Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2690(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-0116/2008 (B6-0492/2008)

Debates :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Debašu stenogramma
Trešdiena, 2008. gada 17. decembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

15.  Padomes pieeja OLAF regulas pārskatīšanai (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. – Nākamais punkts ir debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski un kuru Padomei uzdeva Ingeborg Gräßle Budžeta kontroles komitejas vārdā par Padomes pieeju OLAF regulas pārskatīšanai (O-0116/2008 - B6-0492/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, autore. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, Padomes dāmas un kungi, komisāra kungs, dāmas un kungi, kā referente jautājumā par Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), es esmu izdarījusi interesantus secinājumus, proti, ka visi runā par krāpšanas apkarošanu, bet neviens neko nedara lietas labā. Vēl viens secinājums ir tāds, ka dalībvalstis veic visus maksājumus Eiropas Savienībai līdz pēdējam centam, bet kad runa ir par šīs naudas izlietojumu, tā kļūst tik dāsna, ka šo līdzekļu pieejamība ir atvieglota pat krāpniekiem. To paliecina fakts, ka joprojām tiek saglabāts 36 mēnešu termiņš, lai ziņotu Eiropas Savienībai par pārkāpumiem. Eiropas Parlaments to uzskata par nepieņemamu. Mēs vēlamies redzēt aktīvu cīņu krāpšanas apkarošanai, kura ietvertu profilakses pasākumus. Mēs vēlamies, lai dalībvalstis savās programmās ietvertu jautājumu par krāpšanas apkarošanu, kā arī vēlamies, lai tiktu organizētas kopīgas diskusijas par to, kas mums vajadzīgs un kādas ir problēmas.

Mēs vēlamies, lai dalībvalstu tiesu iestādes izrādītu lielāku interesi par OLAF veikto izmeklēšanu rezultātiem. Ir jānovērš juridiskās nepilnības, kuras līdz šim savā labā izmantoja krāpnieki. Mums ir svarīgi, lai Eiropas fondiem tiktu piemēroti tādi paši noteikumi kā dalībvalstu fondiem. Lai pildītu savas funkcijas, mums ir vajadzīgs neatkarīgs birojs ar atbilstīgiem resursiem un juridisko pamatu. Mēs vēlamies tādu biroju, kurš varētu mierīgi un efektīvi sadarboties ar attiecīgajām dalībvalstu iestādēm.

Mūsu atzinums par juridisko pamatu Regulai Nr. 1073/99 ietver visus minētos punktus. Mūsu lūgums attiecībā uz šo regulu, kura OLAF ir ļoti nozīmīga, ir tāds, lai tā turpmāk tiktu izstrādāta sadarbībā ar Padomi. Mēs aicinām Padomi ietvert mūsu atzinumu šajā regulā, uzsākt sarunas par tās turpmāko attīstību un rast risinājumu OLAF problēmām.

Es vēlētos pateikties visām Parlamenta grupām par izrādīto atbalstu un rezolūciju, par kuru mums rīt notiks balsojums. Es vēlētos aicināt prezidentvalstis Franciju un Čehiju noķert Parlamenta mesto bumbu un atspēlēt to atpakaļ. Savos priekšlikumos mēs arī esam iekļāvuši Padomes darba grupas sagatavotos un ieteiktos risinājumus. Es vēlos jūs pārliecināt par mūsu interesi panākt minētās regulas ātrāku izstrādi un vēlmi, pamatojoties uz mūsu priekšlikumiem, iesaistīties konstruktīvās diskusijās.

Padomes paredzētā visu OLAF juridisko pamatojumu konsolidācija nozīmētu to, ka vēl vairāk tiks novilcināts laiks rezultātu iegūšanai, kuri turklāt varētu izrādīties nedroši. OLAF drīz atzīmēs savu 10. gadadienu. Minētā konsolidācija nozīmētu arī to, ka tuvāko 10. gadu laikā juridiskais pamats netiks uzlabots. Savukārt mēs pārāk nopietni uztveram krāpšanas apkarošanu, lai ar to samierinātos. Tādēļ mēs sadarbībā ar Padomi vēlamies darīt visu, ko vien iespējams paveikt. Liels paldies.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, Padomes pašreizējā priekšsēdētāja. − (FR) Priekšsēdētāja kungs,  Gräßle kundze, pirmkārt un galvenokārt es jums vēlētos atgādināt par Padomes veltīto uzmanību krāpšanas apkarošanai un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Padome uzskata, ka regulām, kuras attiecas uz Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai, ir jāatbilst šā biroja vajadzībām un jābūt sistemātiskām.

Saistībā ar iepriekš minēto mums būtu jāatceras 2007. gadā izteiktais Padomes aicinājums iesniegt juridisku dokumentu, kurš ietvertu vairākus OLAF darba aspektus un ieviestu mums tik ļoti vajadzīgo skaidrību minētajā jomā. Padome ir ņēmusi vērā Eiropas Parlamenta 20. novembrī pieņemtos grozījumus attiecībā uz izmaiņām noteikumos par OLAF izmeklēšanas darbībām un Budžeta kontroles komitejā rīkotajām debatēm šajā jautājumā.

Padome ir ņēmusi vērā arī Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. oktobra rezolūcijas 44. punktu, kas tika iekļauts 2009. gada budžeta pirmajā lasījumā, kurā ir izvirzīts tas pats jautājums. 13. novembra trīspusējās sarunās par budžetu un 21. novembra uzklausīšanas sanāksmē ar Eiropas Parlamentu mans kolēģis, Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) priekšsēdētājs Woerth kungs, izvirzīja arī jautājumu par Padomes darba grafiku.

Minētajās trīspusējās sarunās, atsaucoties uz Padomes bažām, kas, manuprāt, ir pārņēmušas arī Eiropas Parlamentu, Komisija paziņoja, ka nākamā gada sākumā tā iesniegs darba dokumentu par OLAF regulu konsolidācijas jautājumu. Tādēļ es varu atkārtoti apstiprināt to, ko Padome jau ir paziņojusi 13. novembra trīspusējās sarunās un 21. novembra uzklausīšanas sanāksmē, proti, ka tā rūpīgi un ar vislielāko uzmanību izskatīs Eiropas Parlamenta darba rezultātus attiecībā uz ierosināto grozījumu Regulai Nr. 1073/1999, kā arī darba dokumentu, kas jāiesniedz Komisijai.

Es ceru, ka man vēlreiz būs iespēja runāt, lai atbildētu uz visiem komentāriem, kurus jūs varat izteikt līdz plkst. 18.00. Es jau iepriekš atvainojos, ka pēc tam man būs jādodas prom.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, PPE-DE grupas vārdā. – (FR) Priekšsēdētāja kungs, Yade kundze, dāmas un kungi, saskaņā ar līgumiem Eiropas Komisija kopā ar dalībvalstīm ir atbildīga par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Komisijai — man žēl, ka tās pārstāvji nav ieradušies — ir piešķirtas nozīmīgas pilnvaras, lai apkarotu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas grauj Eiropas Savienības finanšu intereses.

Atcerēsimies, ka pēc Santer kunga vadītās Komisijas atkāpšanās 1999. gada martā tika izveidots Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai, kuram nākamgad mēs svinēsim desmito gadadienu.

Manai lieliskajai kolēģei Gräßle kundzei ir tiesības pieprasīt, lai Padome atskaitītos par jautājumu, kas attiecas uz 1999. gada regulas pārskatīšanu. Kopš tā laika, pamatojoties uz Komisijas veikto novērtējumu, tika izstrādāti noteikumi, kuri bija jāizpilda triju gadu laikā pēc minētā biroja izveides, lai varētu pārskatīt šo Kopienas līmenī pielāgojamo regulu. Jūsu atbilde, Yade kundze, ir pārliecinoša.

Šis novērtējums tika veikts 2003. gadā, un mums ir sagatavots priekšlikums regulai. Tagad ir jāizveido šā mehānisma saskaņots kopums, lai OLAF varētu veikt iekšējo un ārējo izmeklēšanu, kā arī pildīt galvenos uzdevumus. Mums ir 1999. gada Regula Nr. 1073, bet mūsu rīcībā ir arī 1996. gada Regula par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu

intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām, kā arī 1995. gada Regula Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību.

2005. gadā veiktais novērtējums ietvēra 17 priekšlikumus, kuri attiecas arī uz Eiropas prokurora biroja izveidi, jo, kaut arī OLAF ir piešķirtas izmeklēšanas pilnvaras, tā ir iestāde, kuru nekontrolē neatkarīgas tiesu iestādes. Šī iestāde var būt garants gan individuālai izmeklēšanai, gan arī atbalsts savai darbībai. Kas tad īsti ir OLAF? Vai tas ir atbalsts tieslietu sistēmai, un ja tā, vai Eiropas Krimināltiesai? Varbūt tas ir īpašs administratīvais departaments? Vēl ir ejams garš ceļš. Paldies, Yade kundze, par stimulu, kuru šodien sniedzāt.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, PSE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, kā referents jau ir pareizi norādījis, Padome atstāj novārtā savu pienākumu aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Galu galā, Yade kundze, svarīgi nav tas, kuri līgumi tagad ir konsolidēti un kuri nav, bet drīzāk tas, ka jūs iesaistāties sarunās. Ja jūs tagad nesāksiet sarunas, jūs diezgan apzināti novilcināsiet cīņas pret krāpšanu Eiropas līmenī reformu līdz nākamajam Parlamenta sasaukumam, un jūs to labi zināt. Mums arī jūnijā būs jāpasaka saviem vēlētājiem, ka dalībvalstis nav ieinteresētas šajā jautājumā, patiesi, mēs varam minēt vairākus piemērus.

Jautājumā par krāpšanu ar PVN, kas Vācijai, piemēram, izmaksā 16–18 miljardus eiro gadā, mums būtu bijusi iespēja veikt atbilstīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, izmantojot, piemēram, reformētu OLAF. Tomēr pat vislabākā krāpšanas apkarošanas iestāde ir bezspēcīga, ja dalībvalstis nesniedz informāciju.

Kas attiecas uz OLAF veikto lietu uzraudzību, mums bieži ir jātaustās tumsā, jo valstu iestādes nav mūs informējušas par to, kāda darbība ir veikta, pamatojoties uz OLAF izmeklēšanas rezultātiem. Tāpēc ir jārīkojas.

Kā cilvēks, kurš 1999. gadā bija iesaistīts, es varu pateikt, ka vissvarīgākais, ko mēs ierakstījām Regulā Nr. 1073/99, bija tas, ka šī krāpšanas apkarošanas vienība, kura dažos pēdējos gados ir paveikusi labu darbu, pēc pāris gadiem jāreformē. To nevar atlikt, es vēlos šodien to atgādināt Padomei.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Verts/ALE grupas vārdā. (NL) Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es ļoti uzmanīgi esmu noklausījies jūsu atbildi. Jūs teicāt, ka jūs izpētīsiet šos priekšlikumus ar vislielāko modrību, avec la plus grande attention. Man ir skumji teikt, ka šī atbilde mums nav pietiekami laba.

Mēs esam paveikuši savu mājas darbu. Mēs apstiprinājām Gräßle kundzes ziņojumu pirmajā lasījumā. Mēs to izdarījām, tāpēc ka pašreizējos tiesību aktos ir nepilnības. Mēs esam centušies izlabot šīs nepilnības, un Bösch kungam ir taisnība, sakot, ka mēs sastapāmies ar daudzām problēmām. Mēs tikai nesen apstiprinājām ziņojumu par krāpšanos ar PVN. Krāpšanās ar nodokļiem Eiropas Savienībā notiek 200–250 miljardu eiro apmērā.

Tādēļ mums ir vajadzīgi pamatoti tiesību akti. Gan jums, Yade kundze, gan Padomei kopumā ir jādara savs darbs. Es vēlos lūgt jūs nedaudz precizēt termiņus, kādos Padome gatavojas izteikt piebildes attiecībā uz šo ziņojumu, jo tas ir ārkārtīgi būtiski.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE). (ES) Priekšsēdētāja kungs, es esmu pateicīgs Yade kundzei par viņas piedalīšanos šajās debatēs par jautājumu, kas pilsoņiem sagādā tik daudz bažu.

Tuvojas šī Parlamenta sasaukuma termiņa beigas, kura laikā mēs esam centušies pateikt nodokļu maksātājiem, ka mēs šeit pārbaudām norēķinus un ka mēs to darām tik labi, cik vien tas iespējams. Mēs atzīstam, ka ir pieļautas kļūdas un ne vienmēr viss ir darīts pareizi, taču galu galā mēs esam aprēķinājuši krāpšanas apmērus un darām visu, kas ir mūsu spēkos. Tādēļ mēs pirms desmit gadiem izveidojām OLAF, Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai. Tagad tam steidzami ir nepieciešams atbilstīgs tiesiskais regulējums.

Yade kundze, ja jūs sakāt, ka mums būtu jāgaida, kad Komisija sagatavos savu ziņojumu, un tikai pēc tam jāsāk apspriest, kādi varētu būt OLAF galīgie statūti, tad mēs izniekosim laiku. Tuvojas vēlēšanas, un tad būs jauns Parlamenta sasaukums. Ziņa, ko mēs gribam raidīt Eiropas pilsoņiem, ir tāda, ka šeit visi — Padome, Francijas, kā arī Čehijas prezidentūra, šis Parlaments un Komisija — ir apņēmušies darīt galu krāpšanai, kas notiek jaunattīstības valstīs un pat augsti attīstītās valstīs.

Paldies jums, Yade kundze, par to, ka piedalījāties šajās debatēs, un man ir žēl, ka šeit nav arī Komisijas pārstāvju.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Priekšsēdētāja kungs, arī es atzinīgi vērtēju Gräßle kundzes Budžeta kontroles komitejas vārdā izstrādāto priekšlikumu turpināt un pastiprināt spiedienu, lai tos tiesību aktus, ko mēs pieņemsim attiecībā uz OLAF, varētu ieviest pēc iespējas ātrāk.

Tādēļ es arī pateicos Yade kundzei par to, ka viņa ir šeit, jo tajā priekšlikumā, ko Parlaments pieņēma, pamatoti bija uzstāts, ka nepieciešams nodrošināt un aizsargāt to personu tiesības tikt uzskatītām par nevainīgām un saņemt atļauju uz aizstāvību, kuru lietas izmeklē OLAF, kā arī informatoru tiesības.

Visbeidzot ir jānosaka arī skaidrāki un pārredzamāki noteikumi, kā arī rīcības kodekss, par ko mums pēc iespējas ātrāk ir jāinformē visi pilsoņi. Šajā saistībā mēs esam pateicīgi par Gräßle kundzes iniciatīvu un par to atbalstu, ko viņai sniegusi Budžeta kontroles komiteja.

Protams, mēs nopietni aicinām Padomi censties pēc iespējas ātrāk atsākt sarunas, lai virzītu tās uz priekšu, ja iespējams, tad līdz šī parlamentārā sasaukuma termiņa beigām — citiem vārdiem, līdz nākamajām vēlēšanām. Tas būs izšķiroši, lai garantētu visas tās tiesības, ko Parlaments gatavojas stiprināt, pamatojoties uz Gräßle kundzes ziņojumu.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Priekšsēdētāja kungs, Yade kundze, dāmas un kungi, nākamgad atkal notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un dezinformācija jo īpaši izplatīta ir pirmsvēlēšanu periodā. Tādēļ mēs gribam strauju OLAF reformu. Skaidri un nepārprotami ir jānorāda tie neizdošanās un dezinformēšanas gadījumi, ko izmanto, lai kaitētu Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka šis atbalsts un šī skaidrība ir tas, kas vajadzīgs Eiropas sabiedrībai.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE-DE).(DE) Priekšsēdētāja kungs, Padomes priekšsēdētājas kundze, būdams Reģionālās attīstības komitejas loceklis, es saprotu OLAF darba nozīmi struktūrfondu jomā. Jaunākajā ziņojumā par Kopienas finanšu interesēm ir ziņots par vairāk nekā 3800 pārkāpumu gadījumiem, kas ir par 19 % vairāk nekā 2006. gadā. Attiecīgais apmērs ir 828 miljoni eiro, t.i., par 17 % vairāk nekā gadu iepriekš.

Tādēļ Padomei tagad ir jāuzlabo cīņa pret krāpšanu, un tas ir jādara, īstenojot patiesu tiesiskā pamata reformu, nevis kosmētiski uzlabojot jau esošos tekstus.

Ja Padome to uztver nopietni, tad tai ir jāpilnveido arī sava ziņošanas sistēma. Līdz šim dalībvalstīm ir bijuši nepieciešami vidēji 36 mēneši, lai vispār informētu OLAF par pārkāpumiem. Droši skaitļi ir jāsniedz ātri un elektroniskā formā, lai OLAF efektīvi varētu darīt savu darbu. Mēs esam to parādā visiem iesaistītajiem — nodokļu maksātājiem un arī tiem, kuri izmanto ES līdzekļus pēc labākās izpratnes un sirdsapziņas.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Priekšsēdētāja kungs, es izteikšos īsi. Es steidzos atbalstīt Gräßle kundzi viņas centienos un domāju, ka šodien mēs visi šeit to darām. Mēs esam dzirdējuši, ka Eiropas Savienības reputācijai ir kaitējis priekšstats, ka krāpšanai ir ļauts gūt pārsvaru. Tādēļ atzinīgi vērtējams un atbalstāms ir viss, kas varētu stiprināt un uzlabot OLAF efektivitāti. Tādējādi ar šiem pāris vārdiem es izsaku atzinību Gräßle kundzei par viņas pūlēm un mudinu Padomi un Komisiju uzmanīgi ieklausīties.

 
  
MPphoto
 

  Rama Yade, Padomes priekšsēdētāja. (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es pilnībā saprotu Eiropas Parlamenta bažas. Tagad Padomes rīcībā ir Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma rezultāti. Tajā veidā, kā Padome, kura ir izdarījusi savu darbu, aicinot konsolidēt 2007. gada tiesību aktus, strādā un darbojas, pastāv sava loģika, kas nozīmē to, ka Padomei ir vajadzīgi Komisijas sagatavoti dokumenti, lai tā varētu turpināt darbu. Līdz tam, kad Komisija būs darījusi zināmu Padomei par šo darbu, mans pienākums ir jums pateikt, ka mums uz to būs jāgaida.

Es esmu pārliecināta, ka tad, kad mums būs darba dokuments par tiesību aktu attiecībā uz OLAF konsolidēšanu, kā Komisija to ir paziņojusi, mēs varēsim panākt strauju progresu reformas jautājumā. Taču mums ir vajadzīgs šis dokuments, un Parlaments var paļauties uz Padomi, ka tā virzīs šo lietu, kā parasti ievērojot labu iestāžu sadarbību, lai padarītu OLAF tiesisko regulējumu pilnīgi skaidru.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs . Es esmu saņēmis vienu rezolūcijas priekšlikumu(1), kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu.

Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks ceturtdien, 2008. gada 18. decembrī.

(Sēde tika pārtraukta uz īsu brīdi)

 
  
  

SĒDI VADA: D. WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

 
  

(1)Sk. protokolu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika