Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 17 december 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valprövning: se protokollet
 3.Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (debatt)
 4.Fibromyalgi (skriftlig förklaring): se protokollet
 5.Omröstning
  5.1.Förnybar energi (A6-0369/2008, Claude Turmes) (omröstning)
  5.2.Handel med utsläppsrätter för växthusgaser (A6-0406/2008, Avril Doyle) (omröstning)
  5.3.Gemensamma insatser för att minska utsläppen av växthusgaser (A6-0411/2008, Satu Hassi) (omröstning)
  5.4.Geologisk lagring av koldioxid (A6-0414/2008, Chris Davies) (omröstning)
  5.5.Övervakning och minskning av växthusgasutsläpp från bränslen (transporter på vägar och inre vattenvägar) (A6-0496/2007, Dorette Corbey) (omröstning)
  5.6.Utsläppsnormer för nya personbilar (A6-0419/2008, Guido Sacconi) (omröstning)
  5.7.Arbetstidens förläggning (A6-0440/2008, Alejandro Cercas) (omröstning)
  5.8.Gränsöverskridande uppföljning av trafikförseelser (A6-0371/2008, Inés Ayala Sender) (omröstning)
 6.Välkomsthälsning
 7.Utdelning av Sacharovpriset - Tjugoårsjubileum (Högtidligt möte)
 8.Välkomsthälsning
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Anslagsöverföringar: se protokollet
 13.Europeiska unionens årliga rapport om mänskliga rättigheter - Det franska initiativet i FN om avkriminalisering av homosexualitet (debatt)
 14.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2004-2008 - Det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa (debatt)
 15.Rådets metoder för att se över Olafförordningen (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)>
 17.Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning - Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (debatt)
 18.Utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur
 19.Varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln - Konsumentskyddsaspekter av varumärkesförfalskning (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (881 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (2118 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy