Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2026(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0486/2008

Ingediende teksten :

A6-0486/2008

Debatten :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Stemmingen :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0622

Debatten
Donderdag 18 december 2008 - Straatsburg Uitgave PB

6.7. Ontwerp van algemene begroting 2009, gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (stemming)
PV
  

Na de stemming over amendement 1

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, met dit mondelinge amendement hebben we getracht rekening te houden met de gewijzigde situatie. We wilden de Raad nogmaals te verstaan geven dat wij bereid zijn tot onderhandelingen over de 5 miljard euro waarvoor de Commissie een herziening had voorgesteld. Daarom luidt het amendement als volgt – ik lees het nu in het Engels voor, omdat we ook in het Engels hebben gewerkt, om zo snel mogelijk alle collega’s achter dit amendement te krijgen:

(EN) ‘drukt zijn sterke bereidheid uit onderhandelingen met de Raad aan te gaan op basis van het voorstel van de Commissie voor een herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2007-2013 ten bedrage van 5 miljard EUR in het kader van het voorgestelde Europees economisch herstelplan; neemt nota van de conclusies van de Europese Raad van december 2008 dienaangaande’.

 
  
 

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Na de stemming over amendement 15

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, rapporteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, het gaat hier om de Europese scholen in Brussel. We hebben er lang over gediscussieerd en een groot aantal gesprekken gevoerd. We moeten onze paragraaf iets harder formuleren dan de versie zoals die in de tekst stond, omdat we namelijk willen dat de Commissie echt in actie komt. We hebben de Commissie in de nieuwe tekst wel weer een termijn gegeven. Ik lees de tekst weer in het Engels voor:

(EN)‘is bezorgd over de situatie van huidige en toekomstige jonge leerlingen van de Europese scholen in Brussel ten gevolge van de uitgestelde en nog steeds niet gerealiseerde opening van de vierde school in Laken en van de huidige inschrijvingsprocedure die ertoe leidt dat de kinderen onaanvaardbaar lang onderweg zijn; verwacht van de Commissie dat zij, in samenwerking met het Secretariaat-generaal van de Europese scholen in Brussel, tegen eind maart 2009 een aangepaste inschrijvingsprocedure voorstelt met objectieve en bevattelijke criteria (met inbegrip van de hoofdverblijfplaats en de reeds ingeschreven broers en zussen), die tegen de volgende inschrijvingsperiode in werking treedt’.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Na de eindstemming

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - (EN) Heel mooi, ook heel mooi!

 
Juridische mededeling - Privacybeleid