Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2320(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0509/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0509/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0617

Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6.1. Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαίου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση (A6-0509/2008, Jo Leinen) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου