Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2026(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0486/2008

Ingivna texter :

A6-0486/2008

Debatter :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0622

Debatter
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

6.7. Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (omröstning)
PV
  

– Efter omröstningen om ändringsförslag 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, föredragande. – (DE) Herr talman! Vi har självklart försökt att ta hänsyn till den nya situationen i vårt muntliga ändringsförslag. Vi vill återigen försäkra rådet om parlamentets vilja att ingå förhandlingar om de 5 miljarder euro som ingår i kommissionens föreslagna ändring. Vårt ändringsförslag lyder därför som följer – jag ska läsa det på engelska eftersom vi har haft engelska som vårt arbetsspråk, och så att alla ledamöterna kan uppfatta betydelsen så snabbt som möjligt:

(EN) ”Parlamentet uttrycker sin starka vilja att ingå förhandlingar med rådet med utgångspunkt i kommissionens förslag till ändring av den fleråriga budgetramen 2007–2013 på 5 miljarder euro inom ramen för den föreslagna EU-planen för ekonomisk återhämtning. Parlamentet har tagit del av slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2008 i detta avseende.”

 
  
 

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

– Efter omröstningen om ändringsförslag 15:

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, föredragande. – (DE) Herr talman! Detta rör Europaskolorna i Bryssel. Vi har haft långa diskussioner om detta vid flera tillfällen. Siffrorna tidigare i texten måste stramas åt något, eftersom vi vill att kommissionen verkligen vidtar åtgärder. Därför ges kommissionen i den nya texten en tidfrist för att göra detta. Jag ska än en gång läsa på engelska:

(EN) ”Parlamentet uppmärksammar den oroväckande situation för nuvarande och framtida unga elever på Europaskolorna i Bryssel som beror på det försenade och fortfarande ovissa öppningsdatumet för den fjärde skolan i Laeken och det gällande inskrivningsförfarandet som orsakar långa och oacceptabla restider för barnen. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med generalsekretariatet för Europaskolorna i Bryssel lägga fram ett ändrat inskrivningsförfarande före slutet av mars 2009 med objektiva och begripliga kriterier (inklusive huvudsaklig hemvist samt redan inskrivna syskon), som ska träda i kraft nästa inskrivningsperiod.”

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades)

– Efter slutomröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE). - (EN) Mycket bra, verkligen mycket bra!

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy