Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2008 m. gruodžio 17 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgaliojimų tikrinimas (žr. protokolą)
 3.Bendrasis 2009 finansinių metų biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (visi skirsniai) (diskusijos)
 4.Fibromialgija (rašytinis pareiškimas) (žr. protokolą)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Energija iš atsinaujinančių šaltinių (A6-0369/2008, Claude Turmes) (balsavimas)
  5.2.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema (A6-0406/2008, Avril Doyle) (balsavimas)
  5.3.Bendros pastangos siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (A6-0411/2008, Satu Hassi) (balsavimas)
  5.4.Geologinis anglies dioksido saugojimas (A6-0414/2008, Chris Davies) (balsavimas)
  5.5.Naudojant degalus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsena ir mažinimas (kelių transporto priemonės ir vidaus vandens kelių laivai) (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (balsavimas)
  5.6.Naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normos (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (balsavimas)
  5.7.Darbo laiko organizavimo aspektai (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (balsavimas)
  5.8.Tarpvalstybinis teisės aktų kelių eismo saugumo srityje taikymas (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (balsavimas)
 6.Oficialus pasveikinimas
 7.A. Sacharovo premijos įteikimas - Dvidešimtosios metinės (Iškilmingas posėdis)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo keitimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 11.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 12.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 13.Europos Sąjungos metinis pranešimas dėl žmogaus teisių – Prancūzijos iniciatyva JTO dėl homoseksualumo dekriminalizavimo (diskusijos)
 14.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2004-2008 m. – Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (diskusijos)
 15.Tarybos požiūris į OLAF reglamento persvarstymą (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema - Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. ECVET) (diskusijos)
 18.Agentūros FRONTEX ir Europos sienų stebėjimo sistemos EUROSUR vertinimas ir būsima plėtra
 19.Klastojimo poveikis tarptautinei prekybai - Su vartotojų apsauga susiję klastojimo aspektai (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (861 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (1782 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika