Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 17 december 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 3.Ontwerp van algemene begroting 2009, als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (debat)
 4.Bindweefselpijn (schriftelijke verklaring): zie notulen
 5.Stemmingen
  5.1.Energie uit hernieuwbare bronnen (A6-0369/2008, Claude Turmes) (stemming)
  5.2.Handel in broeikasgasemissierechten (A6-0406/2008, Avril Doyle) (stemming)
  5.3.Lastenverdeling bij de terugdringing van de broeikasgasemissies (A6-0411/2008, Satu Hassi) (stemming)
  5.4.Geologische opslag van kooldioxide (A6-0414/2008, Chris Davies) (stemming)
  5.5.Monitoring en vermindering van broeikasgassen afkomstig van brandstoffen (wegvervoer en binnenvaart) (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (stemming)
  5.6.Emissienormen voor nieuwe personenauto's (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (stemming)
  5.7.Aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (stemming)
  5.8.Grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (stemming)
 6.Welkomstwoord
 7.Uitreiking van de Sacharov-prijs - Twintigste verjaardag (Plechtige vergadering)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 13.Jaarlijks verslag van de Europese Unie over de mensenrechten – Frans initiatief in de VN over de depenalisering van homoseksualiteit (debat)
 14.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie 2004-2008 - Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (debat)
 15.Aanpak van de Raad van de herziening van de OLAF-verordening (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding - Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) (debat)
 18.Evaluatie en toekomstige ontwikkeling van het Frontex-agentschap en van het grensbewakingssysteem Eurosur
 19.De impact van namaak op de internationale handel - Consumentenbeschermingsaspecten van namaak (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (932 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2302 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid