Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0455/2008

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Παρότι έχουμε καταρτίσει πολλές στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση, η υλοποίησή τους υστερεί. Τα επίπεδα ανάληψης υποχρέωσης και δαπανών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Δυστυχώς, οι θετικές τάσεις στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση εμφανίζουν γενικά υστέρηση. Κατάλληλο ποσοστό του προϋπολογισμού πρέπει να διατεθεί για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Αυτό είναι αναγκαίο, καθώς η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση δεν φαίνεται να είναι η δέουσα. Πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αύξηση των δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού και την επίτευξη ευελιξίας και ασφάλειας σε ολόκληρη την αγορά εργασίας.

Οι εργοδότες πρέπει να ενθαρρυνθούν στην οργάνωση μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους υπαλλήλους τους. Συνιστάται η παροχή κινήτρων τα οποία θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους με χαμηλά προσόντα να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης. Ειδικότερα πρέπει να εξετασθούν σοβαρά οι περιπτώσεις των μακροχρόνια άνεργων, και ιδίως εκείνων που προέρχονται από μειονεκτικό κοινωνικό περιβάλλον, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των νέων που προέρχονται από αναμορφωτήρια, των πρώην κρατουμένων και των πρώην χρηστών ναρκωτικών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου