Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 17. december 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: glej zapisnik
 3.Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (razprava)
 4.Fibromialgija (pisna izjava): glej zapisnik
 5.Čas glasovanja
  5.1.Energija iz obnovljivih virov (A6-0369/2008, Claude Turmes) (glasovanje)
  5.2.Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (A6-0406/2008, Avril Doyle) (glasovanje)
  5.3.Skupna prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (A6-0411/2008, Satu Hassi) (glasovanje)
  5.4.Geološko shranjevanje ogljikovega dioksida (A6-0414/2008, Chris Davies) (glasovanje)
  5.5.Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv (cestni promet in plovba po celinskih plovnih poteh) (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (glasovanje)
  5.6.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (glasovanje)
  5.7.Organizacija delovnega časa (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (glasovanje)
  5.8.Čezmejni pregon na področju varnosti v cestnem prometu (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (glasovanje)
 6.Dobrodošlica
 7.Podelitev nagrade Saharova - 20. obletnica (Slavnostna seja)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 13.Letno poročilo Evropske unije o človekovih pravicah - Francoska pobuda pri OZN o dekriminalizaciji homoseksualnosti (razprava)
 14.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v obdobju 2004–2008 - Evropsko območje svobode, varnosti in pravice (razprava)
 15.Pristop Sveta k reviziji Uredbe OLAF (razprava)
 16.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 17.Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja - Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) (razprava)
 18.Ocena in prihodnji razvoj agencije FRONTEX in evropskega sistema za nadzorovanje meja (EUROSUR)
 19.Vpliv ponarejanja na mednarodno trgovino - Vidiki ponarejanja, ki zadevajo varstvo potrošnikov (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (839 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1959 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov