Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2026(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0486/2008

Predkladané texty :

A6-0486/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0622

Rozpravy
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.7. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
PV
  

– Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predseda, v ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sme sa, samozrejme, pokúsili zohľadniť novú situáciu. Chceli by sme Rade potvrdiť ochotu Parlamentu začať rokovať o sume 5 miliárd EUR, ktorej revíziu navrhla Komisia. Znenie nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je takéto – keďže naším pracovným jazykom bola angličtina, musím ho prečítať v angličtine, aby sa čo najrýchlejšie zapojili všetci kolegovia poslanci:

– „Vyjadruje svoju silnú ochotu začať s Radou rokovať na základe návrhu Komisie na revíziu viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 o sume 5 miliárd EUR v rámci navrhovaného plánu hospodárskej obnovy Európy a berie na vedomie závery zasadnutia Európskej rady z decembra 2008 v tomto smere.“

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 15:

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predseda, ide o Európske školy v Bruseli. O tejto téme sme viedli dlhé diskusie počas mnohých rokovaní. Keďže chceme, aby Komisia naozaj konala, je potrebné nejakým spôsobom sprísniť údaje, ktoré sa nachádzajú v pôvodnom texte. Nový text preto stanovuje aj termín, do ktorého má Komisia prijať opatrenia. Prečítam ho opäť v angličtine:

„So znepokojením konštatuje situáciu súčasných a budúcich mladých žiakov Európskych škôl v Bruseli spôsobenú oneskoreným a stále neistým otvorením štvrtej školy v Laekene a súčasným postupom zápisu, z ktorého vyplýva neprijateľne dlhé dochádzanie detí do školy. Očakáva, že Komisia v spolupráci s generálnym sekretariátom Európskych škôl v Bruseli do konca marca 2009 predloží revidovaný postup zápisu s objektívnymi a zrozumiteľnými kritériami (vrátane trvalého bydliska a už zapísaných súrodencov), ktorý vstúpi do platnosti v nasledujúcom období zápisu.“

 
  
  

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Po záverečnom hlasovaní:

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - Veľmi pekné, naozaj veľmi pekné!

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia