Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (συζήτηση)
 4.Ινομυαλγία (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (A6-0369/2008, Claude Turmes) (ψηφοφορία)
  5.2.Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (A6-0406/2008, Avril Doyle) (ψηφοφορία)
  5.3.Επιμερισμός της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (A6-0411/2008, Satu Hassi) (ψηφοφορία)
  5.4.Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (A6-0414/2008, Chris Davies) (ψηφοφορία)
  5.5.Έλεγχος και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τα καύσιμα (οδικές μεταφορές και εσωτερική ναυσιπλοΐα) (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (ψηφοφορία)
  5.6.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούρια επιβατικά αυτοκίνητα (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (ψηφοφορία)
  5.7.Οργάνωση του χρόνου εργασίας (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (ψηφοφορία)
  5.8.Διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
 6.Υποδοχή
 7.Απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ – Εικοστή επέτειος (Πανηγυρική συνεδρίαση)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Γαλλική πρωτοβουλία στον ΟΗΕ για την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008) - Ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (συζήτηση)
 15.Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF (συζήτηση)
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (συζήτηση)
 18.Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων EUROSUR
 19.Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο - Οι απομιμήσεις μέσα από το πρίσμα της προστασίας των καταναλωτών (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1560 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1648 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου