatalt akarunk, amely rendelkezik a feladataik elvégzéséhez szükséges forrásokkal és jogalappal. Egy olyan hivatalt akarunk, amely nyugodtan és hatékonyan tud együtt dolgozni a tagállamokkal.

A jogalapról, a 1073/99/EK rendeletről szóló véleményünk e pontok mindegyikét tartalmazza. Azt kérjük, hogy ezt a rendeletet – amely az OLAF lényege – a Tanáccsal együtt fejlesszük tovább. Felszólítjuk a Tanácsot, hogy vegye figyelembe véleményünket, továbbá hogy kezdjen tárgyalásokat ennek a rendeletnek a továbbfejlesztésével kapcsolatban. Megoldást szeretnénk az OLAF problémáira.

Szeretném megköszönni a Parlament összes képviselőcsoportjának, hogy támogatást nyújtanak ehhez egy állásfoglalás formájában is, amelyről holnap fogunk szavazni. Arra szeretném kérni a Tanács francia és cseh elnökségét, hogy fogadják el és adják tovább a Parlament kezdeményezését. Javaslatainkba belevettünk olyan megoldásokat is, amelyeket a tanácsi munkacsoport terjesztett elő. Szeretném biztosítani Önöket, hogy érdekeltek vagyunk abban, hogy ezt a rendeletet gyorsan elfogadjuk, továbbá hajlandóak vagyunk konstruktív vitát folytatni javaslataink alapján.

Az OLAF jogalapjának konszolidációja, ahogy azt a Tanács elképzeli, sokkal több idő elpazarolását jelentené egy bizonytalan kimenetelű dolog érdekében. Az OLAF 10. évfordulóját ünnepli hamarosan. A konszolidáció további 10 évet jelentene a jogalap fejlődése nélkül. Túl komolyan vesszük a csalás elleni küzdelmet ahhoz, hogy ezt hagyjuk megtörténni. Ezért akarjuk megtenni azt, ami most elvégezhető a Tanáccsal együttműködve. Nagyon szépen köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, a Tanács soros elnöke. (FR) Elnök úr, Gräßle asszony! Először is szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy a Tanács komoly jelentőséget tulajdonít a csalás elleni küzdelemnek és az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének. A Tanács úgy véli, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatallal kapcsolatos rendeleteknek nem csak az igényeknek kell megfelelniük, hanem következetesnek is kell lenniük.

Ebben az összefüggésben emlékeznünk kell a Tanács 2007. évi felkérésére, amely az OLAF munkájának különböző területeit lefedő, konszolidált jogi eszköz benyújtására irányult, amely azt az egyértelműséget nyújtaná, amit mindannyian várunk. A Tanács figyelembe vette az Európai Parlament november 20-án elfogadott módosításait az OLAF-vizsgálatok szabályainak és a témával kapcsolatos vitáknak a módosításáról, amelyek korábban a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban zajlottak.

A Tanács figyelembe vette továbbá az Európai Parlament 2008. október 23-i, a 2009. évi költségvetés első olvasatát kísérő állásfoglalásának 44. pontját, amely ugyanezzel a témával foglalkozik. A Tanács munkaprogramjának kérdését már felvetette kollégám, Woerth úr, az ECOFIN-Tanács (Költségvetés) elnöke, a november 13-i, a költségvetésről szóló háromoldalú egyeztetés során, továbbá az Európai Parlamenttel való november 21-i konzultációs megbeszélés során.

Ezen a háromoldalú egyeztetésen, válaszként a Tanács aggodalmaira, amelyeket véleményem szerint az Európai Parlament is oszt, a Bizottság kijelentette, hogy be fog mutatni egy munkadokumentumot az OLAF-rendeletek konszolidációjának kérdésével kapcsolatban a következő év elején. Ezért örömmel erősíthetem meg újra, amit a Tanács már korábban kijelentett a november 13-i háromoldalú egyeztetés és a november 21-i konzultációs megbeszélés során, vagyis azt, hogy a Tanács szorgalmasan és a legnagyobb odafigyeléssel fogja megvizsgálni az Európai Parlamentnek a 1073/1999/EK rendelet módosítására irányuló javaslatával kapcsolatos munkájának az eredményét és a Bizottság munkadokumentumát.

Remélem, hogy lehetőségem lesz újra felszólalni, hogy válaszoljak minden olyan észrevételre, amely délután 6 óráig elhangzik. Előre is elnézést kérek, hogy 6 órakor távoznom kell.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. (FR) Elnök úr, Yade asszony, hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottságnak meg kell védenie az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és ebben a felelősségben, a szerződések értelmében, osztozik a tagállamokkal. A Bizottságnak – sajnálom, hogy a padja üres maradt – fontos eszközök vannak a kezében, amelyekkel a csalás, a korrupció és más olyan illegális tevékenység ellen tud harcolni, amely aláássa az Unió pénzügyi érdekeit.

Emlékezzünk rá, hogy a Santer-Bizottság 1999. márciusi lemondása volt az, amely a Csalás Elleni Hivatal, más nevén az OLAF létrehozásához vezetett, amely jövőre ünnepli 10. évfordulóját.

Kiváló kollégámnak, Gräßle asszonynak igaza van, hogy a Tanácstól várja, hogy elszámoljon az 1999. évi rendelet régóta várt felülvizsgálatával, hiszen azóta rendelkezés született arról, hogy, egy bizottsági értékelés alapján, amelyet a Hivatal létrehozását követően három éven belül kellett elvégezni, felül kell vizsgálni ezt az átdolgozandó rendeletet. Válasza, Yade asszony, megnyugtató. Ez egy következetes válasz.

Ez az értékelés 2003-ban készült el, és van egy rendeletjavaslatunk. Most arra van szükség, hogy összefüggő egésszé formáljuk ezt a mechanizmust, mind a külső és belső vizsgálatok, mind az OLAF általános feladatának tekintetében. Van az 1999. évi, 1073. számú rendelet, de létezik egy 1996. évi rendelet is a Bizottság által elvégzett helyszíni ellenőrzésekről és hitelesítésekről, továbbá egy 1995. évi rendelet az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről.

A 2005. évi értékelés 17 javaslatot tartalmazott, beleértve egy európai ügyészi poszt létrehozását, mivel bár az OLAF-nak van vizsgálati jogköre, ez egy olyan szerv, amelyet nem ellenőriz független igazságügyi hatóság. Ez a hatóság mind a vizsgált egyének megvédésére, mind az OLAF támogatására szolgálhatna. Mi akkor az OLAF valójában? A jogérvényesülést segíti? És ha igen, akkor milyen európai büntetőjogi jogérvényesülést? Esetleg ez egy különleges igazgatási osztály? Sokat kell még tennünk. Köszönöm, Yade asszony, azt az ösztönzést, amellyel ma szolgált számunkra.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, a PSE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, ahogy az előadó már helyesen rámutatott, a Tanács hanyagolja abbéli kötelességét, hogy megvédje az Unió pénzügyi érdekeit. Végül is, Yade asszony, nem az a fontos, hogy mely szerződéseket konszolidáljuk most és melyeket nem, hanem inkább az, hogy tárgyalásokba bonyolódunk. Ha nem kezdjük meg a tárgyalásokat most, egészen szándékosan késleltetni fogják az európai szintű, csalás elleni küzdelmet a következő parlamenti ciklusig, ezt Önök is jól tudják. Azt is el kell hogy mondjuk szavazóinknak júniusban, hogy a tagállamok azok, akik nem tanúsítanak érdeklődést ez iránt, és valóban számos példát tudunk hozni erre.

A hozzáadottérték-adóval kapcsolatos csalást illetően, amely Németországnak például 16-18 milliárd eurójába kerül évente, meglenne az a lehetőségünk, hogy például egy megreformált OLAF-on keresztül hozzuk meg a releváns csalás elleni intézkedéseket. De még a legjobb csalás elleni hatóság is tehetetlen, ha a tagállamok nem szolgáltatnak információt számára.

Az OLAF ügyeinek nyomon követése tekintetében gyakran a sötétben kell tapogatóznunk, mivel a nemzeti hatóságok nem mondják el nekünk, hogy milyen lépéseket tettek az OLAF vizsgálatainak eredményei alapján. E tekintetben cselekvésre van szükség.

Mint egy olyan személy, aki jelen volt 1999-ben, elmondhatom, hogy a legfontosabb dolog, ami bekerült a 1073/99/EK rendeletbe az az volt, hogy ezt a csalás elleni egységet, amely jó munkát végzett az utóbbi néhány évben, néhány év múlva meg kell reformálni. Ezt nem szabad halogatni, és erre szeretném emlékeztetni ma a Tanácsot.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. (NL) Elnök úr, a Tanács tisztelt soros elnöke, hölgyeim és uraim! Nagyon figyelmesen hallgattam válaszukat. Azt mondták, hogy a javaslatokat a legnagyobb éberséggel, avec la plus grande figyelemmel fogják tanulmányozni. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem elég jó válasz számunkra.

Mi megcsináltuk a házi feladatunkat. Első olvasatban elfogadtuk Gräßle asszony jelentését. Ezt a jelenlegi jogszabályokban fellelhető kiskapuk miatt tettük. Megpróbáltuk kijavítani ezeket a hiányosságokat, és Bösch úrnak igaza volt, amikor azt állította, hogy számos kihívással találtuk szemben magunkat. Nemrégiben fogadtuk el a hozzáadottérték-adóval kapcsolatos csalásról szóló jelentést. Az adócsalás mértéke az Európai Unióban valahol 200 és 250 milliárd EUR körül van.

Ezért megbízható jogszabályra van szükség. Mind Önnek, Yade asszony, mind a Tanács egészének végeznie kellene a munkáját. Arra kérném Önöket, hogy legyenek egy kicsit pontosabbak a határidőket illetően, amelyeket a Tanács szándékai szerint be fog tartani ezzel a dossziéval kapcsolatban, mert ez alapvető fontosságú.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE).(ES) Elnök úr, hálás vagyok, hogy Yade asszony jelen van ezen a vitán, amely egy, az állampolgároknak rengeteg aggodalmat okozó témáról szól.

Ez a Parlament egy olyan ciklus végéhez közeledik, amelyben megpróbáltuk elmondani az adófizetőknek, hogy ellenőrizzük az elszámolásokat, és hogy ezt a lehető legjobban fogjuk megtenni. Bevalljuk, hogy történtek hibák, és nem mindig megfelelően működtek a dolgok, de mindenekelőtt kiszámoltuk a csalás mértékét és minden tőlünk telhetőt megteszünk. Ezért hoztuk létre az OLAF-ot, az Európai Csalás Elleni Hivatalt, tíz évvel ezelőtt. Ennek most sürgősen megfelelő jogi keretre van szüksége.

Yade asszony, ha Ön azt mondja, hogy meg kell várnunk, hogy a Bizottság előálljon a jelentésével és csak akkor kezdjünk el tárgyalni arról, hogy mi lehetne az OLAF végleges alapszabálya, akkor sok időt elpazarolunk. Közelegnek a választások, és egy új parlamenti ciklus veszi kezdetét. Azt az üzenetet szeretnénk közvetíteni az európai polgárok felé, hogy itt mindenki – a Tanács, a francia és a cseh elnökség, ez a Parlament és a Bizottság – elkötelezett az iránt, hogy véget vessünk annak a fajta csalásnak, amely a fejlődő országokban, de még a magasan fejlett országokban is létezik.

Köszönöm, Yade asszony, hogy részt vesz ezen a vitán, és sajnálom, hogy a Bizottság nincs jelen.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Elnök úr, én is üdvözlöm Gräßle asszonynak a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében tett javaslatát, hogy nyomást gyakoroljunk annak érdekében és erőltessük, hogy az OLAF-fal kapcsolatban elfogadott jogszabályok a lehető leghamarabb végrehajtásra kerüljenek.

Ezért hálás vagyok Yade asszonynak jelenlétéért, mert a Parlament által elfogadott javaslat jogosan ragaszkodik ahhoz, hogy biztosítani kell, hogy az OLAF által vizsgált személyeket megillesse az ártatlanság vélelme és a védelemhez való jog, ahogyan az informátorok jogainak védelmét is biztosítani kell.

Mindenekelőtt világosabb és átláthatóbb szabályokat kell lefektetni egy magatartási kódexszel egyetemben, amelyeket a lehető leghamarabb nyilvánossá kell tennünk minden állampolgár számára. Ebben az összefüggésben hálásak vagyunk Gräßle asszony kezdeményezéséért és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság támogatásáért.

Természetesen komolyan felszólítjuk a Tanácsot, hogy próbáljon meg a lehető leggyorsabban utat nyitni a tárgyalások előtt, hogy folytatni tudjuk azokat, amennyiben ez lehetséges még ennek a parlamenti ciklusnak a vége előtt – más szóval a következő választások előtt. Ez döntő fontosságú annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk mindazokat a jogokat, amelyeket a Parlament meg fog erősíteni Gräßle asszony jelentése alapján.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Elnök úr, Yade asszony, hölgyeim és uraim! Az európai parlamenti választások jövőre esedékesek, és a félretájékoztatás különösen jellemző a választási hajrában. Ezért akarjuk az OLAF gyors megreformálását. Az Európai Unió kárát okozó mulasztásokat és félretájékoztatásokat világosan és egyértelműen fel kell fedni. Hiszem, hogy erre a támogatásra és erre az egyértelműségre van szüksége az európai közvéleménynek.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE-DE).(DE) Elnök úr, a Tanács tisztelt soros elnöke! A Regionális Fejlesztési Bizottság tagjaként megértem az OLAF strukturális alapokkal kapcsolatos munkájának fontosságát. A Közösségek pénzügyi érdekeiről szóló legújabb jelentés több mint 3 800 szabálytalanságot jelez, amely 2006-hoz képest 19%-os növekedést jelent. Az érintett összeg 828 millió EUR, ami 17%-kal több mint akár egy évvel ezelőtt.

Ezért kell a Tanácsnak most tökéletesítenie a csalás elleni küzdelmet, és ezért kell véghezvinnie a jogalap valódi megreformálását ahelyett, hogy a meglévő szöveget kozmetikázná.

Amennyiben a Tanács komolyan veszi a problémát, a jelentéstételi rendszer tökéletesítésén is dolgoznia kell. Mostanáig a tagállamoknak átlagosan 36 hónapba tellett, hogy akár csak jelentsék az OLAF-nak a szabálytalanságokat. Megbízható adatokat kellene szolgáltatni gyorsan és elektronikus úton, hogy az OLAF hatékonyan végezhesse munkáját. Minden érintettnek tartozunk ezzel – az adófizetőknek és azoknak is, akik a legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint használják fel az EU pénzeszközeit.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Elnök úr, rövid leszek. Idesiettem, hogy támogassam Gräßle asszony erőfeszítéseit, és úgy gondolom, mindannyian ezt tesszük ma itt. Hallottuk, hogy az Európai Unió jó híre csorbát szenvedett azzal a felismeréssel, hogy hagyjuk, hogy a csalás elterjedjen. Ezért üdvözlendő és támogatandó minden olyan kezdeményezés, amely megerősítené az OLAF-ot és javítaná hatékonyságát. Tehát ezzel a pár szóval szeretném dicsérni Gräßle asszony erőfeszítéseit, és arra bíztatom a Tanácsot és a Bizottságot, hogy hallgasson rá figyelmesen.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, a Tanács soros elnöke. (FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Teljes mértékben megértem az Európai Parlament aggodalmát. A Tanács most megkapta az Európai Parlament első olvasatának eredményeit. Van egy logikája annak, ahogyan a Tanács – amely elvégezte feladatát a 2007. évi jogszabályok konszolidációjára való felhívása által – dolgozik és működik, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a Tanács tovább tudjon lépni, a Bizottságnak elő kell állítania bizonyos dokumentumokat. Amíg a Bizottság nem kommunikálja ezt a munkát a Tanács felé, addig azt kell mondanom Önöknek, hogy kötelességünk várni.

Biztos vagyok benne, hogy amint megkapjuk a Bizottságtól az OLAF-fal kapcsolatos jogszabályok konszolidációjáról szóló munkadokumentumot, gyors haladást fogunk elérni a reform tekintetében. Mindazonáltal szükségünk van erre a dokumentumra, és a Parlament bízhat abban, hogy a Tanács a jó intézményi együttműködés iránti megszokott tisztelettel fogja továbbvinni ezt az ügyet annak érdekében, hogy az OLAF jogi keretét a lehető legvilágosabbá tegyük.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján egy állásfoglalási indítványt kaptam(1).

A vitát lezárom.

Szavazásra 2008. december 18-án, csütörtökön kerül sor.

(Az ülést pár percre felfüggesztik)

 
  
  

ELNÖKÖL: WALLIS ASSZONY
alelnök

 
  

(1)lásd a jegyzőkönyvet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat