Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 17. detsember 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 3.2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt (kõik jaod) (arutelu)
 4.Fibromüalgia (kirjalik deklaratsioon) (vt protokoll)
 5.Hääletused
  5.1.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (A6-0369/2008, Claude Turmes) (hääletus)
  5.2.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine (A6-0406/2008, Avril Doyle) (hääletus)
  5.3.Liikmesriikide jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks (A6-0411/2008, Satu Hassi) (hääletus)
  5.4.Süsinikdioksiidi geoloogiline ladustamine (A6-0414/2008, Chris Davies) (hääletus)
  5.5.Autotranspordis ja siseveelaevades kasutatavatest kütustest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste järelevalve ja vähendamine (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (hääletus)
  5.6.Uute sõiduautode heitenormid (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (hääletus)
  5.7.Tööaja arvestus (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (hääletus)
  5.8.Karistuste piiriülene täitmine liiklusohutuse valdkonnas (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (hääletus)
 6.Tervitus
 7.Sahharovi auhinna üleandmine – Kahekümnes aastapäev (Pidulik istung)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 13.Euroopa Liidu inimõigustealane aastaaruanne – Prantsusmaa algatus ÜRO-s homoseksuaalsuse dekriminaliseerimiseks (arutelu)
 14.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2004−2008 – Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (arutelu)
 15.Nõukogu toimimine Euroopa Pettustevastase Ameti määruse muutmise puhul (arutelu)
 16.Infotund (küsimused komisjonile)
 17.Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja koolituse valdkonnas – Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) (arutelu)
 18.FRONTEXi tegevusele ja Euroopa piiride valvamise süsteemile (EUROSUR) antud hinnang ja nende tulevane areng
 19.Võltsimise mõju rahvusvahelisele kaubandusele – Tarbijakaitse ja võltsimine (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpetamine
Arutelud
EÜT väljaanne (842 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1838 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika