Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 17. december 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Valgs prøvelse: Se protokollen
 3.Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) (forhandling)
 4.Fibromyalgi (skriftlig erklæring): se protokollen
 5.Afstemningstid
  5.1.Fremme af anvendelse af vedvarende energikilder (A6-0369/2008, Claude Turmes) (afstemning)
  5.2.Ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner (A6-0406/2008, Avril Doyle) (afstemning)
  5.3.Fælles indsats for reduktion af drivhusgasemissionerne (A6-0411/2008, Satu Hassi) (afstemning)
  5.4.Geologisk lagring af kuldioxid (A6-0414/2008, Chris Davies) (afstemning)
  5.5.Overvågning og nedsættelse af emissionerne af drivhusgasser som følge af brug af brændstoffer (vejtransport og fartøjer på indre vandveje) (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (afstemning)
  5.6.Præstationsnormer for nye personbilers emissioner (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (afstemning)
  5.7.Tilrettelæggelse af arbejdstiden (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (afstemning)
  5.8.Retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (afstemning)
 6.Velkomstord
 7.Overrækkelse af Sakharov-prisen – 20-årsdagen for indstiftelse af Sakharov-prisen (Højtideligt møde)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 13.Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder – Fransk initiativ i FN til afkriminalisering af homoseksualitet (forhandling)
 14.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2008 – Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forhandling)
 15.Rådets tilgang til revidering af OLAF-forordningen (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse - Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) (forhandling)
 18.Evaluering og udbygning af FRONTEX og EUROSUR
 19.Betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel - Forfalskninger set fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (874 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2076 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik