Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2026(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0486/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0486/2008

Keskustelut :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0622

Puheenvuorot
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

6.7. Neuvoston muuttama esitys yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 (kaikki pääluokat) (A6-0486/2008, Jutta Haug / Janusz Lewandowski) (äänestys)
PV
  

– Tarkistuksesta 1 toimitetun äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, olemme tietysti yrittäneet ottaa uuden tilanteen huomioon suullisessa tarkistuksessamme. Haluamme toistaa neuvostolle, että parlamentti on halukas käynnistämään neuvottelut viidestä miljardista eurosta, joita komissio on ehdottanut tarkistettavaksi. Siispä tarkistuksemme kuuluu seuraavasti:

esittelijä.– (EN) "Ilmaisee voimakkaan halunsa aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 tarkistamista 5 miljardilla eurolla koskevan komission ehdotuksen pohjalta osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa: panee merkille tätä koskevat, joulukuussa 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät."

 
  
 

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Tarkistuksesta 15 toimitetun äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug , esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, asiani koskee Brysselin Eurooppa-kouluja. Olemme käsitelleet asiaa pitkään monissa keskusteluissa. Tekstissä aiemmin esitettyjä lukuja on tiukennettava jonkin verran, koska haluamme komission ryhtyvän tositoimiin. Siksi uudessa tekstissä asetetaan myös määräaika komission toimenpiteiden käynnistämiselle. Luen tarkistuksen:

(EN) "Panee huolestuneena merkille Brysselin Eurooppa-koulujen nykyisten ja tulevien oppilaiden tilanteen, joka johtuu siitä, että Laekenin alueella olevan neljännen Eurooppa-koulun käyttöönotto viivästyi eikä koulu ole vieläkään toiminnassa, sekä nykyisestä ilmoittautumismenettelystä, jonka vuoksi lasten koulumatkat voivat kasvaa aivan liian pitkiksi; edellyttää, että komissio yhdessä Brysselin Eurooppakoulujen pääsihteeristön kanssa esittää vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä tarkistetun ilmoittautumismenettelyn, jonka perusteet ovat objektiivisia ja ymmärrettäviä (mukaan lukien pääasiallinen asuinpaikka ja jo koulussa olevat sisarukset) ja joka tulee voimaan seuraavana ilmoittautumisjaksolla"

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Lopullisen äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - (DE) Erittäin hienoa, erittäin hienoa!

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö